VLASTNÍ ČLÁNKY

Manifest Lva [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Milí bratři a sestry,
nejsem žádný politik ani žádný ekonom. Nejsem ani manažér ani inženýr ani podnikatel a nejsem ani žádným členem nějaké pochybné sekty. Jsem obyčejným člověkem, možná tak trochu blázen zdá se Vám, ale mé srdce bije hlasem svobody - hlasem Lva, vlastence, volajícím po spravedlnosti. Hlasem, který nechce, aby na ramena jeho dětí byl vložen stejný úděl. Hlasem, který při pohledu na zachmuřelé tváře a zmučená těla svých bratrů, jimž vyrván byl jejich pokrm z drápů a jež pak hladem prosit musí jen o kosti a šlachy neb jeho Zemi pustoší teď nenasytné hyeny. A volám: "Bratři a sestry dost bylo poroby!"


Zde přináším recept na ozdravení naší Země.

1) Všichni jsme si rovni a proto budou pro všechny platit stejná pravidla.

2) Všichni kdož pracují, budou se mít dobře.

3) Práce nebude povinná, ale bez práce nebudou žádné koláče.

4) Nebudou peníze, místo nich se zavedou kredity za odpracované hodiny.

5) Všichni dostanou za odpracovanou hodinu stejný počet kreditů bez ohledu na vzdělání, funkci, nynnější postavení. Práce s rizikem nebo práce směnná a práce v zájmu ekologie bude zvýhodněna zvláštní příplatkem. Budeme se snažit obtížnou a zdravotně škodlivou práci co nejvíce automatizovat. Stroje budou nyní sloužit nám nikoliv zisku.

6) Práce je všude dost, jen nebyly peníze. Teď jich už nebude potřeba. Stačí přiložit ruku k dílu. Iniciativě se meze nekladou. Každý kdo přiloží ruku k dílu bude odměněn a to platí i pro důchodce a děti. Sami si práci můžete vybrat dle svých možností a kdykoliv ji můžete změnit. Výplata bude možná prakticky kdykoliv proměněním odpracovaného času na kredity přímo na pracovních místech.

7) Elektřina, nájem, komunikace, doprava, veškerá zdravotní péče a vzdělávání bude zdarma, což přinese obrovské snížení cen, ekologické topení, možnost vzdělání a záruku zdraví všem.

8) Ceny výrobků budou rovny pouze odpracovaným hodinám. Zmizí tak všechny režie, daně, rabaty a administrativa, která převážně hlídala jen toky peněz a to se projeví i do zdraví těchto lidí.

9) Zmizí banky, spořitelny, pojišťovny, které jen využívaly Vaše peníze ke svým ziskům. Vše bude řízeno zkrze čipové karty kryté Vaším heslem.

10) Zmizí různí překupníci, šmelináři a obchodníci, nikdo nebude mít peníze v ruce a jediným místem kde lze za kredit nakoupit budou naše levnější obchody. Zmizí také podvodnící, obchodní zástupci, manažéři a různé podobně nesmyslné funkce. Obchodní funkce nahradí vnitřní komunikační síť na principu intranet/teletext. Nyní se nebude vyrábět pro zisk, ale pouze pro potřebu. Tudíž budeme vyrábět kvalitně, aby jsme se po chvíli nemuseli k již jednou odvedené práci vracet. Tímto si můžeme dovolit pracovat i méně hodin denně, dokonce i méně dnů v týdnu. Pracovat se bude převážně ráno.

11) MHD i jiná doprava bude zdarma. Předtím každý hrabal na svém písečku a každý chtěl vydělat. Proto všechno chátralo. Stravování v zaměstnání bude rovněž zdarma. Jídelní lístek vytvoří odborníci tak, aby Váš organismus dostal vše potřebné, a aby jste byli silní a zdraví. Byli by jsme sami proti sobě, kdyby jsme si plnili nemocnice. Rovněž z obchodů vymizí různé imperialistické výrobky, které nebrali ohled na Vaše zdraví nýbrž na svou kapsu. Každý potravinářký výrobek musí splňovat zdravotní normy vytvořené odborníky.

12) Rovněž vymizí z obchodů nepotřebné věci a hlavně ze začátku než se vzmůžeme se budeme muset soustředit na základní potřeby.

13) Naše výrobky ponesou znak Lva a tak se lidé nebudou zbytečně okrádat kupováním cizích výrobků a ty po čase vymizí a budou nahrazeny našimi.

