VLASTNÍ ČLÁNKY

Vzkaz channelingařům [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Celý problém "duchovnosti" tkví v tom, že nedokážete přijmout své božství. Vymysleli jste si proto různé překážky jako hříchy, očistu, karmu atd. Nyní se připravujete jen na to, že jednoho dne, až všechny vámi vytvořené překážky zdoláte budete božští. Jak zdlouhavé...a pošetilé... Nikdy nebudete "čistí", pokud budete hrát tuto hru! Vždy si vytvoříte nové překážky. Viz. Roman Palka, dělá to už mnoho let a mnoho let ještě bude. Když se mu podaří dojít až nakonec zjistí kolik let života promarnil. Zjistí, že tato cesta byla úplně zbytečná.

Zjistíte, že jste božští byli už od narození, jen jste si to neuvědomili. Vůbec nechápu, na základě čeho, když není ani dobro, ani zlo (záleží jen na vašem úsudku) můžete být špatní, že se musíte čistit? Jestliže není žádný zisk, pak automaticky není ani odměna, ani trest, pak je karma pouhou iluzí. Jediné co je nutno udělat k osvobození je, zahodit to všechno harampádí, otevřít okna ať může slunce dovnitř. Mít vědomí jako malé dítě - bez předsudků, bez iluzí, bez veškerého rozlišování. Být svědkem bytí, veškerého dění.

Ježíš postavil svou cestu na úplně jiném základě než Vy. Byl chytrý. Řekl si totiž, že už je božský. Pak šel do pouště, (tam ho ostatní nemohou rušit svými posměšky) aby nalezl víru v toto přesvědčení. Všechny hlasy mysli, které měly za účel ho zviklat (aby začal o sobě pochybovat) přebil svou vírou NA ROZDÍL OD VÁS, jež jim nasloucháte a otročíte. Celý channeling je jen naslouchání tomu že nejste božští. A já jen přidávám jste to, čemu věříte. Vaše volba. Ježíšova cesta trvala 42 dní. A ta vaše? Podle mě neskončí nikdy dokud se nezbavíte svého přesvědčení, že ještě nejste "čistí". Proto mi moje vědomí na otázku channelingu odpovědělo: Zdraví nepotřebují lékaře.

Celý channeling, meditace, všechny druhy jogy a náboženství to vše je jen placebo. Jsou to jen zdánlivé léky. Pokud jim pacienti věří, pak na ně účinkují. Takže svým způsobem neškodí (dá se toho i zneužít chi chi chi). Proto nemocní, vemte si svůj lék a zapoměňte na to co jsem vám říkal, neboť VY CHCETE být nemocní. Proste a bude vám dáno...vy prosíte o svou nemoc a výrobce iluzí vám ji dá. Nebojte se všichni mistři to vědí. Vědí že s Vámi nic nezmůžou a tak vám dávají jen to co vy chcete. Dávají vám lék. Proto jen tak málo žáků dosáhlo probuzení. Protože jedinou cestou jak se stát zdravým je to, že tomu uvěříte, pak celý ten dlouholetý proces je jen přesvědčováním sama sebe.

PS: Mnoho lidí si všimlo že karma nefunguje. Zdánliví lotři se mají pořád dobře, a zdánlivě dobří lidé trpí. No a tak pro obhajobu karmy se kdysi dávno stvořil onen svět. Jinak by přece církev přišla o své živobytí. No a tato iluze se do dnešního dne tak krásně rozrostla... přibyli nám k tomu i minulé životy a různé dimenze dnes dokonce i ufo se stává spasitelem atd. Za to množství let se postupně opakovaná lež stává "pravdou". Pokud necítíte, že by už mohlo být konečně ráno klidně dále spěte.


[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

14.11. 2001