žil sex, protože někteří kněží odmítají zahodit odsouzení sexu a raději celý život drží celibát, aby byli čistí. Čili osoudili sex a proto se museli odsoudit k celibátu. Teď ti to připadá směšné že? Ono to je směšné, ba co víc je to absurdní. A přesto tak smutné... škoda promarněného života.

Pak jestliže tomu už rozumíš zjistíš, že jediný soud nad sebou vynášíš jen ty sám. Pak poznáš princip náboženství a veškeré duchovnosti. Nejprve se odsoudíš (na základě ničeho), pak si vybereš sám trest, a pak se musíš přesvědčit, že jsi si to už odpykal. Chce se ti smát i plakat zároveň? To je dobře. Pak jsi pochopil. Někdy si nejsi ani vědomi svých "chyb" to nevadí navštiv nejbližší duchovní centrum nebo kostel a oni ti je spočítají. A taky ti samozřejmě poradí jak se chyb zbavit. Je to veliký byznys.

Dokážeš-li příjmout sám sebe tak jak jsi... zažiješ blaženost o které se v DUCHOVNÍCH kruzích tolik mluví. To oni musejí jít oklikou. Musejí se připravit na to, aby se dokázali přijmout. Musejí být čistí, dokonalí jinak se nepříjmou. Sami si postavili překážky a říkají tomu cesta. Sami se soudili a taky se sami odsoudili.

Ty však již víš, že jediný soud je jen v tobě. Přestaneš-li soudit všechno rozlišování zmizí. Není-li žádný soud, pak je logické, že není trestu ani odměny. Pak není ani karmy.

Jaké tedy plyne z toho poučení?

Zmizí-li soudce vše je v naprostém pořádku.

Pro dnešek stačí. Věřím, že máš o čem přemýšlet...

- 12 -

 
Ale jak probudit, jak to myslel lámali si všichni hlavu. My už jsme vzhůru. Kde je ten onen svět? Hledali a uvažovali. Kdy se probouzíme? ...ráno. Ale probouzíme se pořád do stejného světa. To přeci nedává smysl. Kdo se neprobouzí do tohoto světa? ...mrtví! A máme to! Mrtví se probouzejí na onom světě přesně tak jak to říkal. Tam není žádné zlo, žádné neštěstí jenom radost jupííí. Lidé však nepochopili... A tak se zrodila nejhorší iluze, kterou znám. Za tu spoustu uplynulých let se tato iluze rozrostla a upevnila svoje postavení v lidských myslích tak, že mnozí jsou plně přesvědčeni o její pravdivosti. A ta iluze se jmenuje reinkarnace.

Ani Ježíš neuspěl se svým královstvím božím, když řekl :

Vyhlížej, přijít ho nespatříš. Nikdo nemůže říci tu nebo támhle je... neb království boží je ve vás.

Tudíž nikde jinde, žádný onen svět...

Pro dnešek stačí. Věřím, že máš o čem přemýšlet...


Rozprava 10 - KŘÍŽ
Ježíš řekl vezmi svůj kříž a následuj mne. Klíčem k tomu, aby jsi to pochopil je slovo kříž. Kříž je veškeré souzení, veškeré rozlišování. To tě křižuje a ty stojíš na místě, nevidíš cestu. Kříž je vynikající symbol lidského utrpení. Dlouhá čára symbolizuje správnou cestu vpřed a ta kratší rozlišování. Prusečík je křižovatka na které se rozhoduješ pro cestu. Pokud cokoliv posoudíš otáčíš se buď doleva nebo doprava a pak už nejdeš po správné cestě.

- 17 -