SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Podvod Sai Baba [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

David Bailey a Faye Bailey - překlad části dokumentu The Findings
Celý dokument, a mnoho dalších - včetně diskuse - lze nalézt například na [této adrese]

Úvod
Nikdy jsme si s Davidem ani nepomysleli, že bude napsán dokument jako jsou tato Zjištění, a ačkoli nás ani ve snu nenapadlo, že je budeme někdy sepisovat, nemožné se stalo skutkem.

V následujícím textu popisujeme situaci, která stále trvá v ášrámu Sai Baby. Tato situace je bohužel velmi zlá a možná vás až vyděsí a dotkne se vás, stejně jako se to přihodilo nám, když jsme začali narážet na fakta, která jsme prostě nemohli ignorovat. Když David akceptoval, že se děje něco velmi špatného, začal to důkladně vyšetřovat a při tom se stále modlil, aby se nakonec ukázalo, že nic z toho není pravda. Tato Zjištění jsou tím posledním, co jsme kdy chtěli. Teď ale existují a prosíme čtenáře, ať si je pozorně celá přečtou, než zaujmou nějaké stanovisko.

Kromě našich osobních zkušeností připojujeme ještě zkušenosti dalších lidí, které jsme vybrali z mnoha a mnoha svědectví a které tvoří nedílnou součást při odhalení tohoto obrovského podfuku - snad největšího podvodu v oblasti náboženství. Nyní máme k dispozici obrovské množství informací, mnohem více, než můžeme v tomto textu čtenářům představit. Mým úkolem je napsat co nejpřesněji a představit reprezentativní výběr z údajů, které máme k dispozici a které odhalují neúnosné chování, lži, podvody a kouzelnické triky Sai Baby. David strávil celé měsíce rozhovory s lidmi po celém světě, aby rozmotal tuto změť letitých podvodů, která se vytvořila kolem této tzv. Božské inkarnace. Naštěstí v tom není sám. Odvážní lidé na všech kontinentech se dávají dohromady, aby odhalili tento kolosální duchovní podvod, který byl spáchán kvůli osobnímu zisku úzké skupiny lidí v čele se Sai Babou.

Zklamaní lidé všech možných postavení včetně bývalých studentů Sai Babovy koleje, soudců, doktorů i ministrů vlád z Evropy, Ameriky i Austrálie nyní cítí, že nadešel čas, aby se podělili o své zkušenosti. Existují stovky osobních svědectví, která strhávají závoj z tohoto "avatara". Předkládáme jich pouze několik. Kvůli přílišné rozvláčnosti některých příspěvků jsme některé zkrátili, ale nezměnili obsah. Přispěvatelé mi povolili příspěvky zařadit a zveřejnit jejich jména. Následující příspěvky jsou malým zlomkem těch, které máme k dispozici, a popisují situaci, která trvá již řadu let. Toto je příležitost zaujmout informované stanovisko místo stanoviska vyplývajícího z nevědomosti.

Začnu svým osobním příběhem. Ti, kdo znají Davidovu a mojí knihu o Sai Babovi (napsanou předtím, než jsme narazili na nesrovnalosti, a nyní staženou z prodeje) znají naši minulost. Jak moc jsme byli Sai Babovi oddáni, dokonce jsme se na jeho pokyn vzali, i když jsme byli cizinci z opačných koutů světa. Jezdili jsme po celém světě a přednášeli o Sai Babovi.


Co se tedy stalo, že se vše zcela změnilo?
Když David začal odhalovat temnou tvář Sai Baby, odmítala jsem poslouchat cokoli, co vrhalo stín pochybnosti na mého milovaného "avatara věku". Tento neblahý stav trval celých šest měsíců, až do naší další návštěvy Indie, kdy jsem si Davidova zjištění mohla sama ověřit. Dovedete si představit, jak jsem se cítila, když jsem začala vidět skrze závoj? Celá léta jsem se těšila z privilegia, že jsem byla zvána do přijímací místnosti a celý čas tam trávila soustředěním na svámího tvář. Dokud mi David nenavrhl, abych se začala dívat na jeho ruce. Sledování toho, jak v rukou schovával prsteny, hodinky a jiné cetky, které vytahoval z otvoru v křesle a posléze "materializoval", nebo jak měl v rukou ukryté tablety vibhútí, které pak rozdrtil a sypal posvátný popel zájemcům, bylo pro mě obrovskou osobní tragédií. Vzdala jsem se svého života, manželství, dětí i vlasti kvůli lásce k Sai Babovi jen proto, abych v samém centru všeho, co mi bylo drahé, nalezla podvod.

