TIRÁŽ

Otázky 3 [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Otázka : Dlouho jsem přemýšlel nad tím, jakou má vlastně existence na tomto světě smysl.

Odpověď : To jsme dva :). Máš totiž svobodnou volbu. Nemusíš existovat. Ale lidé na své existenci lpějí. Existence přináší strádání kvůli zákonům vzniku a zániku. To je utrpení. Pak to vše je past až k zblaznění rafinovaná!!! Nikdo se nechce vzdát sebe sama. Navíc náboženství toto podporuje!!!! Říká lidem, že budou i nadále. A to roztáčí kolo karmy více než materiální mamon. Lidé přicházejí na to že s materiálnem nejsou spokojeni, že nejsou spokojeni ani s mocí. A tak vložili svou energii a žádostivost do duchovních směrů. Ale výsledek je o to tragičtější.

Otázka : Hodně jsem přečetl a došel jsem k závěru, že ve všech (a ne-li ve všech, tak alespoň ve většině) náboženských systémů (zřejmý archetyp) je jako konečný cíl definována nějaká forma návratu k původní jednotě, splynutí s touto jednotou v jakémsi očistném stavu? reintegrace. Lidský život je jedna dlouhá cesta k dokonalosti.

Odpověď : Není to dlouhá cesta. Je až nepředstavitelně krátká, jen kdyby lidé pochopili. V dnešní době jsou totiž zamořeni zlým výkladem učení podporující nízké sebevědomí. Ježíš několikrát řekl že jsme sami sobě Bohy a sám dosažení tohoto prokazoval různými schopnostmi.

Otázka : Již od narození procházíme zkušenostmi, na základě kterých se snažíme žít lépe a plněji, a které nás pochopitelně proměňují.

Odpověď : Již narozením se vzdáváme svobody. A učíme se umírání a otročení.

Otázka : Záleží jen na nás a bystrosti našeho úsudku, do jaké míry se dokážeme ze svých zkušeností poučit a změnit svůj život k tomu, co hledáme. Všichni lidé hledají totéž? Štěstí, ale každý jej hledá jinde

Odpověď : Kdyby nebylo tolik nabídek, lide by ho snáze našli.

Otázka : Život se dynamicky mění, vše je časově proměnné a v tom leší právě ten vtip. Pokud chci zažít pocit trvalého štěstí - věčné blaženosti, musím hledat štěstí tam, kde není časově podmíněné. Tam pro mne znamená stav před Velkým třeskem. Takhle jednoduché to ale také není - do stavu před velkým třeskem se s tímto vesmírem již vrátit nelze, popíralo by to zákon vývoje daný právě naším vesmírem. Velkým třeskem došlo k vytvoření nového vesmíru, ne však v seriovém pořadí. Vesmír, ve kterém žijeme nenahradil vesmír původní, ale stal se jeho paralelní existencí. Je to to, o čem se ve svatých textech píše jako o stavu, ve kterém Bůh projevil svůj obraz, aby se v něm mohl vidět.

Odpověď : Takové informace nemám a tudíž nemohu sloužit. Lidé berou vesmír jaksi naivně. Nikdo neví o co tu jde. A nikdo nemůže tvrdit cosi o vzniku vesmíru apod. Co když je to jen prostor vytvořený vlastním vědomím co by kulisa a prostředí k životu? Myslet si že Bůh je tento vesmír nebo zabývat se otázkami jako co je kolem něj, či co bylo než vznikl atd... je jen a jen filozofie. Možná že pravda ja zcela holá a prostá. Že žádný vesmír neexistuje nikdy neexistoval a jen zkrze naše vědomí je viditelný. A že jediného Boha představuje naše vědomí co by tvůrce téhle reality. Pak je přesně tolik vesmírů jako lidí. Jako by jsme byli zakleti ve vlastní virtuální realitě, kdy neexistenčno vnímáme zkrze smysly. Jednou jsem se ve snu snažil opustit zemskou atmosféru. A mohu ti říct, že jsem do žádného vesmíru nedoletěl. Nýbrž jsem se ztratil v mlhovině a po ní jsem byl jako by v jiném světě.

