SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Za našimi zády [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Ukazuje se, že utopie jsou mnohem uskutečnitelnější, než se dříve myslelo. A tak dnes stojíme před otázkou, která nás skličuje docela jinak: jak se vyvarovat jejich definitivního uskutečnění? Utopie jsou uskutečnitelné. Svět kráčí k utopiím. A začíná možná století, kdy intelektuálové a vzdělaní lidé budou snít o tom, jak se utopií uvarovat a jak se vrátit ke společnosti neutopické, méně dokonalé, ale svobodnější.

"I dáno jí bylo, aby dala ducha obrazu šelmy, aby promluvil obraz šelmy a způsobil, aby ti, kteřížkoli by se neklaněli obrazu šelmy, zabiti byli. A učiní, aby všichni, malí i velicí, bohatí i chudí, svobodní i služebníci, měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelech svých, aby nikdo nemohl ani kupovati, ani prodávati, než jen ten, kdo má znamení, aneb jméno šelmy, aneb počet jejího jména. Zde je moudrost. Kdo má rozum, sečti počet šelmy, neboť je to počet člověka, a počet její je šest set šedesát šest." (Zjevení sv. Jana 13. kap. verš 15-18)

Tajemství Apokalypsy
Stáli jsme před problémem vyřešit napájení (tj. dodávky elektřiny pro provoz čipu), kvůli čemuž bylo nutno změnit teplotu organismu. Bylo potřeba najít takové místo na lidském těle, kde by se rychle měnila teplota. Určena byla dvě taková místa: čelo a pravá ruka člověka. A on učinil, aby všichni, malí i velcí, bohatí i chudí, měli znamení na své pravé ruce nebo na svých čelech (Zjevení 13,16).

Znamení doby - 666
Aby mohli pokročit k udělování znaku Antikrista každému člověku, budou nám po zavedení elektronických karet, identifikačních čipů (elektronický archiv) s podlostí neustále vyprávět v televizi, jak nějaký neznámý pachatel komusi ukradl jeho kartu (kartu bankomatu, kreditní kartu, platební kartu apod.) a vybral mu všechny úspory z bankovního účtu. Na druhé straně budou propagovat "dokonalý systém" spočívající v přijetí znaku (čipu místo karty) na ruku nebo na čelo. Udělování tohoto znamení se bude činit laserem a nebude to navenek viditelné.

Projekt L.U.C.I.D. - kniha online
Už není kam se schovat. V tomto ohromujícím odhalení autor, Texe Marrs, rozplétá záhadu Projektu L.U.C.I.D., mrazivý program směřující k pohlcení celého světa. Brzy každá osoba na Zemi - dokonce i novorozené děti - obdrží univerzální biometrickou identifikační kartu. Těm, kteří budou odporovat, bude do mozku chirurgickým zásahem vsazen biočip pro kontrolu vědomí. Program ISO 9000 vyžaduje, aby všechno vyrobené zboží bylo označeno číslem Šelmy, 666.

Světová vláda skrze mikročip pod kůži každého člověka
"Plastové karty s mikročipem jsou přestupní stanicí pro mikročip do těla". Číslo šest set šedesát šest není nějaká náboženská "mysterie", ale computerový systém tří skupin šestimístných čísel, nutný pro celosvětovou vládu, aby každý občan tohoto světa měl své nezaměnitelné označení a byl snadno kontrolován.

IBM 2020 - Neurální čipový implantát
Oddělení nápravných zařízení ve státě Massachusetts již vstoupilo do diskuse na vysoké úrovni ohledně uvolňovaní jistých delikventů ohledně implantace neurálního čipu "2020". Prostému člověku naskakuje "husí kůže" po celém těle. Kdo nám totiž zaručí, že v budoucnosti nenastoupí do role "zkušebního králíka" prostý nic netušící reprezentant klasické lidské společnosti. A kdo vi, zda-li se tak již neděje.

Naplní se apokalyptická vize sv. Jana, aneb mikročip v lidském těle
Jestliže všechno půjde podle plánu mezinárodního finančnictví, hotovost (tedy bankovky a mince) zanedlouho zmizí z oběhu. Nahradí je elektronické peníze, nejprve v podobě kreditních karet s mikročipem, a potom v podobě mikročipu implantovaného pod kůži, pravděpodobně pravé ruky. Zdá se vám to fantastické? Žel, je to skutečnost, kterou bude zanedlouho možné realizovat v průmyslových zemích. Tato technologie, desetiletí testovaná na zvířatech, je připravena na použití pro člověka.

