TIRÁŽ

Otázky 2 [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Otázka : Vycházejme z toho, že jsme skrytí Bozi, jak potom můžeme mít jen jednu šanci, jak může mít Bůh jen jednu šanci?

Odpověď : Tak jako každý žijící tvor má jednu šanci. :-). Bůh je spravedlivý ke všemu a dokazuje to tím, že vše co vzniklo zanikne. On sám však jako existence ne, protože existence sama přetrvává právě koloběhem tohoto vznikání a zanikání, jinak by se nemohla obrozovat, a vše by bylo staré a nudné přemnožené. I tvé buňky v těle se neustále obrozují. Na místo starých přicházejí mladé čerstvé a nové, plné síly. Jak by ses asi tvářil kdyby se staré opotřebované buňky odmítly vzdát svého místa? Jak by asi tvé tělo vypadalo? Stejně tak i Bůh ví, že obrozováním může existovat věčně. A toto je tajemství života věčného. Nic se nevytrácí jen mění podobu. Tato změna je život sám. Ty také změníš podobu. Posloužíš jako potrava malým tvorům a ti zas větším a všichni pohnojí zemi pro potravu rostlinám a tak pořád dokola. Všechno slouží samo sobě a všechno má stejný základ a existuje věčně ikdyž to zrovna nevidíš protože je to zrovna v jiné podobě. Ježíš řekl, rozřízni poleno a hle mne tam nalezneš. Podívej se na lidi jak vypadají v 90 letech. Jak by asi vypadali v 200 letech? Jedl by jsi třeba kedlub 5 let starý? Chtít víc šancí je lenivost a rozežranost. Až ti bude 90 možná si budeš přát už zemřít... Pokud máš strach ze smrti nikdy nenajdeš chuť života.

Otázka : Jsme Bozi a žijeme v iluzi, jak je to možné? Pročpak by si Bůh upletl sám na sebe bič?

Odpověď : Ty víš že jsi Bůh? Jsi o tom naprosto přesvědčen? Nebo sis nechal toto přesvědčení spolu se svobodou ukrást. Malé dítě to ví, dostává to co chce trvá na svém dokud ho postupně společnost nezlomí až se z něho stane mrvý otrok bez života vykonávající rutijní práci všedního stereotypu. A plody jeho práce si přivlastňuje ten jež má na svědomí všechno utrpení. Jak psáno v bibli Nemůžeš sloužit Bohu (čili sám sobě) a mamonu (čili hrabivosti a vlastnictví). Když se zaměříš na mamon musíš zanedbat potřeby svého těla a přizpůsobit ho pracovní době a snažení k tomu aby si dosáhl vlastnictví cíle, který jsi si umanul. Když se vzdáš vlastnictví a touhy něčeho vlastnit tak aby jsi ani nestrádal v mukách můžeš sloužit Bohu. Pak na tebe vykořisťovatel nemůže, protože ty jsi teď pánem sebe sama. A on nemá nad tebou už moc ti rozkazovat, protože když nic nechceš ani nežádáš nemůže tě vydírat. Když se ti chce odpočívat odpočíváš, když se ti chce skotačit skotačíš a nic tě neomezuje. Toto je svoboda, toto je pravda kterou nám chtěl Ježíš, Johanka z Arku, Statečné srdce, Jan Hus sdělit. Obětovali tomu život. Tím dokázali jejich lásku a soucit k nám. Ale jak vidíš nic se nezměnilo. Vykořisťovatel se však z chyb přizpůsobil a okovy otroků vystlal měkkým a pohodlným polstrováním, takže někteří si v nich libují natolik, že kdyby přišel Ježíš znovu byl by zase umlčen. Dokonce se vykořisťovatel spojil s církví, dokonce si objednává duchovní učitele z východu aby vznášeli útěchu otročícím lidem, avšak ještě jsem neslyšel žádného tzv. Velkého mistra sdělit lidem, co je hlavní příčinou jejich utrpení. Oni tu jsou jen dosazeni proto aby zmírňovali následky tohoto údělu který jsme si nechali na sebe uvalit. Přitom skutečnými mistry pohrdáme a přehlížíme je. Oni byli silní vzdali se vlastnictví a jsou z nich dnes poustevníci a bezdomovci. Avšak vědí, že je nikdo nebude poslouchat, protože nejsou propagováni vykořisťovatelem ani nemají chuť psát něco o pravdě. Oni ji jen ukazují. Jediné coby sklidili je posměch a ponížení. Ježíš byl také bezdomovcem. Šel se sám přesvědčit na vlastní kůži. Šel vyhledat Boha i za cenu smrti. Dokázal se vzdát svého života a nalezl pravdu o velkém utrpení kterým lidé trpí. Dokud máš strach ze smrti stále můžeš být vykořisťován. Svoboda se dostavuje po zmizení strachu ze smrti. Třeba vegetariánství a jiné směry je jen lpěním na životě. Ježíš sám řekl že to co do úst vchází člověka neposkvrňuje. Řekl nestarejte se o pokrm ani o oděv atd... on věděl i já vím. Naše poznání není vyčteno z knih ale je nabyto vlastní zkušeností, proti které jsou řádky knih jen obludnou scenérií znaků, jejichž pohodlnému kouzlu ostatní podlehli a nevědí, že hledají jen sami sebe. Zajdi si do velkého knihkupectví s duchovní literaturou a pod množstvím prohýbajících se regálů se zamysli kde najít pravdu jestli je snazší přečíst všechny ty knihy což pokud bez poskvrnění tvé mysli přežiješ si velkým mistrem, nebo se na knihy vykašlat a jít se sám přesvědčit?