Během následujících sezení jsem byla stále více zděšena, pozorujíce stále dokola stále ty samé triky. Proboha proč? Ptala jsem se sama sebe. Tyto triky zcela rozvrátily mou důvěru v toho, od nějž jsem očekávala naprostou pravdivost a dodržování toho, co sám káže. Kouzelnické triky byly ale bohužel tím nejmenším. Během času jsme si s dalšími lidmi vyměňovali své zkušenosti a můj duchovní svět zaměřený na božského gurua se totálně zhroutil.

Zatímco jsme byli stále v ášrámu, bylo pro mě, jako matku synů, nejhorší zkušeností, když přišel mladý muž, student gymnázia a úpěnlivě prosil Davida: "Pane, prosím, udělejte něco a zabraňte mu, aby nás sexuálně zneužíval." Tito studenti nebyli schopni déle snášet své zapojení do pedofilních akcí, ale nebyli též schopni svěřit se svým Sai Babovi naprosto oddaným rodičům, kteří by jim nevěřili. Proto se svěřili Davidovi, který si získal jejich důvěru, když pět let působil jako hostující profesor hudby na Sai Babově gymnáziu.

Později večer se tentýž student vrátil a prosil Davida, aby nikomu neřekl jeho jméno, protože se obával vyhození z gymnázia a o svou osobní bezpečnost, kdyby se prozradilo, co říkal. David ho ubezpečil, že ani nezná jeho jméno, takže ho nemůže a ani nechce prozradit. Tato informace byla pouhou špičkou ledovce, který zcela ukončil léta naší slepé oddanosti.

Stále jsme se dovídali více o Sai Babově sexuální aktivitě zahrnující porušování základních lidských práv dětí (i sedmiletých), které mu byly svěřeny do péče. Jak se stále rozrůstal seznam jeho podvodů, uvědomili jsme si obrovskou hloubku naší emociální investice do vztahu k němu a to, jakým způsobem je nyní devastováno naše nitro. Byli jsme v neudržitelné situaci. Nechtěli jsme vytvářet stejný chaos v nitrech dalších duchovních hledačů. Jedinou cestou bylo něco málo říci a zcela odejít, což způsobilo ohňostroj rozzlobených a nepravdivých pomluv.

V loňském roce David považoval za správné dělit se o své poznatky s těmi, kdo se ho osobně dotazovali, a já jsem velmi těžce řešila, zda o tom promluvit či nikoli. Cítila jsem velkou zodpovědnost za zamlčování těchto poznatků a cítila jsem, že mlčením se stávám součástí tohoto spiknutí. Současně jsem se však snažně modlila, aby se vše vysvětlilo jako nějaké nedorozumění. Bohužel se tak nestalo.

Během posledních osmnácti měsíců jsme se setkali s tolika strašnými výpověďmi zaslanými bývalými oddanými Sai Baby z celého světa a zejména žáky Sai Babovi koleje, že již nemůžeme déle mlčet.

Jako redaktorka časopisu, jehož zaměřením je hledání pravdy, jsem povinna tomuto mandátu dostát. Mé rozhodnutí následovalo po velkých osobních mukách a neustávajících modlitbách. Oporou mi bylo mé vnitřní vedení a mí opravdoví přátelé.

Nehodlám rozebírat učení Sai Baby, ale jeho činy - nikoli poselství, ale posla. Jeho poselství, i když obsahuje i protiklady a misintrepretace, se z větší části skládá ze starých universálních pravd.

Obvinění, která jsem zde shromáždila svědčí o obrovském, stále trvajícím podvodu. O jeho šikanování, tricích, podvodech, defraudacích, zapletení do několika vražd, stále trvajících pedofilních aktivitách a neproniknutelné bariéře lží vytvářejících jeho svatost. Váha mnoha detailních svědectví ohledně jeho sexuální aktivity se souhlasícími i nesouhlasícími osobami ať z řad studentů jeho gymnázia tak z řad cizinců vyvrací i široce rozšířené ospravedlnění jako "probouzení kundalíní". Speciální nemocnice a vodovodní projekt se ukázaly být pouhými papírovými tygry, při jejichž výstavbě byly zpronevěřeny obrovské peníze. Dochází i ke krádežím orgánů.

V různých státech dochází k vyšetřování na vládní úrovni. Ve Švédsku byla uzavřena Sai škola a mnohá a mnohá další svědectví se začínají šířit po Internetu. Množství zcela spolehlivých a nezávislých důkazů je ohromující a bývalí oddaní jsou připraveni, pro dobro ostatních, se ke svým svědectvím veřejně hlásit. David osobně vyslechl mnoho přispěvatelů a vyslechl tato svědectví s mnoha dalšími detaily.

Pravda, že tato situace trvá, existuje bez ohledu na to, zda tomu věříme či ne.

Pokud jste oddaným Sai Baby, plně soucítím s vaším zármutkem a utrpením. David i já jsme tím prošli a víme, jaké to je. Vysílám vám svou lásku.


