VLASTNÍ ČLÁNKY

Prology 2 [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

článek : Poslední varování ze strany channelingu k dotyčné osobě
Mistr channelingu ho okomentoval takto: "Ano, takhle učí božské síly. Dokud se to nebude učit v každé škole, nebudeme skutečnou civilizací..."

Takhle učí božské síly? Mě se zdá že se s nimi Katka spíše více trápí. Podle mě a podle toho co Božské síly mluví je to obyčejná schizofrenie. Milá katka je asi na nejlepší cestě k rozložení osobnosti a pak šup do blázince. Žádný obyčejný člověk se netrápí skrze svých myšlenek. Jsem zvědav jak to Katka dlouho vydrží.

Milý mistře channelingu ty by jsi chtěl špinit nevinné děti v našich školách. To už máme hodně takových hnutí. Zřejmě se budete muset poprat s křesťanskou církví (viz. článek Vtipy týdne - Proč prý Bůh dovolil zničení WTC). Katka chce své hovory vydat knižně jak jsem se dočetl na její stránce. Prý to má jako pokyn s hůry. Milá Katko, mé srdce roní slzu soucitu nad tvou zmítající se psychikou. Možná se na tom podepsal i tvůj manžel a dcera. Jež mají originální zdůvodnění toho proč od tebe odešli. Pokud lidi chcete, aby vás opustila rodina, kvůli nějakým nepodloženým hlasům ve vašich hlavách vydávající se za Boha, kontaktujte nejbližšího mistra Channelingu.

Jinak vidím, že ač je mnoho channelingařů každý má jiné informace a tak je jen upozorňuji, že ani jeden externí zdroj nebude ten správný. Že si s nimi něco rafinovaně hraje. Rafinovaně říkám proto, že jim umožnili vstup do svého vědomí a oni pak snadno vědí čemu oběť věří a je pro ně velmi snadné aby ji přesvědčili o své pravosti díky argumentům vyčtených z její hlavy a snadno si získají její energii a pak si je pěstují a chovají jako dobytek :-). Kdežto lidi jež naslouchají svému srdci jsou oproti všem channelingařům ať už komunikujícím s hvězdnými či božskými bytostmi ve všem za jedno.

Ve své knize jsem popsal definici channelingu takto : Jak ale vznikne channeling? Stává se to jedincům slabým, kteří nemají sílu vyrovnat se svým životem a pod tíhou duchovních textů a svého pocitu méněcennosti či špinavosti v sobě vytvoří ještě jednu bytost tzv. božskou sílu. Tato bytost je pak odrazem jejich vysněných měřítek dokonalosti jež posbírali právě z duchovní literatury. Je to jejich vzor (stačí se podívat na jejich literaturu doma a víte odkud vítr vane). S tímto vzorem vnitřně komunikují a mají pocit, že je někdo vede. Nikdy bych nevěřil, že se schizofrenie stane duchovním oborem. Že se dá na ní i vydělat a že se lidé budou dokonce řídit pokyny těchto iluzorních karikatur. V každém případě jsou channelingaři na najlepší cestě k rozdvojení osobnosti a tím i do blázince. Psychiatr ví čeho je taková rozdvojená osobnost schopna. A proto stane-li se z ní maniak, (tedy až ztratí kontrolu sama nad sebou čili ponor 100% do svého Boha) může jí přeskočit tak, že se třeba bude považovat za vykonavatele apokalypsy! Čili něco jako náboženský terorismus! V lepším případě se třeba jen sama upálí nebo ukřižuje. Ale v každém případě jsou to nemocní lidé a je třeba se mít před nimi na pozoru. A tak jestli si chcete zkrátit pro vás nudné meditace, nebo jestli chcete vyniknout z velkého davu duchovňáčků. Kontaktujte nejbližšího mistra channelingu a nechte si naočkovat do své hlavy ještě další hlas, který vás bude spíše trýznit a nutit do mnohdy nepříjemných stavů, a kterého se jen tak snadno už nezbavíte. Jak říká jedna z předních osobností českého channelingu : "Mystika není žádná selanka!" a já jenom dodávám, že na jeho zdraví tělesném i duševním to po devíti letech praxe opravdu znát je.

