SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Souboj o naše mozky [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Ota Luňák - Tvůrci iluzí
Prvním z příběhů uvozujících naše úvahy o "Fake Makers", Tvůrcích iluzí, (fake = padělek, faleš) je příběh Rayelan Allan Russbacher, autorky channelingově přijatých sdělení "The Oberon Chronicles" (Oberonské kroniky).

Její manžel Gunther ji, mimo jiné, vyprávěl také o velmi účinné metodě hypnózy, kterou americké tajné služby "zdědily" po nacistech. Její "zředěná" forma je známá pod názvem NLP - neurolingvistické programování. "Super" NLP jsou vyučováni údajně operativci CIA, kteří ji uplatňují v tajných akcích. Na instruktážním filmu byla účinnost metody uplatňována na příkladu "kazatele", diskutujícím s paní domu o Bibli, zatímco druhý muž nepozorován, přímo před tváří paní domu proniká dovnitř domu a instaluje v něm odposlech. Nepřipomíná vám to návštěvy kazatelů k nám "importovaných" sekt? Také pracují v týmu, že? Že by nácvik amerických operativců v neznámém terénu?

Rayelan Allan Russbacher po celou dobu, kdy přijímala channelingové informace od "krále Elfů" věřila, že je v kontaktu s "Nanebevzatými Mistry", andělskými bytostmi či dalšími kosmickými představiteli našeho Pána a Tvůrce. Potom, co se Rayelan vdala za námořního kapitána Gunther Russbachera, zaměstnance CIA a ONI (Ofice of Naval Intelligence), byla konfrontována s realitou s níž se ještě nikdy nesetkala. Rozhovory s manželem a jeho šéfem čtyř-hvězdičkovým admirálem, ji dovedly k poznání, že mnoho channelingových informací nepřichází od představitelů Boha. Bylo jí sděleno, že se pozemské organizace (nikoliv prý vesmírné entity!!) pokouší pomocí rozličných technik kontroly lidské mysli tvarovat lidský myšlenkový svět. Zdrojem bylo monitorování lidských tužeb a snah o poznání pravdy. Bylo jí řečeno, že jisté skupiny si již dlouho uvědomují, jak mocná náboženství minulosti po celé věky úspěšně kontrolovaly lidské myšlení. Novodobé mocenské skupiny poznaly, že náboženská hnutí dnešních (Mormoni, Jehovisté atd.) dní již nemohou být zneužívány k implantování myšlenek a kontrolování lidského druhu. Náboženství dneška jsou stabilizována a dobře svá "dogmata" chrání - "umí" je také číst a vykládat - a i když je to možné, není snadné tato zavedená dogmata překroutit nebo dezinterpretovat. Díky tomuto faktu skupiny, které si přejí využívat "náboženství" ke kontrole mas, si uvědomily, že potřebují přijít se zcela novým náboženským dogmatem - skrze "Proroky" moderních dní, které mohou vytvořit pomocí nových technologií umožňujících, aby lidé "ve svých hlavách" slyšeli hlasy. Informace, které by se takto vysílaly, budou vytvořeny experty. Následně budou vysílány do myslí vybraných "Proroků" skrze rozličné technologie, které označujeme jednotným názvem "Mind control" (MK-Ultra). Rayelan bylo řečeno o několika prostupech hnutí New Age, kteří již získávají informace z "centrál" "Nového světového řádu" (NWO). Bylo jí však údajně také řečeno o skupině lidí, kteří pracují proti NWO. Tito lidé prý také používají podobné techniky k přenosu informací do myslí veřejnosti, ale jejich záměrem je zvýšit úroveň vědomí lidských bytostí a ne připravit lidi, aby byli ochotnými otroky a sluhy NWO a nového světového "náboženství". Rayelan nebylo nikdy přímo řečeno, že její channelingové informace získala od zařízení, které může vysílat slova a hlasy do lidského mozku. Avšak uvědomění si faktu, že byla dvakrát vdaná za vysoké vládní úředníky, kteří byli zapojeni do elektronické války a programů kontroly mysli, ji přinutilo uvědomit si, že "The Oberon Chronicles" byly skutečně "vysílány" do jejího mozku pomocí elektronického přenosu.

Její manžel Gunther vlastnil CIA financovanou společnost v Hustonu, velmi blízko velitelství NASA. Firma se jmenovala "Space Base Designs", jejíž krycí legendou byla výroba úsporného kancelářského nábytku. Ve skutečnosti však byla zapojena do výzkumu, vývoje a praktického nasazení technologií odcizených NASA. Jednou z takových NASA technologií, která byla adaptována pro použití na Zemi, je technologie nazvaná "Space Base Telepathy". Je to technologie přenosu slov a myšlenek přímo do hlav astronautů. Jde o zařízení, které bylo napojeno na channelingové prostupy hnutí New Age. Rayelan první, zemřelý manžel John, byl profesorem fyziky na námořní postgraduální škole (NPS), kde vyvíjel program elektronického boje. Jedním z prvků tohoto programu bylo generování a řízení elektronických frekvencí, které mohou ovlivnit lidské mentální a emoční stavy, způsobující nepříteli děs, dezorientaci, beznaděj; případně sebevražedné sklony. Během války v "Zálivu" některé noviny líčily, jak se Iráčtí vojáci pohybovali jako tupé stádo. Existují spekulace, že vojáci byli pod vlivem zařízení pro změnu stavu mysli. Podobná zařízení údajně používá i ruská armáda.