Osobní svědectví
Toto svědectví píši proto, že se rozšířily nepravdivé fámy ohledně toho, proč jsme spolu s Faye odešli.Vím, že to, co zde píši, může někomu způsobit velikou bolest. To, co se zde chystám odhalit, jsem si nepředstavoval ani v tom nejhorším snu. Prosím vás pouze o to, abyste si tento text přečetli celý a přijali, že jde o mé přímé osobní zážitky. Dělím se s vámi o svou pravdu, nic více, nic méně.

Mnoho bezesných nocí jsem zápolil s otázkou, co mám dělat a jak bych měl naložit s tím množstvím nevyvratitelných fakt, která mám k dispozici, vzhledem k mé zodpovědnosti k mnoha lidem, kteří četli mé knihy o Sai Babovi nebo slyšeli mé přednášky. Následující zjištění jsou výsledkem mého tříletého srdcervoucího zkoumání.


Vibhůtí (posvátný popel)
Během "daršanu" mívá Sai Baba "vibhůtí" v tabletě mezi prostředníčkem a prsteníčkem pravé ruky. Další tablety má v ruce přidržující šaty. Když je potřeba rozmačká tabletu. Tablety doplňuje když bere od lidí dopisy. Toto jsem viděl nesčetněkrát. Jednou jsem byl svědkem toho, jak na verandě omylem upustil jednu tabletu a přikázal členu svého trustu, aby ji rychle snědl.

To, jak švindluje s tabletami a předvádí "materializaci" "vibhůtí", je možno vidět na mnoha videonahrávkách, pokud si je pustíte zpomaleně. Je to vidět i na videonahrávce rozhovoru se mnou a Faye v den naší svatby, použité na začátku videokazety Bůh žije v Indii, vydané " ášrámem" a později stažené z prodeje.

Australská televize ve svém programu 60 minut ukázala, jak se tyto kouzelnické triky kategorie B dají provést.

Použití tablet "vibhůtí" vysvětluje i to, proč jeho rozdávání v přijímací místnosti často končí dříve, než jej dostanou všichni zájemci.

"Vibhůtí" je vyráběno opražením kravského trusu a santálového dřeva a "vibhůtí" zakoupeného odjinud. Tato směs je pak dvakrát proseta obyvatelkami "ášrámu" seva dal a zabalena pro použití v přijímací místnosti.

Použití "vibhůtí" na otevřené rány soustavně způsobuje infekce. To mi řekla Faye, která musela pečovat o lidi z "ášrámu" postižené těmito infekcemi.


Šperky atd.
Všechno jsou bezcenné tretky. Některé jsou zakoupeny ve vesničce Puttaparthi, většina ale pochází z Bangalore a Hyderabadu. Dal jsem si tu práci, abych se setkal s dotyčnými šperkaři a vše si ověřil.

Sai Baba a členové jeho vnitřního kruhu mi řekli, že můj prsten s velkým drahým kamenem, který mi Sai Baba "materializoval", je nesmírně drahý a že drahý kámen je 64-ploškový diamant obrovské ceny.

Po opuštění "ášrámu" v prosinci 1998 se mi poškodila jedna svorka na prstenu a zanesl jsem jej tedy ke zlatníkovi v jižní Indii na místě vzdáleném stovky kilometrů od ášrámu. Tento zlatník okamžitě poznal, že se jedná o Sai Babův prsten. Řekl mi, že kov, ze kterého je prsten zhotoven, není zlato a že kámen je bezcenný zirkon a pod ním je kousíček stříbrného papíru, aby se zirkon třpytil. Říkal, že tyto prsteny jsou speciálně vyráběny pro Sai Babu. Když vyndal kámen aby opravil poškozenou svorku, opravdu vypadl stříbrný papírek a kámen již působil jako obyčejný zirkon. Tenkrát tam s námi byl též vedoucí Sai hnutí pro Irsko a dáma, která měla Sai Babův prsten, na kterém bylo vidět obrysy tváře (tato tvář byla přiřazována Sai Babovi, protože se jednalo o velkou černou vlasatou hlavu s malou světlejší tváří). Zlatník nám vysvětlil, jak se tyto prsteny vyrábí: Pod kamenem je malý kousek stříbrného papírku tak, aby pod určitým úhlem odrážel barvu tváře. Kolem je větší kroužek černé glazury, která vytváří dojem vlasů. Vyndal kámen z prstenu a ukázal, že to tak opravdu je. Irský vedoucí si prsten vyfotil. Po návratu z Irska rezignoval a organizaci opustil.

Když Sai Baba někomu v přijímací místnosti dává šaty, tak je to proto, aby si mohl ve vedlejší zadní místnosti vzít další cetky. Přinese si je schované pod šaty (mnohokrát jsme viděli, jak si je pak přendá pod šaty, které drží na svém klíně, do své pravé ruky - je to tak jasně vidět, když si dáváte pozor) a pak zamává rukou a předvede "materializaci". Po stranách jeho křesla jsou též ukryty další věci. Čas od času je možno si všimnout, jak si je odtud bere před tím, než provede "materializaci".