Otázka : Pokud jsem tedy reintegraci definoval jako návrat k původní jednotě před velkým třeskem, tak skutečnou cestou je vlastně nalezení cesty vedoucí do jiné dimenze, mimo čas a prostor, která původní vesmír představovala a je stále stejná, časově neměnná. Je to vlastně velmi prosté, snad kromě otázky, jak se do původní dimenze dostat.

Odpověď : Moje přítelkyně říká, že lidé se nechali spoutat časem. Že čas vůbec neexistuje. Žijeme prý v klamu vlastních mozků a to v tak dokonalém, že tomu čemu věříme to taky kolem vidíme. Klíčem je tedy osvobození vlastních myslí z pravidel, které nám nevědomost už od narození tak pevně natloukla do palic, že jedině reset pomáhá. Viz Nio v matrixu. Resetoval a byl správcem všeho. Zdá se to až nemyslitelné, ale možná, že někdo spoutal naše vědomí tak, aby nemělo žádné schopnosti. Několik mistrů v dějinách dosáhlo jen okraje možností lidského vědomí. Psal jsem o tom v článku stvoř si sám svůj svět. Zdá se až směšné jak lze snadno změnit tohle všechno. Stačí zavřít oči a když je otevřeš celá realita je úplně jiná. Jen najít klíč!!! Jediným mrknutím a myšlenkou lze změnit celý svět. Avšak všechno má své pravidla. Někteří mistři dokáží materializovat energii. Kdyby poznali celý svůj potenciál mohli by doslova překopat vesmír jen vírou svého vědomí. ZEN radí běžte dál. Oni se však zastavili a učí lidi. Možná sedli na někomu lep. Možná jim něco nakukalo, že to je vrchol jejich schopností, že je to už vysvobození. A tak přestali cvičit. TAO říká změň sám sebe a svět se změní sám. Tak si představ, že každý z nás sedí zakletý ve vězení svého malého sebevědomí a proto trpí. Dostává to co chce a čemu věří. Takový je zákon svobody. A tak mnozí z nás vytvářejí dimenze a bytosti, oživují démony a dávají jim moc nad lidmi. A celý vesmír se tím řídí. Tj naší vůli podloženou vírou. Pokud někdo předává ve svých myšlenkách moc nad sebou něčemu co si vytvořil... sám si kope past. Takže pozor na své představy. Mají totiž 99% tendenci se uskutečnit!!!! Stačí osvobodit svou mysl.

Otázka : Neznám úplnou odpověď, ale nepochybuji o tom, že leší v tomto světě. Mám svoji představu, na které pracuji, jakmile se ale odpověď dozvím, už ji asi nikomu nepovím, těžko se mě bude chtít vracet :-).

Odpověď : Četl jsi můj článek O Bludu reinkarnace? Říkáš že se ti nebude chtít vracet. Přečti si jej tedy. A pak poznáš, že jsme všichni jedno, a že dokud nebudou všichni tam kde ty se chceš dostat budeš se muset jistým způsobem pořád vracet. Jak jsem psal je to hnus. Jsem tím otráven. Proto se všichni mistři tak vehementně snaží, nekteří se i obětovali, položili své tělo na oltář, aby tento úděl utrpení byl z existence sejmut. Nabídli se jako vykupitelé... vzdali se svého nároku na ráj... chtěli na sebe vzít veškerou karmu druhých... a pomohlo to? Lidí si dnes doslova vyrábějí svou žádostivost na bežících pásech moderního pokroku. Proto témeř všichni mistři jsou panicové a nemají děti. Není to z důvodu sexu. Je to z důvodu, že nechtějí rozšiřovat existenci, aby nevznikalo další utrpení. Toto je panictví z ducha. Oni tím neobhajují jakousi svou čistotu ale dělají to kvůli štěstí všech. Což dnes málo kdo ví.

Nespraví to ani žádná apokalypsa jak jsem psal. Možná bude nutno lidem mnoho škodit aby se vzpamatovali tak jak se píše ve zjevení sv.Jana. Povstanou dva proroci v pytlích, kteří budou hodně lidem škodit. Ale také se tam píše, že ani oni nebudou nic platni. V každém případě to nevzdávám. Musí přeci existovat nějaká skulinka. Vydám se ji hledat. Kdyby se mi dneska podařilo rozpustit všechnu žádostivost v lidech trvalo by ještě mnoho let než by se nasbíraná karma vybila. Zen říká, že lidé si vytvářejí svou představivostí nekonečnou karmu!!!! Bude to ještě dlouhý proces. Snad pomůže nedostatek potravin, nebo nevím co se zamýšlí, aby lidé poznali, co je opravdu natrvalo uspokojí. V každém případě to brzy začne gradovat.