Některé channelingaře jsem rozesmál : "Stěstíčko ...., je mi hnedka líp....., když se od srdce zasměju. Kdybych si myslel, že to myslíš vážně, tak bych pokračoval... jinak máš fakt dar od boha.... je to hned jiné, když si duše radostně povyskočí... "

Jen ABF se ke mě připojil. ABF: Toto je prostý obraz jak to vůbec v duchovnu nemá vypadat. Nevím jakého boha kdo v chanel. vyznává, ale můj Bůh není ten který hrozí, zastrašuje, dává poslední varování!!! Můj Bůh, který je Boží Prozřetelností se vším všudy je bohem Otcem i Matkou, tedy laskavý, trpělivý, milosrdný a milostivý. Nikdy mi nedával ultimata ač zlobím jako každé lidské dítě zrozené na tomto cvičáku, plného trenážérových možností a příležitostí. Naopak kdysi jsem dostal pri jedné meditaci pokyn v podobě scény z chrámu, abych se choval jako skotačící a bezelstný jinoch, který tančí a raduje se i v chrámu. Tehdy jsem cítil jasně a ZŘETELNĚ slova: Neber se tak Vážně!!! Takže Katko a jiní zbloudilé na mystické cestě vlastního rozvoje "Neber se tak vážně, Tvůj skutečný Bůh to po Tobě nechce, měj radost a buď veselá. Pokud cítíš, že děláš něco co Ti neprospívá, změň TO, ale s radostí, láskou a vírou k sobě, že vše zvládneš. Ten co kdo s Tebou komunikuje není Duch Pravdy a kdysi jsem to Romanovi, Milošovi říkal, že jdou nepravou cestou, za kterou budou muset zaplatit velikou cenu, zvlaště pokud svedou na scestí jiné!!! To co napsal kolega pod nikem Štěstíčko nechť je mementem pro všechny opravdu čtoucí, slyšící, vidící a cítící!!! Co se týká mé energetické bilance, jsem na tom velice dobře a vůbec nepotřebuji upírovat energii přes různé servry hmotné či astrálně mentální sítě. Takže klídek, bony (vztupenky do stanice nebe) budou.........

K duchovním hádkám
Jen do toho chlapci jen do toho... všechno to musí ven! To je ale katarze... nic nepotlačujte, jen tak dál a až to všechno ze sebe vystrnadíte, až nezbyde ve vás nic, rozlije se uvnitř prázdnota a pak se společně rádi zasmějete tomu jak jste se tady nechali oba unést. Tam kde končí slova začíná souznění... ale co jsem já... já jsem ten největší hlupák a egoista ze všech... promiňte mi to... už nějakou dobu se poctivě léčím...

Prý k Bohu vede mnoho cest
Je jen jedna cesta k Bohu. Je to stará těsná brána jež míjejí mnozí. A to proto že někdo popletl směrovky mezi peklem a královstvím božím :-)). Hodně cest vede právě na tu křižovatku kde se člověk dnes už nad spoustou přidaných směrů rozmýšlí, ale po stezce zarostlé vedoucí k těsné bráně nemá odvahu jít a raději se vydává po zaručeně vyšlapaných cestách knižních autorů. Podle mě všechny cesty vedou do pekla, ikdyž návěstí na nich můžou být sladká jako med a zlatým písmem napsaná. Jediné řešení je se zastavit, otočit a vrátit tam odkud jsem vyšel. I Ježíš to řekl : Amen pravím vám, neobrátite-li se a nebudete zase jako pacholátka (tím myslel neposkvrněnost liské mysli právě dábelsky propracovanou psychologií duchovní literatury) nikdy nevejdete do království Božího. Bu bu bu... máte strach o své dušičky? Váš strach je tím nejlepším řezbářským nástrojem rohatého loutkaře, který pak nad své loutky umísťuje velký kříž z mnoha provázky a vy jste pak nuceni tancovat podle toho jak on za ně tahá.