Ještě předtím, než jsem o těchto věcech věděl, jsem měl určité pochybnosti o Sai Babových neomezených schopnostech. Překvapilo mě totiž, že když za ním někdo přišel s tím, že mu např. vypadl kámen z jeho prstenu a prosil o opravu, říkal vždy Sai Baba "dnes ne, zítra ti dám nový". To mě mátlo. Když může udělat cokoli, proč to jedním pohybem ruky neudělá hned? Dnes už vím. Protože nemůže.


Různé úvahy
Strop "mandiru" je nyní pokryt zlatými pláty. Byl mi ukázán kousek tohoto zlatého plátu a říkal jsem si proč v téhle nesmírně chudé zemi dává na odiv takovýhle zbytečný luxus a bohatství? Při mém posledním počítání měl "mandir" 167 lustrů oproti původním 36. Proč? Sai Baba má několik luxusních aut, údajně darovaných příznivci. Proč mu nestačí jedno? To připomíná jiné hlavy sekt, např. Rajneeshe (Osho).

Vím, že Sai Baba nejí pouze rýži a "čapátí", jak tvrdí. Jeho večeře se vždy skládá z šesti až osmi chodů. Faye a já jsme se vícekrát podělili o zbytky, když jsme s dalšími odnášeli talíře z jeho místností. Také tvrdil Faye, že nepije ani čaj ani kafe, pouze horkou vodu. Se mnou ale kafe pil.

Během přípravy vánočního studentského programu jsme spolu se studenty se "svámím" dohadovali program. Probírali jsme písně a příběh Ježíšova narození. Když přišla řada na píseň o třech králích, řekl, že tato píseň se zpívat nebude, že žádní tři králové neexistovali. Přitom ve své promluvě z ledna 1996 říká: "Když se Ježíš narodil, přišli za ním tři králové".


Speciální Nemocnice
Jedno křídlo nebylo nikdy otevřeno, pravděpodobně pro nedostatek peněz. Přitom víme, že jenom jeden z mnoha sponzorských darů činil 49 miliónů amerických dolarů (více než miliarda a půl Kč). Jména mnoha dalších velkých sponzorů jsou vypsána ve vstupní hale. Nad celkovou částkou těchto sponzorských darů zůstává rozum stát. Přitom v Indii za stejné peníze pořídíte mnohem více než na Západě. Zajímalo by mě, co se s těmito penězi stalo.

Jeden doktor, se kterým jsem seděl na verandě "mandiru" a který v nemocnici pracuje, mi řekl, abych tam rozhodně nepouštěl nikoho, na kom mi záleží. Prý tam jsou hrozné hygienické i zdravotní podmínky. To mi potvrdili i další lidé, kteří se tam dostali. Existuje též podezření, že zde docházelo ke krádeži ledvin.


Projekt vodovod
Tvrdilo se, že do všech 750 vesnic zahrnutých do Sai Babova vodovodního projektu je již vodovod zaveden. Tomu jsem věřil, dokud mi nebyly ukázány místní noviny v Telugu, kde byla na titulní straně fotografie vesničanů bez vody a titulek: "Sai Babo, kde je tvoje voda? Zase jsi nás podvedl." Navštívil jsem několik těchto vesnic a ověřil jsem si, že tento článek byl pravdivý. Diskuse s místními obchodníky mi přinesla zajímavé informace. Všeobecné mínění je, že projekt byl započat kvůli tomu, že "ášrám" měl problémy s vlastní dodávkou pitné vody, která způsobovala zejména západním hostům časté gastritidy. Když požádal "ašrám" vládu o povolení na stavbu nového vodovodu, byla povolena pouze pod podmínkou, že vodovod bude sloužit i pro vesnice kolem kterých povede. Proto začala celosvětová sbírka finančních prostředků. Během dvanácti měsíců byl vodovod do "ášrámu" a několika málo dalších vesnic zaveden a další práce byly zastaveny. Na moje rozhořčení nad touto skandální situací vesničané pouze krčili rameny a říkali "Co máme dělat?".


Finanční problémy
Když jsme Faye a já objížděli svět a promlouvali k Sai skupinám, tak téměř po každé přednášce za námi někdo zašel a prosil nás o pomoc, protože byl v "ášrámu" ošizen. Často lidé platili tisíce dolarů, marek či liber, aby si v "ašrámu" zakoupili pokojík a žádný nedostali. Nedostali ani účet. Když nakonec chtěli zklamaně zpět alespoň své peníze, bylo jim řečeno, že žádné nezaplatili. Takový příběh jsme slyšeli mnohokrát.

