VLASTNÍ ČLÁNKY

Vtipy týdne : Mamlasbudkov 2 [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Začneme se tedy zkoumat naše pacienty dobrovolníky. Syndibád, ONN, coda a Míla.Podívejte se jak si lze s lidmi hrát. Jen jim vrátíte to co sami nadrobili zpátky na talíř a je zle. Tento materiál je jen výukový! Aby bylo jasno, nikdo se tu neponižuje, nepovyšuje, nezesměšňuje ani neodsuzuje. Tento materiál slouží k ukázce patologických mutací filozofie duchovnosti, a ukazuje na psychologické následky jednotlivých pacientů. Nejprve však ještě prověříme sindibáda a jeho kauzu L. a G.

Sindibád: Nemohu uvěřit vlastním očím, ty skutečně myslíš, že agent německa V.I.L (odeslaný na území Ruska s hlavním úkolem rozvrátit jej, což už se dočteš i v odborné literatuře)a jeho následovníci K.G. atd.razící třídní nesnášenlivost v duchu hesla "kdo nejde s námi jde proti nám" a neštítící se lží, mučení a vražd jako politického prostředku, jsou na stejném břehu s Ježíšem??! To ti teda blahopřeju, že už nemusíš zažít ten nefalšovaný přírodní nekonzumní život na zdravém vzduchu vzduchu made in gulag. Měl bys víc přemýšlet než něco napíšeš.Konzumní společnost není ideál,ale nabídni něco fungujícího a lepšího.

štěstíčko: To sindibád... Velice se divím jak jsou lidé ovlivnitelní... možná, že zas za pár let budeme prozměnu číst, že Václav Klaus byl Agentem CIA a přišel tu za účelem rozvrávcení Československa, a jeho jediným úkolem bylo šířit nenásšenlivost mezi všechny rasy, skupiny spolky a sekty. Ono máme holé ruce... velicé důmyslné heslo.... takže až našemu národnímu hospodářství zbydou jen ty holé ruce. Příjde asi opět nějaký "agent ze západu", aby pozvedl morálku pracujících lidí, kteří to tady vybudují a za čtyřicet let na to příjde zase jiný agent ze západu a můžeme udělat reprízu privatizačky. Proč? Protože lidí jako je sindibád je asi mnoho. Těch konzumních co sedí doma u televize a spokojují se jen s propagovanými myšlenkovými pochody.

Syndibád: Víš štěstíčko, je zvláštní jak dokážeš onálepkovat člověka aniž by si jej poznal. Kdo chce bořit musí přeci umět stavět, jinak se velmi blížíš těm, které tak kritizuješ. Prožil jsem skoro 24 let komunistické agitace a povinných prvomájových průvodů, sloužil jsem v armádě a byli jsme tři z celého pluku bezpartijní ve stálém tlaku a bez postupu. Přesto jsem odolal. To co jsem ti napsal o Leninovy by tenkrát stačilo na silnou persekuci. Jsem zcela znechucen směrem kam se společnost ubírá, ale zamysli se co bys dokázal dát lidem ty. A vůbec umíš pomocí tří zápalek rozdělat v deštivém dni oheň? Každá mince má dvě strany.

Kdo chce bořit musí umět stavět. To sedí. Bývali komunisté boří to co postavili. Počkejme tedy až bude vše v troskách... Tenkrát jsi byl bezpartijní, a dnes hraješ za jakou partii? Dnes jich je víc víš. Můžeš si vybrat, a perzekuce se nekoná. Dnes jsem já ten perzekuovaný. Závidíš? Taky jsi mohl být, kdyby ses nebál, dnes jsi mohl být třeba prezidentem vytaženým z vězení za řeči o Leninovi... kdo ví. Zkrátka jsi to propásl.

štěstíčko: Stále kroutím hlavou nad sindibádem... že prý Lenin měl za úkol rozvrátit Rusko. 70 let po VŘSR bylo stále rusko v rozkvětu a mělo se dobře. A pak přišla západní pěrestrojka a bylo to všechno v čudu jako u nás. Já nemám milý sindibáde televizi, ale za to mám místní kroniku. A když se podívám na budovatelské roky... tedy kolem těch 70-let se tady vybudovala většiná sítí, sídliští, zdravotních zařízení, škol, továren, hřišť atd... A dnes se staví akorát tak všechno na hlavu, aby z kapes vypadavaly jen peníze. Tak Čechu-Osle otřes se.

sindibád: Jsi šťastný člověk máš-li na očích tak růžové brýle při pohledu na minulost naší i celého východního bloku. Měřit ji jen pohledem betonových sídlišt a hřišť na kterých se spartakiádovalo. A co otrávené řeky? Mrtvé Krušné hory?Miliony mrtvích po stalinských genocidách?Gulagy?Aralské jezero?Měsíční krajina mostecké pánve?Zastrašování a persekuce lidí nedržících správné mávátko? Věznění Čs pilotů bojujících proti Hitlerovy? Dalo by se pokračovat ještě velmi dlouho.Je třeba tohle všechno vědět a nezapomenout protože ten kdo zapomene je osudem postaven do nové lekce.Nech si samozřejmě svůj názor a klidně jej prezentuj veřejně,to je právě ta vymoženost, kterou dnes máš a za kterou zemřelo, nebo trpělo bezpočet lidí, jen prosím tě najdi si čas a rozšiř a prohlub svůj obzor. Člověk byl stvořen k obrazu božímu a je v něm tvůrčí potenciál a neklid, který se musí uplatnit, je jen na nás jakou cestou a k čímu prospěchu. Nejde se vrátit na strom.Máme tu moc to změnit, ale nejde to nevědomostí. Poznání a vědění je obrovská síla. Nenechme ji obrátit proti sobě. Občas se klidně běž podívat na televizi, nebo si něco přečti.Je to jen tvoje volba čím se necháš informovat, budeš li klást otázky nalezneš odpovědi. P.S.Měl jsem na mysli změnu z konzumní společnosti k něčemu čemu se snad říká třetí cesta spojením tvůrčího přístupu s hlubokým poznáním, uvědoměním a pokorou.

