Že ho máte už od narození... jen jste uvěřili ďáblu, že ho máte hledat jinde.

Co je tedy hříchem. Čím se Adam a Eva provinili? Je to nespokojenost. Chtěli víc! Nespokojenost je rouhání. Chtít víc je plivnutí Bohu do tváře. Chtít víc je naprosté šílenství! Je to největší hřích. Ale neměj strach. Nikdo netrestá to už víš. Ty sám se vytrestáš tím, že budeš naslouchat šílenostem mysli. Ona tě zaživa usmaží ve svém pekelném kotli... to ona ti udělá ze života peklo a utrpení. Nikdo jiný.

Slovo hřích z překladu znamená chybit, je to chyba, špatná volba. Ty se rozhoduješ. Ty sám jsi za svůj život odpovědný. Ty sám poneseš následky svého rozhodnutí. Rozhodni se co nejdřív. Pokud se rozhodneš správně... tvůj život se změní v ráj, pokud ne tak v peklo. Ráj a peklo nejsou na různých místech, ani v podzemí ani v nebesích. Jsou tady a teď a jsou jenom v tobě. Smrtí končí celá hra. Hra, na jejímž konci není vítězů ani poražených... ani žádné odměny, žádného zisku. Jsou jen spokojení a nespokojení hráči... Dostal jsi jedinečnou možnost zahrát si tuto hru. Proto ji hraj rád a s nadšením rovným její úchvatnosti. Nechtěj nikdy víc, víc než život není... a méně nemá žádnou cenu! Chtít víc je naprosté šílenství... chtít víc je největší hřích.

Když přišel Ježíš k řece, aby se nechal pokřtít (což není to podstatné na této věci), již tušil, ale potřeboval jen potvrzení. Potvrzení, že se rozhodl správně. Kdo jiný by mu ho dal... jedině Jan byl považován za proroka a mistra. A když Jan viděl, že Ježíš ví, prohlásil že je bez hříchu. Ježíš pochopil a šel do pouště, aby se osvobodil od toho největšího tyrana, od samotného ďábla, od své mysli.

- 22 -

 
Ježíš se musel dobře bavit naší slepotou. Pak však viděl, že s lidmi ani to nehne. Přímo jim ukázal, čeho mohou být oni sami schopni. A přesto nevěřili. A tak třeba nafingoval svou smrt. Vzal na sebe jinou podobu a šel si užívat svobody... kdo ví, možná žije i dodnes. Ptáš se jak je to možné. Celý život je vlastně hospodaření s energií. Až ti dojde zůstaneš strnulý. Ostatním se to bude jevit jako že jsi znehybněl a že jsi vychladl. Tj. mrtvola :-)). Ty protože nemáš energii nejdeš nikam dál. Prostě jsi skončil...finito.

Kdyby k tobě však přišel někdo kdo ji má moc může tě oživit. Tak jako to udělal Ježíš s Lazarem. Když dokážeš hospodařit se svou energií, když ji dokážeš doplňovat, nebo ji udržovat pak nebude žádné stáří ani žádné strnutí. Všimni si malých dětí. Ty jsou ale čiperné. Ony ještě umí hospodařit s energií a umí se regenerovat. Pak to postupně zapomenou, protože společnost jim nedovolí odpočívat tehdy, kdy je příhodná doba, a tak se s postupem času energie vytrácí, nestíhá se doplňovat... navíc již nejsou napojeni na svůj zdroj, ztratili ho, chátrají. Nemoci jsou jen varováním. Jejich účel je jasný - radí ti ZPOMAL... Léčíme příznaky, ale pokračujeme v oslabování. Příjdou horší a horší a jednoho dne příjde strnutí. A začímže se to honíš? Já ti to řeknu... za iluzí. Jak směšné že. Honíš se za tím co neexistuje a mrháš na to svou životní energii. Jak smutné. I Ježíš říkal - copak není život víc než oděv, víc než pokrm. Ale nikdo ho neposlouchal. Honíš se za něčím, co ti až jednoho dne ustrneš bude naprd. Energii ti nikdo nevrátí. A ten kdo ji má. Ten kdo ji opravdu má ten si jí váží. Tak a zítra zase vzhůru do oslabování. :-)).

Není příroda, není země, není vesmír... kde to vlastně žiješ?- 7 -