Na přednáškách pro nováčky je řečeno, že Sai Baba žádné příspěvky nepotřebuje. Později je však lidem individuálně sděleno číslo konta "Bank of India" v Andhra Pradesh, na které mohou příspěvky posílat. Zvláště důvěřivým lidem je pak dáván i text, který mají vložit do závěti.


Sexuální problémy
Ustarané matky a mladí muži různého věku se mnou chtěli důvěrně hovořit o sexuálních problémech, které měli se "svámím". Říkali mi o jeho sexuálních projevech. Jeden příběh stejný jako druhý. "Svámí" si o samotě vzal tyto mladé muže či chlapce do soukromé místnosti, trval na tom, aby si sundali kalhoty, masíroval a masturboval je, někdy žádal orální sex a odnášel si jejich semeno v kapesníku.

Tato sdělení mi vyrazila dech. Věděl jsem o knize, kterou v sedmdesátých letech napsal "Tal Brook" a která se jmenovala Pán Vzduchu, ve které detailně popsal, jak byl Sai Babou sexuálně obtěžován. Tuto knihu dlouholetí oddaní ovšem odmítali jako snůšku zlomyslných lží mladého naštvaného muže. Přesto byl ale Fayin vlastní syn Sai Babou políben a sexuálně ohmatáván. Když dal jasně najevo svůj nesouhlas, spílal mu Sai Baba při rozhovoru s Faye a nazíval ho psem a člověkem s tvrdým srdcem atd. V tuto chvíli nám to ale nedávalo žádný smysl. Až když jsme pak cestovali po světě, vše se vyjasnilo.

Když jsem se ptal různých vedoucích po světě na tyto sexuální incidenty, říkali mi, že "svámí" pouze probouzel "kundalíní". O tom jsem ale pochyboval. Když mohl udělat cokoli, proč se musel chlapců přímo fyzicky dotýkat, zvláště když nechtěli? A jak vysvětlit, když po nich chtěl sex on? Zdá se, že zde dochází k hrubému a neudržitelnému porušování práv ve jménu "božství".

Nikdy jsem neslyšel, že by podobným způsobem "probouzel kundalíní" i dívkám.

Při mé poslední návštěvě Puttaparthi za mnou přišel student a prosil mě jménem některých svých spolužáků, abych zastavil jejich sexuální zneužívání. Bylo mi řečeno, že Sai Baba několik let vyžaduje, aby s ním tato určitá skupina chlapců měla pravidelně orální a skupinový sex. Vše souhlasilo s těmi příběhy, které jsem již slyšel po celém světě. Zeptal jsem se chlapce, zda to snad není v Indii přípustná praxe a on zděšeně řekl, že ne. A pak mi položil otázku, kterou jsem nemohl zodpovědět.

"Proč myslíte, že se bývalí studenti pokusili Sai Babu zabít v roce 1993?"

Obrátil jsem se na několik dlouholetých oddaných na verandě "mandiru". Dorážel jsem na ně svými dotazy tak dlouho, až pochopili, co vím, a přiznali, že k tomu opravdu dochází a že to nemá nic společného s probouzením "kundalíní", ale jde pouze o potěšení "svámího".

Jak v Indii, tak v zahraničí jsem o tom mluvil s několika národními vedoucími, kteří to popírali. Když se ale ukázalo, že tuto věc nenechám jen tak usnout, někteří mi zavolali, že o tom ví již léta, ale že Sai Baba je bůh a že tedy může dělat co se mu zlíbí.

Na začátku roku 1999 se mladý švédský muž vrátil zcela zničen z "ašrámu" a učinil plné a otevřené prohlášení o sexuálních zkušenostech se "svámím" běhěm jeho šesti privátních setkání. Během hodin od tohoto prohlášení byl jeden z hlavních švédských vedoucích Sai hnutí na našem prahu a ptal se, proč jsme my odešli. On a jeho žena, velmi krásní lidé, byli zcela zničeni, když jsme jim výpověď mladého muže potvrdili. Muž zlomeně řekl "na tom se nemohu podílet", sedl si na schody a brečel. Byl oddaným Sai Baby více než dvacet let a se svou ženou o něm napsali dvě knihy a třetí zrovna šla do tisku. Dojel domů, rezignoval z funkce, které věnoval tolik let a lásky, novou knihu odvolal a staré stáhl z prodeje.

Během několika dní se zpráva rozšířila a to, o čem jsem již rok mluvil s několika málo hledači pravdy, vyslovovalo více a více lidí. Švédská filmová hvězda Conny Larson též zveřejnil své sexuální zážitky se Sai Babou a k nám domů začali volat mladí muži z celé Evropy a dělit se o svou bolest.

Jeden teenager z Francie nám řekl, že chtěl spáchat sebevraždu od té doby, co byl sexuálně zneužit Sai Babou, protože nemohl snést fakt, že měl homosexuální zkušenost. Velmi se mu ulevilo, když zjistil, že není jediný postižený.


