SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Pravda nebo lež [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Odhalení nejnovější lidské historie
Země prochází procesem rozebírání a rozpouštění rovin snění, které ji obklopují. Účelem rovin snění je vytvářet prázdný prostor kde může každý druh spřádat své sny o své existenci a potom prožívat stvořené sny. Během časů ovládlo temno roviny snění a Země nad nimi ztratila kontrolu a tak neměla možnost řídit co bylo či nebylo manifestováno v její globální zkušenosti. Tuto situaci zvrátit znamenalo završit zasvěcení 4200 a tak jsou nyní všechny roviny snění znovu stvořeny.

V posledním článku od Natálie 'Becoming the Dreamer and the Dream', je detailně vysvětleno vzestupujícím zasvěcencům, jak s novými rovinami snění pracovat aby si zajistili manifestaci svého snění ve svém životě. Nebudeme opakovat co již bylo uvedeno jinde, ale pouze připomeneme, že prodávání a obchodování se sny byl globální fenomén po dobu 18 000 let Země (tj. 72 000 lidských let). Před 18 000 lety Země, ztratila Země kontrolu nad svým sněním, a s jejími sny byly prodány Plejádám. Země propadla ve vibracích, místo aby prožila vzkříšení a obnovu a obrácení směru vývoje po předchozím pádu způsobeném Annunaki. Místo toho se začalo snít o dalším pádu a ten byl pak realizován, což zahrnovalo vzestup další lidské civilizace známé jako Atlantis, která realizovala stejný scénář, jako Annunaki. Civilizace opět vyvrcholila nukleární likvidací a velikým propadem celkové frekvence. (Bližší detaily o Annunaki jsou uvedeny v dřívějších textech Velkého Centrálního Slunce.)

Sen o vzkříšení a obnově, která by jinak nastala, byl přenesen na Plejády, které jej využily pro svůj vlastní tanec životem, protože jim chyběla vlastní touha vzestupovat. Ničivá změna polarit, která by jinak nastala na Plejádách po dlouhém období tvoření, byla přenesena na Zemi a ta proto zakusila destrukci, která by jinak postihla Plejády. Země a všechny duše, které obnovují záznamy o tomto dění, tomuto postupu říkají 'sebe zvěčnění', když je určitý způsob života udržován tak, že opačnou polaritu přesunete na někoho jiného.

Stejným způsobem bylo manipulováno se sny delfínů, velryb, lidí na planetě, zvířat i minerální říše, aby byl udržován život paralelních druhů na Plejádách. V podstatě všechny druhy na Zemi ztratily schopnost tvořit své vlastní snění a pak je prožít a byly vmanipulováni do jiného způsobu života, který nebyl způsoben jejich vlastní karmou, nebo zkušenostmi. Tato zkušenost vedla ke ztrátě vědomí, stárnutí buněk, nemoci a smrti tělesné formy tak, jak jsou nyní na Zemi běžné.

Nyní všechny druhy na Zemi si zvolily změnit tento směr vývoje. Tím pádem se obnovila schopnost být jak snícím, tak i snem. Země znovu utkala svůj sen o vzestupu a bleskovém probuzení lidského druhu. Naproti tomu zažijí nyní Plejády dlouhodobý propad ve vědomí a vibracích, pravděpodobně podobným způsobem, jaký poznala Země. Bylo podmíněno karmou Plejád, kterou přesunuly na Zemi, že zničily dalších 18 planet podobným způsobem jako Zemi, manipulacemi paralelních životů polarity. Země odkrývá minulost těchto planet, aby se i ony mohly začít probouzet a vzestupovat. Za plejádskými manipulacemi stojí falešní bohové, o kterých se již v materiálech Velkého Centrálního Slunce psalo. Tito falešní bohové zahrnují i Řád Melchizedeka, který je hlavní příčinou výměny snů mezi Plejádami a Zemí. Ale Řád Melchizedeka byl jen nastrčenou figurkou falešné intervence. Falešná intervence využila Melchizedekův řád pro likvidaci některých stvoření, která byla roztrhána, aby falešná intervence mohla pokračovat v existenci tím, že pohltila předlohu, informace i čchi z těchto stvoření.

Falešná intervence a roviny Mahátmy
Země znovu vytvořila roviny snění, roviny Mahátmy byly rozebrány. Mnozí metafyzicky orientovaní lidé považovaly roviny Mahátmy za vysoce duchovní pro účely lidského vývoje. Pravý účel těchto úrovní je však přesně opačný a tak se budeme zabývat podrobnostmi, aby vzestupující lidé vědomě pochopili jak a pro co byly tyto roviny používány.