Když jednou Rayalen konfrontovala svého manžela Gunthera, na její podezření, že "Oberonská kronika" je produktem programu MK-ULTRA, ji odpověděl, že je jedno odkud informace získává, pokud jsou tyto pravdivé. Zeptala se ho, jak může vědět, že jsou pravdivé. Řekl jí, že existují ztracené knihovny obsahující informace o historii Země a Vesmíru, které doposud nebyly uvolněny pro veřejnost, protože k tomu nenastal pravý čas. Pokračoval sdělením, že skupina s níž pracuje, používá rozličné channelingové prostupy New Age pro uvolnění částí těchto knihoven o kterých soudí, že nepoškodí psychiku lidské populace. Řekl, že tato skupina má jen krátký čas k tomu, aby probudila lidstvo do skutečné reality, čím a kým skutečně jsme. Rayelan ho zkoušela přinutit k získání dalších informací. Neuspěla však, protože vždy usnul. Později zjistila, že Gunther má v sobě vestavěné programy, které řídí, kolik informací může uvolnit. Pokud by sdělil příliš mnoho utajených informací, začal by mluvit nesouvislé nesmysly a pak by usnul. Nebyla nikdy tudíž schopná získat od něho jasné potvrzení, z jakého zdroje byly skutečně informace obsažené v The Oberon Chronicles.

Když byl Gunther s Rayelan v Rakousku, navštívili Templářskou lóži, jejíž součástí byla Guntherova rodina přes 600 let. Zde zjistila, že Templáři mají údajně obrovské podzemní knihovny plné informací, které jsou zvolna uvolňovány pro veřejnost tak, aby je lidé přijali. Ani tehdy jí však nebylo potvrzeno, že tyto ztracené knihovny byly zdrojem informací obsažených v The Oberon Chronicles, avšak Rayelan se domnívá, že tomu tak skutečně bylo. Rayelan svůj pobyt v lóži využila a intenzivně diskutovala s přítomnými muži o Templářích, Šalamounově chrámu, hermeticky uzavřených komorách pod chrámem, o původních osadnících ze systému trojhvězdy Sirius a Templářské knihovně, která byla exhumována z komor pod chrámem. Templáři nad chrámem postavili stáj, aby zakryli svoji činnost a usnadnili tajný transport knihovny, zlata a genealogických záznamů královského Davidova rodu, zpět do Evropy. Knihovna byla dopravena do Evropy a většina artefaktů byla uložena v oblasti Katarů ve Francii. S blížícím se zánikem Templářského řádu pak byla přesunuta do dolů na sůl blízko Salzburgu v Rakousku. Když Rayelan hovořila s těmito muži o knihovně, jeden z nich jí řekl, že obsahem knihovny je řada manuskriptů a svitků z Alexandrijské knihovny, zachráněných ještě před ničivým požárem. Dozvěděla se od něj rovněž, že hlavním obsahem knihovny jsou popisy technologií, které byly přineseny na planetu původními kolonisty. Tato technologie byla ukryta, protože lidský duch není dostatečně pokročilý, aby ji využíval zodpovědně. Tento muž jí pak ještě řekl, že The Oberon Chronicles byly pravdivé historické záznamy původních kolonistů Země.

Další obětí tajných služeb je J.Z. Knight, oblíbenkyně známé herečky Shirley MacLaine. JZK byla "prostupem" údajného 35000 let starého kromaňonského bojovníka jménem "Ramtha". Tento "prostup" ji přinesl cca 3000 příznivců a milióny dolarů. Někteří příznivci byli ochotni zaplatit až tisíc dolarů za seanci s "Ramthou".

Rayelan tvrdí, že nadřízený jejího manžela ji sdělil, že také JZK je jedním z ranných experimentů tajných služeb. Manžel JZK byl zubařem námořní rozvědky (Navy Intelligence). Do stoličky svojí manželky (!!!) vložil implantát, kterým operativci tajné služby vytvářeli "hlas" bojovníka Ramthy v hlavě JZK.

Protože JZK nedostala příslušný psychologický "rámec" (program), začala díky svému egu zprávy upravovat podle vlastní potřeby, a nakonec byla "odpojena".

Rayelanin manžel po tom, co Rayelan "prozřela" údajně zmizel a vrátil se s "vygumovanou" pamětí - dokonce si nepamatoval ani to, že je s Rayelan ženat! Oženil se znovu, aniž se rozvedl - jeho novou ženou se stala Jane Ryder, manželka producenta Allana Francoviche, zavražděného v Hustonu krátce před "zjevením" se Gunthera (!). Celý příběh je značně zamotaný - nicméně důležitým aspektem jednoho sdělení Gunthera před svým "přeprogramováním" je informace, že skrze falešné channelingové prostupy je údajně sdělována PRAVDA o historii planety Země.

KOMU slouží dezinformace?
Hra o vědomí lidí začíná jistě již na úsvitu dějin lidstva a její červenou linku lze vystopovat ve všech dějinných aktech. Utajované informace o tom, že do svobodného vývoje "schopnostmi Boha" obdařené lidské rasy kdysi zasáhla a stále zasahuje mimozemská entita "technologického typu", již delší dobu "probublávají" v různých podobách, různými vrstvami komunikačních kanálů - knihami a filmem počínaje, a zjeveními "svatých" konče. Je snad lidstvo pomalu, ale jistě připravováno na konfrontaci se svými "hi-tech" otrokáři...?

