OSVOBOZENÍ & VNITŘNÍ HLAS

Tisk knihy [Back]-[Home]


Postup :
1) Nejprve klikněte na záložku Soubor a vyberte z nabídky Vzhled stránky...
(nebo stiskem kláves ALT+S a pak ještě jednou S :-).

2) Vymažte texty v kolonkách Záhlaví i Zápatí a zkontrolujte nastavení okrajů...
(odzkoušeno na 19.05 mm) + zvolte orientaci Na šířku, připadně kontrola formátu papíru A4.

3) Vytiskněte nejprve tyto stránky - klikněte na odkaz a pak v otevřeném okně na záložku Soubor a vyberte z nabídky Tisk... (Nebo stiskem kláves CTRL+P)

[Str1] - [Str3] - [Str5] - [Str7] - [Str9] - [Str11] - [Str13]

4) Pak převraťte vyjetý štos papírů o 180° kolem kratší osy = držet za delší strany.
A vytiskněte následující stránky stejným způsobem.

[Str2] - [Str4] - [Str6] - [Str8] - [Str10] - [Str12] - [Str14] - [Obal]


[Back]-[Home]

14.12. 2001