štěstíčko: To Sindibád: Minulost mě nezajímá. Nezajímá mě ani tvá budoucnost ani má budoucnost. Nezajímá mě nic a proto nemám žádné starosti. Co vidím to vidím, co slyším to slyším. Nemám proto s tím žádné starosti. Právě, že lidé, kteří si dělali starosti se zítřejším dnem mají na svědomí všechny ty války, násilí agrese atd. Protože se vůbec neřídí tím, co Ježíš říkal: "Nepečujte o život svůj, co byste jedli a co pili, ani o tělo své, čím byste se odívali. Víť zajisté Otec váš nebeský, že toho všeho potřebujete." Lidé kteří zasahují do světa kvůli nějaké dokonalosti, nějakému lepšímu zítřku, se Bohu do očí rouhají. Nevěří mu, nevěří Bibli, ač právě tato kniha je mnohdy jejich nástrojem číslo jedna. Velkolepá šou pokrytectví. Jinak mě informuje pravda sama. Takže knihy, televize či noviny nebo cokoliv to je jen lízátko útěchy pro vaše tápající mozečky.

sindibád: To štěstíčko:možná to je skutečně tak jak říkáš a vše co činíme, hledáme, tvoříme, snažíme se objevit a pochopit je jen naše egoistická úzkoprsost a marné pinožení. Ale proč jsme tedy byli tak svořeni, hledající s věčnou touhou konat objevovat a nalézat. Bylo-li by cílem božím jen ustrnulé splynutí v nirváně nedostali bychom ty dary k tvoření co máme, mohli bychom jako delfíni jen plout hrát si naslouchat a meditovat.Mimochodem viděl jsi někdy delfína na vlastní oči?Je to úžasný zážitek.A nebýt mé touhy snahy a dovednosti postavit loď a plout nikdy bych se s ním nepotkal. Třeba je bůh hravý a nás stvořil, aby naším prostřednictvím poznal jaké to je setkat se s delfínem, nebo ochutnat trubičku se šlehačkou, nebo umíral po zásahu střepinou.I on se tím doví něco co nepoznal a to jej obohatí o další rozměr.A proto si myslím že naše životní pouť je jeho záměr ta sama cesta je cílem školou. Víš seveřan se musel spolehnout hlavně na svou sekeru a šikovnou ruku než čekat co za něj udělá bůh. Nech si svoji víru nehledání a nastarání se. Já si nechám svoji Cestu. Sám nevíš co ježíš říkal cituješ jen co o něm psali jiní. Ježíš byl dle nich také tesař a rybář, tudíš i plavec. Nebuď si vším tak jistý když cituješ bibli i tu psali chybující lidé. Naše babička říkala, že bůh pomáhá těm co se snaží si pomoct sami.

štěstíčko: To sindibád: Tvoje babička měla pravdu... ale abys ji porozuměl, je potřeba úplně zapomenout na toho Boha. Mimochodem je velmi zajímavé, když se někdo ohání biblí a pak mu zacituji něco... najednou ji psali chybující lidé. Tak se mi zdá, že v tom mají lidé pěkný guláš a jejich dům je postaven na písku místo na skále. Není divu, když se opírají jen o listy papíru. Ale tvým posledním příspěvkem, ses dopracoval vlastně k mému postoji, když jsem psal Vzkaz Jehovistům... Tvá věta: "Víš seveřan se musel spolehnout hlavně na svou sekeru a šikovnou ruku než čekat co za něj udělá bůh." Je jen shrnutím tohoto článku. Tak proč lidi pořád spoléhaj na politiku, na své vůdce, modly a Bohy? Poznal jsem to, zažil jsem to a proto jsem napsal ten článek. A nejen tento. Seveřan by již dávno měl ve svém lese pořádek :-). Dám ti však ještě jednu otázečku. Proč Bohu nestačí umřít jen jednou na tu střepinu, uvidět jen jednou delfína. A kam se pak vyvíjí? Že by nebyl už od počátku dokonalý? A proč se musí dívat jen zkrze tvé oči? Proč tě nutí do stavby lodi, když se stačí na toho delfína jen naladit, vžít se do něj, Bůh je přeci všechno ne? Tak proč tak zdlouhavě...

štěstíčko: Jinak jak víš jak jsme byli stvořeni? Kdo v tobě vzbudil touhu něco hledat? Abys mohl nacházet, musíš nejprve ztratit. Jinak hledání nemá smysl. Kdo je ten kdo tedy v ráji, kde nic nechybělo, vzbudil snahu o hledání a získání něčeho lepšího? Zvířata nic nehledají, děti nic nehledají... a přec jsou stále v ráji... neztratili svůj nejcennější poklad a tím je spokojenost. Ten kdo hledá cestu, jen sám potvrzuje, jak bloudí. Ti co nehledají, našli nebo mají už to co ti jiní tolik hledají. CO to asi je?

štěstíčko: TO sindibád: Co budeš dělat, když začnu zabíjet delfíny? Musel jsi se tak snažit, abys ho uviděl... a teď ho zabiju. Jak se budeš cítit? A co je víc delfín než klíště? Viděl jsi někdy klíště... jak je božské a dokonalé? Jak všemu prospívá... jak je mírumilovné a soucitné, (při kousnutí používá anestezii) a přec se k němu lidé chovají nesnášenlivě... ale to je taky Bůh, je to jeho výtvor ne? Pokud někdo požaduje nebeský trest za zabíjení delfínů, pak musí požadovat i trest za zabíjení klíšťat :-).

Nyní je na řadě ONN

ONN Štěstíčko, doporučuji ti na nějaký čas vysadit svoje halucinogenní rituály, už ti z toho hrabe a vůbec nikoho neposloucháš. Halucinogenny blokují srdeční čakru a ta musí být pro schopnost poslouchání, porozumění a vcítění naprosto průchodná. To, že ti funguje šestka a sedmička neznamená, že už máš věechno za sebou. Dokud alespoň trochu nevyčistíš všech sedm najednou, Boha nezahlédneš. O trojjedinnosti asi vůlec nic nevíš, co? No nediviím se, vždyť jsi zatím tu Bibli studoval jen trochu (tovje slova) a bylo vidět, že potíže máš už i s Genesis.

štěstíčko To ONN: Ty mi závidíš že mám všechno už za sebou? Omyl Kámo. Nyní se vracím tam odkud jsem vyšel. Zpátky na začátek a mám všechno skutečné teprvé před sebou. Není co čistit, protože nebylo nic špinavého. A pokud si myslíš, že na světě je přeci jen něco nedokonalého či špinavého je to jedině tato tvá myšlenka sama. Vzdej se jí a zmizí ta všechna nedokonalost a špína. Vytáhni si kládu z oka příteli a pak teprv prohlédneš natolik abys vyňal mrvu bratrovi štěstíčkovi.

ONN: Ale, ale štěstíčko. Ty bys to ale chtěl mít moc jednoduché. No nedivím se, tak by to chtěl každý. Ale věci jsou mnohem složitější a pokud se budeš nechávat takhle ovládat svými emocemi a kategorickými soudy, které vyplývají z tvého aktuálního světonázoru, nezahlédneš z podstaty ani Ň. Tak dávej pozor!

štěstíčko: To ONN: V jednoduchosti je genialita. Každý má věci takové jak si je udělá...

štěstíčko: To ONN: Ano?! :-) A co děti jímž patří království nebeské mají opravdu své emoce pod kontrolou a z podstaty zřejmě nezahlédli ani Ň?