Prý tvorba příznivé karmy
Co považujete za příznivou karmu? Něco vám řeknu. Narodíte se do špatné rodiny. Otec bude pít a matka bude prostitutka. Budou se často hádat. Budete prolezlí nemocemi, možná tělesně postižení. Lidé se vás budou štítit, budou se na vás dívat s pohrdáním. To je pánečku karmička pro duchovní vzestup. Nic vás nebude poutat k systému. Nic vám nebude bránit v cvičení. Tak co! Ještě máte chuť sbírat si skutky na dobrou karmu, nebo se rozhodnete dosáhnout cíle už teď! Ostatně nic vám dnes nebrání v cvičení. Jenže vy ve skutečnosti nechcete, protože nevěříte tomu co děláte. Jen se o tom přesvědčujete a utvrzujete. A tak to bude až do konce vašeho života. Smrt vám odpoví. Ale nikdo vás už neuslyší. A i kdyby slyšel... přece má knihy. Nebude věřit paranoidnímu umírajícímu. Zen říká lehněte si do rakve už dnes. A uvidíte... Navíc vy všichni snažící se o svůj zítřek roztáčíte kolo své karmy opravdu skvěle. Svou představivostí jež podněcuje duchovní literatura a svou žádostivostí po ní doslova prahnete. Pak se nedivte tomu, že abyste všechno to žádané mohli realizovat budete potřebovat ještě další životy. Vy doslova utíkáte před svou realizací!!! Já zvolil jiný postup. Zřekl jsem se nároku na své spasení, nebo na inkarnace do "lepších poměrů" Zajímám se jen o pravdu a svobodu. Nic si nepředstavuji. Pravda je pro mě to co vidí oko a slyší ucho. Žádné nepodložené blafy kolem. Nedávno jsem prodělal druhou vlnu probuzení. To co potřebuju k realizaci má každý z vás ve vínku už od narození. Není nutné se ničemu učit. K realizaci nepotřebujete žádné informace spíš naopak. Naprosté vyprázdnění svého vědomí. Prázdnotu poznáte jen skrze prázdnotu.

Lucidní snění
Myslel jsem že duchovňáčkům jde především o Probuzení, než o to jak si udělat snění zajimavější natolik, aby se jim už nikdy nechtělo přestat snít. No vidím, že hondba za zážitky, tedy snová narkomanie si s ničím nezadá s psychedeliky. Nejprve necháme své vědomí tvořit světy, pak i bytosti, pak dokonce s těmi bytostmi i channelujeme a nakonec zapomeneme i na to, kdo to všechno vytvořil a hledáme jakéhosi Boha tvůrce :-) který je nad tím vším... velkolepé.

Prý jsem to nepochopil. Prý se "fakt jedna o Prebudenie, a nic ineho"
Každé učení a všechny techniky roztáčející v lidech spirálu touhy po čemkoliv... nebo pocity podřadnosti, nedokonalosti, neúplnosti atd., jsou učením satana. Správne učení vede lidi k radostné skromnosti a ke šťastné spokojenosti se sebou samým tak jak zrovna je. Takový člověk je stejně jako děti v království Božím, protože mu už nic nechybí. Matka se také na všechny své děti směje stejně a všechny zahřívá svou láskou stejným dílem. Ona je tu pro všechny. A jestliže si někdo myslí, že ho bude zahřívat víc, když zharmonizuje jakési čakry... pchá cha cha. Taky vám něco řeknu Lucidně jsem snil, a v tom sbu jsem zachránil pár světů, mohl jsem jim kralovat, ale odmítl jsem pak jsem přemohl i satana ještě předtím měl láskou objímal slepý, který tvrdil, že nic nevidí, ale mě vidí zcela jasně, a aby to mělo šmak, tak se na mě přišli podívat nějací andělé a ten jeden řekl, vidíš toho človíčka? To je ten, který zachrání celý svět. A já už vím jak na to.

Sklidil jsem obdiv hodný spasitelů
Milí chlapci jen si hraju se slovy a slova si hrají s vámi. Dráždím vaše strunky... Vy nevíte jak se zachraňuje svět? Nejprve je ho třeba zachránit od sebe. Od vlastních idejí o správnosti a dokonalosti. Pak se nechá svět světem a je to. Zachránili jste ho. Nyní je řada na vás. Je nutno zachránit i sebe ze spárů ega, které si s váma hraje na schovku a převleklo se za jakousi duši. Není divu chce přežít, vyniknout a tak vás honí a honí jen aby mělo jistotu dokonalosti a nesmrtelnosti. A tak vám přidávám jako bonbónek na závěr trochu moudra od velkých mistrů : Není žádného jiného světa. Smrt je konec všeho. Pouze tento současný svět je skutečný. Takzvané "večné" nebe a peklo jsou výmysly podvodníků. Víra v posmrtný život, je znakem prolhanosti, zženštilosti, slabosti, zbabělosti a nečestnosti. A nezapomeňte... čas vám letí chlapci.

K duchovnosti (bulharská věštkyně Vanga)
"Nikdy nelze nic přesně pojmenovat, stejně jako nemůžeme přesně posoudit sami sebe či druhé osoby. Stále o sobě pochybujeme, protože o sobě přemítáme. Nemůžeme se vyjádřit nikdy dost přesně, neboť jsme příliš proměnliví a nacházíme se navíc ve značně proměnlivém prostředí. Kategorické soudy a pevné nebo nezvratné názory jsou tedy produktem nerozvážných či nevyzrálých osob. Nejlepší pro nás všechny proto bude, když si nebudeme myslet vůbec nic, když budeme pouze žít, dýchat a mít jen takovou či onakou náladu. V této bezmyšlenkovité chvíli je totiž prchavě zaklet nejideálnější stav naší mysli, tedy onen řídký okamžik, v němž se téměř nemýlíme a v němž žijeme naplno podle zákonů božích.