To, že se na zvrácených praktikách mimozemských otrokářů přiživují i pozemské mocenské "elity", pro něž je "obyčejný" člověk také jen pouhým generátorem energie (viz například skvělý film "Matrix" a materiálem na pochybné pokusy, začíná být snad jasné i těm "nejzatemnělejším" myslím dneška.

Těmi, kdo "řídí" (nebo lépe; kdo si myslí, že řídí - naštěstí existuje nejvyšší instance, a to neměnné vesmírné zákony) běh lidských dějin, nejsou vlády, ale jsou to tajná seskupení; dnes již globálního rozměru. Jsou tajná proto, že jejich zvrácená psychika neunese pravdu, a jejich strach projevovaný neutuchajícím sobectvím a nenasytností jim skutečnou pravdu ani nedovoluje sdílet s ostatními bytostmi. Díky této omezenosti si nedokáží uvědomit, že to, co považují za cestu k "záchraně" jich samých, či jimi vytvořených "systémů", je jen cestou zmaru, cestou zániku, protože zanikne-li jejich vinou lidská společnost, bude to i zánik jich samotných... A protože účel světí prostředky, spolčí se třeba i s ďáblem... A nebo tato tajná seskupení byla a jsou vytvářena jen jako "pátá kolona" onoho pomyslného "ďábla" zde na Zemi...??? Tuší tito chudáci, že byli vybráni pro svoji "anomálii"; totiž abnormálně přebujelé ego, a že stejně budou "deaktivováni" ("terminováni"), až jejich "role" skončí?

Odkud a kam vedou jejich stopy?
Již v Bibli je skryta pravda pro ty, kteří chtějí rozumět; přesto, že většina Bible byla církví zfalšována či překroucena. Avšak časově a geograficky nám nejbližší stopy najdeme v nacistickém Německu, kde jedním z "viditelných" pokusů o využitelné napojení ("prostup") pozemské mocenské skupiny na mimozemskou civilizaci byl například projekt Aldebaran v roce 1937 (telepatický přenos technologických informací od nepozemských entit).

Také nacistické průzkumy Antarktidy, využívání schopností tibetské sekty "Červených čepic" a neobvyklý německý technologický náskok ve druhé světové válce vypovídá o tom, že kontakty s mimozemskými civilizacemi (případně entitami z jiných dimenzí/realit) nejsou ničím šíleným nebo nemožným, jak se nám oficiální zdroje všemožně snaží, již desítky let, namluvit. Šílený může ovšem pro někoho být fakt, že existují mimozemské civilizace, které jsou ochotny podporovat takový zvrácený společenský systém, jako byl německý... tento vesmír tedy nebude asi místem existence pouze láskyplných entit...

Zvrácené pokusy nacistů a Japonců na lidech předznamenali "moderní" snahy o ovládnutí a manipulaci s lidským vědomím v celoplanetárním měřítku. Americký program MK - Ultra (další pokračování jako MK - Search) byl od konce roku 1953 programem pro výzkum změn vědomí, přičemž počátek programu (MK je zkratka německého Mind Kontrol) lze vystopovat právě v nacistickém Německu, kde Američané našli solidní základ k nejednomu programu, včetně letů na Měsíc. Součástí americké verze MK - Ultra byla droga LSD. Je známo, že "otcem" LSD byla americká tajná služba CIA (viz skvělá kniha "Sny vědomí, CIA, LSD a revolta 60. let", B. Shlain, M.A. Lee, Volvox Globator, Praha 1996), jejíž předpoklady však LSD nesplnila. Paradoxně však odstartovala zájem veřejnosti o vědomí měnící substance. Změna lidského vědomí ve smyslu jeho "rozšíření" se však vládnoucím "silám zla" nehodí, a zde lze tedy hledat kořeny původu dezinformací, týkajících se přírodních psychotropních látek a jejich řazení "establišmentem" do jedné roviny s chemickými, člověkem vytvořenými, "tvrdými" drogami. Proto jsou státní "protidrogové" programy tak neúčinné - prostě z toho důvodu, že pokud nejsou tvrdé drogy "státem" přímo (konspirativně, pomocí her tajných služeb - viz akce CIA v Laosu, Barmě atd. ) podporovány, pak jsou vítány jako "zastírací" strašák před lidské vědomí skutečně rozšiřujícími přírodními látkami, které jako pomocníky lidstvo používá od nepaměti (peyotl, ayahuasca, iboga, konopí... ). Přírodní halucinogeny totiž jako jediné (člověkem vytvořené chemikálie působí destruktivně) mohou pozitivním způsobem narušit a rozbít mentální vězení současného lidstva - a to je ono nebezpečí pro vládnoucí struktury zla.

Lidé by mohli totiž prohlédnout a zjistit, že "vlády", politické strany, církve a další zločinecké mafie, vlastně vůbec nepotřebují, neboť jsou jen nástrojem zotročení a energetickými pijavicemi lidstva... Nejparadoxnější na tom ovšem je, že "nástroje" samotné (tedy ti, kdo přírodní halucinogeny zakazují) mnohdy ani nevědí proč halucinogeny zakazují - nemají všechny informace, a fakt, že přírodní látky jsou zdraví škodlivé, prostě převzali zvnějšku. Od koho asi?