Další poznámky
Při dvou příležitostech si mě Sai Baba zavolal do soukromé místnosti a pozorně se mě vyptával na někoho, kdo seděl venku. Když jsme se pak vrátili do vnější místnosti, říkal tomu dotyčnému přesně to, co jsem mu řekl, nic víc nic míň, a předstíral, že tyto informace získává tím, že je na něj naladěn.

To možná vysvětluje, proč mně říkal, že jsem Američan, a uvedl to i ve svém projevu, i když jsem Brit. Možná mu někdo dal špatnou informaci.

Během této doby jsme měli problém s Faye najít někoho, s kým bychom o tom mohli hovořit. Všichni ze Západu, které jsme znali, se s ním stýkali daleko méně. My jsme s ním za šest let měli více než sto setkání a pracovních schůzek, částečně též proto, že jsem vyučoval na jeho chlapecké škole.

Pro většinu oddaných návštěva ašrámu znamená, že sedí na nádvoří v řadách, vyhlížejí Sai Babu, doufají, že dojde alespoň k nějaké interakci, a poslouchají historky, které ostatní vykládají. Je velmi odlišné, když se dostanete do zákulisí.

Musel jsem najít někoho, kdo měl stejné zážitky jako já.

Začal jsem pátrat po Terry Gallagherovi, Australanovi, o kterém jsem slyšel, že měl se svámím úzké vztahy v době přede mnou. Terry byl po tři roky hlavním koordinátorem Sai hnutí pro Austrálii a Sai Baba mu po léta uděloval mimořádné výsady. Zjistil jsem, že se nyní nachází v Kiama v Novém Jižním Walesu v Austrálii.

Věděl jsem, že když opouštěl ašrám, přísahal, že se již nikdy nevrátí. Chtěl jsem vědět proč. Brzy jsem to zjistil. Terry stejně jako já odhalil zákulisní praktiky v "ašrámu". Odhalil totéž, co já ... a ještě něco navíc. Terry opustil "ašrám" po pokusu šesti studentů o vraždu Sai Baby. Chtěl jsem vědět, co o tom ví, a brzy jsem se to také dozvěděl.

Terryho vlastní příběh je popsán níže.

Tak proto je tak málo dlouholetých blízkých žáků ze Západu? Je to tím, že ti, co se dostanou příliš blízko, zjistí, že mocný čaroděj Oz je vlastně jen takový malý kouzelník? A v tomto případě dokonce malý pedofilní kouzelník?

Premanand, který byl blízkým žákem Sai Baby několik let před Terrym, také zjistil, co se ukrývá za fasádou, a odešel. Jeho svědectví můžete nalézt na Internetu.

I mocní muži v okolí Sai Baby, kteří před ním hrají roli oddaných, o něm mluví v jeho nepřítomnosti jinak. Příležitostně jsem se stýkal se členy vnitřního kruhu, např. s panem Raem z hlavní kanceláře. Jednou mě "svámí" za ním pro něco poslal a on mi řekl "Svámí neví, co mluví".

V období, když jsem si začal klást otázky, se mě pokoušeli indičtí členové vnitřního kruhu zpracovat. Téměř po každém "daršanu" za mnou někdo z nich přišel a začal mě a Faye vyprávět o mnoha úžasných Sai Babových zázracích. Teprve později jsme pochopili, proč to dělali.

Když jsme odešli z "ášrámu" domů, začali mi volat různí VIP z hnutí a říkali mi, že mám problém. Že se musím rozhodnout, zda je Sai Baba bůh či ne. Pokud je bůh, pak si může dělat, co chce a s kým chce, včetně podvodů, sexu, drog atd. Pokud ho jako boha neakceptuji, pak musím použít vlastní morální hledisko a zákony.

Nemusel jsem ani chvilku váhat.

O Sai Bábových zázracích kolují nejrůznější fantastická tvrzení. Pět let jsem se po těchto věcech pídil a ani jednou jsem nenarazil na informaci z první ruky, vše to byly pouze zprávy typu "jedna paní povídala". To, co jsem uvedl výše, jsou všechno mé přímé zkušenosti.


Terry Gallagher, Austrálie - dopis Baileyovým

Drahá Faye, drahý Davide,
Když jsem s Vámi naposledy mluvil, byl jsem velmi potěšen Vaším rozhodnutím dále nepropagovat Sai Babu ve vašem časopise Quarterly Spiritual Digest.

Z mé osobní zkušenosti mohu potvrdit, že to, co jste o něm odhalili, je pravda.

To, co začalo jako nádherná duchovní cesta, skončilo naprostým rozčarováním a zklamáním. Začnu stručným popisem této cesty.

Poté, co jsem četl knihu 'Muž Zázraků' o Sai Babovi, vydal jsem se spolu se svou ženou a třemi dcerami za ním do Indie. Přijeli jsme tam na vánoce 1983 v rámci organizované skupiny.