14) Imperialistům bude navržena smlouva o odkoupení jejich továren u nás. Zaplatíme penězi a zlatem, které již nebudeme potřebovat a které zbytečně jen leželo v bankách. Pokud Imperialista odmítne, opustíme jeho závody a odřízneme ho od našich energií. Budou se na něho vztahovat veškeré poplatky jako dosud. nájem pozemku, silniční daně státní daně atd. My nebudem kupovat jeho výrobky ani u něj pracovat. A imperialista takto zkrachuje, nebo továrnu sám opustí.

15) Nepotřebujeme NATO ani EU. Sami si vystačíme. Důkazy hledejte v minulosti. Mezinárodní ekonomika bude fungovat na principu výměnného obchodu a budeme se soustředit jen na potřebné věci. Především se zaměříme na spolupráci s Ruskem co se týče dovozu surovin.

16) Nebude armáda, protože mír se nepropaguje se zbraní v ruce. K válce jsou potřeba vždy dvě strany, které chtějí bojovat. Útok na zem, která nemá zbraně ani armádu je pak útokem bezdůvodným, a celý svět to uvidí. Protože se budeme soustředit jen na svou potřebu a nebudeme obchodovat pro zisk, nikoho tím neohrozíme a proto nikdo nemá důvod k žádnému útoku. Budeme první zemí na světě, kde se tohle uskutečnilo. Musíme být první, protože máme ve znaku Lva!

17) Zmizí mafie a podobné obchody s drogami, a sportovními hráči protože nebudou peníze. Výrobky zdraví škodící budou dražší, aby si ti jež jim holdují jejich kupování předplatili naši péči v nemocnici. Nebude ani tolik stresu a proto zmizí důvod k požívání různých omamných látek, protože hlavní příčinou a důvodem k jejich požívání bylo to, že lidé chtěli zapomenout, utíkali před utrpením svého údělu a neviděli žádný úžitek a smysl ve svém snažení.

18) Sport nebude sloužit k huntování se v soutěžích, ale bude jen nástrojem ke zvyšování kondice a zlepšování zdraví. Bude to spíše zábava ve stylu reprezentace a cti.

19) Ve školách si vychováme odborníky na svou profesi, nikoliv zloděje a příživníky. Kolik řemesel umíš tolikrát jsi prospěšný sobě i všem.

20) Velice se sníží kriminalita a uplácení, protože nic nebude možno zpeněžit a nikoho nijak uplatit, právě díky kreditům na čipových kartách.

21) Díky znárodnění energií dopravy a komunikačních sítí se stanou naše výrobky nejlevnější na světě. Naše měna (kredit) bude nejtvrdší měnou an světě, protože bude kryta poctivou prací. Pro turisty, bude náš kredit roven minimální hodinové mzdě v jejich zemi.

22) Zrušíme zákony, jež si vytvořili zloději, protože jsou zlodějské. Nové zákony budou stručné a jasné a budou chránit především zájmy poctivého občana a každý občan obdrží sbírku zákonů, takže právníci již nebudou potřeba k obhajobě. O všech přijatých zákonech bude referendum, prostřednictvím intranet/teletext sítě na níž bude i sbírka zákonů k nahlédnutí. U každého navrhovaného zákona bude uveden důvod přijetí a jeho přínos. Každý občan bude moci vznést případnou připomínku.

23) Zmizí úplně politika. Čili žádné volby, parlament, senát. Nebude jich potřeba. Vznikne pouze rada lidem zvolená, ve které budou oborníci ze zkušenostmi z daných oblastí. Tito odborníci budou zvoleni na základě jejich návrhů, činností a moudrosti, jejíž kvalitu a přínos zhodnotí především lid.

24) Členství v této radě i v jiných vedoucích funkcích bude otázkou cti a reprezentace důvěry lidu. Nebude finančně ani nijak jinak zvýhodněno kromě mzdy za odpracované hodiny.

25) Nebudou žádné Úřady práce. Nabídka práce bude na intranet/teletext síti a v každé obci bude pracovní místo, kde lze získat kredity za vykonanou práci ve prospěch a zlepšení životního prostředí v obci. Seznam prací bude v dané obci vyvěšen a každý si může vybrat kterou si zvolí, nebo sám může práci navrhnout. Časem se dopracujeme i k tomu, že veškeré venkovní a ekologické úpravy vlastního domu budou proplaceny kredity.