Kdo mlčí, ten jakoby vyslovoval nejpřesnější a neomylné soudy jeden za druhým. Ten, kdo mluví, jednoznačnš dokazuje, že je otrokem jediné konkrétní, a tudíž omezující myšlenky."

Milá věštkyně Vango také jsem se to pokoušel lidem říct, ale oni ne a ne smířit se se sebou samým, chtějí se připodobnit svým vysněným obrazům v zrcadle zítřka a tak se sebou bojují a otročí svému egu. Tvůj proslov, ačkoliv jsi mluvila, neberu to jako že jsi otrokem jedné myšlenky :-) ale tento proslov by měl být na každé úvodní stránce diskusního serveru a zejména duchovního, kde se to slepými názory jen hemží. Tak lidi zapomeňte na diváky kolem, zahoďte ideály jež vytvořili jiní, všechny ideologie a předsudky, staňte se tím, čím jste vždycky byli. Přijměte se a samo od sebe se dostaví Království boží, či nibbána. Cesta vede totiž zpět tedy ke zdroji ke stavu bez mysli. A toho se dá dosáhnout jedině praxí. Nikoliv studiem jakkoliv svatých textů, a omílání manter. Musím se smát, protože i já, když jsem byl na cestě, viděl jsem ten paradoxní babylon duchovnosti, a snahu mistrů, aby se lidé přestali pozorovat a hodnotit své stíny, ale aby se jen otočili o 180° a podívali se jak je slunce krásné a že ono nikoho neupřednostňuje a zahřívá nás všechny stejnou láskou. Nicméně lidé stále produkují jakési ideály a stupnice duchovní vyspělosti... jak jsem již řekl cesta vede zpět přes vyprázdnění toho všeho co jste si do hlavy nasbírali, protože jenom z toho vzniká vaše utrpení a pocit méněcennosti.

Prý jestli jsem už všechno odložil, bude toho někde nejspíš plná skříň, nebo si prý myslím že něco jako hmota či vědomí jentak zmizí?
Všechno je jen v mysli. Dokážeš-li ji utišit najednou zmizí všechno, zmizí i názvy věcí, zmizí i rozdíl mezi Já a Ty... všechny starosti, všechna nedokonalost, všechny představy. Všechno zmizí, protože to byly jen myšlenky. Ty nejsou hmotné... kdyby byly vážila by něčí hlava o pár tun víc :-).

Tady si může štěstíčko říkat co chce, ale kdyby navštívil někoho, kdo umí chann, a je nás takových tu dost, sepsal by mu seznam jeho současných problémů, ale o to stát nebude
Už mě unavuješ. Mě nebaví procházet se ve své představivosti a naslouchat choutkám ega. Jsem takový jaký jsem. A jsem rád sám sebou. V tom je má jedinečnost a jedinečné unikáty zbírá jeden velký sběratel v jednom království. Nemíním strávit zbytek života v prožívání svých snů a zapisování prožitků. Možná že tam jsi povolaný... ale je to jen tvůj sen. Žiješ však tady a teď. A když jsem tě viděl, podíval jsem se na tebe... jak žiješ? Po tolikatiletém úsilí, se ve tvých očích ještě neobjevila jiskra štěstí. Po ovoci jsem poznal, že být uvězněn ve spirále touhy, kdy má rádost závisí jen na tom, zdal-li prožiju nějaký výjmečný zážitek... a pak až se tak stane čekat na další, lepší... intenzivnější... přitom se okrádat se zavřenýma očima někde v izolaci uvězněn v neskutečné hudbě o ten nejcennější dar. V každém případě jsem ti však nesmírně vděčný protože to na tobě jsem vyrostl. To díky tvým článkům jsem prohlédl. Soudil bys mě....Nezapoměň!!! Jakým soudem soudíš takým budeš souzen. A jde vidět, že se tvrdě trestáš. Ještě, že děti, kterým patří království nebeské, nestačily zavadit o svaté texty... jinak by o svůj ráj přišly a nastaly by jim tvrdé časy duchovních povinností, jinak by se mohlo stát, že Otec by je už neměl rád jako dřív.

