Jaké z toho plyne poučení?

Zajíc se soustředí více na to co je, kdežto člověk na to co není.
Zajíc nachází člověk ne. Co by chtěl také najít když hledá to co není... :-)).
Jojo v nacházení podstaty života je člověk daleko za zajícem :-)).

Pro dnešek to stačí. Věřím, že máš o čem přemýšlet...


Rozprava 9 - ONEN SVĚT
Zamyslíš-li se nad tímto slovem... co vlastně znamená... onen znamená vlastně tento. Řekne-li někdo onen den jsem šel do divadla... říká vlastně, že šel do divadla v den, který měl na mysli, čili např. byla-li myšlena středa tak šel do divadla ve středu. Čili, když se na celou věc podíváš takle, tak označení onen znamená... ten, který mám na mysli.

Někde v minulosti celou iluzi s uctíváním vlastního strachu prokouknul jeden moudrý muž. Když mu to došlo zažil velikou úlevu a osvobození od strachu probudil se ze zlého snu. Jako by žil již v jiném světě ve světě beze strachu, bez dobrých a špatných skutků. Ale pořád to byl ten samý svět ve kterém žili i ostatní, kteří byli na rozdíl od něho ještě pořád uvězněni ve svém strachu.

Tento můž chtěl lidem pomoci od toho strachu. Chtěl jim říct o svobodě. Jenže jak jim to říct. Pro definici svého světa použil to neštastné slovo onen. Řekl, že v něm není žádné zlo ani křivda, tudíž žádné neštěstí, že vněm je všechno naprosto perfektní atd. Jenže k tomu, aby ho člověk poznal se musí probudit.

- 16 -

 
Rozprava 7 - MINULÝ ŽIVOT
Aby mohla fungovat karma musíš hledat souvislosti svého utrpení v minulosti. No a když žádné nencházíš na její podporu vytvoříš ještě minulý život. Ono když stavíš na špatném základě jednou stavba spadne. Ten kdo je stavbou pohlcen nevidí ji zvenku tudíž neví jak je chatrná. Ikdyž na něho budeš volat, že to brzy spadne, neuvěří ti. Naopak se bude snažit stavbu ještě více vylepšit. No a tak nějak vznikl i minulý život.

Reinkarnace se nejdříve chopila církev, protože se dá dobře využít. Pod tíhou reptání lidí a dožadováním se spravedlnosti se pak na tuto iluzi přibalila ještě další iluze a tou je karma a s ní přibyl k budoucímu životu na onom světě ještě minulý život, aby si lidé nestěžovali, že se mají špatně a aby neviděli jak jsou vykořisťováni, dávalo se to za vinu prohřeškům za minulý život a vykládalo se to jako nutné odpykání s tím, že když lidé tento úděl přijmou budou se mít pak lépe. A aby se tomu nasadila koruna, tak se do toho vložil Bůh. A ten je přísný, nemilosrdný a trestající... jojojo.

Používám záměrně minulý čas, aby jsi viděl jak to všechno vzniklo. Dnes jsou lidi o trochu inteligentnější a vzdělanější a proto bylo nutno tuto iluzi vylepšovat, protože se dožadovalo důkazů. No a dnes tu máš dokonale propracovanou iluzi, která se zneužívá. Říct lidem pravdu by jim způsobilo totiž takový šok, že by tě totálně odsoudili, zavrhli a zničili. A nejenom oběti této iluze, ale i využivatelé. A ti mají dobré prostředky jak se tě zbavit. Takže bys proti sobě poštval celý svět. Byl by si příliš nebezpečný.

Kdyby jsi jen věděl... Ale k tomu, aby jsi mohl najít pravdu nesmíš věřit iluzím. Jediné bahno a špínu co v sobě máš jsou iluze.

- 13 -