26) O bydlení již nebude nouze. Budeme klást především důraz na odborníky, aby navrhli moderní a ekoligický dům budoucnosti.

27) Zmizí sportky tipsporty, sazky a různé hazardní hry. Zmizí rovněž alkoholici a narkomani, protože nyní uvidí, že jejich práce se vyplatí i jim. Lidé budou družnější a veselejší, protože si už nebudou závidět peníze, či majetek získaný všeljakým způsobem. Většinou bude jen jedna značka výrobků. A k závidění bude spíše poctivost. Bude mnoho času na společenské akce.

28) V televizi nás již nebudou otravovat reklamy. Nebudou Vás lákat k obrazovce jen za účelem aby jste je viděli, nehledě na Váš zdravotní stav, ale na svou kapsu. Budou v ní užitečné informace, slova odborníků a reportáže z různých krajů jak se nám práce daří, ale i ankety, přání a slova nás obyčejných občanů. Televize bude sloužit k informovanosti, a k předávání zkušeností. Samozřejmě budou v ní i filmy. Její vysílací čas bude omezen na určité hodiny, aby se mohli rodiče věnovat trochu i dětem a děti zábavě a aby jsme byli ráno čilí.

29) Nebudou věznice. Co se týče zločinu sami navrhneme jak s daným zločincem naložit. Nebudeme ho nikde ubytovávat a živit. Bude jen pár druhů zločinů. Fotografie zločinců bude umístěna i se zločinem na tabuli zločinu na intranet/teletextové síti. Udavatel zločince nebo ohlašovatel zločinu bude chráněn anonimitou a bude odměněn větším počtem kreditů. Tím se stane policistou každý z nás a zločin brzy vymizí. Ani útěk a skrývání se nebude mít zločinec snadné, protože nebude mít peníze bude nucen použít kredit. Jakmile se tak stane budeme přesně vědět kde je. Pokud by se jeho zločin opakoval, nebo pokud by spáchal velmi závažný zločin bude nemilosrdně vyhoštěn ze země. Takové lidi totiž už nenapravíme a mezi námi je mít nechceme. Je mnohem levnější zaplatit zločinci letenku na Sibiř, než si takového hada chovat a pěstovat v našem lůně a z naší práce.

30) Komu se to nelíbí může jít. Místo vojska posílíme a zdokonalíme více ostrahu našich hranic. Také celní kontrola bude důkladnější, zaměřená na pašování neprospěšných věcí.

31) Zbraň bude moci vlastnit jen námi zvolený funkcionář. Tj. policista a strážce hranic, a to jenom v pracovní době. Žádný placené zbrojní průkazy. Vyjímku budou tvořit myslivci.

32) Nebudou se vyrábět stejné věci na mnoha místech. K výstabě dané továrny se vybere strategicky, ekonomicky a ekologicky to nevhodnější místo a obaly budou ekologické a recyklovatelné.

33) Všem kterým se u nás nelíbilo bude dovoleno na vlastní náklady opustit naši zem my už nechceme podporovat Vaši soutěž z níž máme jen bramborové medaile.

34) Co se týče různých zahraničních výrobků. Tyto výrobky okopírujeme. Z hlediska autorských práv jsme země jako jedinec a pokud si pořídíme kopii bez účelu se obohatit jejím prodejem, nemůže nám nikdo nic říct. Daný výrobek si pak vyrobíme sami pro svou potřebu, tj. nebudeme s ním obchodovat s jinými zeměmi.

35) Naše zemědělství nám opět pokvete. Netvrdím, že zmizí soukromníci podnikatelé a firmy. Naopak mohou založit firmy, podniky a družstva, protože mají zkušenosti. Avšak nikdo si nevydělá více než ostatní. A ani to nebude potřebovat. Hodně věcí bude strašně levných. Všechno bude společným majetkem, tudíž za výstavbu, suroviny nářadí a stroje se nebude platit. Sami si je vyrobíme a sami je budeme používat pro náš prospěch. Proč by jsme teda měli za ně sami sobě platit?

36) Budou přehodnoceny rodinné přídavky a důchody. Každý z nás bude jednou důchodcem. Možná se bude chodit do důchodu dřív, protože důchodce již není tak výkonný, ale může pomoci zkušenostmi.

37) Pevně věřím, že když dáme hlavy do hromady. S detaily si už poradíme. Kde je vůle a víra tam se dílo daří.