O tom kdo má lepší meditace
Pamatujte. Žádny mistr nezveřejňuje jakési své duchovní zážitky. Ty nejsou měřítkem skutečné kvality života. Mistři to vědí. Nikdy se ve vás nebudou snažit vzbudit touhu po nějakých zážitcích. Naopak vedou vás od nich k životu samému. A vy? Vy se sami vzájemně bičujete velikostí svých zážitků. Mistr to nikdy neudělá. On nechce aby se ostatní cítili jaksi duchovně méněhodnotní. Ukazuje jen skromnost a spokojenost se současným stavem věcí. A právě tato naprostá spokojenost se současným stavem věcí je nibbana, která vás pak doprovází na každém kroku, protože vychází od vás a nezáleží na vnějším dění, protože všechno co se kolem děje je naprosto v pořádku. Doufám, že Ota nebude stejný jako Roman. Jeho zážitky, byly určeny jen jemu. Pro ostatní nemají tudíž žádnou cenu, a pokud fakt dospěl na jistý stupeň, ví že mám pravdu. A pamatujte... skutečný mistr pracuje nepozorován. Nesbírá pocty ani nestojí o chválu lidí. Skutečný mistr pracuje tak, že ostatní pak říkají zvládli jsme to sami. A o to jsem se snažil i já zde na spirále. Nikdy jsem se s vámi skutečně nepřel, jen jsem ukazoval na slabá místa různých teorií tak, aby jste Vy sami je mohli objevit. Možná to jednou sami poznáte, kdo vám pomohl nejvíce... zda-li ti jež vám lichotili, nebo ti, jež vás trpělivě vedli, a i přes vaše posměšky stále s láskyplným srdcem se starali o to, aby jste nazabloudili na cesty temnot.

Ano ano děti ty musejí asi fakt těžce makat, aby jim patřilo království nebeské. Ty jsou opravdu znečištěny zřejmě minulou karmou... Víte co vůbec karma je? Buddha řekl : Karma je chtění. I vaše duchovní chtění je karma. A karma není opakuji není nikdy příznivá. Takže zbavte se chtění a jste bez karmy. A pamatujte podle SKUTKŮ budete souzeni. A snění ať už lucidní či channelingové není žádný skutek. A kam asi vede člověka Duch svatý? Zjistěte si kam byl veden Ježíš Duchem svatým, když na něho sestoupil. Vedl ho tam kam to vede i mě. Znamená to, že na mě sestoupil už také a na vás ještě ne? Není divu, když děláte vše jen pro SVŮJ zisk, místo abyste nejprve hledali království či vynesli svou duši na světlo. Vždyť v Bibli jsou naprosto jasné instrukce! Kterých kdyby se přidržel každý skončila by politika, vykořisťování, církev i veškeré pofiderní techniky jako je channeling.

Prý Ježíš řekl tlučte a bude vám otevřeno...
Mnozí tlučou a to velice silně ale na brány svých zítřků. Někteří si vzali sebou peníze aby se zítra měli lépe, někteří využili moderní medicíny aby i zítra mohli trpět, avšak největší gól jsou duchovňáci. Ti si pro jistotu udělali z knih beranidlo a snaží se probít dokonce i za bránu smrti... jen aby měli jistotu, že zítra budou. Každé chtění roztáčí kolo karmy a co bylo zaseto se musí sklidit, než dojde k vysvobození.

Prý si hraju na vševědoucího
Neříkám, že znám, ale snažím se v lidech vyvolat zmatek, aby začali skutečně jednat. Odkládat něco na zítřek.... Kde dnes lidi berou záruku zítřka :-(. Promarněný čas nad knihami jim pak nidko nevrátí. Přišel jsem na to, že mnozí jen hledají potvrzení, že ve skutečnosti nevěří nikdo. Celý život se pak pachtíme a utvrzujeme, celý život střádáme argumenty a bojujeme za ty své. A občas se přikloníme k jedněm a za čas zase k druhým... A knižní průmysl a různi velcí profesionální mystici tomu ještě nasazují korunu. A tak se celý život motáme v bludném kruhu. Nikdo nechce udělat rázný krok, protože nemá ještě dost potřebných důkazů. Jistí se a nechává si za sebou pro jistotu mosty. A čas letí.... uvězněni ve svým myslích utíkáme od pravdy, utíkáme od sebe, pohrdáme sebou nevěříme si.... prý jsem hříšní a špinaví, nedokonalí či méněcenní... to je nám vtloukáno do našich myslí ze všech stran už od dětství.... Vždyť dnes už téměř neplatí s poctivostí nejdál dojdeš... a tak všechno kolem jenom trpí... a já pořád v mysli slyším te hnusný smích skřeta, který se všem lidem v mém snu vysmál, když jsem se ho ptal, zda-li MÁ člověk duši.... ten smích slyším stále v uších... tak jako se Mára vysmíval Buddhovi, že nemá žádné svědky ani důkazy toho toho, co objevil... a když se tak dívám kolem.... jeho smích sílí...