Dalším nástrojem k ovládnutí myslí občanů je "výroba" rozličných hnutí a sekt. Prvním známým "umělým" prototypem takové sekty je pravděpodobně Mansonova rodina (vražda herečky Sharon Tateové 9.8.1969). Zdá se, že se kombinuje ve velkém měřítku vliv některých filmů (Akta X a podobné) a řízený zrod "duchovních sekt a hnutí". Úděsné skutečnosti v některých filmech (utajené pokusy na vlastním obyvatelstvu, armádě, dětech, starých lidech, vězních, pacientech psychiatrických léčeben), mohou vnést do lidského vědomí prvek "akceptování" podobných hrůz s podtónem "s tím se stejně nedá nic dělat". Různá hnutí a sekty jsou pak modelovým nástrojem (prostředím) výzkumu praktického ovlivňování vědomí skupin obyvatelstva (je úděsné, avšak příznačné, že se na hrůzných pokusech podílejí univerzity tak zvučných jmen, jako je Harward, MIT a další - tyto univerzity totiž také najdeme u výzkumů, financovaných obchodními firmami jako Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, jejichž smyslem je sledovat chování mozku v závislosti na reklamě a nových výrobcích - tedy opět manipulace s lidským vědomím... ).

Je tedy náhoda, že nejznámější "vesmírná skupina" v Čechách, sdružená kolem "ještírka" Ivo Aštara Bendy, působí ve stejném regionu jako vydavatelství "Region", u jehož zrodu prý stál jakýsi plukovník a tajné služby? Je celá severní Morava opět laboratoří tajných služeb, stejně jako byly kdysi Slušovice laboratoří bývalé STB, kde se asi modeloval pravděpodobný stav české společnosti po připravované "sametové revoluci"? Důstojníci tajných služeb a "jejich" politici opět ovlivňují nejen obsah novin? Vydavatelství Region působí prý vysokým nákladem v osmi okresech: Šumperk, Bruntál, Opava, Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Vsetín a Frýdek Místek.

Jak že to říkal ve svém sdělení velitel "evakuační flotily"? "Nyní k 17.8.1999 jsou hotové např. tyto evakuační koridory na severní Moravě pro velké mateřské evakuační lodě: Ostrava 7, Havířov 3, Frýdek-Místek 3, Karviná 3, Třinec 3, Nový Jičín 2, Šumperk 2, Olomouc 3, Přerov 2, Prostějov 1, Vsetín 3, Bruntál 1, Krnov 1, Jeseník 1 a řada míst v blízkosti větších vesnic."

Hezká "náhoda", že? V čí režii "síly světla" pana Bendy pracují, se můžeme jen domnívat... BIS, KGB, CIA... ALDEBARAN... ;-)))?

Nám neblaze známý dezinformátor Ivo "Aštar" Benda, který je prý řízen přímo z hvězdného velitelství "Asthar Command", je zářným příkladem realizace modelové dezinformační nátlakové skupiny v našich podmínkách. Pokud si v Čechách ověřují světové gamblerské organizace nové mechanizmy na odsávání peněz z kapes naivních jedinců (loterie), proč by Čechy nemohly sloužit také k modelování vzniku moderních sekt s "vesmírnou" tématikou, které lze použít ke snadnému vyvolávání řízených nálad velkých skupin obyvatelstva? Texty "Aštara" Bendy jsou neuvěřitelnou snůškou protimluv a nesmyslů, více, či méně umně propletené texty ze skutečných "prostupů" (channeling). Ty zajímavé (a hodnotné) texty přejímá Benda bezostyšně ze zahraničních pramenů a proplétá je naivisticko-dementní koláží textů svých (většinou je prý přijímá ve vlaku, na trase Šumperk - Centrála plejáďanů..;-))), či svých "spolubojovníků". Vsuvkami zahraničních materiálů chce propůjčit svým blábolům zdání věrohodnosti. Avšak každý, objektivně uvažující člověk musí najít v této mizerně odvedené dezinformační koláži fatální mezery, a to dokonce, aniž by je hledal. Co ale "řadový" občan, zpitomnělý dezinformacemi Hollywoodu, mediálním kolotočem nesmyslů a dezinformací vládní kamarily (pro onoho "řadového" občana zcela jistě reálněji vypadajících, než jsou paskvily Bendových "plejáďanů")? Může občas "zabrat" i na podobné nesmysly stylu "vesmírných lidí". Navíc, jsou-li okořeněny nenápadně šířeným strachem z "neodvratné" apokalypsy a možností zachránit "věrné". Poslední evakuace se však nekonala, i když podnikavý emisar již údajně prodával lístky na paluby kosmických plavidel. A tak se pan Benda po neúspěchu s pádem asteroidu a po neúspěchu ohlašované vesmírné evakuace, přeorientoval na "zrušení" peněz. Protože však ihned za výzvou ke zrušení peněz uvádí své konto a výzvu k příspěvku, představuje si ono zrušení spíše jako přesunutí. ne do jiné dimenze, prosťáčci, ale do své vlastní kapsy ;-)))!!!