38) Priority : Zdraví, Ekologie, Sociální potřeby jedince. Naše společenství nebude žádný ismus. Bude to společnost, kde jedinec má možnosti a důvěru celku a takového jedince celek nikdy nezradí. Neboť jsou-li jedinci postaveni proti sobě... celek neobstojí. A proto Bratři semkněte se. Jeden za všechny a všichni za jednoho! Svoboda je naše právo! A toto právo nám dal do vínku samotný Bůh! Jen si vzpomeňte jaké poselství nese naše zástava a sami sobě osvědčujte zda-li ti co ji drží toto plní.

A jak toho všeho dosáhnout? Je to naprosto jednoduché. Nebude potřeba žádného převratu ani násilí. Všeho toho lze dosáhnout v naprostém míru, bez jakýkoliv demonstrací a nepokojů. Stačí jen přestat podporovat systém. Jak na to? Po výplatě odejděte z Vaší práce a přihlaste se na ÚP. Neplaťe nájem, elektřinu, telefon. A počkejte doma až vláda podá demisi. Myslíte si že je to pohádka? Ne není! A právě VY máte možnost to změnit. Odejdete-li VY dnes z práce Vaši kolegové budou mít toho víc, možná hned den po Vás odejde jiný kolega, a ti co zůstali toho pak budou mít nejspíš plné zuby taky. Dejte si všichni Bratři dovolenou. Zajděte si třeba do přírody. Nikdo Vás nemůže donutit nastoupit zpět do práce. Nikdo Vás nemůže potrestat za to, že dáváte výpověď. Nemáte co ztratit. Jediné co jste ztráceli bylo právo na na vlastní spokojený život. A já Vám ukázal jen dveře. Projít musíte už sami. Nyní můžete mít svou budoucnost ve Vašich rukou. Měli byste to však stihnout než vstoupíme do NATO. Jinak je možné, že si z naší země udělá NATO cvičiště. A měli byste to stihnout dokud ještě něco máme. Ušetříme si tím totiž mnoho práce. A nevěřte slibům politiků, kteří zvláště před volbami... jsou jako ti beránci a jakmile pak zvoleni jsou vlci se z nich stávají. Prázdné slova jsou jejich sliby... A jejich zákony jsou takové, že sami sebe mohou zvolit a demokracii mají pouze vyvolení! Cožpak nevidíte kam to spěje?

Tento manifest nebyl napsán s úmyslem šíření polašné zprávy či vzněcování a podněcování k demonstracím a nepokojům. Byl napsán jako inspirace k vyřešení ekonomické situace a zadluženosti naší republiky, ale hlavně jako návod k tomu jak jednou provždy skoncovat z vykořisťováním pracujícího lidu. Ještě bych chtěl poprosit armádu. Bratři přece byste se nepostavili na rozkaz imperialisty proti vlastním otcům a matkám, bratrům a sestrám! Přece byste neproleli jejich krev jen kvůli jednomu slovu-rozkazu ustrašeného mozku! Přísahali jste službu vlasti nikoliv nenasytným choutkám imperialistů. Složte zbraně již dnes a přidejte se na stranu spravedlnosti. A taktéž bych chtěl promluvit k Romům. Bratři ačkoliv se mnohým jevíte jako škůdci jste ve skutečnosti pouze škůdci imperialismu. Vy jste mnohem odvážnější než jiní. Nikdy neskláníte své šíje jako oni. Máte svou čest. Vím že umíte pracovat. Viděl jsem jak sbíráte popadaná jablka kolem cest, viděl jsem jak sbíráte šneky, viděl jsem jak prolézáte skládky a vybíráte věci jež lidská nenasytnost zahodila. Ale nikdy se neponížíte k práci za jejiž vykonání dostanete pouze almužnu. Vy umíte přežít a nikdy se neskloníte před žádným bičem. Imperialisté z vás mají právem strach, protože vy umíte hájit své právo na svobodu. Vaše děti, ač vyrůstají v těchto podmínkách jsou mnohem zdravější. A to jim zaručuje budoucnost. Možná že právě Vám patří zítřek. Máte mou poklonu.

Sepsáno za jediný den jediným srdcem!

Tedy dne 1.1.2002

autor : štěstíčko

Rozšiřování kopií se povoluje

Zneužití některých bodů k nekalým iperialistickým účelům se trestá jako zrada![First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

1.1. 2002