Uvědomte si, že Roviny Sanandy a 'Nanebevzetých Mistrů', kteří ve skutečnosti nikdy nevzestoupili byly odzbrojeny globálními zasvěceními Země během posledních dvou let. V posledních materiálech jsme se zabývali historií těchto bytostí, odkud pocházejí, jak se zamíchaly do života lidí a proč byly Zemí požádány aby skončily svou činnost a odešly. Tato historie vyplula na povrch, když Země při svém globálním vzestupu přeměňovala roviny bytí, na kterých tyto bytosti sídlily. Stejně je to nyní i s rovinou Mahátmy. Co je to Mahátma? Mahátma funguje jako baterie shromažďující čchi ze Země pro všechny záměry a cíle a tuto energii pak posílá falešné intervenci. Bylo odhaleno 18 bytostí, které samy sebe nazývaly Mahátma a které sídlily na rovině Mahátmy. Tyto zdánlivě milující a moudré bytosti nebyly nic jiného než pouhé stroje, které byly naprogramovány, aby vypadaly moudře a plné lásky pro nezkušené a nepodezřívavé lidi, ale ve skutečnosti shromažďovaly čchi ze širokých mas. Čchi byla vysávána z lidí kteří byly na Mahátmu napojeni díky své touze vzestoupit a vyvíjet se většinou ve spánku. Předpokládá se, že až 80% čchi lidí bylo převedeno falešné intervenci právě pomocí Mahátmy na rovinách Mahátmy. Když byly roviny Mahátmy rozebrány, bylo objeveno, že byly používány ještě pro další oblast spirituálního vývoje. Tyto roviny byly využívány aby konfiskovaly informační sítě, informace a čchi lidí i Země, delfínů a velryb a odesílaly je falešné intervenci. Některé z těchto informačních sítí byly využívány pro udržování nefyzického bytí některých klíčových lidí, kteří byly lidským druhem považovány za 'mistry'.

Mýty o fyzickém prodloužení života
O mnoha mistrech hlavně v některých tradičních učeních východu se věří, že si prodloužili fyzický život. Ve skutečnosti se nejedná o fyzickou formu, která se stala nesmrtelnou, ale o éterickou humanoidní schránku, která postrádá jakoukoliv fyzickou formu, protože ta již zemřela. Často tato éterická schránka není stejnou schránkou, kterou mistr obýval během svého fyzického života, ale schránka některého z jeho oddaných stoupenců. Když bylo éterické tělo oddaného následovníka sebráno za účelem, aby sloužilo mistrovi po jeho smrti, stoupenec náhle zemřel, nebo samovolně shořel. Na rovině Mahátmy bylo při zpracovávání tamních záznamů objeveno, že došlo k 1800 smrtím a samovolným shořením za tímto účelem. Tato éterická těla byla buď použita samotnými mistry jako nefyzické vozítko, nebo byly roztrhány na části, kterými byly vyspraveny již existující vozítka.

Mistrů na rovině Mahátmy se celkem nacházelo 144 a využívali vzestupů lidí, aby udržovali nezbytnou síť a vlastní existenci. Tito mistři existovali v éterických tělech mezi 8000 až 18000 roky (tedy 24000 až 72000 lidských let), jak bylo zjištěno, když Země rozebírala tyto roviny. Tito 'mistři' povolovali určitou malou část lidí vzestoupit, tak kolem 8 lidí za století, protože bez čerstvých lidských energetických struktur kterými se živili, by jejich nefyzické schránky degenerovaly. Možná z tohoto důvodu byly vždy 'bohové' znázorňováni jako staří muži, protože energetická síť nefyzického těla, které existuje bez fyzického těla které je udržuje, časem stárne.

Odkud tito 'mistři' přišli? Každý z nich byl důsledkem nekompletního vzestupu z Lemuria nebo z Atlantidy. Mnoho náboženství bylo založeno kvůli těmto mistrům a byli mezi nimi i 'Buddha', 'Aláh' a 'Ráma', abychom některé jmenovali. Těmito 'mistry' byly zanechané pozůstatky s méně než 8% celkového vědění jejich duše v době vzestupu, kdy se zbytek duše přesunul do vyšší dimenze a tyto rozbité střípky ponechal za sebou. Rozbité střípky duše ve zmatku a pod vedením falešné intervence zkonfiskovaly éterické a světelné tělo některého svého oddaného následovníka, čímž způsobili jejich smrt, a byly vedeny, aby vytvořily nefyzické vozítko a staly se představitely 'Boha' pro lidstvo.