Svoji výzvu dokonce osobně šířil při návštěvě Jeho Svatosti Dalajlámy v Praze v říjnu 2000... vskutku podnikavý chlapík! "Černá trička" jsou s ním jistě velmi spokojena!!!

O co jde v případě aktivit pana Bendy? O vytvoření negativistických nálad - i když jsou "nenápadně" baleny do vzletných slov o "lásce" a obklopeny tunami "zásadních" materiálů ke stažení. Podle hesla "čím více, tím lépe" zahrnuje Benda svoje příznivce přehršlí informací z mnoha zdrojů - ona nesourodost je totiž ideálním nosičem STRACHU do myslí zpitomělých oveček Avatara.

Bendovy paskvily jsou šířeny v relativně velkých množstvích (jen náklady na poštovné dosahují podle některých informátorů stovek tisíc - a náklady na tisk vlastních letáků nebudou jistě nižší), že se naskýtá oprávněná otázka: KDO a PROČ tuto dezinformační kampaň financuje? Anonymní dárci, nezištně šlechetní, jako oni tajemní volební sponzoři ODS, ČSSD a dalších "politických stran"? Není jistě náhoda, že akce vesmírných lidí " I. Světového sympozia o lásce" měla ve své podstatě za cíl zdiskreditovat prezidenta Havla. Malý test nátlakových akcí na "státní orgány"? Zkušební příprava na jakýsi nový "únor" a předání vlády do rukou "legitimních" zástupců "všeho pracujícího lidu"? O tom se můžeme, zatím, jen dohadovat...

Jisté však je, že celá akce skončila pro "vesmírné lidi" velmi smutně. NIKDO z uváděných VIP osob se nedostavil, sám pan prezident se od celé akce mediálně distancoval. A hrstka vesmírných lidí byla nakonec z Hradu vykázána... smutný konec tak "velké" myšlénky.

Akorát mi vrtá hlavou, proč kapacita na mentální "prostupy" (channeling) telepat Benda nešíří svá úžasná poselství také telepaticky (nebo alespoň, pro natvrdlejší příjemce, pomocí mikrovlnné trouby; jak to svého času úspěšně zkoušela CIA... ;-)) Vyšlo by to jeho sponzory levněji... ;-) A tak voláme s panem Bendou: čtěte "TANULSÁGOS BESZÉLGETÉSEK A BARÁTAIMMAL A VILÁGŰRBŐL, jistě se dobře pobavíte!!!"

Pokud byste si mysleli, že vaše peníze nebudou správně zúročeny, tak vězte: "Forma spoluúčasti zde uvedená je jedním ze způsobů plnění si svého poslání, které jste si někteří z Vás milí přátelé svobodně vybrali před tímto zrozením a dali slib Stvořiteli našemu milovanému."

"Vše probíhá krásně a hladce podle nejčistšího plánu našeho Stvořitele milovaného.

Dosavadní množství světelných informací je dostatečné, jde jen o další masivní šíření po planetě Zemi a nabourat tak od základů ovládací marketing černých triček na okrádání pozemšťanů o jejich energii".

Konec citátu...

Proč se vás lháři vždy snaží přesvědčit právě o LŽI, že je tou "nejčistší" pravdou...


Kdysi jsem na internetu "náhodou" našel slovenské stránky věnované jisté slovenské "vědmě" jménem "Biela holubica". Oproti Bendově primitivní směsici jsou slovenské dezinformace "profesionálně" poskládané - jen jediný výrok ve velmi logicky uspořádané a působící záplavě textů: "Krážovská koruna náleží vodcovi povolaného Slovenského národa, ktorý vo svojom pozemskom mene nesie meč (!!!).", neomylně prozrazuje rukopis autorů... MEČiar nebyl jen agentem STB, ale jistě i KGB... Odtud tedy také pramení snaha přiživit se na zájmu lidstva o duchovní rozvoj a na snaze zlepšit své zdraví. Nejprve přiživit - a pak OVLÁDNOUT... již je vám jasné, proč tak prudce stoupl výskyt ruských "léčitelů", případně "proroků" ve světě a jejich nabídka na internetu?

"Biela holubica" je rozverné čtení - o poslání Slováků (nápadně mi to připomíná teze z knihy "Národ v lénu bohů" o poslání českého národa.) a hlavně - Biela holubica v souladu s nejvyššími "božími" zákony upozorňuje: "Ten, kto toto dôležité upozornenie neprijme, ten sa previňuje!". Opravdu vtipný mentální "virus", že?

Benda sice tak otevřeně nevyhrožuje, ale zdá se, že pracuje (v nejlepším případě) v režii amatérsky řízených zbytků komunistické mafie "nižší kategorie", zakopané kdesi na Šumpersku a tyjící z peněz ukradených (znovu "znárodněných") českému národu v rámci "velkého podrazu" - akce zvané "privatizace"...

Je možné, že i tajná bratrstva jsou vertikálně separována, a "nižší" kategorie používají méně sofistikované technologie a méně zdatné "kádry" typu Aštara Bendy. Tím ovšem nezaniká důvod k obezřetnosti a nutnosti veřejného demaskování jejich pravých cílů. Neb tito a jim podobní ubožáci milují anonymitu, strach, falešný úsměv, akce ze zálohy, stín a zatuchlý pach...