IBM začala zřejmě tajně vyvíjet čipy pro kontrolu obyvatelstva
Zásadní vedlejší účinky implantátu byly zjištěny pokud byly zdroje naladěny na frekvenci 116 Hhz. V tom případě se testované subjekty stali silně apatickými k vnějším podnětům a spali v průměru 18 až 22 hodin za den.

Dojde k zákazu manipulace lidského mozku?
Americké vojenské letectvo sděluje tazateli, který se podle amerického zákona o svobodě informací dotazuje na jeho výzkum tzv. mikrovlnného slyšení (tj. vnímání řeči v mozku, vyvolané pulsovanými mikrovlnami), že toto téma podléhá zákonu o zachování státního tajemství.

Čipy se zakusují víc pod kůži
V roce 1998 zahájila evropská firma Gen-Ethics prodej čipů, které po implantování pod kůži udržují komunikaci s globálním lokačním systémem GPS. Tento systém se běžně používá k orientaci plavidel na moři. Po vyslání signálu z vysílačky tohoto systému na satelit obdrží mořeplavec informaci o své poloze na námořní mapě. Čipy firmy Gen-Ethics komunikují se stejným satelitem a v případě únosu může policie prostřednictvím satelitu určit místo, kde se nachází unesená osoba, podobně jako jsou vyhledávána ukradená auta. Čip má rozměry 4x4 mm a je napájen energií těla, do kterého je implantován. Timothy McVeigh, nedávno popravený za to, že vyhodil do povětří část úřední budovy ve městě Oklahoma, tvrdil, že měl v těle implantovaný čip, který ovládal jeho chování.

Člověk ponese osobní data v čipu pod kůží
V první fázi se vždy zařízení používá pro věci, s nimiž všichni souhlasí. Potom se ho ale začne stále více využívat i pro účely, ke kterým nebylo původně vynalezeno.

Občanské sdružení za zákaz manipulace lidského nervopvé soustavy radiofrekvenčním zářením
O americkém výzkumu V. Lopatin a V. Cygankov píší: "V USA byly vyvinuty přístroje a metody, schopné vnést do lidského podvědomí informaci potřebnou k tomu, aby člověk provedl rozkazy, které tam byly zavedeny. Jsou to komplexy, kde člověk spolupracuje s počítačem a jejich cílem je ovládnutí intelektu".

Dvacet způsobů, jak zničit svět
Nanotechnologie jsou možná hitem přelomu století, ale ani ony nejsou bez nebezpečí. Až dokážeme vyrábět roboty, kteří se budou sami "rozmnožovat" a řídit, třeba dojde ke vzpouře robotů. Nemusejí to být ani roboti podobní člověku. Takto by se mohly "zbláznit" i malé přístroje, které dnes slouží k čištění potrubí a podobným činnostem.

Nanotechnologie
V roce 2040 si přes internet koupíte kód, vsunete plast a vodivé molekuly do nanoboxu a vzápětí z něj budete moci vyjmout počítač. Hmota se stane softwarem. Kdo četl nedávno vydaný překlad románu Diamantový věk od Neala Stephensona, pro toho to jistě není překvapením. Je to pouze fantazie autorů science-fiction, nebo blízká realita?

A jedna myšlenka na závěr:
Představte si neviditelné stroječky nabíjející se energií z prostředí a schopné podobně jako živé organismy reprodukce. Nejen to, také řízeného i samovolného zdokonalování. Schopné také podle programu vybudovat vše, co můžeme potřebovat k životu. Jaksi zevnitř, atomární a molekulární konstrukcí vznikne ze základní matérie před očima auto, dům, počítač, nebo kus chleba.

Měli bychom se radovat - ale nejde na vás spíš děs při představě, co se stane, až se tohle všechno dostane do rukou nepovolaným? Ale nač ten budoucí čas. Je veřejným tajemstvím, že progresivní technologie se "prostým lidem" dostanou se slávou do ruky až ve chvíli, kdy armáda (a případně i jiné obdobné složky) mají v rukou technologii o stupeň vyšší - a patřičně tajnou.


[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

18.6. 2002