SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vesmírný podvod [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]


Steven M. GREER M.D - Vesmírný podvod & Jen ať se občan bojí


Steven M. GREER M.D.
Ředitel "The Disclosure Project"

Představte si toto. Je léto roku 2001 a někdo vám ukazuje scénář pro film nebo knihu kde se odvíjí doslova ďábelský teroristický děj World Trade Center a část budovy Pentagonu je zničena komerčními proudovými letouny, které jsou před touto tragédií uneseny, aby poté dokonaly dílo zkázy.

Samozřejmě byste se tomu zasmáli a pokud byste byli filmovým magnátem a nebo nějakým knižním editorem celé byste to odmítli a dali pryč z ruky jako nepravděpodobný smyšlený román nebo film. Přece jak by mohlo komerční proudové letadlo sledované na radaru vletět do World Trade Center na úkor vzdušné obrany USA, která je nejcitlivější na světě a božínku ještě navíc aby jiné takové letadlo si to namířilo přímo do budovy Pentagonu. A to všechno se děje v zemi, která utrácí na obranu své země přes jednu miliardu dolarů denně!! To je přece nesmyslné a nelogické!

Jenomže bohužel jsou mezi námi tací, kteří takové zápisy viděli - a dokonce mají přijít události daleko závažnějšího charakteru. Nesmějme se tomu.

Jistě jak nepřirozené to vše může vypadat ve vztahu k nedávným výše uvedeným tragédiím. jenomže jak se zdá ti, kteří střeží a stojí za pozadím tajemství UFO fenoménu plánuji podvodné a tragické akce, které by údajně měly převyšovat akce z 11.9.2001.

Svědectví stovek vládních úředníků, armádních a korporačních zasvěcenců hovoří o tom, že UFOs jsou skutečná a že celá řada předmětných kauz této aktivity jsou tajná týkajících se skrytých vládních projektů z nichž některé jsou motivovány aktivitou mimozemských civilizací s tím, že jisté skupiny střeží tato tajemství tak aby technologické pozadí UFO aktivit bylo odhaleno v jistý předem stanovený čas. Tato technologie může nahradit spotřebu nafty, plynu, uhlí či jaderné energie.

V komplexní podobě tento průmyslový centralizovaný korporační moloch pracuje s finanční energií 5 trilionů dolarů. A toto je také matečných impulsem všech zvláštních zájmů. Tyto zájmy se netýkají pouze financí, ale přímo geopolitických cílů. Svět je držen ve stavů neustálého strachu a potencionálních válečných konfliktů, chudoby podstatné části země a globálního enviromentálního krachu jen aby byl podporován tento "světový pořádek".

Je to ohromná a nečestná hra, která se tu hraje na úkor nic netušící lidské společnosti. Kontrola skrze strach. Šílený stroj, armáda, průmysl, inteligence, laboratorní komplexy nasměrované na kurz "studené války" a pak "problém neposlušných národů" až ke globálnímu terorismu což jest jeviště na kterém se nacházíme nyní a tak nezadržitelně jdeme k trumfové kartě - "Podvodné hrozbě z Vesmíru".

Od roku 1992 kdy jsem tento scénář jasně viděl na papíře a tenkrát mu ještě nevěřil vidělo jej minimálně dvanáct dalších velmi zasvěcených strategických osob. Ano tenkrát jsem se tomu všemu smál jelikož mi to přišlo jako něco zcela nepravděpodobného a nesmyslného. Je třeba se podívat pravdě do očí. UFOs aktivita je v drtivé většině případu záměrně inscenovaná záležitost, včetně tzv. "únosů" a mrzačení dobytka. To všechno jsou aktivity iniciované tajnými pozemskými institucemi za účelem permanentního zasévání kulturního strachu. Příšera globálního terorismu není nic jiného. Poté co hra na "studenou válku" již byla neudržitelná muselo se ze strany těch, kteří určují běh světových událostí přijít s něčím jiným. A co přijde na řadu, až hra na mezinárodní příšeru terorismu bude také již neudržitelná. HROZBA O ÚTOKU MIMOZEMSKÝCH INTELIGENCÍ NA ZEM!!!

V zásadě nic z tohoto pro mne či jiné ze zasvěcených není nic nového. Zpráva z Iron Mountain, NY, v roce 1960 hovoří o potřebě démonizovat možný inteligentní život ve Vesmíru tak aby bylo možné vytvořit nové nepřátelé a s nimi novou hrozbu. Vznik byť zcela vykonstruovaného a falešného nebezpečí z vesmírů by ve strachu z války spojilo ekonomické síly na celém světě tak aby se triliony dolarů chrlily do vojenského průmyslového komplexu. Kdo na to všem vydělá? Prostý občan rozhodně ne.

Takže jaký je scénář? Po období iniciovaného strachu z terorismu v rámci kterého je možný i výbuch nějaké nukleární zbraně bude postupně zvyšována snaha ukotvit v mysli veřejnosti informace o hrozbě z vnějšího prostoru - Vesmíru.

Bohužel přes 40 let klasická ufologie slupla vějičku i s návnadou a stala se tak nevědomých pomocným nástrojem této šílené propagandy, která je umocňována chytrým způsobem ještě takovými filmy jako je "Den Nezávislosti" atp. Zde se zabijí dvě mouchy jednou ranou filmový byznys roste. Někteří platí za porci implikovaného strachu a druzí si mimo tuto nestoudnou aktivitu j eště mastí kapsy. Jistěže existují pravé kontakty a aktivita mimozemských skutečně existuje, ale v porovnání s touto hrou na zcela minimální platformě a již vůbec pod jiným scénářem.

Píši o tom jelikož jsem byl nedávno kontaktován několika médii a některými inteligenčními zdroji, které mě informovali o tom že skutečně hrozí ty zcela vymyšlené příběhy, které budou pákou k tomu aby se ve společnosti náboj strachu z UFOs a ET.

Válka ve Vesmíru tak nahradí válku na Zemi a o bohužel není evoluce, ale hotové šílenství. Svět sjednoceny v poutech strachu je horší než cokoliv jiného. Vstupujeme tak do období učinit velký skok do budoucnosti, skok, který nás vyvede z temnoty strachu a neznalosti do kvality doby univerzálního míru. Věřím, že toto je nás světlý osud. Ale rozhodnutí k tomuto skoku záleží na nás. Vyberme si.


[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

13.6. 2002