OSVOBOZENÍ & VNITŘNÍ HLAS

Rozprava 1 : Smysly [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Zrak
Určitě znáš pampelišku. Jakou barvu má její květ? ...žlutou... Ne! Její barva závisí na intenzitě a vlnové délce světla, které ji osvětluje. Abych byl však přesnější tak to co vnímáme závisí na intenzitě a vlnové délce toho co její květ vyzařuje. Když se nad tím zamyslíš napadne tě otázka jak tedy vypadá pampeliška, když to co vnímáš je jen to co ona odráží? Teď si tenhle poznatek uvědom v širší souvislosti, jak vlastně vypadají, lidi? Jak vlastně vypadá to co vnímáš?!?! Tady vidíš, že k nalezení pravdy se na oko spoléhat nemůžeš.

Sluch
Bylo krásné poledne a ve městě odbíjeli 12 hodin. A tu se mistr zeptal svých žáků. Slyšíte bít zvon? A žáci odpověděli ano mistře. Ale mistr řekl NE! Slyšíte jen zvuk! Co z toho vyplývá? Kdyby někdo nahrál přesně zvuk zvonu a pouštěl ho podle potřeby mohl by klidně zvon ukrást a nikdo by to sluchem nepoznal. Jak můžeš tedy věřit sluchu že to co slyšíš je opravdu skutečné. Navíc to co tvoje uši převádějí do toho co vnímáš jako zvuk je jen vlnění určité frekvence. Jinak je všude krásné ticho to jen ty si myslíš, že zvuk existuje. Opět můžeš vidět, že k nalezení pravdy se na sluch spoléhat nemůžeš.

Hmat
Co je to vlastně hmat. Hmat je jen rozlišování hranic energií. Tvá energie se jen setkává s jinou energií. Pokud jsi přešel hranici a jsi uvnitř energie nelze již nahmatat žádny její tvar. Můžeš ji jen cítit pokud je rozdílná než tvoje např. Můžeš cítit že ti je teplo nebo zima. Např. nelze vnímat vzduch, který je kolem tebe. Aby jsi to dokázal, musel by jsi buď změnit energii vzduchu nebo svou např. prudkým pohybem ruky. (Jen tak pro upřesnění pokud chceš vzduchu ubrat energii musíš ho stlačit (pak ho vnímáš jako tlak), tím ho připravíš o energii, která je rovna energii potřebné k jeho stlačení, nebo zchladit (pak ho vnímáš jako zimu) tak že se třeba změní až v kapalinu). Takže to co nahmatáš je jen hranice energie (dobře to jde vidět na vodě lze nahmatat jen hranici mezi vodou a vzduchem nikoliv vodu, aby jsi to dokázal musel by jsi ji buď stlačit, což člověk neumí, nebo zmrazit tím se změní v led a teprve pak můžeš nahmatat její tvar). Ale jak ve skutečnosti vypadá to co vytváří dané hranice? Na základě vyhodnocování hranic energií mozek modeluje tvar, hledá v již zaznamenaných vjemech a provádí porovnávání a ty "víš" čeho se dotýkáš :-)). A propo... mozek modeluje i tvar tvé energie... čili tvoje vlastní tělo :-)). Jak tedy vypadáš chi chi chi? Hmat je velmi těžké prokouknout. O čichu a chuti se nebudeme ani bavit, ty už víš, sám si to odvodíš.

I moderní věda si láme zuby :-)). Zkoumají zkoumají, ale postupně zjišťují, že to co zkoumají není... hmota neexistuje. Buddha na to přišel už velmi dávno bez přístrojů... svým tvrzením forma je prázdnotou a prázdnota je formou. Velkou záhadou je pro vědu i světlo. Vědci jsou na rozpacích...

Viděl jsi MATRIX. Když si odmyslíš, že lidé jsou baterky a že byl vytvořen počítačem, tak má v sobě hodně pravdy. Matrix máš ve své hlavě. Je to systém, který hlídá, aby jsi nepoznal skutečnost. K tomu slouží smyslové programy. Ty tě vězní. Jediným způsobem jak to všechno prokouknout je, že jim nebudeš věřit. Tím se vymaníš z jejich moci. Budeš nad nimi, budeš mocnější než oni. Už tě nebudou šálit. Staneš se Niem pánem Matrixu. Můžeš pak cokoliv na co pomyslíš. Nebude to lehké. Vydáš-li se do boje proti nim. Budou tě klamat. Uvidíš různé potvory démony jež tě chtějí zničit. Pamatuj jsou to jen iluze. Nemají nad tebou žádnou moc, pokud jim to ty nedovolíš. To si ZAPAMATUJ. Lidé jež zažili badtrip vědí. Není to sranda. Musíš si věřit. Musíš mít víru. Jako Ježíš jako Buddha jako jiní. Nesmíš se vzdát. Kdo jednou prohraje končí. Všichni kdo "našli" tím museli projít. Je to sice vyčerpávající zkouška, ale poslední. Jak ji navodit? Ježíš šel do pouště, Buddha do lesa, avšak nejlépe je celý proces popsán v příběhu mistra Seung Sahna. Ježíš byl zkoušen 42 dní, protože již věděl, Buddha musel nejprve poznat - proto mu to trvalo tak dlouho. Seung Sahna zvolil zkoušku 100 dní.

Podívej se na lidi. Zajímají se o všechno jiné než o to co je tady a teď. Čtou noviny... čtou knihy... sledují televizi, poslouchají rádio, hrají hry... oni si nahradili skutečnost iluzí...


[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

14.11. 2001