Uvedu příklad : Použiju zase sex na tom se to krásně vysvětluje. Stojíš na křižovatce kde zvažuješ otázku sexu. Označíš li sex za špinavý otočíš se vlevo a jdeš po kratší čáře směrem k jednomu extrému a tím je celibát. Křižovatka ti z obzoru mizí a ty si myslíš že jdeš správně vpřed, a aby jsi se v tom utvrdil vyhledáváš lidi se stejným rozhodnutím, vzájemně se utvrzujete a předháníte kdo je čistější a samozřejmě hlásáte všude kolem, že sex je špinavý. Je to jen princip víry ve stylu : Když dokážu přesvědčit ostatní, tím si potvrdím, že jdu správně. Když však dojdeš do extrému, zjistíš, že jsi se nijak nezdokonalil. A budeš zmatený. Když sex označíš za čistý půjdeš z křižovatky směrem doprava a budeš dělat vlastně to samý. Se stejným výsledkem. Ať si na konci jakékoliv strany bude ti vždy ze sexu špatně. To jsou oba extrémy, tedy obě konce příčné čáry. Pokud chceš jít skutečně vpřed, tedy po dlouhé čáře, musíš zrušit rozlišování sexu. To je zlatá střední cesta, o které hovořil Buddha. Jenže má to háček. Jak poznat co je zlatá střední cesta v sexu? Je to 1x týdně, 1x za 14 dní? NE! Zlatá střední cesta se ti ukáže jen tehdy, přestaneš-li si sexu všímat, prostě ho přijmeš. Řekneš si sex je a není třeba z něho nic vyvozovat. Tím zmizí i křižovatka. Už není cesta vpravo ani vlevo je jen cesta vpřed. Hodně lidí chodí celý život jen po kratší čáře. Pořád sem tam. Jsou zakleti v kříži.

Ježíšovo poselství je naprosto geniální. Naprosto říká všichni skončíte na kříži. A by tomu dodal váhu tak Vám to i ukázal. Lepší odkaz jsem ještě neviděl. Je to poslední výstraha ZOUFALÉHO člověka, který si už s Vámi nevěděl rady. A tak se obětoval. Nikdo jiný se neobětoval pro Vás ani Buddha, ani žádný jiný. Již 2000 let Vám jeho oběť a poselství visí přímo před nosem... jak smutná lidská slepota!!

Proto říká Ježíš vezmi svůj kříž a následuj mne. Zde je druhé slovo

- 18 -

 
Když o tom budeš přemýšlet, ber v úvahu, že tvým rozhodnutím to všechno začalo. Jaký skutek si chceš připsat...

Nyní pozoruj dva sousedy. Je krásné léto. Blíží se víkend. Jeden soused je zahradník má velikánskou zahradu a zrovna včera zasadil mnoho rostlin. Stěžuje si, že je sucho. Druhý soused se chystá na chatu, protože má naplánovanou opravu střechy. Je sobota ráno a probudí je prudký liják. Jeden soused bude štěstím bez sebe, protože nemusí jít zalévat a bude děkovat Bohu za to, že ho vyslyšel. Druhý naopak bude nadávat a proklínat Boha, že mu to udělal schválně.

Když o tom budeš přemýšlet, ber v úvahu, že dešti je jakýkoliv soused ukradený.

Když se nad tím vším zamyslíš zjistíš, že veškeré rozlišování je jen v tobě samotném. Jestliže rozlišují pouze lidé a k tomu každý jinak stejnou věc... jak chtějí vnést pořádek do karmy, která má být spravedlivá? Jdeš-li do toho hlouběji zjistíš, že jakékoliv souzení je jen věcí tebe samotného. A z toho vyplývá, že se i sám nakonec odsoudíš. A jsem rád, že tady můžeš správně pochopit Ježíšovu hlubokou pravdu :

Nesuďte neboť budete souzeni stejným soudem, kterým soudíte.

Jelikož pokud vidíš někde špatnost, budeš ji vidět i v sobě, pokud vidíš někde dobro budeš ho vidět i v sobě. Ale ten kdo soudí jsi pořád jen ty sám. Proto je tam to slovo : STEJNÝM SOUDEM. Už tomu rozumíš? Ještě né?

Dobrá tedy jinak. Označíš-li sex za špinavý pak musíš označit i sám sebe za špinavého, pokud sex provozuješ.  Záměrně jsem pou-

- 11 -