SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Bitva o naši mysl [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Dick Sutphen - Podvědomé (subliminální) programování
Subliminály jsou skryté sugesce, které přijímáte pouze podvědomě. Mohou být zvukové, skryté v hudbě, nebo vizuální, rozptýlené v promítaném filmu tak že je nedokážete postřehnout, nebo chytře vkomponované do obrazu nebo kresby.

Většina podprahových reprogramovacích kazet nabízí slovní sugesce zaznamenané s nízkou hlasitostí (těsně pod prahem slyšitelnosti). O účinnosti této techniky pochybuji -- když sugesce není slyšet, nemůže působit a proto jsou záznamy pod prahem slyšitelnosti neúčinné. Starší subliminální techniky používaly hlasitost, která sledovala hlasitost hudby, takže se sugesce nedala rozlišit bez parametrického ekvalizéru. Tahle technologie je ale patentovaná a když jsem chtěl vyvinout vlastní sérii subliminálních audiokazet, ukázala se vyjednávání s držiteli patentů bezvýsledná. Můj advokát získal kopie patentů které jsem dal jednomu nadanému hollywoodskému zvukaři a požádal ho aby vytvořil nějakou novou techniku. Přišel na způsob psycho-akustické modifikace sugescí, takže jsou modifikovány stejnými akordy a frekvencemi jako hudba, což způsobí, že se stanou její součástí. Zjistili jsme, že při použití téhle technologie neexistuje způsob jak sugesce redukcí některých frekvencí objevit. Jinými slovy, ačkoliv podvědomí sugesce slyší, nelze je objevit ani s tím nejlepším vybavením. Když jsme byli schopni vytvořit podobnou techniku tak snadno, můžu si jen představovat kam až byla dovedena s neomezenými vládními fondy, nebo příjmy z reklamy. A třesu se při pomyšlení na propagandistické a obchodní manipulace, kterým jsme denně vystavováni. Neexistuje prostě způsob jak zjistit, co je pod hudbou skryto. Možná je dokonce možné skrýt další hlas za ten který posloucháte.

Seriál PhDr Bryana Wilsona o subliminálech v reklamních a politických kampaních dobře dokumentuje zneužívání téhle techniky v mnoha oblastech, zvlášť tištěné reklamy v novinách, časopisech a na plakátech.

Důležitá otázka je: a funguje to? Zaručuju vám, že funguje. Ne pouze na základě ohlasů na moje kazety, ale podle výsledků programu používání sugescí pod hudbou v obchodních domech. Pravděpodobně jediná sugerovaná instrukce je nekrást. Jeden z řetězců obchodních domů na východním pobřeží ohlásil, že po devíti měsících testování, klesl počet krádeží o 37%.

Článek v technickém magazínu 'Brain-Mind Bulletin' z r. 1984 od ředitele Laboratoře poznávací psychofyziologie na University of Illinois tvrdí, že až 99% naší poznávací činnosti může být podvědomé. Obsáhlá zpráva končí tvrzením, 'tato zjištění podporují subliminální přístup, jako jsou nahrané sugesce pro hubnutí a terapeutické použití pro hypnózu a Neuro Linguistic Programming (NLP).'

Masové zneužití (davová psychóza)
Mohl bych vypravovat mnoho historek na podporu subliminálního programování, ale raději využiju čas k tomu abych vám ukázal, že se používají daleko důmyslnější formy takového programování. Mám osobní zkušenost z Los Angeleského auditoria, kde se sešlo přes 10 000 lidí, aby si poslechli obvyklou charismatickou osobu. Dvacet minut po vstupu do auditoria jsem si uvědomil, že se dostávám do změněného stavu. Moji společníci zažívali to samé. Protože je to naše práce, uvědomovali jsme si co se to s námi děje, ostatní ale ne. To co vypadalo jako spontánní projev, se při bližším pozorování ukázalo být rafinovanou manipulací. Jediná věc která mohla způsobit vznik transu, byly vibrace 6 - 7 cyklů za sekundu, které se ozývaly pod zvukem klimatizace. Ty zvláštní vibrace navozovaly alfa stav, což činilo posluchače vysoce vnímavými. 10 - 25% populace je schopno dosáhnout ve změněném stavu vědomí somnambulního stavu. Tito lidé mohou přijímat řečníkovy sugesce jako příkazy.