Narážky na mé citace ze slov mistrů : Štěstíčko, ty už tady recituješ kdekoho a blbneš snad z hladu :-), nebo z inflace nevědomí
Myslel jsem, že skutečně hledajícího vždy zahřeje nějaká ta perla z úst velkých mistrů, kteří propagují jen praxi, a tisíciletou osvědčenou cestu Buddhů. Ale jak vidět, někteří si pletou perly s inflací nevědomosti, otáčejí se a přímo úměrně svému lpění se sápají po tom, jež si dovolil ocitovat něco z učení Buddhů. Zřejmě bájné channelingové pohádkové zdroje, jako je INRI, PEGAS, ATLANTIDA, ORION, MORFEUS nebo ASTRÁLNÍ ZORO si nepřejí, aby jejich výuku rušil svými na vlastní kůži odzkoušenými plky nějaký obyčejný človíček-Buddha, který jim zřejmě coby lidská bytost nemůže sahat ani po kotníky. Můj zdroj nemá jméno. Nepotřebuje žádné jméno. Nepoužívá žádných symbolů, slov ani vizí, k tomu, aby předával své učení odhodlaně praktikujícím pozorně naslouchajícím a všímavým jedincům, jež mají v srdci pokorné a upřímné přání učit se nezávisle na čase a místě svého výskytu.

K článku o vlivu geopatogenních zón na dopravní nehody..
Proč geofyzik pracuje s virgulí, když má k dispozici geologiké mapy? Kdyby každý pátý člověk podléhal vlivu jakýchsi záření, bylo by to jen u nás na cestě tak 200 nehod za hodinu. Ještě že do toho nemontují fáze měsíce, protože ty jak jsem četl zase u jiných odborníků mohou za všechno. Takže já bych viděl hlavní příčinu nehod v tom že se vůbec musí jezdit. Udělejme tedy objížďky krizových úseků, dle studie výše jmenovaného dobře zaplaceného odborníka a uvidíme, zda-li počet nehod klesne. Pokud neklesne ba co víc vzroste - náklady na vybudování objížděk nechť uhradí sám odborník. Jak už jsem řekl příčina nehod je v tom že se jezdí. Nemůže za to nějaké záření, spíše "únava" řidičů způsobená přepracovaností, stresem, nedodržováním přirozených cyklů přírody, únavou ze společenských akcí a látkami zlepšujícími náladu.

PS: Je jednoduché dokázat něco virgulí, když VÍM z map, že tam byla řeka a když VÍM že na tom místě jsou nehody. Na to nemusím být žádný psychotronik :-). Takže cedule úsek častých dopravních nehod nechť umísťují psychotronici s virgulí ještě dřív, než vyjede první auto na novou silnici ne :-)?

Můj přítel strom : Reklama a citace z knihy "Aura stromu léčí", kde se autor rozplývá nad přátely stromy a nad tím jak z nich lze čerpat energii.
A není snad zde reklamovaná kniha vyrobená z našich přátel stromů?! A nejsou snad i peníze, za kterou ji kupujeme vyrobené z našich přátel stromů. Jde vidět, že autor knihy, kvůli svému zisku, klidně neváhal obětovat pár svých přátel. Zřejmě, když se zachraňuje les, lítají třísky. Jsem zvědav, kolik autor sám investoval ze sisku své knihy na rozmnožení svých přátel. A tak lidi sedněte do autíčka a vyražte hledat zdravý strom. Ikdyž auto trochu čoudí, stromy to nějak přežijí a vám se to přeci vyplatí. Až najdete svého nového přítele, coby dojnou krávu, nasávejte energii, abyste byli silnější a zdravější, abyste mohli zítra ve své továrně ať už je to papírna, pila, nebo kouřící fabrika podat 100% výkon. Abyste mohli získanou energii promarnit ve své civilizační hře moderní doby. A radujte se, protože zítra už třeba zdravý strom nenajdete. A tak udělejte si z přítele stromu raději obložení, své ložnice už dnes - budete se moci v noci dobíjet...