ONN: Štěstíčko, pohled dítěte je skvělý, znám ho, ale k zahlédnutí zázraku sám o sobě dospělému nestačí. To chce ještě náprstek stařecké moudrosti k tomu. A tu lze získat nasloucháním svému okolí nebo studiem knih nebo třeba jen přemýšlením a nebo věkem. To je jedno. Důležitější je, že obojí dohromady je hned zas o kousek skvělejší, než jen každé samo o sobě. No a když se potom k těm dvěma přidá ještě malinká kapka pozornosti prodchnutá pokorným odevzdáním toho všeho včetně sebe, stane neuvěřitelná věc. Věc, která už vůbec nemusí přestat a může s tebou klidně běžet po nábřeží ke stánku se zmrzlinou, pak za přáteli, popovídat si, pak na nádraží pro babičku, pak... co já vím ;-) Syn, Otec a Duch Svatý, toť trojjedinnost Boží.

štěstíčko: To ONN: Ano Buddha nebo Ježíš i jiní museli počkat zřejmě na své stáří, a z knihovny je nikdo nemohl ani dostat. Oba byli i velice pokorní a nedokázali ani pomyslet na to aby udělali něco jen podle svého, nebo něco proti rodinným či náboženským tradicím. Jinak máš pěkně nablýskanou představu o nějaké pochybné trojjedinnosti Boží. Lidé tobě podobní, se právě tuto trojjedinnost snaží zničit. Protože ji sami neznají, smiřují se právě jen s těmi knížkami a či texty pochybného původu. A tak na závěr tobě i jiným mohu říct "Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a opatrnými, a zjevil jsi je nemluvňátkům." Vidíš? Nic o stařecké moudrosti tu není, ani o čtení knih. Takže se mi zdá že právě těm věcem ale vůbec nerozumíš a v knihách je nenajdeš. Jinak popíráš v sobě jak Syna, tak Otce tak Ducha svatého a utíkáš k implantovaným náhražkám. V knihách najdeš jen odpovědi na otázky jak píše sindibád. Ale dokud nexistuje první odpověď nemůže žádná otázka vzniknout. Otázka vzniká až po odpovědi. Proto je vědění prokletím.

ONN Hmm stěstíčko dobrá, jsi osvícený. Když to říkáš, není důvod ti nevěřit. :) Jen nerozumím, proč tu svou moudrost prezentuješ tak, že na ní každý včetně tebe reaguje vztekem? Proč píšeš dopisy Jehovistům? Proč soudíš jakési nehmotné skupiny, viz, češi, lidé mě podobní, všichni, jehovisti, katolíci, budhisti, atp.? Jinak tě bezmezně obdivuji, že nemáš co čistit, že není nic špinavé. Musíš žít naprosto příkladný život. Každopádně jsem zvědav, jak ti dopadne to s těmi Jehovisty. Dáš mi vědět, jak se to vyvíjí? Třeba za půl roku, co říkáš? Domluvme se, že o jarním slunovratu nám sdělíš, jestli je tvůj postoj k jehovistům stále stejný, či zda se něco změnilo? Co ty na to?

štěstíčko TO ONN: Milý příteli já nic neprezentuju, nic nevnucuju já si jenom hraju s lidskou naivitou. No a tady je to samá legrace. Nemůžu vám nic předat a zároveň před vámi nic netajím. Co se týče mých článků jsou staré tak nejmíň půl roku. Ale o to je to větší zábava. Když nepříjmáte staré jak můžete porozumět novému. Na tvou otázečku jaký je můj názor na Jehovisty bych ti odpověděl pokaždé jinak, protože nejsem mrtvý a strnulý či lpějící na cizích myšlenkách. Nevím co by jsi dělal zase s mou odpovědí. Maximálně bys zase zaujal svůj postoj soudce. A odsoudil by ses zase na vzteklého, poníženého nebo já nechci ani myslet co. Zkrátka je to pro mě zábava. Jak chcete být připraveni na skutečnou demokracii? Když si člověk nemůže napsat co chce, aniž by ho hned nějaký soudce nesoudil. Zlatá zvířecí říše... ti mají skvělou demokracii.

ONN Můj úkol není sejmout tvoje brýle. Přeju ti hodně štěstí a == "Pamatujte si, že Bůh Izákův a Jákobův je Bohem živých a né mrtvých :-)." == aby si nezapomněl, že i skrze ústa těch živých, které máš kolem sebe, na tebe promlouvá stejný Bůh a něco ti říká.

štěstíčko TO ONN: Hezky hezky... teď otoč co jsi napsal na sebe. Co ti tady Bůh už tak dlouho říká :-). Opravdu zábavné kopete si vlastní pasti. Proč? Protože mě chcete lapit a někam dotlačit. Kdo jinému jámu kopá sám do ní padá. Kdo seje násilí sklízí násilí. Možná až dozrajete, uvidíte, že s vámi vůbec nebojuju ani se nepřu JEN si s vámi povídám, protože vy jste to začali a do mého starého shnilého článku se navezli. Vy to však nevidíte. Ikdyž se mě snažíte předělat k ideálům své dokonalosti... neutíkám jen se vám směju a budu se smát, dokud si neuvědomíte sami SVŮJ PROBLÉM. Jinak nastražil jsem uši ale z monitoru ani hlásek Boží nezazněl :-). Já tady přikládám na oheň, který spaluje... pálí vás to? Je to dobře. Přiložíme! Proč si tady, když mi nechceš sejmout brýle. Myslíš si že tě sem Bůh poslal jen tak aby ses vymlouval? Tak šup sundej mi ty brýle už chci vidět. Nebo mi pošeptej jaký je tvůj úkol tady na spirále jo? A taky kdo tě tu s ním poslal. Jo? Neboj umím mlčet jako hrob. PŠŠ. Já tu nemám žádný úkol víš. A taky žádné starosti a zachmuřenou tvář. Ke mě nikdo s hůry nemluví. Nejsem mezi vyvolenými a tak mám letos dovolenou.

ONN Ať otáčím, jak otáčím, nic nového nevidím. Asi to bude tím, že jsem od začátku psal o sobě a né o tobě. To je např. to, co nevidíš. Sundat brýle ti nemůžu, není to můj úkol. Měl jsem ti jen říct, co jsem ti říct mohl a to jsem udělal nejlépe, jak jsem to uměl. Promiň, že jsem nebyl obratnější a tys mě k vůli tomu nezaslechl. Dál už to ale není mojí věci, je to na tobě. To, že ses tu znovu objevil právě v tento čas, není náhoda, a vím dobře, proč se to děje a k čemu to být má. Snad to také nepřehlédneš. Můj úkol tady na Spirále je u konce a můžeš ho sám uvidět, pokud budeš chtít. Stačí jen poslouchat ty živé a Boha, který skrze ně mluví. Je mi divné, že nic neslyšíš? Já toho pro sebe od těch živých okolo slyším hodně a jsem za to moc rád. Nebojím se změn, lapení ani pastí. Vždyť ten, kdo by past na mě nalíčil, společnost mi tam dělat bude a až se na dně jámy, kam spadneme oba, přestaneme prát, můžeme z ní společnými silami vylézt. Zas bohatší o jednu zkušenost. Zklamu tě, ale tvůj oheň mě nepálí, naopak posloužil dobře mému úkolu a jsem rád, žes ho tak dovedně rozpálil. V jeho záři je poučení i pro tebe i úkol a pokud o něj budeš stát, uvidíš ho. no ale to počká, až se vrátíš z dovolené. Tak si jí zatím hezky užívej a měj se prima.