Vibrato
To vede ke zmínce o vibratu. Vibrato je třaslavý, chvějivý efekt, používaný pro vokální nebo instrumentální hudbu. A cyklické těkání způsobuje, že se lidé dostávají do změněného stavu vědomí. V jedné epoše anglických dějin nesměli zpěváci, jejichž hlas obsahoval výrazné vibrato, vystupovat na veřejnosti, protože posluchači by se dostávali do změněných stavů a měli vidiny, často sexuální povahy. Lidé kteří navštěvují operu, nebo kteří mají rádi zpěváky jako Mario Lanza znají důvěrně tento stav vyvolávaný umělci.

ELF
Teď se přenesme trochu dál. Existují také neslyšitelné ELF (extra-low-frequency). Jsou elektromagnetické povahy. Jedním ze základních využití ELF je komunikace s našimi ponorkami. Dr. Andria Puharich, vysoce uznávaný výzkumník, pokoušející se varovat U.S úřady že Rusové používají ELF, provedl experiment. Dobrovolníci byli připojeni na EEG. Byli uzavřeni do kovové místnosti, kam nemohl proniknout normální signál. Puharich pak vysílal na dobrovolníky ELF vlny. ELF procházejí přímo zemí a samozřejmě i kovovými zdmi. Ti kdo byli vevnitř nemohli vědět jestli signál byl, nebo nebyl vyslán. A Pluharich sledoval přístroje: 30 procent těch co byli uvnitř, přijali ELF signál během šesti až deseti sekund. Když říkám 'přijali' myslím tím že jejich chování odpovídalo předpokládaným změnám při určitých frekvencích. Vlny pod 6 Hz způsobily že se osoby staly emočně velmi zmatené, a dokonce došlo k poruše tělesných funkcí. Při 8.2 se cítili velmi dobře ... asi jako při mistrovské meditaci, kterou se učili po mnoho let. 11 - 11.3 Hz vyvolaly vlny depresí, vedoucí k odbojnému chování.

Neurofon (neuro telefon)
Dr. Patrick Flanagan je můj osobní přítel. Na počátku šedesátých let byl jako teenager uváděn jako jeden z předních světových vědců v magazínu 'Life'. Mezi mnoha jeho vynálezy byl přístroj nazývaný Neurophon -- elektronická pomůcka umožňující úspěšné programování sugescí přímo kontaktem s kůží. Když chtěl toto zařízení patentovat, požadovala vláda aby dokázal že funguje. Když to udělal, Národní bezpečnostní agentura (NSA) neurophon zkonfiskovala. Patrikovi trvalo dva roky právních bojů, než ho získal zpátky. Při použití tohoto zařízení nic neslyšíte, ani nevidíte. Působí přímo na kůži, což je jak Patrik tvrdí, zdroj zvláštního smyslu. Kůže obsahuje více čidel pro teplo, dotyk, bolest, vibrace a elektrická pole, než jiné části lidského těla. V jednom ze svých nedávných testů, vedl Patrik dva identické semináře pro vojáky -- jednu noc jeden a následující noc další, protože by se místnosti najednou všichni nevešli. První skupina se ukázala jako velmi upjatá a neochotná odpovídat. Patrik proto strávil další den výrobou speciální pásky pro přehrávání na druhém semináři. Páska instruovala posluchače, aby byli velmi srdeční a vnímaví, aby je 'svrběly' ruce. Páska byla přehrávána neurophonem připojeným k drátu vedoucímu pod stropem místnosti. Nebyly tam žádné reproduktory, takže nebylo nic slyšet, a přesto byla zpráva úspěšně vyslána přímo do mozku posluchačů. Posluchači byli srdeční a spolupracující přesně jak byli naprogramováni, jinak bych se o tom samozřejmě nezmiňoval.

