Odpověď na otázku č.212

Otázky a odpovědi [Zpět] - [Tisk]

Ahoj slepý osle díky tvým stránkám jsem také pochopil, že nirvána je totální zánik na vždy na věky věků a máš v tom naprostou pravdu ale i kdyby uplně zanikl vesmír jako že jednou určitě zanikne tak se říká, že historie se znovu opakuje aby pak vesmír a všechno co je v něm zase znovu i po úplném zániku znovu nevzniklo nanovo. Jak zabránit tomu aby se vše neopakovalo znovu?

Právě si sám zasadil semínko toho, přání toho, aby se to všechno opakovalo.

Jak tomuto novému zrození vesmíru zabránit?

Stačí když zmizí ten, který si s tím vším láme hlavu.

I kdybych se dokázal úplně rozpustit do nirvány a byl úplně v nirváně tak vím, že už by mě bylo všechno jedno a nebyl bych, ale co kdyby se vesmír zrodil zase a z částeček by zase začala všechna ta iluze vznikat znovu jak se tomu znovuzrození znova vyhnout.

Tak až budeš opravdu úplně v nirváně, nech to na té nirváně.

I ty by jsi pak mohl začít znovu existovat uvědomuješ si to!

Když zanikne snící... jak by mohl znova vzniknout nějaký jeho sen?

Jak se tomu vyhnout?

Dokud si otrokem těchto chutí a tohoto strachu... nenajdeš nikdy řešení, protože jednáš na jejich rozkazy... jenž v sobě nesou touhu tě ovládat a žít zkrze tebe věčně.

Potom by jsi musel projít zase nějakým existenčním procesem znova než by jsi se rozpustil v nirváně. A tak se to může opakovat stále dokola do nekonečna že vesmír se bude pořád znovu zrozovat a pak zase zanikat. Co s tím? Předem děkuji za odpověď doufám že mě brzy odpovíš.

Věnoval si příliš pozornosti bludnému myšlení. Měl si nejprve věnovat pozornost tichu a přesunout se tak do pozice němého oka jenž je nad tím vším myšlením. A pak bys nebyl sužován tím co jsi si právě vymyslel.

Vím že brzo budu nic a to bude panečku něco co se nedá vůbec popsat slovy, že se rozpustím v nirváně moc díky za tvoje stránky díky nim jsem pochopil že celý velký vesmír je úplně zbytečný a veškeré bytí a existence také vše je úplně malicherné totální prkotina. Život je totální nic.

Díky tobě chápu, proč jsou jisté nauky tajné. A že pro jejich osvojení musí být člověk schopen přinést tu nejvyšší oběť. Vše má dvojí povahu... a tak nauka, která má projasňovat... v nesprávných rukou se dá stejně dobře tak využít k tomu, aby lidi ještě více pomátla. Proto mistři odmítali učit ty, kteří byli příliš pohodlní a chtěli využít nauku k svým nízkým cílům. Jako je pýcha a moc. Což se v dnešním světě na 99,9% neustále děje... kdy v pohodlí křeslíčka, začtení do studia mouder zaplacených cizími oběťmi... vaše ega, mysli kráčí mílovými kroky ve svých snech vpřed. Sukovice dnes byla by zapotřebí mnohem více než v dobách skutečných mistrů.

Beznadějný případ


[Zpět] - [Tisk]

01.10 2007