štěstíčko TO ONN: To já tady vidím spoustu nového. Třeba včera tu nebyla tahle tečka /./ vidíš. A dnes tu je život je změna. Pokud nevidíš změnu jsi mrtvý nebo máš brýle. Neboj já tě čtu, ale nevím co dřív, zda-li poslouchat ty živé nebo číst. Odpověz mi teda na jednu otázku. Proč mě chceš vylepšovat? Bůh je jen láska a odpuštění ne? Takže proč by mě nepřijal takového jaký jsem. To přece on mě stvořil, kdybych se snažil měnit dle tvých předsudků, rouhal bych se proti jeho záměrům. Já tu nemám nic proti nikomu. Ale vám dělá problém to odpouštění a přijmání. Ale nejlepší na tom je, že nevíte jaký jsem a tak soudíte jen to co jste si sami ve své hlavě vytvořili. A já jsem tomu tak trochu napomohl :-). Abych vám ukázal, že neumíte přijmat. Ačkoliv máte slovíčka jako med... v pozadí je to nepřijetí a snaha mě předělat. Tvrdíš že posloucháš živé i Boha který zkrze ně mluví. A jeho slovo zkrze mé ústa nechceš slyšet? To je jako pokrytectví církevní... Proto opakuji nehlásejte to čím se sami neřídíte. Já vás nesoudím pokud jste si nevšimli, ani nepředělávám. Jen vám ukazuji něco z vás. Někdy je to dřina to takle všechno zahrát :-). Bůh si přeje abych byl šťastný. A v poslední době jsem jsem se vším spokojený a nic mi nechybí, vzdávám tedy dík za svět i za sebe. A ty mi to chceš překazit. No FUJ! Protože sami nevcházíte, zabraňujete těm kteří by vejít mohli.

ONN Uvázli jsme, Štěstíčko, ale můžu ještě jednou. Na tvou otázku: Proč mě chceše vylepšovat?" opakuji POTŘETÍ: "Nemůžu ti brýle sundat, není to můj úkol!" Co tím asi chci říct? Čí úkol to tedy asi je? He? :D:D:D A teď je k němu skvělá příležitost...

štěstíčko TO ONN: Tak jo vzdávám to :-). Řeknu ti tedy pravdu. Bojím se světla co tu z lidí vyzařuje a proto občas nosím sluneční brýle abych neoslepl a nenabil si pak čumák o nějaký výstupek na mé cestě. Nemusíš mít tedy strach čí je to úkol mi je sundat. Dělám to sám pokaždé jakmile vypnu PC. Protože tady je tolik světla jako nikde v ČR. Chodím se tu občas zahřívat a opalovat. Ono v těch svých brýlích pak vidím kdo za tím reflektorem stojí... kdepak žádný Bůh to není. Na poušti jsem našel to co jsem nikdy neztratil. Už nic nehledám... jsem spokojen, je mi dobře. Nic mi nechybí. Ale tady je tlupa zlodějů, co mi tohle chtějí ukrást... co se mě snaží přesvědčit zkrze ovoce vědění dobrého a zlého, o nějakém světelném ráji. Pcha. Vždyť jasně vidím jak ten váš světelný ráj tady vypadá. Samá pře a dohady. Jelikož sami nevcházíte zabraňujete těm co by mohli! Poskvrňujete nevinné svými předsudky a soudy. Člověk si tu v klidu nemůže ani zašpásovat. Položím-li někomu otázku, jsem hned napadnut, protože hlásajícímu narušuji jeho suverenitu. Ještě jsem nenarazil na člověka, který by opravdu žil to co hlásá, tedy dokázal mi podat odpovědi na mé rafinované otázky. To skrze otázek mohu poznat, kdo kde je, a zda-li jeho dům stojí na skále, nebo je jen postaven ze stránek knih víš. Jsem šťoural... jedině tak že se do hnízda šťourá můžeme zjistit, kdo v něm opravdu bydlí. Za svou cestu jsem se párkrát spálil, a dnes už vím že nablýskaná hnízda nevěstí nic dobrého. Stejně tak jako perníková chaloupka.

štěstíčko Jinak hoši je to sranda. VY MÁTE PROBLÉM. Už dávno jsem říkal, šáhnete-li na vřed pacient se sám ozve. Někomu tentýž článek přinesl radost a sklidil jsem pochvalu za to že píšu pravdu. Dokonce i bývalí Jehovisti obdivovali můj instinkt. Takže kvůli takovým lidem píšu. Je jich většina pánové. Proto říkám VY MÁTE PROBLÉM a oni mají radost a úlevu. Nemůžu za to, že vaše poznání se neshoduje se skutečným životem. CO mám s vámi dělat? Mám okrást ty žíznící o vodu? Proč? Kdo jste, že se povyšujete nad žíznící?

ONN Pohádka Nimralův list od J.R.R.Tolkiena je moc pěkná, udělej něco pro chlapa s PROBLÉMEM a přečti si jí. Moc bys mi tím pomohl.

Nyní příjde na řadu coda

štěstíčko Ale shrnul bych aspoň vaše pachtění v následujícím příspěvku:

JAK JSEM HLEDAL OSVÍCENÍ:
Tak jako koncem šedesátých let hodně lidí na západě, chtěl jsem se i já ocitnout na své náboženské pouti někde jinde. Království mé mysli ovládal zmatek a já toužil vytvořit si základ poznání, které se zřejmě příčilo možnostem, jež mi moje současná kultura nabízela. Měl jsem pocit, že "odsud" se "tam" nedostanu. Zapůsobil na mě zen-buddhismus a jeho pojetí osvícení. Že člověk může velmi klidně sedět, vyprázdnit si mysl a najednou být zasažen nesmírnou, slovy nepopsatelnou vlnou pochopení - no, to by se mi líbilo. Schytat to velké poznání a odkráčet si s pocitem "už to mám!". Vzal jsem si dovolenou z každodennosti a vydal se do Japonska, abych se správně vyzenoval. Měl jsem svůj chrám a svého učitele. Vyholil jsem si hlavu a tvář, oblékl si bezvýrazné šedé roucho novice a postavil se do řady, abych byl osvícen. Počítal jsem, že dost brzy budu dost svatý - tak asi za šest neděl, kdy mi končila platnost zpáteční letenky. Tak. Samozřejmě, že se tak stát nemělo. Z nehybného sezení jsem měl halucinace a křeče, ale osvícení nikde. Z jídla jsem dostal průjem. Od spaní na prkně mě bolelo v zádech. A mí spolumniši se mnou jednali jako se zápaďáckým cvokem a za zády se mi smáli. Byl to takový ten okamžik, kdy člověk ví dost, aby pochopil, že kromě něj o něčem všichni vědí, ale neví toho tolik, aby věděl přesně, co neví. Zato jsem věděl, že je nejvyšší čas odjet. K mému překvapení pozvání rozšířili na rozhovor s představeným chrámu. To bylo jako by si ředitel firmy přál poobědvat s poslíčkem. Vzhledem k tomu, že především pro jeho renomé jsem zvolil právě tenhle chrám, a protože s turisty jako já se málokdy stýkal, pozvání představeného pro mě bylo mimořádnou ctí. Pan Manabu Kohara, doktor ekonomických věd z Tokijské univerzity, člověk, který vyřešil všechny zenové koany, poradce kapitánů průmyslu, autor knih, ovládajíci sedm cizích jazyků, vážený, uznávaný. Jestli ten "to" neměl všechno rozmyšlené, tak už nikdo. Když mě uvedli do jeho pracovny, poklekli jsme na polštáře a úklonou si vzájemně vyjádřili respekt. On ze zdvořilosti a já z posvátné úcty. Dlouho se díval na mě i do mě. S rozvážnou opatrností přenesl váhu na jedno koleno a stejně rozvážne si zajel rukou dozadu a poškrábal se takovým způsobem a na takovém místě, jak vám maminka říkala, že před lidmi nikdy nesmíte. "Mám hemeroidy. Bolí to a svědí." Nápověda v mé hlavě na podobnou úvodní poznámku odpověd nezná. Byl jsem zticha a tvářil jsem se hloubavě. "Ty hemeroidy, víte, mám ze stresu. Dělá mi starosti, že turisti tenhle chrám, ze kterého se nedá utéct, jednou podpálí. Ničí mě, když se z podnikatelů snažím vyrazit peníze na opravy. Když se hádám se ženou a dětmi, kteří nejsou tak svatí" - usmál se - "jako já. A zoufám si nad těmi línými mladými hlupáky, kteří se dnes touží stát kněžími. Někdy si říkám, že bych si nejradši koupil domek na Havaji a až do konce života jenom hrál golf." Naklonil se na stranu a zase se poškrábal. "Takhle to bylo, víte, než jsem dosáhl "osvícení". A teď po osvícení to je to samé." Dlouhá pomlka, kdy mi mlčky dával čas, abych přemítal o jeho slovech a počínání. Vstal a pokynul mi, abych ho následoval ke vchodu do chrámu; zůstali jsme stát před starým textem, kolem kterého jsem často chodil. Řekl, že je čas, abych jel domů, kde, jak se domnívá, "jsem žíznil a hledal, kde bych se napil, a přitom stál po kolena v proudu řeky". Tak. Pak pomalu četl slova toho textu, nejdřív japonsky a pak pečlivě přeložená do angličtiny: Opravdu nemusíš nic být. A nemusíš nic dělat. Opravdu nemusíš nic mít. A nemusíš nic vědět. Opravdu se nemusíš ničím stát. Ale. Je užitečné pochopit, že oheň pálí, a že když prší, tak je hlína mokrá... "Všechno má nějaké následky. Nikdo od toho není osvobozený," řekl učitel. Mrkl na mě, otočil se a odcházel. A opatrně se škrábal v zadku.

coda Štěstíčko ta historka je pěkná a klidně se napij z té řeky ve které stojíš, i my jsme ta řeka nebo věci plovoucí na hladině, můžeš všechno vidět co k tobě z vůle vyšší připlave i všechno ochutnat, jít kam chceš, poškrábat se.Ale dokud nebudeš sám v pořáddku, neměl bys ostatní okřikovat.Nikdo asi nemá zvláštní radost, když si k němu v autobuse přisedne pokaděný, opilý, zapáchající bezdomovec s blechou, a začne mu nadávat, že tenhle svět jde k ničemu. Někdo si zacpe nos , nebo jen utíká co nejdál a málokdo se snaží pánovi vysvětlit, co by mohl udělat pro ostatní, kdyby chtěl, alespoň se umýt. Proč ten představený, pokud si ho vážíš, myslíš že neutekl od práce, od společnosti, od rodiny.Zajímalo by mne to a také to , proč jsi ho nepoučil, když jsme všichni lidé si rovni.

štěstíčko To coda: A co když jsem v pořádku a ty okřikuješ teď mě? Co když jsem čerstvý a živý, nepředvídatelný a nevypočítavý a takový CODA ke mě v autobuse přisedne jako bezdomovec, bez vlastního poznání se zapáchající teorií vyšší vůle a channelingu a začne si mi do ucha stěžovat jak je ten duchovní život namáhavý a jak to se světem jde z kopce. A když se mu člověk snaží otevřít oči, sklízí hned okřiknutí... skvělé. Pro mě je to jedna velká komedie. Proto jsem teď spíše vysmátý než zachmuřený channelingovými povinnostmi. Nemusím sedět v meditaci a zavírat oči před tímto světem. Nemusím si do uší pouštět nějakou mystickou hudbu. Nemusím utíkat... od reality k fikci. Stejně ať se snažíte jak se snažíte, všechny cesty vedou na hřbitov. A pokud mi to chcete vyvrátit, podejte přesvědčivé důkazy. Takže ten čáseček co tu máte můžete buď promarnit otročením neprokazatelným věcem, nebo využít k oslavě toho, že existujete. Sami se rozhodněte. Pamatujte si, že Bůh Izákův a Jákobův je Bohem živých a né mrtvých :-).

coda: Mám tě rád jako člověka, štěstíčko, ale mám jiný pohled na tvoji agitaci a tvé soudy, i v podstatě "konečné"soudy i více než ty tolerantních jehovistů i milých méně radikálních komunistů, kteří neboří,nevnucují ale pracují, spolupracují, stejně jako spolupracují dobré části proti chaosu. Přeju ti aby jsi nalezl to co hledáš, poznání sebe, stejně jako my ostatní. Měj s námi více trpělivosti, ti skromní poslední služebníci bývají první, tedy v tomto případě druzí...:-)když skromně započtu svoji maličkost:-)..