Zjistili jsme, že čím víc se v dnešních vysoce pokročilých technologiích naučíme o fungování lidských bytostí, tím víc se naučíme o tom jak je ovládat. A co mě děsí pravděpodobně nejvíc je to, že prostředí pro převzetí kontroly je již vhodné! Televize u vás v obýváku a v ložnici, dělá daleko víc než že vás jen baví. Než budu pokračovat, dovolte mi poukázat ještě na něco jiného o změněných stavech vědomí. Když se dostanete do změněného stavu, přenesete se přímo do pravého mozku, což způsobí uvolnění tělesných opiátů: encefalinů a beta endorfinů, které jsou chemicky téměř totožné s opiem. Jinými slovy, cítíte se dobře... a chcete se do podobného stavu zase vrátit. [Pozn. Endorfiny se samozřejmě vyplavují i při ostatních činnostech, zejména po jídle, při sportu a sexu. Zkrátka když je nám dobře. Od encefalinů se liší především svým umístěním. Zatímco encefaliny jsou obsaženy převážně v místech, kde se stýkají nervové buňky, endorfiny jsou obsaženy v hypofýze - tj. žláza s vnitřní sekrecí, která má výsadní, řídící postavení. Jsou taky v ledvinách, placentě a jinde] Nedávný výzkum Herberta Krugmana ukazuje, že když diváci sledují televizi, převyšuje aktivita pravého mozku levý v poměru dvě ku jedné. Jednodušeji, diváci jsou ve změněném stavu vědomí ... často až v transu. Získávají beta-endorfinovou 'závislost'. Aby změřil rozpětí pozornosti, psychofyziolog Thomas Mulholland z Veterans Hospital v Bedfordu v Massachusetts připojil malé diváky na EEG tak, že se televizor vypnul vždy, když dětský mozek produkoval většinu alfa vln. Ačkoli dětem řekli aby se soustředily, jen pár z nich dokázalo udržet pozornost víc než 30 sekund! Mnoho diváků je už hypnotizováno. Prohloubení transu je snadné. Jeden jednoduchý způsob je vložit do filmu prázdné černé políčko na každých 32 promítaných políček. To vytvoří pulsování 45 bliků za minutu, které může zaznamenat pouze podvědomí -- ideální tempo k navození hluboké hypnózy.

Reklamy nebo sugesce uváděné v takovém alfa stav navozujícím vysílání divák daleko lépe přijme. Velké procento diváků kteří jsou schopni upadnout do hlubokého somnambulního stavu může všechny takové sugesce a návrhy přijímat jako příkazy -- dokud mu nepřikáží něco, co odporuje jeho morálce, víře, nebo pudu sebezáchovy. Prostředí pro to je už tady. Ve věku 16 let děti už strávily 10.000 až 15.000 hodin sledováním televize -- to je víc času než stráví ve škole! V průměrné rodině je televize zapnutá 6 hodin a 44 minut denně. To je o devět minut víc než vloni a třikrát víc než v 70 letech. Samozřejmě to není lepší. Rapidně se blížíme ke světu alfa-stavu -- Orwellovskému světu '1984' -- mírní, se skelným pohledem a poslušně přijímající rozkazy. Výzkum Jacoba Jacobiho, psychologa na Purdue University, zjistil, že z 2 700 testovaných osob, 90 procent neporozumělo dokonce ani jednoduchému komerčnímu programu. Pouhou minutu po sledování, typický divák nezodpoví 23 - 36 procent otázek o tom co viděl. Samozřejmě, že nezodpoví -- byl v transu! Když jste v hlubokém transu, musíte dostat příkaz k zapamatování, jinak zapomínáte automaticky.

To, o čem jsem se tady zmínil, představuje pouze špičku ledovce. Když začnete kombinovat subliminální zprávy skryté v hudbě, podvědomé vjemy na obrazovce a hypnotické zrakové efekty podporované trans navozujícím rytmem ... jste vystaveni velice efektivnímu brainwashingu. Každou hodinou kterou strávíte u televize jste závislejší. A pokud si myslíte že proti tomu jsou zákony, jste na omylu. Nejsou! Existují zřejmě mocní lidé, kterým věci vyhovují tak jak jsou. Asi mají své plány.


[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

28.6. 2002