PS : Ev.Sv.JANA 10.33.
Pro dobrý skutek tebe nekamenujeme, ale pro rouhání, totiž že ty, člověkem jsi a za Boha se prohlašuješ.

Ev.Sv.JANA 10.34.
Odpověděl jim Ježíš: Však psáno je v zákoně vašem : Já jsem řekl : Bohové jste.

To jen tak pro perličku. Proč si tedy hraje církev na nějakého prostředníčka? Proč lidem neřekne. Sami svůj úděl můžete změnit. Protože pak by ji lidé nepotřebovali. Pak by nepotřebovali ani vykořisťovatele. A já jsem poznal, že naše duchovnost o svobodě sice zpívá a básní stejně jako stádo ovcí zavřených v ohradě o krásných volných horských pastvinách, ale zároveň se bojí vlků a tak jsou rádi v bezpečí ohrady. Jenže neví, že právě jejich pastýř je jediným převlečeným vlkem. Navíc v ohradě je díra, kterou tam zanechal Ježíš. Každý může ven ale běda tomu kdo by po návratu ostatní přemlouval a vydával svědectví o pravdě a svobodě. Toho by pastýř hned ukřižoval, protože by mu všechny ovečky utekli a on by přišel o živobytí. Ten kdo vyjde ven záhy zjistí, že venku žádní vlci nejsou je tam jen Bůh s otevřenou náručí řka : Dlouho jsem na tebe čekal ovečko má zatoulaná... raduj se se mnou... hle u mě je všechno zdarma jen stačí ohnout hlavu a přežvykovat ty nejšťavnatější trsy trávy. Neboť tvá radost je i má radost, tvé slzy byly mými slzami nyní jsme oba šťastní... stačí překonat jen svůj strach a nevěřit ničemu o čem se sám člověk nepřesvědčí, zvlášť pokud je mu to podáváno přímo pod nos.... jen aby se nenudil je nutno ho něčím zabavit... kolik času máš sám na sebe? Ono těch 40 dní v samotě člověku důkladně pročistí a projasní myšlení. Nikde na světě není dovolená delší než 40 dní proč asi?

Lidé by si odvykli a poznali by chuť ráje, což se nesmí z pohledů otrokářů v žádném případě stát. Vše je Matrix tj MANIPULACE s lidským vědomím, protože ono je nejnaivnější vědomím ze všech tvorů - věří písmenům a simulovaným obrázkům. Které se na něj sypou ze všech stran. V poušti se na Tebe nic nesype a proto ti to dojde. Nemá cenu bavit se s lidmi kteří toto neabsolvovali. Oni neznají pravdu. Mají jen něco naučeného a tlumočí pouze vlastní přesvědčení. Nejsou tudíž žádní mistři ani kazatelé jsou to podvodníci. Podle ovoce poznáte je jak si asi žijí. Proč Jehovisté přišli zrovna z ameriky? Najednou ti to všechno začne docházet, ale zjistíš že tě nikdo neuslyší ikdyž budeš volat.