I já tebe codíku tě mám rád jako obyčejného člověka. Tak se už pusť ideologií božských sil jinak nikdy nepoznáš sám sebe. S tím prvním a posledním... hezky... to ty sám ses usvědčil, že se někam cpeš.

coda Štěstíčko, budu psát o sobě,.. s vyrovnanými polaritami se mi doufám nemůže stát, že bych byl snad frackovitě uřvaný. Můj vnitřní proces se nejvíce podobá alchymistickým traktátům z patnáctého století, jde mi tady celkově spíš o ty dlouhověkší pravdy, ne aby to co hlásám teď bylo za půl, čtvrt roku, týden, den, hodinu,jinak či naopak. Připadal bych si pak jako smrdutý sliz, pouze obtěžující a okrádající ty ostatní o jejich energii svými zblblými teoriemi bez kousku vlastní praxe, snad dokonce popírající historicky opakované zkušenosti. Cítil bych se trapně, a i když se tak občas přece jen cítím, alespoň se s tím nevytahuju. Ty prosím konej jak chceš, dokud máš čas, jsi pro mne poučením tak či tak

Když píše o sobě...

štěstíčko To coda: Díky za inspiraci ovládající se fracku uřvaný. Asi to v tvé alchymistické dílně jenom bublá. Není pak divu, že se snažíž udržovat vyrovnané polarity. Ale jednou to nevydržíš, a bouchneš. Pak dosáhneš rovnováhy.... zatím tím, že mě nepříjímáš přikládáš pod své baňky. Řekni mi proč by Bůh nemohl být frackovitě uřvaný. Chceš mu to snad zakazovat? Nebo si myslíš, že by to nezvládnul. Bůh si může dělat co chce. Nebo ho chceš spoutat svými předsudky. Takže i Bůh ve mě si může dělat co chce, stejně tak jako nemluvňata i zvířata bez sebemenší výčitky ve svědomí. Klidně ti sfoukne svíčku se stejným svědomím, jako ty když na kole přejedeš mravence. Jinak postavil jsi si zrcadlo velice dobře. Někdy mi tak občas připadáš :-). Rozhodně piš o sobě dál. Ale i ten smrdutý sliz příjmám. Umožňuje mi totiž prožívání radosti z "voňavějších" a příjemnějších lidí. Proto děkuji Bohu i za ten tvůj dnešní sliz.

coda Štěstíčko, je fajn si takhle povídat,díky

štěstíčko To coda: To je prima. Zřejmě máš víc rozumu než Míla. No ještě uvidíme. Jinak si kdykoliv můžem klidně popovídat, ale Codíku prosím bez předsudků a soudů. Nerad křičím a když jsi tak vysoko mezi těmi BS... neslyšel by jsi mne. Tak až budeš mít chuť si o něčem popovídat slétni dolů. Byl jsem tady jako uklizeč víš. Vy jste tady rostrousili pár vlastních drobků a tak jsem vám je jen vracel. Ale nikdo z vás je nechtěl... přitom jsou to jen vaše předsudky... vemte si je co já snimi. Neboť je psáno kdo si co nadrobil to si taky sní.

A teď Míla se navezla do mého článku Vzkaz Jehovistům

Míla: Štěstíčko, když jsi to psal, byl jsi buď vzteky bez sebe, anebo měl jiný cíl, než by se mohlo při povrchním čtení zdát. Jsi si ale jistý, že tvé pojetí reality není ovlivňované... jak bych to jen řekla... dejme tomu tvými čistě osobními zájmy? :-)) A jestli psaná informace cíleně manipuluje lidskou psychikou podle tvého záměru... těžko tygru vysvětlovat když už jsi ho zatahal za ocas, že jsi to tak nemyslel.:-) Ale to už je na tobě.:-))) Je fakt, že harmonie je možné dosáhnout skrze konflikt, ale někdy pro obě zúčastněné strany nikoli ve fyzické rovině projevu... pokud včas nepochopí podstatu problému.:-))))

Když jsem byl bez sebe jak jsem mohl mít osobní zájmy, jak bych mohl manipulovat? Míla mi tu jen potvrzuje, že místo mě tu je jen osvícení :-). Krása. Děkujíííí.

Míla: Štěstíčko, mlžíš.:-) Co je pro tebe hněv, a co láska?:-) Když se podívám na tvou větnou stavbu a pravopis v tomhle článku a porovnám to s ostatními, je jasné, že v klidu a harmonii, s pocitem sounáležitosti a vstřícnosti k jehovistům jsi ho nepsal. Jistě, láska se může projevovat i třeba spravedlivým hněvem, ale pořád je to hněv, ne láskyplné přijetí druhého.:-) Nazývejme věci pravými jmény... Rovina tvých slov a tvá vnitřní pocitová rovina se mohou významově lišit, ale to jde pouhým čtením psaného slova rozlišit jen těžko....a tak opět: těžko tygru vysvětlovat, když už jsi ho fyzicky zatahal za ocas, že ho ve svém nitru za ten ocas vůbec netaháš.:-))))

Míla mi prozrazuje, jak se chová ona v podobných případech. Mlžit a mlžit, pak poučovat, a nakonec vysvětlovat. Hlavně že mě i článek přijala s láskou. Jak ji jen vysvětlit, že jsem ji za ocas vůbec netahal? V článku není nikde její jméno...

štěstíčko: To Míla : "Nazývejme věci pravými jmény..." díky velice mě to pobavilo. V tom asi tkví tvůj největší problém. Vzdej se ho.

Míla: Štěstíčko, a co je tvůj největší problém, víš to?:-)) Obrana a útok ti jdou hezky, tak jen tak dál.:-))))

štěstíčko: To Míla: Už mlčím... už mlčím... před kým se teď budeš obraňovat a na koho teď budeš útočit? Musím se opět smát. Jedná známá říká že vaše mozečky jsou jen jednoduché stroječky. Kdybyste věděli jak jste průhlední.

štěstíčko: To Míla: Jsem velice nešťastný, že nevím co je můj problém... pomóóóoóc bléééé já potřebuji doktora. A nebo to tak není? Néééé já jsem šťastnýýý protože o žádném problému nevím... Jupííí. Nemám žádný problém. A docela my to vyhovuje to nevědění dobrého a zlého. Děkuji. Nechci nic vědět... nechci skončit jako Adam. Nechci vědět nic. Pak budu v úplné blaženosti. Tak mě nechtěj okrást!!!!

Míla: To štěstíčko: Já tě přece neokrádám a ani okrádat nechci.:-))To můžeš sám sobě udělat jen a jen ty sám.Hezky jsi mi svými reakcemi připomněl jedno přísloví: "Co sám nerad, nečiň druhému-řek´učitel žáku kdesi, tahaje ho za pačesy.":-)))) Bez her je nuda, že?:-)

štěstíčko: To Míla: S tebou je jednoduchá práce. Sama znáš odpovědi na své problémy, sama si na ně zpětně odpovídáš... ale kde je ten kámen úrazu? Že začínáš vždy od těch druhých. Jinak je velice relativní tvé poříkadlo např. ve vztahu sadista a masochista. Chudáci, když se oba budou řídit tím, cos jim naordinovala, nikdy nedosáhnou rozkoše. A když se tím bude řídit masochista bude trpět i jeho okolí. Lidi lidi proč jste tak úzkoprsí? Proč nedokážete rozšířit svůj obzor! Proč do všeho promítáte své ego, svůj strach, svůj soud. Aha už to mám... načerpali jste měřítka z vypůjčeného vědění... sedíte u knih, televize, internetu v iluzi, že čím více vědění a moudrosti jste si vypůjčili, tím dokonalejší jste. Pchá. Atrapy s těžkou hlavou a obžérským duchem.

