VLASTNÍ ČLÁNKY

Vzkaz od Ježíše [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Jak by asi reagovala matka jejíž dítě bylo umlčeno jistým nástrojem a jistými lidmi, kteří by si pak dali tento nástroj nejen do svého znaku ale i na oltář se zpodobnění celého toho mordu a s vyobrazením jejího dítěte ve smrtelných mukách. Jak by se asi zachovala? Jakou bolest by ve svém srdci cítila? Jak by se měla chovat k lidem, kteří si založili sektu jež šíří připomínání tohoto mordu a jeho symbolů do celého světa!? Se stejnou bolestí a se slzou v oku jsem napsal následující řádky, které jsou určeny lidem, kteří šíří toto znamení... znamení smrti člověka, který zasvětil život nám všem.

Jak by se asi dívali britové na novou značku mercedesu Diana, nebo američané na novou značku odstřelovačky Kennedy? Myslím že není nutno pokračovat... ikdyž se přímo nabízí... jak by asi reagoval svět, kdyby si někdo založil sektu a dal by si do znaku trosky nedávno zničeného obchodního centra v Americe?
Teď mluvím k těm, jež ve znaku mají kříž!

Skonal jsem na kříži a vy jste si zněj udělali modlu!
Zobrazujete a vystavujete mě jako mrtvého.
Všichni se klaníte kříži, a mé mrtvole.

Vy takto propagujete mou smrt! To z ní těžíte své živobytí!

Vy uctíváte symbol mé smrti, nosíte jej na krku v zlatě posazený,
označujete jím domy a umísťujete jej na oltáře.
Divím se že nemáte ve znaku i kopí jež probodlo mi hruď!

Kdyby jste si dali do svého znaku chlév
bylo by to mnohem lepší, neboť tam jsem se narodil.
Zároveň by tak i lidé mohli poznat kam vstupují a co naleznou!

Neboť co čekat od domu jež označen symbolem utrpení bývá!

Amen pravím vám, že ten který uctívá svůj kříž na něm i zemře.
Amen pravím vám, že nepřijde království nebeské dokud nezahodíte svůj kříž.

Já dal vám klíč i návod jak se zbavit utrpení.
2000 let držíte v ruce klíč a jen opakujete stále návod!
Nikdo však není schopen vzít tento klíč a okovy si odemknout!
Nikdo nechce duši svou ztratiti,
ale každý prosí jen o záchranu svou!

Vy pokrytci!
Cožpak vaše jednání není jen hrou vypočítavou?
Pravdu nelze oklamat!
Pravím vám že mnozí první - budou těmi posledními v království nebeském.

Amen pravím vám, že nebude spasen ten, jež si sám okovy neodemkne klíčem mým.

Těžko nalézti jest mi člověka s odvahou hodnou království nebeského.
To jen nářek zbabělých velmi často slýchávám.

Dobrý pastýř dá život za své stádo.
Dobrý pastýř kráčí vždy před stádem.
Proto vy jež zvete se pastýři jako první zakusíte soud.

Amen pravím vám, že vede-li slepý slepého, oba spadnou do jámy.
A jaká má být vaše odměna, když plní se jen hřbitovy?

Proto dobrý pastýř projde nejdříve cestu sám a pak se vrací pro stádo.
Nikdy nezneužije stádo k tomu, aby on měl cestu bezpečnou!

Proto i já navrátím se pro své stádo, jež napospas vlkům jsem zde zanechal.

Amen!

A propo křižáčkové... nezapomeňte!
Milujte své nepřátele a modlete se za ty jež vás pronásledují.[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

18.11. 2001