Předmluva
Nejprve Vám dám malý test, abych zjistil, jestli dokážete vnímat pravdu. Podívejte se pořádně na tento obrázek a zkuste najít jaké písmeno na něm je. Může to být F nebo P nebo... Tak? Už jste našli odpověď? ANO? Jaká tedy je? Co je na tom obrázku za písmeno? Pravdou je že na obrázku není žádné písmeno! Viděli jste to tak? Pokud ano, dokážete vidět věci tak jak jsou, pak nemusíte číst dál... Avšak pokud ne, uvěřili jste víc iluzi než pravdě. Ptáte se jak je to možné? Já Vám řekl co máte hledat... ovlivnil jsem Vás a Vy jste hledali jenom písmeno. Tak to dělají i iluzionisté, církev nebo jóga... jen vám říkají co máte hledat... ale je to opravdu skutečné?!

Náš mozek používá funkci "automatického dokončování". To znamená, že my vidíme to co nám posílá mozek, nikoliv to co je ve skutečnosti. Mozek nejprve na základě získaných informací projde svou "databázi" a pokud nalezne shodné části pak už nepokračuje ve čtení z okolí, nýbrž ze své databáze. Dobře to simulují tzv. zrakové klamy, které náš mozek přivádějí do úzkých, protože při každém pohybu očí (tehdy dochází k přenosu informací) mozek dostává rozdílné výsledky a je z toho trochu zmatený, protože neví co vlastně vidí. Kdyby jste dokázali vypnout funkci automatického dokončování, tak byste žádný zrakový klam neviděli. Vnímali byste věci tak jak jsou.

Nyní uvádím jen několik rozprav s mým mistrem, které mi otevřeli oči.- 2 -

 
Když došel Seung Sahna poznání šel k mistru Cun Songovi, známému svým podivným, divokým chováním a obscénním jazykem. Son-sa se mu uklonil a řekl :

"Zabil jsem všechny bohy minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Co mám dělat?"
"Aha," řekl Cun Song a pohlédl mladíkovi do očí.
Pak se zeptal : "Co jsi viděl?"
Son-sa řekl : "Ty už rozumíš."
Cung Song řekl : "To je všechno?"
"Na stromě za oknem kuká kukačka."
Cung Song se rozesmál a dal mladíkovi ješte několik otázek, na něž mu Son-sa bez potíží odpovídal. Pak mistr zatleskal, začal tančit kolem mladíka a křičel : "Jsi osvícený, jsi osvícený!"

A trvalo mu to jen 100 dní. Jeho příběh si lze přečíst na : http://www.kwanumzen.cz/articles/SonSaNim.html

Jsme schopni obětovat 100 dní ze svého života skutečnému nalezení pravdy?

- 27 -