SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Jak se dělá moc [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Vše komplikuje fakt, že smyslem existence médií - novinářů (s výjimkou veřejnoprávní televize a rozhlasu) není poctivě informovat, ale dosahovat zisku. Vše by bylo v pořádku, kdyby občané toužili po zevrubných společensko-politických analýzách. Tržní média by pak přímo překypovala TOPlisty aktuálních problémů chudých, středních i bohatých vrstev, na mnoha stránkách by se srovnávaly exaktní řešení toho či onoho problému a v nočních hodinách by statisíce lidí sledovaly fundované diskuze našich předních odborníků se zahraničními... Ekonomika by se během krátké doby vyladila v dokonale fungující stroj, zcela by zmizela korupce, lidé by uvědoměle pracovali pro své firmy a stačily by jim k tomu pouze čtyři a posléze i tři dny v týdnu... Vysoká efektivnost všech pracovních procesů, dopravy i prodeje ve spojení s vyspělou počítačovou technikou a robotizací to jistě dokáže zajistit... Pokud se lidé dohodnou... Technicky je to možné již dnes. Ach... Ale není přece možné kritizovat občany za to, že tomu tak není, že média lidem slouží spíše pro pobavení ve chvílích oddechu a zábavy po práci. Že černou kroniku střídá prvoligová fotbalová či hokejová tabulka... Alespoň pár hodin prožít v pohodě, zítra zase musím do práce... Ano, jen nepatrná část občanů-voličů má šanci si vytvořit vlastní názor. Bez přesných faktických informací to možné není a běžná média jich poskytují opravdu poskrovnu - musejí být tržně komerční - nikoliv vědecká a přesná.

Takže existují politici, novináři a občané...

Navzájem se liší kvalitou jim dostupných informací a svou schopností, bylo by možné říci uměním, s nimi pracovat. Myslíte, že je to rovná partie? V praxi má každá velká politická moc dostatek peněz i odborníků na to, aby pomocí týmů specialistů zmapovala volební terén a učinila taková opatření, která jsou potřebná pro volební vítězství.

Totalita nastupuje tehdy, když jedna mocenská skupina nemůže být vystřídána svou přirozenou opozicí.

Jenom opozice má upřímný zájem usvědčit minulou vládu z mnoha nepravostí. Pokud nedochází k ozdravnému střídání, dochází k expanzivnímu růstu korupce a razantně se snižuje efektivita státní správy. Nejvíce na tento stav doplácejí poctiví bezmocní, kteří musí plnit státní pokladnu miliardovými částkami... Začínají se objevovat extrémisté, kteří pochopili, jak tento systém funguje, a protože neznají jiné řešení, začnou například střílet. Vše má své skutečné příčiny a jenom jejich odhalením lze předcházet věcem zlým. A proč jsem říkal, že je tento systém ideální? Protože není založen na fyzické moci, ale "pouze" na ideové manipulaci. Je ideální proto, že každý kdo chce, si dnes již může nacházet své zdroje informací (např. na internetu), může je diskutovat s přáteli a dokonce může své postoje sdělovat celému světu. Stačí jen upřímně chtít a mít vůli takto pracovat. Dříve bylo toto vše zcela nemyslitelné, informační zdroje vlastnili pouze bohatí a vlivní. Pomineme-li až nekonečnou mnohost internetových zdrojů, tedy vlastně chaos, který se může objevit jako nečekaně velká překážka skutečné demokracie, jsem pevně přesvědčen o tom, že stojíme nyní na prahu nové doby, ve které pochopíme důležitost živého umění práce s informacemi a jeho smysl pro celou polis. Současný systém nemá vnější chybu, proto je vnějškově ideální. V praxi všichni čekáme, až větší část lidí začne dodržovat určitá pravidla, aby polis mohla lépe fungovat. To však není možné učinit žádnou násilnou cestou, je nutné prostě trpělivě čekat, až společnost k tomuto poznání v každém svém jedinci dospěje. Jak dlouho to bude trvat, závisí na každém z nás, na každé naší myšlence a slovu.

Klíč ke svobodě a prosperitě je v práci s informacemi.

Je dobré poznamenat, že určité "manipulace" se dopouští každý, kdo prosazuje "své" mínění, svůj názor. A každý, má-li dostatek prostředků, tak může skutečně činit (často velmi, velmi efektivně) - pokud v sobě nemá nějakou etickou brzdu.

Není etické šířit okolo sebe své názory (a potřeby) a nevnímat potřeby a názory druhých.

Mnoho výrobků se stále prodává pouze kvůli dokonalé reklamní kampani. Např. česká kofola má nižší obsah zbytečného cukru (objektivně) a výrazně kvalitnější chuť (subjektivně) než coca-cola, ale její obchodní "úspěch" ve srovnání s ní je nepatrný. A přes propagovanou ideu tržní společnosti si dnes v ČR tento skvělý nápoj ve velké části restaurací objednat prostě nemohu. Proč? Znamená to, že podnikatelé nechtějí nabízet svým klientům žádané zboží? Myslím, že pro mnoho lidí je stará dobrá kofola spojena s ideou komunismu a naopak coca-cola, známá ze "skvělých" reklam, prostě podvědomě patří k úspěchu a prosperitě. Podobně je tomu s politickými ideami. Ty ideje, kterých se chopí silnější kapitál, mají daleko vyšší možnost se prosadit, nezáleží tedy ani tak na jejich obsahu, jako na vůli k moci jejich vlastníků... Politiku v zemi určují vztahy silných a charismatických politiků. Nejde o tato konkrétní jména, jde o motivaci sdělovacích prostředků...


[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

14.5. 2002