Míla: Štěstíčko, máš jednu nádhernou vlastnost - člověk se v debatách s tebou opravdu nenudí.:-))) Že začínám od druhých...hm...ze tvého pohledu to tak může vypadat.:-) Proč nedokážeš rozšířit svůj obzor?:-))))Pak na mě nebudeš muset používat vypůjčená měřítka.:-)

štěstíčko To MÍLA: To si piš že se nenudí. Hlavně když hned pár řádků navrch naše miloučká a krásňoučká MÍLA vyrací vše co níže hlásala když nám sjela Romana. No nestačím se divit. Žeby nějaká čakra dnes haprovala? Věta: "To máš teda se sebou sakra malou trpělivost... ani nějaké to zrcadlo coby poučení o sobě-velkém Já skrze jiná malá já nesneseš... měl by ses vážně zamyslet nad svou psychickou odolností, a vůbec si udělat inventuru ve své sadě různobarevných brýlí zabarvujících ti skutečnost." Opět si odpovídáš sama... ale vždy o krok zpětně. Češi češi... proč lidi kážou to čím se sami neřídí? Dnes je to asi populární a má to za následek tuny knihy plné výmyslů. Rád bych vám řekl co jsem objevil na poušti, ale v momentě jakmile otevřu ústa se zlato mé Dharmy promění ve smrdutý hnůj. Tak lehce se Dharma nekupuje :-).

Míla :-))))))...tak jo, štěstíčko.:-) Není nad to si hrát na to, že si na nic nehraješ...herec, který nosí masku sebe sama....a všichni jsou v opozici vůči němu....nebo vůči masce?:-) Kdo to pozná, když ty dvě tváře jsou tak stejné?:-))))

štěstíčko TO MÍLA: Proč mi tedy chceš nasadit masku kterou jsi mi vybrala osobně? Nemám zájem o tvé masky. Jinak nevím kdo je tu v opozici. SROVNEJET SI TO LASKAVĚ v makovicích kdo se staví do opozice. Vycházím s lidmi velice dobře a děkují mi. Takže kde je tady asi chyba? Já jsem si napsal vzkazíček Jehovistům a vy tu hasíte co vás nepálí. Je to už dávno a vám to nedá spát ještě dnes. Proč bych měl hasit vaše problémy. Naopak budu foukat ať rychleji shoří :-).

Míla Ano, štěstíčko. Ty nebojuješ, bojujou ti druzí.:-)) Ty si na boj jenom hraješ, abys jim rozšířil obzory.:-) A vůbec nenosíš masku....takže ten boj je tvoje pravá tvář?:-))) Díky za upřesnění, to opravdu sedlo.:-)))))

štěstíčko To MÍLA: To se mi snad zdá. Čteš vůbec co ti odpovídám? Žádný boj zde nevidím a o žádném boji nevím. Tak co to tady pořád omíláš? Pokud to vidíš jako boj, je to tím, že mi tu masku chceš vnutit ty! Je to jen tvůj soud. Já nesoudím žádného. Nemám proč bojovat a za co bojovat. To ty chceš vyhrávat. Já jsem už všechno vzdal.

Míla štěstíčko, jak je vidět, tak ani nevíš o tom, co děláš...ty rafinované pasti ega.:-) Kdo ti chce nasazovat masky? Kdo tě chce předělávat?:-)) Kdo neumí přijímat?:-)))Obviňuješ druhé že v tobě neumějí číst, ale umíš to ty v nich?:-) Umíš najít Boha v každém z nás?:-)) Šlo by ti to, kdybys opravdu chtěl, ale máš své důvody proč nechceš. Z téhle stránky jsi docela dobře čitelný. Co jsi zasel, to sklízíš, a ještě přehodit to na druhé je o mnoho uspokojivější...energie pozornosti druhých vzniklá z vybuzení konfliktu s nimi je přece tak sladká.:-))) Nebojuju, přizpůsobuju se tónu toho, kdo se mnou mluví....a pozoruju..-) Tvé předpoklady a hozené udičky...."Já si hraju a oni to berou vážně, jak jsou zaostalí!"....pobavil jsi mě.:-))) Jak říká Ota Luňák: "Člověk na sebe vždycky všechno vykecá." Dříve nebo později ano. Pak vyjdou všechny motivy najevo, i ty nejskrytější.:-)

štěstíčko Budliky čudliky máme tu správičku od Míly. Má na mě otázečky tak bacha bácha. Tak ji je odpovíme, teda pokud v naší nedokonalé hlavičce něco našmátráme. Soustředím se: ÓÓÓÓÓMMMMMMMM. A nyní jsme připraveni. Takže nevím co dělám. No vnímám jak píšu na klávesnici. Žádné rafinované pasti kolem sebe nemám. TY tam nějaké máš Mílo? Tak měj voči na šťopkách, ať se do nějaké nechytíš. Takže dále tu máme zase ty masky. Ach jo. Pořád mi ji chce navlíknout. Stále mě chce předělat protože nezapadám asi do jejího konceptu. A to jsem si tu přišel udělat jen legraci a způsobil jsem psychózu jiných. Mám asi veliké kouzlo osobnosti. To jo. Číst v lidech? Nepotřebuji. Rád se nechám překvapit. Třeba ve tvém případě vidím že mr.Serapis má volno. Nehledám Boha, protože ho nelze nalézt stejně tak jako nelze nalézt spermii ze které jsem vzešel. Takže se o to ani nesnažíme, marná práce holka. Mám k tomu své důvody to je pravda. Nechci ztrácet čas. A utrácet peníze za lupu od mystických prodejců. Stačí? Jsem rád že umíš číst v lidech. To jo. Spíš ve svých předsudcích. Není divu že máš starosti. Škoda, že u mě se stránky pořád mění... proto mě nikdy nepřečteš. A to naštve co? Zasel jsem hru a hru sklízím. Je to legrace. Co sklízíš ty? Ikdyž se přiznám se semínkem podvodu a tak mě i Míla chce ošálit svou hrou. O to je to lepší vzrůšo. Energie od druhých je sladká...? Neřikej. To jsem tedy kápnul na pravého upíra. Ota Luňák má asi pravdu že na sebe všechno vykecáš. Je to zřejmě bystrý kluk. Dále tu máme zub za zub... to Ježíš neučil. Odkud je to tvé učení? A domýšlivost o tom, že jsou ostatní zaostalí... Hmmm to si teda nadrobuješ. Ale jsou to tvé drobečky. Hlavně když se bavíš. Opověz mi teda na otázečku: Jaký je ten tvůj skrytý motiv že jsi mne jako první napadla? Co já tady chudinka beránek nemohu za to, že můj skalp chtějí mnozí jako přednožku svého nebeského trůnu... beeee beee

Míla No, když vidíš otázku jako napadení....tak se tě radši nebudu na nic ptát, abys neměl zbytečnou práci s vymýšlením obrany.:-))) Měj se, a přeju hezké změny stránek.:-)

štěstíčko Proč bych měl ztrácet čas měněním minulosti. Nejde mi o mou prestiž... tobě ano?

