Rozprava 2 - SKUTEČNOST
Když se ti zdá sen... je to iluze... ale ty v tom snu vidíš? - to co vidíš je skutečné? Ty v tom snu můžeš i slyšet že? - to co tam slyšíš je skutečné? Ty se v tom snu můžeš i pohybovat, můžeš nahmatat a uchopit předměty že? - jsou ty předměty skutečné? NE! Pokud jsi ve snu, tak se ti zdají skutečné, ale když se probudíš, tak iluze zmizí. Kde tedy jsou :-))? No a stejnou iluzi ti podávají všechny smysly celý den. Teprve až je přestaneš poslouchat, pak poznáš pravdu. Nemůžeš-li věřit zraku, co tedy vidíš!? Nemůžeš-li věřit sluchu, co tedy slyšíš?! Nemůžeš-li věřit hmatu, čeho se to dotýkáš?! Nemůžeš-li věřit chuti co tedy jíš?!

Chceš to vědět? Jsi ve své vlastní iluzi. Jsi stále ve snu. Až se probudíš z tohohle snu poznáš pravdu. Proto je to slovo Probuzený. A tehdy uvidíš, že prázdnota je formou a forma je prázdnotou. Mám pokračovat :-))? Tudíž není žádné tvoje tělo, není žádná věc co můžeš vidět, slyšet, nahmatat a ochutnat. Pak tě napadá proč vlastně jíš. Na to ti odpovím, že nemusíš jíst. I Ježíš to věděl, neboť řekl - nejen chlebem je člověk živ, ale každým slovem božím. A kdo je Bůh? Odpověď je jednoduchá, je to tvůrce - jsi to ty sám. A až si to uvědomíš, pak můžeš měnit vlastnosti věcí, protože oni vlastně nejsou. Jak bych to přirovnal... jako když máš na disketě obrázek. Vložíš ho do PC a ono přečte informaci a zobrazí ti to, co je v té informaci na obrazovce. Překreslíš obrázek uložíš ho a kdokoliv pak vloží disketu do PC uvidí tvou změnu. Tak stejně to funguje s lidskými smysly. Oni tvoří to PC jen čtou informace z prostoru a ty si myslíš, že to je skutečnost. Až si uvědomíš že i ty můžeš měnit informace. Pak opravdu NIC NENÍ NEMOŽNÉ. Pak dokážeš to co by ostatní nazvali kouzlením. Např. proměnit kámen v motýla nebo poleno dřeva v rybu.

- 6 -

 
Rozprava 13 - DUŠE
Ježíš řekl : Kdo chce svou duši spasiti, ztratí ji, ale ten kdo ji ztratí pro mne nalezne ji. Klíčem k tomu aby jsi pochopil jak to Ježíš myslel je slovo duše. Duše není nic jiného než ego.

Kdo chce svou duši spasiti : To je ten, který celý svůj život promrhá na záchranu sebe, čili ega. To jsou všichni duchovní, církev a všichni ti, jež věří v reinkarnaci a kteří tady provádějí tzv. očistu něčeho co neexistuje.

ztratí ji : promarní svůj život, není svobodný protože veškerý čas věnuje své ideologii.

ale ten kdo ji ztratí pro mne : to je ten, který se vzdá svého ega, nezná pochyby, nenechává si žádné zadní vrátka, žádnou svou jistotu, nemá strach, věří Ježíšovi, neposlouchá mysl a to její co kdyby... prostě dokáže dát svou hlavu na špalek víry.

nalezne ji : nalezne svůj život, svoje pravé já. Zmizí vyděračství ega a mysli a on je svobodný.

Mistře řekni mi podobenství : Ježíš říká polož hlavu na špalek sekera není skutečná, je to jen iluze. Ale ego se bojí a mysl pochybuje. Pokud máš víru v to co říká, pokud mu věříš pak hlavu na špalek dáš a sekera ti neublíží... avšak málo je těch kdo to dokáží... Většina Ježíšovi nevěří... oni myslí jen na svou záchranu, spoléhají radši na svůj rozum a mysl. Ale já ti říkám jiná cesta k osvobození není.

- 23 -