To, co jsme tam nalezli, bylo něco, co jsem hledal celý život. Nádherná atmosféra, krásní lidé hledající duchovní pravdy, život v komunitě, jejímž cílem bylo dosáhnout poznání skrze učení žijícího gurua Sai Baby.

K ašrámu byla připojena škola pro chlapce a dívky a gymnázium pro chlapce, kde byly ve výuce propojeny akademické i duchovní předměty.

V nás všech to zanechalo hluboký dojem a snažili jsme se přijmout co nejvíce z toho, co nás má Sai Baba naučit.

Po vánocích byla naše rodina pozvána Sai Babou na rozhovor. Po tomto rozhovoru jsem pod velmi pozitivním dojmem z "ašrámu" přispěl značnou částkou centrálnímu trustu na režii výukových programů.

Při odchodu z tohoto rozhovoru mi Sai Baba řekl, že bych měl spolu s ostatními oddanými a studenty sedávat na verandě "mandiru".

To mi dalo příležitost hovořit s lidmi a pozorovat věci z blízka, což bych jinak nemohl.

Když jsme se vraceli do Austrálie, měli jsme smíšené pocity - byli jsme smutní, že opouštíme "ašrám", ale šťastní z toho, co jsme zažili. V roce 1985 jsme přijeli na měsíc, v roce 1986 na sedm měsíců a naše dcera navštěvovala Sai školu.

Během tohoto pobytu jsem si začal všímat věcí, které ve mně vzbuzovaly pochybnosti. Protože jsem měl vědecké vzdělání, začal jsem pozorovat procedury, které Sai Baba ráno a večer prováděl, zejména materializaci "vibhútí".

Nikdy nezapomenu, jak se Sai Baba zatvářil vyděšeně, když mu přede mnou brzy ráno na verandě vypadly dvě tablety "vibhútí", když mu jeden žák podával růži. Ten den se žádná materializace "vibhútí" nekonala.

V následujících měsících jsem pozoroval, jak si při vybírání dopisů od lidí přendavá tablety z jedné ruky do druhé. Při setkáních, která následovala, jsem pak více než třicetkrát pozoroval, jak podvodnými triky 'vytváří' prsteny, 'diamanty', džapamály atd.

Nejprve jsem si to vše nechával pro sebe. Říkal jsem si, že když takové triky způsobují, že lidé přicházejí a duchovně se rozvíjí, tak to není nic špatného. Nakonec jsem to řekl své ženě a dětem, kteří to také prohlédly.

Nejvíce mě ale znepokojily informace o zrůdném sexuálním zneužívání studentů Sai Babou, na které jsem posléze narazil.

Během následujících let jsme vícekrát navštívili "ášrám" a tyto věci nám byly potvrzeny jak studenty, tak mnohaletými žáky žijícími v "ašrámu". V této době jsem byl hlavním koordinátorem Sai hnutí pro Austrálii.

Svou poslední návštěvu Indie jsme uskutečnili v roce 1993 po pokusu o vraždu Sai Baby, který vyústil v zavraždění čtyř studentů a dvou asistentů v Mandiru.

Účelem této cesty bylo zjistit, proč chtěli studenti Sai Babova gymnázia Sai Babu zabít.

Líčení očitých svědků bylo příšerné. Když studenti vtrhli do Mandiru, byli chyceni nahoře v Sai Babových místnostech. Police je tam vyslýchala a pak jednoho po druhém zastřelila.

Všude bylo cítit zápach smrti.

Dále jsem zjišťoval, jak je to se zneužíváním studentů, včetně sedmiletých, a zda toto souvisí s pokusem o vraždu. K mé hrůze mi bylo sděleno, že se jedná o přijatelnou indickou praxi.

Ze všeho mi bylo zle. Chtěl jsem sebrat rodinu a co nejrychleji odjet domů.

Než jsme odjeli, byli jsme předvoláni k rozhovoru se Sai Babou a řekli jsme mu, co jsme zažili a co jsme se dozvěděli. Sai Bába se vůbec nesnažil obvinění vyvrátit. Pouze nám několikrát přikazoval, ať mu řekneme, kdo nám to prozradil. Za ta léta jsme s ním měli desíky rozhovorů. Tenhle byl zcela nejnepříjemnější rozhovor, jaký jsme kdy zažili.

Sai Baba byl napjatý a vyvedený z míry a řeč jeho těla nám prozradila, že vše, co jsme říkali, je pravda.

Odešli jsme a vrátili se do Austrálie.

Následující léta byla po duchovní stránce velmi těžká. Snažili jsme se alespoň zaměřit na to dobré, co jsme v posledních deseti letech zažili, a to nám dalo útěchu.

