OSVOBOZENÍ & VNITŘNÍ HLAS

Rozprava 10 : Kříž [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Ježíš řekl vezmi svůj kříž a následuj mne. Klíčem k tomu, aby jsi to pochopil je slovo kříž. Kříž je veškeré souzení, veškeré rozlišování. To tě křižuje a ty stojíš na místě, nevidíš cestu. Kříž je vynikající symbol lidského utrpení. Dlouhá čára symbolizuje správnou cestu vpřed a ta kratší rozlišování. Prusečík je křižovatka na které se rozhoduješ pro cestu. Pokud cokoliv posoudíš otáčíš se buď doleva nebo doprava a pak už nejdeš po správné cestě.

Uvedu příklad : Použiju zase sex na tom se to krásně vysvětluje. Stojíš na křižovatce kde zvažuješ otázku sexu. Označíš li sex za špinavý otočíš se vlevo a jdeš po kratší čáře směrem k jednomu extrému a tím je celibát. Křižovatka ti z obzoru mizí a ty si myslíš že jdeš správně vpřed, a aby jsi se v tom utvrdil vyhledáváš lidi se stejným rozhodnutím, vzájemně se utvrzujete a předháníte kdo je čistější a samozřejmě hlásáte všude kolem, že sex je špinavý. Je to jen princip víry ve stylu : Když dokážu přesvědčit ostatní, tím si potvrdím, že jdu správně. Když však dojdeš do extrému, zjistíš, že jsi se nijak nezdokonalil. A budeš zmatený. Když sex označíš za čistý půjdeš z křižovatky směrem doprava a budeš dělat vlastně to samý. Se stejným výsledkem. Ať si na konci jakékoliv strany bude ti vždy ze sexu špatně. To jsou oba extrémy, tedy obě konce příčné čáry. Pokud chceš jít skutečně vpřed, tedy po dlouhé čáře, musíš zrušit rozlišování sexu. To je zlatá střední cesta, o které hovořil Buddha. Jenže má to háček. Jak poznat co je zlatá střední cesta v sexu? Je to 1x týdně, 1x za 14 dní? NE! Zlatá střední cesta se ti ukáže jen tehdy, přestaneš-li si sexu všímat, prostě ho přijmeš. Řekneš si sex je a není třeba z něho nic vyvozovat. Tím zmizí i křižovatka. Už není cesta vpravo ani vlevo je jen cesta vpřed. Hodně lidí chodí celý život jen po kratší čáře. Pořád sem tam. Jsou zakleti v kříži.

Ježíšovo poselství je naprosto geniální. Naprosto říká všichni skončíte na kříži. A by tomu dodal váhu tak Vám to i ukázal. Lepší odkaz jsem ještě neviděl. Je to poslední výstraha ZOUFALÉHO člověka, který si už s Vámi nevěděl rady. A tak se obětoval. Nikdo jiný se neobětoval pro Vás ani Buddha, ani žádný jiný. Již 2000 let Vám jeho oběť a poselství visí přímo před nosem... jak smutná lidská slepota!!

Proto říká Ježíš vezmi svůj kříž a následuj mne. Zde je druhé slovo a to : následuj. Co to znamená. Vždyť je to jasné říká - pojď za mnou, následuj mě, jdi po mých stopách. Udělej to co já. A on šel do pouště najít to, co hledáš.

Jaké z toho plyne poučení?

Když zmizí rozlišování, zmizí i křižovatky a všechno je jasné.

Pro dnešek stačí. Věřím že máš proč plakat a o čem přemýšlet...


[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

27.11. 2001