Můžeš si udělat malý pokus. Sedni si před zrcadlo a dívej se do svých očí. Nesmíš mrkat. Každé mrknutí tě vrací na začátek pokusu. Možná ti ze začátku budou slzet oči. Toho si nevšímej... přestanou. Když se budeš dívat pořád do svých očí... tvá mysl začne protestovat. Bude se chtít dívat jinam. Nedovol jí to. Soustřeď se jen na myšlenku že chceš vidět pravdu. Obraz v zrcadle se začne měnit. Ale jak to? Nelekej se, trvej na pravdě. A pak se to stane. Zmizíš. V zrcadle nebude nic. Jak je to možné! :-))

Rozprava 3 - ŽIVOT
Všechno je jen energie a informace. Život pouze znamená více informace v energii. Kámen má pár informací (např. chemické složení, jaké světlo odrážet atd.) rostlina více (jak růst, jak vypadat, jak se rozmnožovat) no a zvířata víc... život vznikne tak, že dané informaci dodáš energii. Ta informace se u živých bytostí nazývá DNA no a u neživých chemicko-fyzikální vlastnosti. Měl by sis uvědomit, že máš jen jeden život. To je fér, a spravedlivé. Každý začíná z nuly a končí strnutím. Co je mezi tím záleží jen na něm. Může si vybrat, buď se příjme a bude svobodně žít nebo se označí za nedokonalého a bude otročit. Sám si vyber jak chceš žít. Buď sám sebou. Tak jedině vzdáš dík za to, že jsi. Pokud budeš chtít být jako někdo jiný, děkuješ za jeho život - čili pohrdáš svým životem. Měj sám sebe rád... buď bdělý, nedovol mysli aby ti zastínila svým mrakem slunce. Zahoď všechny ideologie, všechno to harampádí, neboť to je tvé vězení tvůj kříž. A pamatuj není žádný zisk ŽÁDNÝ!!! Méně než život nic neznamená. Žádná budoucnost, žadná minulost, žádný strach, žádný trest, žádná odměna, žádné dobro, žádné zlo, žádná moudrost, žádné tělo, žádný Buddha, žádná Země, žádný vesmír...

- 8 -

 
nechtěl je ztratit... byl by pak sám, bylo by mu smutno... byly to přece jeho děti.

A pak přišel ďábel a začal našeptávat... ten kdo vás miluje by vám nic nezakazoval... proč tedy nesmíte jíst ovoce z toho stromu... co když je v něm ukryta svoboda... pak by jste si mohli dělat vše a nikdo by vás nekontroloval... nikdo by vám nic nezakazoval... možná je v něm ukryta jeho síla... když sníte ovoce budete stejně mocní jako on... pak můžete mít vše na co jen pomyslíte...

A jelikož mysl měli oba, slyšeli to a mohli si o tom vyprávět. Postupně se tak dopracovali k tomu, že nedbali varování Boha a ovoce snědli. Zakázané ovoce chutná jinak než povolené. A oni když pocítili jeho chuť, mysleli si že je Bůh o tak sladké ovoce chtěl okrást, a tak mu přestali věřit a začali naslouchat více hlasu, který jim dá cokoliv oč požádají a který je stále s nimi. Proto sami dobrovolně odešli z ráje. Bůh by je nikdy nevyhnal nezná totiž hněv. Samozřejmě je vše podobenstvím. I dnes Adam i Eva, co by zástupci lidského rodu naslouchají stále ďáblu. Za tu dobu ďábel překroutil veškeré spekulace ve svůj prospěch. Protože mysl je jeho nástrojem, je to on sám. Nenech se jím oklamat. Stále posouvá to co slibuje dál a dál, stále tě vydírá tím, že to není ještě všechno co můžeš mít, že ti ještě něco chybí. S ním nikdy nezakusíš klid.

Je to jako když se pes honí za svým ocasem dokolečka. Zrychluje a zrychluje ale ocas nemůže nikdy dohonit. Stejné je to se štěstím u lidí. Vidí ho na dosah a čím více se snaží ho polapit, čím více úsilí do toho vloží o to víc je to vyčerpává. Ale ďábel jim stále našeptává už jenom kousek, přece to nevzdáš... už si skoro u cíle... až ho polapíš to bude něco! A osvícení je jen to, že to prokouknete... poznáte pravdu... zjistíte, že štěstí je vaší součástí...

- 21 -