VLASTNÍ ČLÁNKY

Prosba ke všem obyvatelům Země [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Prosím přestaňte vzývat dobro, mír, lásku a štěstí!!!

Ptáte se proč?

Základem vesmíru je harmonie tj.rovnováha.
Přidáte-li vy na misku dobra, musí kosmos přidat i na misku zla.
Jedině tak může vzniknout rovnováha a harmonie.

Takže vzýváním dobra, míru, lásky a štěstí způsobíte to,
že vzroste současně i zlo, válka, nenávist a neštěstí!!!

Copak to nevidíte!!!
Podívejte se za sebe!!!
Podívejte se na uplynulé století.
Čím dál víc vzrůstá násilí, agrese i počet katastrof.

A čím je to způsobeno?
Je to tím že narostlo množství těch duchovních fanatiků, jež nevidí souvislosti.

Zde vidíte monádu.
Nemůžete z ní udělat jen bílý kruh... není to možné.
Na ní vidíte, že v bílem je obsaženo i černé a naopak.
Čili obě polarity se sebou vzájemně souvisí!!!Dám vám podobenství :

Je to stejné jako se zvyšováním platů.
Požadujete-li zvýšení platu, jeví se vám to jako dobrá věc,
řeknete si - lidi se budou mít pak lépe...
OMYL!!!
Zvýšení platů se promítne do zvýšení cen
a také se tím zvětší i kontrast mezi sociálními vrstavmi
tudíž se zvětší i počet hladových...
A to už se vám zase jeví jako zlé...

Neustálým zvyšováním platu nic nedosáhnete...
dostáváte se bludného kruhu!
Stejně tak zvyšování podílu dobra nic nedosáhnete!

Jaká je tedy správná cesta?

V případě platů snižovat platy,
což se postupně promítne do snížení cen
a když to dotáhnete do konce zmizí peníze!
Všechno bude zadarmo a lidi budou pracovat jen pro své potěšení.
Odpověď proč to nejde najdete v mamonu...
ona by totiž vyšla najevo slaboduchost těch,
jež ji chytře maskují a to oni přece nedovolí!
Lidi, lidi... běžte se nejprve učit k mravencům!!!

V případě dobra a zla...
přestaňte si ho všímat a vesmírné zákony ho navrátí do normálu.
Když si ho přestanete všímat... zmizí!
Už nebude ani dobro ani zlo.
Jedno bez druhého nemůže existovat!!!
TAK TO UŽ KONEČNĚ POCHOPTE!!!

Nevolá snad opovrhovaný - lidi milujte se?
(ten jež našel lásku k sobě - ji už nepotřebuje od jiných)

Nevolá snad žebrák - lidi buďte k sobě dobří?
(ten jež našel pravé bohatství - si už ničeho nežádá)

Nevolá snad zbabělec - lidi chtějte bezpečí?
(ten jež našel odvahu k životu - pro toho je bezpečí jen vězením a nudnou hrou)

Jaká je kvalita duchovních mistrů, kteří toto nevidí!!!
Slepí slepých kam to lidi vedete!!!

Slyšeli jste co zaseješ to sklidíš.
A vy zaséváte dobro je to tak že?
Myslíte si že konáte správně že?
Ale já vám říkám že zaséváte kořeny zla.
Co potom chcete sklidit?
Ptáte se jak je to možné?
Je to naprosto jednoduché!

Tak jako skrze válku přichází mír...
tak i skrze mír přichází válka.
Tak jako skrze lásku přichází nenávist..
tak i skrze nenávist přichází láska.
Tak jako skrze zlo přichází dobro...
tak i skrze dobro přichází zlo.

Proto ten jež kolem rozsévá jen chudobu sklízí bohatství...
nazýván je pak zlodějem a lakomcem,
protože lidem bere a nedává.

Vy všichni jež hlásáte dobro mír a lásku...
to vy máte na svědomí všechno špatné jež potkává tuto planetu.
Chcete vnutit světu svou ideu?
Svět je posvátný!!!
Nelze ho nijak dále zušlechťovat!!!
Svými zásahy ho jen zničíte!!!
Chcete-li cokoliv měnit... plivete Bohu do tváře!!!
To tím mu dáváte najevo svou nespokojenost s jeho dílem
a raději to vše berete do vlastních rukou!!!
Jaká má být vaše odměna?

Chtít víc je naprosté šílenství!!!
Chtít víc je vrchol nevědomosti.
Chtít víc je největší hřích!!!
Chtít víc je jediné rouhání.

A ztohoto všechno zlé vyšlo a vychází...

A vy média neprovokujte jejich lpění na dobru propagováním toho co oni označují za zlo.
Je to jako začarovaný kruh!!!
Jakákoliv akce vyvolává reakci!!!

A já sám nejsem nic... jsem jen hlasem volajícím na poušti.
Víc udělat nemohu.

Děkuji Vám všem, kteří jste pochopili.


[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

26.11. 2001