Nabízí se ale otázka, zda dezinformátoři typu Bendy nejsou jen nevědomým nástrojem v rukou ještě výše "položených" dezinformačních center, a mají za cíl svojí někdy až neuvěřitelně amatérskou a primitivní činností zdiskreditovat věrohodnost jiných, opravdových "prostupů" a zdrojů informací - zejména těch, které skutečně lidstvu pomáhají vymanit se z temnot nevědomí a zotročení? Neinformovaní lidé, kteří si poslechnou pana Bendu, pak po této zkušenosti šmahem odmítnou všechny "prostupy", aniž by je blíže zkoumali. Tuší vůbec ten mentálně "zastydlý" chlapec, jak je zneužíván? A co si vlastně sám na sebe chystá?

"Špičkové" dezinformační akce totiž využívají špičkové technologie a metodiky, jejichž demaskování je pro běžné smrtelníky nemožné nejen vzhledem k jejich dokonalému "namodulování" na "realitu" (jednodušší "ukázkou" multimediálních technologií je známý dezinformační kult WingMakers), ale také díky programovému zatemňování našich myslí "klasickými" systémy vzdělávání, "léčení" (rozuměj vědomou intoxikací jedy, nazývanými s morbidním humorem "léky"), mediálními prostředky a populárním "konzumním" způsobem života (nadspotřeba, lež povýšená na pravdu, separace, segregace, drogy, rasismus... atd.). Navíc je vše celosvětově koordinováno (projekt L.U.C.I.D., ISO9000 a jiné) s cílem udržení a utužení globálního a totálního zotročení lidstva. Kde asi ďábel míchá svůj elixír zla, podávaný dnes lidstvu v tak gigantických dávkách?

Jak říká sám Ivo Benda: "Síly temna předem vymýšlejí rafinované ovládací programy, které jsou založeny na nízkých duchovních - morálních vlastnostech a nedostatku lásky, aby mohly fungovat. Těchto programů jsou vytvořeny tisíce. Ovládací programy lze odpojovat zvýšením si duchovnosti a lásky a informováním o nich."

Zdá se vám to zrůdné?
Není tajemstvím, že americké, britské a ruské projekty (jedním z jejich "úspěchů" je údajně i vir HIV) vycházely z neméně zrůdných nacistických a japonských výzkumů (proslulá jednotka 731).
Okultní opar kolem nacistické hrůzovlády je také dostatečně znám. Důkazy o účasti tibetských lámů sekty "Červených čepic" v nacistických projektech ukazují na snahu nacistů o skutečné a technologicky využitelné napojení na "jiné" dimenze (viz zmíněný projekt Aldebaran).

Další z palety "loutkařů" je přímá, "technická", manipulace s lidským vědomím. Touze některých kruhů vytvořit kyborga či golema vycházejí tajné laboratoře jistě vstříc (zejména vojenské; s utkvělou snahou vytvořit dálkově řiditelného superbojovníka - o selhání takového monstra viz film "Rudá planeta").

Již výzkum bioelektroniky "umělé končetiny" přinesl elektrody, které fungují bez zdroje el. energie (jsou napájeny bioelektřinou), a které jsou na signál zvenčí schopny ovlivnit chování člověka. Odtud je jen malý krok k účelovým implantátům - implantátům ovlivňujícím lidské chování na (i značnou) dálku.

Nálezy implantátů v lidských tělech ukazují na dosažený vysoký stupeň vývoje (zvládnutí odmítavé reakce imunitního systému). Údajně bylo dosaženo již takové miniaturizace, že implantáty lze aplikovat v roztoku injekční jehlou (takže pozor na očkování!) a lze je ovládat na dálku - i pomocí sítě satelitů. K maskování operativního vložení implantátů se používá alternativní (stínící) vzpomínka. Tato stínící vzpomínka pravděpodobně nahrazuje pozemský zážitek (některé oběti mluví o postavách v pozemských vojenských uniformách) zážitkem fiktivního "únosu UFO". Možná ale, že jde o víc, než akce pozemské armády. Na únosech se podílí jak pozemské, tak mimozemské entity, a "fenomén UFO" má hrozbu připravovaného totálního zotročení jen zlehčit a odvést pozornost lidstva jiným směrem...

Snahy poslední doby vybavit každou lidskou bytost mikročipem (projekt L.U.C.I.D) a vše propojit "nervovým" digitálním systémem (globální počítačové a satelitní sítě - ukazují, že tento vskutku ďábelský projekt totálního zotročení lidských bytostí vstupuje do realizační fáze. Postupné odtržení člověka od přírodních sil a vytvoření "virtuální" reality (jedním ze zkušebních nástrojů je i známá "televize", o jejímž negativním působení není dnes již pochyby - přesto se jí většina lidstva nechává dál tupě programovat), může být opravdu dílem jen "ďábelských" sil, které nemají s pozitivními silami přírody opravdu nic společného. Paradoxem však je možnost, že tyto ďábelské síly pocházejí z našeho vlastního nitra.

Zdá se vám to šílené?
Čekáte, že mimozemšťané přiletí? Opravdu? A co když jsou již dávno tady? Pomocí technik zjemňujících "senzitivitu" vědomí můžete "vidět", že někteří lidé "nejsou lidé" (viz film Johana Carpentera They live - "Jsou mezi námi"), ale mimozemské entity. Uvěříte mi? Těžko. Je to přece hloupost... ;-))) Prohlédněte si někdy pozorně některé nejúspěšnější "dárce" krve... kdyby jste chtěli nenápadně velkoplošně geneticky ovlivňovat lidskou populaci, nepoužili by jste snad právě transfúzní stanice?