Při nedávné komunikaci povolala Země všechny duše, které měly vztah k těmto nekompletním vzestupem, aby s ní završily svoji karmu, protože tyto zanechané nekompletní střípky duší z důvodu nedostatku vedení a nepochopení byly naváděny, aby z lidského druhu odstraňovaly části genetického materiálu a tak působily velikou škodu. Tento genetický materiál byl odesílán falešné intervenci. Předpokládá se, že to je z 90% příčina lidské degenerace. Lidé byly též využíváni těmito 'mistry', aby obírali o energetické sítě a genetický materiál ostatní druhy, včetně delfínů a velryb.

Navrácené vzestoupivší duše, jako je 'Ráma', 'Buddha' a 'Aláh', mají mnoho co říci. Brzy budou zveřejněny články od Oa s každou z těchto duší, které vzestoupily do vyšší dimenze. Každá z těchto duší si vybírá cestu rozpuštění veškerých vztahů vzniklých k těmto 'mistrům', se kterými je lidé spojovali, modlili se k nim a dali jim tato jména, protože to není to, čeho by se tyto duše chtěly účastnit. Tyto duše chápou, že Bůh Bohyně není něco vnějšího, ale vnitřní spojení a vztah, který každého vede 'domů'.

Proto prosí všechny, kteří čtou tento materiál, aby je nevolali, nebo se k nim nemodlili. Též prosí, aby odstranily všechny jejich reprezentace ze svých oltářů. Místo toho umístěte na oltář zrcadlo, aby vám připomínalo, že Bůh Bohyně leží ve vás. Pak se obraťte do svého nitra a naslouchejte, naslouchejte své vlastní pravdě a následujte ji. Oni nemohou vést nic jiného než svá vlastní těla, když jsou vtěleni, a tato těla se s nimi spojí pouze v případě, když se zaposlouchají do svého nitra a ne někam mimo.

Tak a teď ať mi církev a channelingaři a ti všichni mudrci odpoví na tuto větu z Izaiáše-41.26: Kdo oznámí (Kdo nám má oznámit) od počátku, abychom věděli, aneb od starodávna, abychom řekli: Práv jest? (tedy že máme už od samého počátku tu čest zrovna s pravým Hospodinem) Naprosto žádného není, kdo by oznámil, (kdo tedy Izaiášovi odpovídá?) aniž jest kdo, ješto by se dal slyšeti, (co teda slyší channelingaři a jiní "vyvolení"?) aneb ješto by slyšel řeči vaše. (Ke komu se modlí pak miliardy lidí?).

Tak to jsou zajímavé věci... že by si s námi někdo krutě zahrál a jako samozvaný Bůh zmanipuloval celé lidstvo? Tehdy když Adam, Mojžíš či Ježíš byli jen zneužiti k dravým a sobeckým účelům nějakého tvora mající moc konat zázraky, a který se dotyčným představil jako Bůh a zvěstoval svou vůli? (Ježíš přeci na kříži zvolal proč jsi mě opustil... asi mu vypršela smlouva a jeho úkol byl splněn a dílo o nějž se opírají miliardy dněšních lidí ve své modlitbě dokonáno) To by ovšem znamenalo fatální chaos v celosvětovém náboženství a duchovnosti. Ikdyž si to neodporuje s Buddhou, který mluvil jen sám za sebe a bojoval proti Márovi, aby se osvobodil. Co když všichni lidé, mající moc konat zázraky, jako materializovat věci a pod. "sepsali" jen určitou smlouvičku, aby přitáhli energii mas, která pak je jim odsávána? Smlouvičku jež jim zajístí moc a popularitu? Když si tak vzpomenu tak v pohádkách čaroval jen pekelník nikoliv Bůh. Kde je tedy pravda?! Nicméně s tím zrcadlem na oltáři souhlasím :-). Jelikož mi není znám konec nebo idea této jejich knihy nemohu posoudit, oč se tito dva autoři snaží tedy o co jim jde. Zda-li třeba nevyužívají duchovního chaosu channelingových sdělení a různých jiných poselství od někoho "Jiného" jemuž jsou pak tito lidé na slovo poslušni, aby přetáhly masy zase na svou stranu. Raději zůstanu věrný sám sobě. To mi přece nikdo nemůže mít za zlé. A pokud to nějakému Bohu vadí ať mi to laskavě sdělí. Čekám na to připraven každý den, ale nic než ptáčky neslyším. Nebudu nic dělat, nebudu zkoušet techniky k napojení či imaginace jak to dělají channelingaři a jiní. Skutečný Bůh má tu moc mi říct co chce aniž bych naslouchal, či ladil svoje antény na nějaké pochybné frekvence. Stejně jako Mojžíš nebyl ani vegetariánem a navíc zabil jednoho Egypťana a přes na něho Hospodin mluvil.[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

23.8. 2002