PS: Jsou i stromy, které nejsou taky vyzdvihovány, ale které nám poskytují skutečnou energii ve svém dárkovém balení lásky. Jedná se o ovocné stromy s dary nebes. Zřejmě jimi dnes ziskuchtivý člověk pohrdá a proto je záměrně kácí, aby jsme dary nebes museli kupovat v jeho obchodě, a aby jsme je mohli kupovat musíme chodit do jeho továrny... zajímavá a zbytečná to hra marnivosti, ničení a pošetilosti.

Opravdu se s vámi nedá moc bavit. Jste moc "zanesení" písmenky a články. Doporučuji katarzi tzv. klystýr mozku. Už chápu některé mistry, kteří vyučovali pouze laiky. Ušetřili si tím mnoho času (99% je totiž potřeba na vymlácení toho co máte v hlavě a jen 1% na realizaci) a nervů. Šlo jim o to, aby předali to co znají co nejvíce lidem. Laik je tedy daleko před vámi. Jak Ježíš řekl mnozí první budou těmi posledními v království nebeském.

Prý že mají zvířata nedokonalé vědomí... že se požírají a že taková labuť umlátí křídly všechno cizí kolem - tedy i mláďata cizí.
Nechápeš vůbec přírodních zákonů a věcí Božích. Prvním zákonem v přírodě je přežít! Ikdyž je to tvrdá realita, umožňuje zachovávat čistotu a budoucnost rasy. Silní a zdraví přežívají. Prý nedokonalé vědomí... proč se asi divoká zvířata nepářejí v zajetí hmm? Má to hned hodně důvodu, které asi to tvé dokonalé vědomí přehlíží. Např. Jejich děti by čekalo doživotí v mřížích, takové mládě by degenerovalo, oslabily by se mu reflexy i instinkty. Už by nikdo nebylo schopné přežít v drsné divočině. Jeho imunitní systém by se oslabil díky pečlivě udržovaným životním podmínkám jeho očetřovateli. Dále zde vzniká nebezpečí zvyku si na člověka jako na nového přítele. Ztráta plachosti atd. Srovnej lidské společenství se zvířecím stádem obyčejných volů. Silní a statní vůdcové stáda nasazují životy aby uchránili následující generaci. Brání tedy především matky a mláďata. A u lidé je to jak? Vedoucí jedinci si staví z mas svůj štít. Posílají bojovat jiné za sebe. Přece by nepoložili život za obyčejné děti jiných... otroků. Dále si představme situaci kdy máme tři kusy dané skupiny ve vyprahlé pustině. U zvířat je to fér. Silnější vyhrává. U lidí se dva slabí nefér spiknou proti tomu silnému a pak ten nejpodlejší dostane toho druhého... takže nakonec nám zbyte ten nejslabší ze všech. Proč? Protože měl největší strach a rychle jednal. A tak ho příroda záhy na to brzy zahubí. Takže z lidí nepřežije nikdo. A co se týče citovaných labutí... Takže až na tvé dítě někdo zaútočí, budeš zřejmě stát jako tvrdé Y. Jsem zvědav co by jsi dělal po přežití katastrofy na severním pólu. Zůstal by jsi na živu jen ty a tvé čtyř-leté dítě... oba by jste trpěli hladem, nikde ani stopa potravy... krize vrcholí... někdo bude muset být obětován... není třeba spekulovat, dítě by nikam stejně nedošlo... co uděláš ty jako člověk s dokonalým vědomím hmm? A jak se pak na tebe bude dívat pak společnost těch dokonalých vědomí až se vrátíš a řekneš jim pravdu... díky čemu si přežil... už vidím ten titulek v novinách... byl by jsi asi opravdu velkým hrdinou :-).