Kdo z koho?
Legendární invaze UFO ve Washingtonu v červenci roku 1952 (odehrála se 2x!!) mohla předznamenat začátek vyjednávání vlád pozemšťanů s mimozemšťany. Ale s jakými, když jsou údajně již mezi námi?

Od této fantastické demonstrace síly začíná paradoxně proces ještě většího utajování a diskreditace fenoménu UFO s hrozivým podtextem "běda tomu, kdo promluví". Každá informace, která není vysvětlitelná přírodními silami a která unikne na veřejnost, může být ve Spojených státech ohodnocena vězením v trvání 1-10 let. Proč? Nebyla ona demonstrace výzvou ke spolupráci s jinými, "pozitivními" vesmírnými silami, které mohou lidstvu skutečně pomoci, a ne ho jen využívat k pokusům, jako dávní "Anunnaki"?

Všechny projekty pro výzkum UFO měly totiž za cíl spíše UFO zdiskreditovat a vytvořit tak "stínidlo" skutečnému, mnohem tajnějšímu projektu. Projektu, jehož součástí může být i mrzačení nejen hovězího dobytka, ale i lidí (případy z Brazílie), a při kterém jsou pozorovány nepozemské bytosti a využívány pozemské vědě nepřístupné technologie (řezy mezi buňkami). Proč? Protože tyto pokusy jsou naopak vedeny "negativními" vesmírnými silami za tiché spoluúčasti pozemských tajných bratrstev, a jejichž cílem je zastavení degenerace genomu vymírající mimozemské civilizace?

Pokud získáme větší nadhled (vyřadíte "rozumové" pochybnosti "normálního" člověka) začnou vám do pomyslné mozaiky zapadat i takové kamínky, jako jsou zmíněné programy ovládání lidského vědomí MK-Ultra a další, státy podporované šíření drog (viz krach protidrogové politiky v ČR), podzemní laboratoře na zeměkouli, podivné úkazy na Měsíci a Marsu a jiné.


Únik z připravovaného pekla?

Projekt Montauk prý vedl ke schopnosti pozemské vědy vytvořit stabilní gravitační tunely vedoucí na Měsíc a Mars (viděli jste film "Star Gate" - Hvězdná brána?), kterými je možná doprava objektů do průměru 6 m bez omezení hmotnosti. Podle některých pramenů existují dokonce základny na Měsíci a Marsu již od roku 1960; ukončení pilotovaných letů na Měsíc (podle některých pramenů byly dokonce lety na Měsíc podvodem v režii NASA a Hollywoodu.) a podivná "selhávání" sond letících k Marsu opravdu nasvědčují tomu, že něco není v pořádku. Rozhodnutí tyto skutečnosti odhalit světu stálo prý v pozadí atentátu na JFK... Kam skutečně směřují snahy pozemských elit a jejich nepozemských "soudruhů"? Byl projekt Montauk "darem" za tak velkolepé poskytnutí genetického materiálu?

A nakonec i třeba šíření poplašných zpráv (doména našeho "ještírka" Bendy) o nutné evakuaci určité částí obyvatelstva planety Země do vesmíru je třeba jen přípravou pro získání určitého počtu otroků na práci a pro pokusy... projekt Akvarius prý počítá totiž jen s evakuací "VIP" elity...

Obrana proti vesmírným "vetřelcům", nebo "zachráncům"?
Neméně nebezpečný projekt HAARP prý umožňuje využití ionosféry ke globálnímu řízení počasí, vytváření koncentrovaných paprsků sluneční energie, narušování komunikace atd., a jeho součástí je objevování se tajemných, zvláštním způsobem se křížících, kondenzačních stop na obloze (již viditelné i u nás - naposledy na jasně modré obloze dne 23.12.2000), které nezmizí ani za dlouhou dobu ("chemtrails"). Pro tento účel jsou prý upravována i civilní letadla - to ukazuje na skutečně globální charakter projektu a neomezené možnosti realizačních týmů... Že by HAARP byl pojistkou, kdyby dohody s mimozemšťany "nevyšly" (vzpomínáte na film "Mars útočí"?), nebo snad dokonce naopak pro případ, že by "zlé" entity neuposlechly nařízení "galaktické rady" a spolu s "elitou" Země se musely bránit, jako již několikrát v pradávné minulosti (zajímavé informace lze nalézt v knize "Hlubina návratu", Jiří Wojnar, Alpress, 2000).

Selekce lidstva?
Některé prameny hovoří dokonce o umělém původu viru HIV (je zajímavé, že největší výskyt viru HIV je v Africe právě tam, kde v 70. letech provedla Světová organizace pro zdraví WHO (!!!) očkování proti neštovicím) a o tom, že HIV viry jdou pravděpodobně ničit jen pulzním elektromagnetickým zářením - což z nich dělá ideální nástroj pro selekci lidstva. A kde se asi vzal vir EBOLA, nejnebezpečnější současně známý virus způsobující doslova rozpuštění vnitřku těla? Také HUGO (human genome project), projekt vedoucí ke kompletnímu zmapování lidského genomu, může být dalším, méně "viditelným" a méně (zjevně) drastickým pokusem o vytvoření precizního filtru pro selekci obyvatelstva planety Země.