Když jsme se pokoušeli sdělit dalším naše zkušenosti se Sai Babou, nikdo nám nevěřil kromě těch, kteří měli podobné zkušenosti, ale strach jim bránil o tom hovořit.

Teprve v posledních dvanácti měsících začali mezi sebou bývalí oddaní Sai Baby komunikovat, čímž si mohli své zážitky vzájemně potvrdit a duchovně i emocionálně si pomoci.

Znám pravdu o Sai Bábovi a modlím se za to, aby ji ostatní následováním svého rozumu a intuice též pochopili.

Se srdečným pozdravem
Terry Gallagher


Proč odešel Dr. Bhatya?
Na žádost autora není uvedeno jméno, je však k dispozici pro vyšetřovací orgány.

Tři malí studenti ze Sai Babovi školy byli k němu zavoláni na rozhovor. Jeden z nich, sedmiletý, při odchodu velmi brečel. Nepřestával brečet celé dva dny a ani nechodil do školy a nejedl. Toho večera dostal Dr. Bhatya za úkol zjistit, co se dítěti stalo. Ten dítě vyslechl a posléze vyšetřil. Zjistil, že bylo znásilněno v oblasti anusu. Dítě bylo převezeno do Bangalore a znovu vyšetřeno. Druhé vyšetření znásilnění potvrdilo. Dr. Bhatya, který měl sám sexuální styky se Sai Babou po šest let, věřil, že tím slouží bohu.

Šel za Sai Babou a řekl mu: 'Proč tohle děláš s malými dětmi, když máš k dispozici starší studenty a nás dospělé?'

Sai Baba odpověděl: 'Nesmlouvej s bohem.'

Brzy nato přišlo do domu Dr. Bhatyi pět mužů s noži a ohrožovali ho. Podařilo se mu uniknout do auta a ujet do Dilí. Tam ale nemohl zpočátku provozovat lékařské povolání, protože všechny své doklady nechal v Puttaparti. Napsal si o ně, ale nebyly mu vydány. Nakonec ale dostal nabídku, že mu budou vydány, pokud pomlčí o případu malého chlapce, nebude žalovat Sai Babovu nemocnici a neprozradí svůj sexuální vztah se Sai Babou

Zde končí překlad části dokumentu 'Zjištění'. Text dále pokračuje osobními svědectvími zneužívaných chlapců a lze jej nalézt např. adrese www.exbaba.com. Má-li někdo na to žaludek, může to přeložit. Na téže ztránce naleznete mnoho odkazů na další svědectví a videoukázky, na kterých můžete vidět triky, které Sai Baba používá. Naleznete tam i kritické články, které o Sai Babovi vyšly v India Today, britských Timesech atd. Knihy o Sai Babovi od jeho obdivovatelů lze bohužel stále ještě zakoupít v některých českých knihkupectvích s duchovní literaturou.

Co dodat? Jen že pokud nevěříte stáhněte si videa(movies) z [této] stránky a přesvědčete se sami. Když jsem se před časem ptal přítelkyně prohlížející si stránky o Sai Babovi i videa materializace co si o něm myslí... jen klidně odsekla: "Je to ďábel." Po mnoha zkušenostech s přítelkyní dávám na ženský instinkt a na první spontánní reakce. Musím se smát, a zakončuji to motem iluzionistů. Lidé chtějí být klamáni... a tak jim dáváme jen to co chtějí a oni jsou nám vděční a peněženky své otvírají. Proto se nad moderními "ducho-iluzio-guruy" jen usmívám. Až dosáhnete probuzení, pak se nachytat nedáte... jak říkal OSHO: "Lidé nemůžou poznat skutečného gurua." Proč? Protože jsou tak zmatení a spoutání předsudky, že odhalení pravdy není v jejich zájmu. Znamená to ve většině případů totiž velké utrpení... doslova rozpad toho co tolik let v potu budovali. Lidé se bojí, že najdou něco strašného - holou pravdu. Pravdu o tom, jak byli manipulováni a využiti a že platili jen za svou blbost a lenivost. Chtěli si koupit zkratku od Ďáblíků. A tak utíkají pořád k nějakému světlu, chtějí do ráje, utíkají ke snům a dimenzím nějakého lepšího světa... Měl bych pro ně jeden tip. Otočte se k světlu zády a uvidíte co jste ještě neviděli. Osvícený totiž nevidí na cestu. Když se však otočíte, a naberete odvahu se rozhlédnout kolem sebe, uvidíte v jakém prostředí se to motáte. Světlo má totiž svítit na cestu ven a ne do očí... tím že dojdete ke světlu narazíte na tvrdou propast reality... na pohozenou baterku v tmavém sklepě naivity. A uslyšíte v uších krutý smích... "stále stejná chyba dušičko ustrašená cha cha cha cha." PS: Navíc proč jezdit do Indie, když už máme našeho českého avatara jak se dá zjistit na internetu.[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

16.9. 2002