VLASTNÍ ČLÁNKY

Pro dotčené čtenáře [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Tak hele... já si jen čmáral klacíkem do písku...
vtom jste přišli Vy za mé čáry jste si dosadili písmena,
z písmen jste poskládali slova,
slovům jste dali význam,
z jejich významů jste posoudili obsah...
soudili jste a taky jste se sami odsoudili.
Někteří se odsoudili k poníženým,
někteří k uraženým,
někteří k osočovaným,
někteří k napadeným...
Tak mi sakra nic nevytýkejte!
To vy sami za všechno můžete.
Já si jen čmáral do písku.

Často slyším abych obhájil svůj názor,
abych předkládal průkazné argumenty...


Obhajovat nějaký názor...
Kdo se o to snaží?
Kdo chce diskutovat?
Není to snad ego samo?
Já nemám žádný názor - jsem svobodný
neboť jakýkoliv názor spoutává a oslepuje...
nevěřím ničemu
a proto mohu s klidem balancovat na hraně žiletky...
nemusím s nikým bojovat,
přít se o pravdě svého názoru!
Proto mě taky žádný jiný názor nezajímá...
proč by měl... já si ho nestvořil...
k poznání pravdy není třeba žádného názoru...
spíše naopak...

Z jakéhokoliv názoru,
víry či pouhé myšlenky se rodí příchylnost k této věci,
z příchylnosti se rodí lpění na této věci,
a ze lpění vzniká válka, utrpení, bolest...
Cožpak všechny spory a války
nejsou jen bojem o jakýsi názor,
ideu či víru?

Nepřišel jsem k těm jež nejsou připraveni.
Je zbytečné se s nimi teď zabývat.
Jde mi o to, aby co nejvíce lidí pochopilo
a proto nezačnu od těch nejtupějších,
ale systémem pyramidy předávání...
se postupně i na ně dostane řada.

Nepřišel jsem upozornit na sebe...
je mi jedno co si pomyslíte Vy všichni ostatní...
já už nejsem otrokem mínění druhých,
nejsem svázán žádným názorem ani přesvědčením,
dělám si co chci... jsem svobodný!

Smlouvá snad voda s kamenem?
Jsem jako voda teču si jak chci a kameny klidně obeplouvám...
za kamenem se zase spojím jako by kámen nikdy nebyl...
pro mě je kámen jen spestřením, zábavou a hrou...
to jen kámen bude trpět a jakožto překážka
bude postupně obroušen do té chvíle,
než bude připraven nechat se unést proudem...

Dohadování by stálo moc sil, času a pozornosti...
raději to vše věnuji bytí...
tra la la la la...
proto omluvte mne nyní...
protože ti co pochopili čekají...


[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

28.11. 2001