Ale i to může být jen má představa. Komunikujeme mezi sebou a tvoříme myšlenkami sami své pasti. Když jsem psal článek stvoř si sám svůj svět... málem jsem se zbláznil. Mozek se prostě zasekl a já se začal své nemohoucnosti smát šíleným smíchem tak, že jsem dostal strach že si vysměju duši. Je nutno zastavit hru vlastních představ. Zastavit ten dábelský stroj ve svých hlavách tak aby se tam rozhostilo prázdno a ticho. Teprve pak můžeme odhalit pravdu. Ale i to není cílem je nutno jít dál... Jak někdo řekl. Hranice svých možností lze nalézt jedině tak, že se je budeme snažit překračovat neustále do sféry nemožného.

Doufám že jsem tě dobře pomátl. :-) Pociťovat zmatek jak říká Zen je počátek pravého vědění.

Kdo jsem a kde jsem a proč tu jsem. To je to o co tu jde ale hlavně zda-li je tohle všechno vůbec nutné. Hledám jen svobodu a proto to co příjmám mě žene jen k jedinému. Začít cvičit prázdnotu v sobě. Prázdnotu bez představ a myšlenek. Jak říká Zen nekonečné ticho mrtvého musíte mít celý den. Žádný vnitřní dialog. Pak se to stane. Co? :-). Já ti mohu ukázat jen dveře projít (cvičit) jimi musíš už sám.

A to není možné pokud má někdo starosti, pokud někdo chodí do práce. Je naivní si myslet, že hodinovým cvičením denně dosáhneme cíle. Přirovnal bych to jako snaze napít se vody z cedníku.

Otázka : Tvoje stranky ve mne probudily zmatek, to je zajímavé, protože já pevně věřím v Boha, ne v církev, ne ve spasení, pouze na lásku dobrotu a sílu Boha a Ježíše. Bůh je spravedlivý a nepotřebuješ bibli aby si s ním mohl komunikovat, aby si mu porozuměl. Nemůžeš říkat, že Bůh ani Ježíš nic nedělají pro lidstvo, že se Ježíš jen tak poflakuje po světě. Zkus mi odepsat ne moje připomínky díky.

Odpověď : Neříkám že se Ježíš či Bůh poflakují, jen upozorňuji na to, že nemuseli vůbec existovat, co když vně nic není, co když se vše odehrává uvnitř kdo je pak stvořitel? Ja to tvé vědomí nebo Bůh? Jak najít odpověď? Co když bylo stvořitelovo vědomí zmanipulováno tak, že neví, že je ono samo stvořitelem?! A stačilo k tomu použít pár písmenek... (Jak snadné...) Aby ztratilo v sebe sama víru... ale tak tvoří realitu dle svých předsudků.... Dokud nezažiju nevěřím. Zen říká jdi dál... pry nejzaším cílem je nepotkat nikoho na staré silnici tedy ani Boha... žádné přeludy...

Na začátku mohlo být vše OK. Všichni byli v ráji :-). Ale pak jedli ze stromu vědění to se nemělo stát... čili byli zmanipulováni... a my teď za tu spoustu tisíciletí nevíme kdo jsme. Navíc původní podstata se rozdělila do miliard forem... miliardy vědomí denně tvoří dle jakýchsi předsudků... o nichž nemáme ani tuchy jak vznikly ale hlavně že je máme v hlavách... jak pak může jeden mistr zvrátit směr kam to spěje?!! Ale nemá na výběr.. Je nutno navrátit se k původní jednotě, osvícené jednotě vědomí a uvědomit si pravdu.

Nikdo na světě ji nezná. Jsou mistři, kteří uvízli na jistém stupni svého poznání, v domění nebo v přesvědčení, že je to cíl, konec... ikdyž konají zázraky, materializují hmotu apod.... jediný Zen říká jděte dál... nezastavujte se... Protože hranice svým možností lze poznat jedině tak, že je denně budeme překračovat do nemožného...[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

12.12. 2001