Otázka : Měl bych jednu otázku - Bůh? - co to je? Převzatá myšlenka? Já to nevím. Dlouho jsem si myslel, že Bůh je, cítil jsem jeho přítomnost, ale pak jsem si uvědomil, že to může být spíše jen energie shluknuta v myšlenkách, že Boha si lidé vymysleli vlastně sami a sami ho živí svými ideami. A když není Bůh, co tedy je? A kde se to tu vzalo?

Odpověď : Co je to Bůh.. velká to otázka. Nikdo neví. Žádný člověk neví, a i kdyby jen tušil nemůže k tomu nic říct. Odpovědět na to co Bůh je není možné. A hledat odpověď... k čemu :-)). V jistém smyslu si lidé Boha přizpůsobili tak jak se domníváš. Je to jen jejich představa. V tomto směru pak jsou Bozi dva nebo i víc :-)). Jedni jsou stvoření lidskou fantazií a idealismem a pak je ten pravý. Mým čistě osobním pohledem (neberto jako fakt) vidím celou existenci jako tělo Boha, jako oceán, z nějž se odpařováním rodí život, který stejně jako pára zhmotňuje ve formu kapku. A pak tato kapka po jistém čase se opět v podobě deště vrací zpět do tohoto oceánu. Tento koloběh je život věčný. Stačí jen aby si kapka uvědomila, že není jen kapka ale že je hlavně vodou a jakmile dosáhne vědomí této své podstaty, dosáhla vědomí celého oceánu čili zjisí jak to všechno je a proto ví, že nikdy nemůže zahynout, pokud oceán bude existovat. Pak žádná smrt neexistuje. Celý svůj život věnuje NE záchraně sebe sama, ale oslavě oceánu (toho kdo jí poslal, svého otce atd..) tj. záchraně života samého, záchraně samotného Boha. Nedávno jsem o tom podrobně napsal i s vysvětlivkami a ukázkami z Bible v článku O životě věčném. Všechny duchovní knihy se snaží vyrobit z kapky oceán. Není to možné. Celá duchovní cesta jak uvádějí velcí mistři je dlouhá jen 30 cm. Tedy z hlavy k srdci. Celý duchovní svět nepřijímá sebe sama a bojuje se sebou samým. Snaží se předělat sebe sama, očistit se k jakémusi vysněnému ideálu. Tím ale potlačuje svou podstatu své božství a nahrazuje ho ideou. Osvícení znamená jen to, že se člověk přijme, spokojí se sám ze sebou. Pak už není třeba vylepšovat tvar kapky, průzračnost kapky, lesk kapky... člověku se velice uleví. Cesta k osvícení vede zpět. Proto mě lidi nechápou. Oni jdou tam, odkud se já vracím. Jdu opačným směrem. Čím více budou pospíchat tím více se jim vzdálím. A já, který vidím jejich utrpení... chci je osvobodit, aby i oni se mohli radovat, neboť základním přáním života, jakožto i posláním daru, je přinášet radost a štěstí. Všechno co se v tobě snaží vytvořit pocit viny či špinavosti, všechny nauky, které tě ponižují před Bohem jsou nauky Satana. Lidé se uvěznili ve svých myslích a proto trpí. Jak jim říct o světlu, které svítí samo? Když oni věří tomu, že dokud nenajdou sirky k jeho zapálení toto světlo nepoznají? A když návodů k nalézání sirek jsou plná knihkupectví? Zadarmo jsem dostal a zadarmo dávám. Lidé kteří žízní nemusí za pravdu platit. Pravda je nadosah stačí otevřít oči. Ale lež ta se dobře prodává. A prodej to je Satan sám. Kvůli nákupu a prodeji je Bůh až na druhořadém místě. Taky to tak na jeho zdraví znát je.


[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

12.12. 2001