Víkendový kurz "Naučme se zvládat nástrahy dnešního světa." Regenerační seminář nás naučí celkové regeneraci a očistě svého fyzického a duchovního těla. Naučíme se zbavovat toxinů z těla i aury. Při práci poznáme i své duchovní anděly a mistry a to nejenom automatickou kresbou, kterou se také naučíme, ale i duchovní očistou. Posedíme u ohně a budeme i relaxovat nejenom v přírodě, ale i u vody.
Tak dobře :-). Otec náš nabízí zdarma 40 dennní seminář v přírodě. Nepotřebujete s sebou vůbec nic, všechno potřebné vám bude dodáno. Celkově se zdarma zregenerujete, pročistíte si mysl, nedostanete do sebe ani jeden toxin jak do těla tak do aury. Všechnu práci za vás vykoná prostředí. Uvidíte skutečné anděly i démony projevené v lidském světě, a přitom nebudete muset ani nic kreslit. Můžete jít kam se vám zlíbí, můžete se toulat po horách, lesích či březích jezer a řek. Vyučující je totiž všude přítomen. Když to vydržíte do konce a nepodlehnete svodům démonů pokušitelů v podobě vizí a myšlenek, poznáte na vlastní kůži jedinnou a dlouho ukrývanou pravdu. Poznáte sami sebe i svou duši a naleznete v ní víru. Poznáte i spravedlnost a lásku přírody, její dobrotivost a snahu vás zocelit, aby jste byli silní. Máte zde i záruku, že na všechny úspěšné absolventy tohoto semináře, sestoupil Duch svatý. A to všechno je zdarma, záleží jen na vás. Skutečná brána do království našeho Otce, je otevřená nonstop, jen před ni někdo umístil ziskuchtivý transparent... Peklo rovně - (dostupnost:hned) a Nebe doleva (dostupnost:až po smrti), a Bohatství, sláva a moc doprava - (dostupnost:přímo úměrná schopnosti nezastavit se před ničím - tedy třeba už zítra).

A nakonec cituji mou oblíbenou Sight
Moudrý si přečte, případně vloží krátký zdrcující komentář např. typu jedna věta jednoduchá... Ostatní se začnou hádat jak na trhu - jeden nabízí, další smlouvá, někteří bez protestu a dlouhého vybírání platí. Tu uslyšíme, že ač jsou pomeranče furt jedno ovoce, každý trhovec ho má, dle pestrosti své fantazie a slovníku a chtivosti svého já, jiný a nepřipustí, že kolega má furt ten samej plod - jooo trhy! Fakt nesnáším nákupy, kde se na mě všichni slítnou jak vosy na bombon a eště za stálýho bzučení, který se navenek nese k mým uším stejně jako jedno téměř monotónní bzzz ... brrr! Akorát mi z toho bzučí v ouškách a následně bolí hlavinka

Můžeš znát mnohá místa z vyprávění, obrázků a map, můžeš si je dokonce představovat - ale jaké to místo doopravdy je zjistíš teprve tehdy, až se na něm ocitneš, až ho osobně navštívíš, až k němu sám dojdeš... :))

Nedávno se mě někdo zeptal (cit.): "Pověz, jakého mistra vyvolila jsi pro sebe?" Odpověděla jsem: "Život sám je mým mistrem." Ptal se dál: "A pověz je tvůj mistr dobrým učitelem?" Odpověděla jsem: "Zeptej se mého mistra, jestli jsem dobrým žákem."

Člověk má takovou moc, jaká je jeho vůle a jak velká je jeho síla ji uskutečňovat. Skutečně silní lidé zůstávají sami sebou a nejsilnější, mající k tomu ještě příslušné vnitřní vybavení, vládnou. Slabí volí "pána svého" a poslouchají jak ovce ... Přičemž každý spolek je takový, jaký je ten nejsilnější ... Já bych si nestěžovala na osud ... "Viníka" hledejme v sobě! :)))

A k hádkám tentokrát kouzelník
..mam rad Ty male zurive chlapecky.. s kopajicima nozickama.. staci je jen chytnout za poutko a oni se hezky vyzurej.. pak uvolnit a zazpivat jim ukolebavku.. maji to radi.. j sou to vetsinou nestastne deti, ktere nemaji lasku :-).

Nakonec přidávám citát jednoho člověka (Josef Zaoral), který se opravdu vyvíjí. A který za to mé působení na spirále hodně pochopil a mám z něj radost. Je až neskutečné jak velkými jsme blázny. Slepými a hluchými blázny. (včetně mne ;) Neustále opakujeme dokola stejná moudra. Neustále vnucujeme ostatním své názory jako jediné správné. Chodíme dokola jak ovce v ohradě a při tom Život může být tak jednoduchej a prostej. Žít a dívat se a žít to co vidím. Psa, kterej si značkuje patník. Smradlavýho bezdomovce, kterej natahuje ruku s kelímkem. Zářící slunce. Vítr. Stromy. Děti v parku. Je toho tolik. Tolik co jsem nikdy NEVIDĚL. A já sedím za PC a chodím s ostatními v ohradě, stále dokola. No nic. Já jen ... odcházím a když najdu sílu ... nevrátím se. Jo a nezapomeňte za mnou zavřít vrátka. To aby se někdo nenastydl. Možná bude trochu průvan. Jsou tam vzadu v koutě ohrady. Je to takový to místo co tam skoro nikdo nechodí. Mějte se ... jak chcete. ;)


[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

29.4. 2001