No a abychom Mílu sfoukli přidáme ještě malý dovětek z jiného článku který pojednával o tom, že Země je tantrický kotel, a že se tu taví karma. Lidé se prý musí naučit milovat jen pravdu!

štěstíčko To já miluji lež stejně jako pravdu. Protože bez lži se nedá poznat pravda. Lež je tou cetou k pravdě. Pravda vede ke lži a lež k pravdě. Obojí je relativní pojem. Stojíte-li na cestě lži bude se vám lež jevit jako pravda a obráceně. Přeji teda mnoho milování toho co nelze nikdy uchopit. Mě stačí vyhlédnout z okna na to lidské hemžení a pohladit svou přítelkyni.

Míla Štěstíčko, až na to, že pravda je všechno....ze svého úhlu pohledu.:-)) Jo, to jsou ty nedotaženosti....slova ze slovníku duality popisující nedualitu a matoucí ty, kteří nevědí oč se jedná.:-)))

Ach jo... tak jaká pak máme ty slova ze slovníku neduality? Jsem jedno velké ucho. Ale mám strach že budu čekat zbytečně. Hlavně že víme oč se jedná a nemateme druhé.

brumbál No je to Mílo opravdu o pojmech. Štěstíčko vidí tu relativní pravdu a Ty tu absolutní, která nemá protiklad :-))

Míla Neřekla bych, brumbále, že vidí relativní pravdu... ale popisuje ji relativními slovy, takže se to tak jeví.:-) Ze svého úhlu pohledu má pravdu každý. Lží se pro nás jeví to, co do toho svého nedokážeme zahrnout. Kdo si tenhle fakt uvědomí, dost se mu zjednoduší život...ušetří spoustu energie vynaložené k odsouzení druhých, a může ji věnovat...třeba k pochopení jejich úhlu pohledu.:-)) Pak se z toho co nás dřív od druhých oddělovalo může stát to, co nás s nimi spojuje - a stačí k tomu tak málo: změna úhlu pohledu.:-)))

Ach ti filozofofé... jen změna úhlu pohledu a je tu jiná filozofie...

štěstíčko Přiložte pane čert... lidé mají stále dost času na spekulace. Chce to zvýšit teplotu na bod tavení karmy. Ať to odsejpá... že vy tam zase hrajete ten mariáš. Zvláště přitopte pod dušičkou Míly. Je to jen pro její dobro.

Schválně jestli na to Míla skočí... nic špatného jsem nenapsal. Myslím jen na její dobro... což jsem uvedl. Jak asi zareaguje?

Míla Jejda, štěstíčko....že bych se někam strefila?:-) To bylo kuří oko, nebo ego?:-)))))

NÉÉÉÉ!!!! Lide se postřelují zcela úplně sami a přitom viní mě. A jsme zas ve starých Míliných kolejích...

štěstíčko Jak si na to přišla že ses do něčeho trefila? Pane čert! Přitopte ještě více Míla si dokonce i domýšlí. A domýšlivost to lež sobě sama vzdálena od té absolutní pravdy. Ať se ty kuří oka, které někde v sobě vidí úplně roztaví. Já Ti vše přeji v dobrém úmyslu a z celého srdce. Vždyť jsem ti psal, že to je jen pro tvoje dobro. Lidé jsou tak děravoučcí a lehce polapitelní. Je to legrace pro mě i lekce pro tebe. Poděkuješ? Pápá.

Míla Štěstíčko, jseš fakt kouzelnej.:-))) Nebýt Romana Palky, tak jasně vedeš klub ctitelů borůvkové marmelády.:-)))))

štěstíčko Hele Mílo. Ty sama si na sebe prozradila, že jsi se strefila, to znamená, že jsi střílela. A střílení je agrese ne? Proč jsi teda střílela? Můžeš se vytáčet jak chceš, ale mému orlímu zraku nic neunikne. Můžu si s Tebou hrát, a přesto ti pomáhát. Přiznat sama sobě prohru. To tě chci naučit. A tobě to moc nejde... možná to ego nebo kuří oko co někde v sobě vidíš... to neumí překousnout. Já jsem hráč, a ten nehraje za účelem vítěztví ale jen pro požitek ze hry. Je to už staré samurajské pravidlo... kdo se bojí porážky prohraje :-). Tak hodně odvahy.

Míla Ty hraješ na výhru a prohru?:-) No jasně...jinak bys moje komentáře nepřijal jako střelu do terče.:-) To byl tvůj výklad, ne můj, a na ten jsem reagovala tou poznámkou o egu či kuřím oku. Vřele doporučuju umět se zasmát, a přijmout vtip jako vtip, ne jako výzvu k boji. Hrát si pořád na vojáčky je dost únavný.

štěstíčko Skvělá taktika jak zamaskovat, kdo střílel první. Neodpověděla jsi mi na otázku, proč jsi střílela? Já tu odpověď znám, ty si ji odpověz. Jaksi zapomínaš, kdo jako první řekl něco o strefování to já jsem jen reagoval na tvůj výklad. A jasně jsem ti řekl že jsi se do ničeho netrefila, protože jsem necítil žádné zranění. Takže tvůj terč je domyšlený a existuje jen ve tvé hlaviččce stejně tak jako ty kuří oka. Já ti jen říkam vedle jako ta jedle holka. Neřekl jsem však že to vedle je prohra, dokud to ty jako prohru nepovažuješ. To se pozná tak, že se začneš vytáčet. Což se stalo, takže jsi prohrála, ikdyby jsi si myslela, že jsi vyhrála. Moc okatě se snažíš být nejlepším střelcem. Dej si trochu té borůvkové marmelády :-). Dobrou chuť.

štěstíčko Nehraju si na žádné vojáčky. To je jen zase tvá domýšlivost. Snažím se ti pomoci. Nikdy jsem s tebou nebojoval. Proto nikdy nemůžu být tebou poražen. Mohu mít jen radost z toho, že se dokážeš povznést nad sebe samu. Zatím se ti to však nedaří. Mou hru vnímáš jako boj... škoda. Nic jiného než porážka tě nečeká.


[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

23.11. 2002