VLASTNÍ ČLÁNKY

Myšlenky [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Když opravdu víte... nepotřebujete žádných důkazů!
Pak všechny spory ztrácí na důležitosti...
protože Vy už jste vítězem.

Zbavíte-li se veškerých názorů a ideologií,
veškerých svých přesvědčení...
pak s nimi zmizí i veškeré války...
nastane pravý mír...

Všechny zbraně jsou jen pojistkou toho,
že jisté přesvědčení obstojí.

Chcete-li lepší kvalitu života,
snižte množství zbytečných požadavků...
Čím více žádáte, tím ubožejší se Vám život zdá...
Jedině když nebudete chtít vůbec nic...
uvidíte jeho nevyčerpatelné bohatsví...

A je až smutnou ironií osudu,
že právě při vstupu do země, ze které
se šíří ty nejhorší lidské poklesky
a učení žádostivosti
nás vítá socha svobody.
...a jen o kousek dál...
největší pentegram na světě!

Nehledáme vlastně jen to, čemu chceme věřit?
Pak zajisté mysl, představivost a fantazie
jsou těmi nejlepšími pomocníky...
Ale k nalezení pravdy... víra jenom zaslepuje
a samo hledání je překážkou.

Fantazie je prokletím pravdy.

Svoboda je když děláte věci s vědomím toho,
že je dělat nemusíte.

Kde končí pocit vlastního seběvědomí...
a začíná vnímání jakéhosi ega okolím?

A ohrožené ego stvořilo egoistu...

Pravda nemůže nikdy zvítězit...
ani nemůže být nikdy poražena...
ona s nikým totiž nebojuje!

V okamžiku kdy vykročíte hledat pravdu...
jste se k ní právě otočili zády.

Pravda je a byla stále tady...
jen jste ji opustili kvůli lžím...

Dokonalost je snem lidské fantazie...
Ve skutečnosti žádná není!
A teprve až si tohle uvědomíte...
uvidíte pouze přirozenost...
pravdu ve své nahotě...

Jak může najít Bůh sám sebe?
A až na to příjdete :-))
Tak to taky udělejte!

Karma je jen vysvědčením ega!
Není tedy divu,
že si dává na ní záležet...

Náboženství vzniklo jenom proto,
aby vykořisťovaným podávalo útěchu,
Až zmizí tedy vykořisťování,
zmizí s ním i náboženství...
které není ničím jiným,
než rehabilitačním ústavem vykořisťovatelů,
kde ovečkám utahují povolené slepecké pásky
a motivují je k načerpání nových sil...

I odvrátil jsem svůj zrak od knih...
vyměnil jsem všechny mistry...
za psa, mravence a slavíka...
budu se učit nyní u nich...

Čtením poznatků druhých
v sobě vytvoříte jen iluzi
že už VÍTE...
vedoucí spíše k zahálce!
Ale i přesto mnozí stále nosí
pouze tento pohodlný kabátek...
tu masku vnitřní zbabělosti...
s níž pak dobývají velký svět!
A k poznání to podstatné jim schází...
jen pouhý prožitek pravdy...
co by vlastní zkušenost,
k té však zatím neudělali...
ani jeden malý krok!

Bu bu bu... máte strach o své dušičky?
Váš strach je tím nejlepším řezbářským
nástrojem rohatého loutkaře,
který pak nad své loutky umísťuje
velký kříž z mnoha provázky
a vy jste pak nuceni tancovat
podle toho jak on za ně tahá.


[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

29.5. 2001