VLASTNÍ ČLÁNKY

Vzkaz církvi [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Rozdejte svůj majetek chudým,
rozdejte vše co jste si přivlastnili!
Zbořte kostely... ty pomníky strachu,
v nichž pohrdá se tímto životem
a vyzdvihuje se smrt a vzkříšení!

Na jejich místě vybudujte pak zahrady,
ať mají se kde děti hrát,
neboť oni dokáží se mnohem lépe modlit...
ze svého života se radovat,
a tím Bohu ze srdce
za něj takto děkovat.


[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

18.11. 2001