Naše právo na svobodný vývoj bude nahrazeno automatickou selekcí, vybírající jen "materiál" vhodný pro záměry "vládců"... pokud se lidé včas neprobudí. Vir HIV je totiž umělý, stejně jako virus způsobující nemoc šílených krav a jiné (slintavka, kulhavka), které se teprve v budoucnosti budou aktivovat - těmito viry to nekončí, podobných "pandořiných skříněk" bylo otevřeno víc, jen se zatím ještě neprojevily...

Zlaté tele technologie
Rádi se klaníme zlatému teleti technologického vývoje. Není však "pokrok" pastí, určenou pro naivní dušičky? Poslední výzkumy například mobilních telefonů ukazují (Regenerace 1\2001), že negativně působí nejen na mozek, ale také na energetický systém člověka - dochází k útlumu činnosti určitých frekvencí srdeční čakry - a ta je pro náš energetický systém centrálním "ladičem" a distributorem energie. Ovlivňuje naši lásku k sobě, naše emoce a náš imunitní systém (na výskytu alergií a rakoviny se podílí hlavně špatná funkce čtvrté čakry)... a je vlastně vstupní branou ke každé osobnosti, klíčem k našemu podmanění. Ale o vlastním energetickém systému a jeho důležitosti pro emocionální, mentální a fyzický život člověka ví málokdo (to raději přenecháme "pomateným" jogínům, že?), a školy všech úrovní šíří "důležitější" informace (spíše však plytké demagogie), než jsou informace především sloužící plnému harmonickému rozvoji lidských bytostí v souladu s přírodou... je to náhoda? Součást odvěkého záměru? Uvědomují si "učitelé" (týká se to všech stupňů současného školství) dneška komu slouží, a jaký si připravují osud???

A ostatní skvělé vymoženosti soudobé (pa) "vědy"? Počítače, internet... to vše prý rozvíjí lidské možnosti a schopnosti... ale každému člověku, který ještě umí soudně uvažovat, je jasné, že je to NAOPAK. Lidstvo je skrze techniku nenápadně odizolováváno od zdroje " absolutního vědomí" a napojováno na umělý "svět", který "myslí" za něj; skutečná realita je nahrazována umělou realitou, která je jen paskvilem, sloužícím zájmům našich (zatím skrytých) otrokářů... jak zneužívání těchto technologií působí na přírodu kolem nás vidíme dnes na každém kroku...

Ale zavíráme před vlastní zodpovědností oči, a o to snadněji se utíkáme do umně připraveného vězení iluze této umělé "reality".

Toto vězení je vytvořeno POUZE v naší mysli a jedině ZMĚNOU naší vlastní mysli se můžeme osvobodit... NIKDO to za nás neučiní!

Budoucnost?
Proč je najednou tak "živo"? Blíží se doba, kdy si každý z nás bude moci vybrat - svobodu, nebo otroctví, ať se již jedná o otroctví "věcí", či mimozemšťanů? A tato volba bude MUSET probíhat svobodně? Takže se "bohové" a jejich jidášští pozemští přisluhovači snaží získat co nejvíce naivních oveček? Některé zdroje se totiž snaží připomínat "zásluhy" Annunaki o náš vznik, i když tato informace je falešná. Vznik lidské bytosti je dílem prvotního Tvůrce a lidská bytost je genetickou knihovnou celého vesmíru. Proto o zotročení člověka Anunnaki bojují všemi způsoby.

Přemýšlíte o tom, do jaké míry, a co je vlastně pravda? A proč nás vlastně vůbec tyto informace "dostihnou", kde se asi berou? A je "na každém šprochu pravdy trochu"? Odpovědět si musí každý z nás sám... každý je totiž zodpovědný sám za sebe a nemůže očekávat, že mu "Pravda" bude jen tak sdělena. Pravda se dá poznat jedině tak, že přestaneme věřit lžím... a až závoj lží zmizí... uvidíme konečně pravdu, která tam vždy byla a bude...

Závěr:
Možnosti dalšího vývoje lidstva (velmi zjednodušeně):

1) Technologický vývoj - materialismus, individualismus na úkor celku, klasická věda, fatální narušení životního prostředí, útěk elity "do vesmíru" a vytvoření novodobých otroků. "Stará Země" se stává "peklem", kolonií vyhnanců, zbídačelého zbytku pouze materiálně orientovaného "lidstva"... sledujeme osud civilizace "Annunaki".

2) Netechnologický vývoj - aktivace multidimenzionálního vědomí a struktury člověka - přechod (propojení vědomí člověka), "kvantový skok" do vyšších dimenzí, vyšších realit bytí. Harmonie a součinnost všech projevených typů vědomí ve prospěch celku. Vytvoření "Nové Země".

KDE je Pravda? Je v KAŽDÉM Z NÁS...

Je totiž tolik realit, kolik máme možností volby - a úroveň rozšíření našeho vědomí a naše svobodná volba určuje, v jaké realitě se ocitneme... a budeme-li otroky, či absolutně svobodnými a šťastnými bytostmi...

Použijme tedy "technologie", jak technické, tak mentální k tomu, abychom se osvobodili - a pak je opusťme... vše, co potřebujeme k harmonické existenci, máme totiž "v sobě".


[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

29.5. 2002