Odpověď na otázku č.209

Otázky a odpovědi [Zpět] - [Tisk]

Nesouhlasím s článkem Poslední kydání. Ty jsi napsal v tomhle článku jen jednu stranu mince.

To co jsem napsal není žádná strana mince. Pokud máte ten dojem... že je třeba zasáhnout... něco podpořit a obhájit... pak si sami sebe ptejte co vlastně bráníte a za co bojujete... co se snažíte protlačit a světu vnutit? Co by ti asi pravil Buddha... když bys reagoval na jeho tvrzení "Život je strádání" svým... že "popisuje jen jednu stranu mince..." že jeho poznání je poloviční. Mně je jen jasné, že tíhnutí k pozitivnu je základní stavební kámen vaší bídné budoucnosti... bohaté jen na další naděje a sny.

Jak by jsi mohl zažívat radost, když k ní nemáš kontrast?

Jenže já se nezajímám o to jak dosáhnout zažívání čehokoliv, nýbrž o to zda-li je to zažívání skutečnost nebo sen... a pak kde se uskutečňuje a komu patří... proč vzniklo a proč zaniká odkud přišlo a kam odchází.

Představ si že jsi vším, máš všechno a nekonečný život. Co budeš tak dlouho dělat? Vždyť to musí být strašná nuda.

A kdo ti řekl, vše je ohraničená množina něčeho, jenž se dá dokonce někým vlastnit a že věčnost je časově vymezený úsek? S takovými vymyšlenými vstupními daty můžeš tak akorát hloubit vlastní hrob.

A kdyby nebyl protipól, tak by nevznikl žádný pohyb, nebylo by třeba.

Pro mrzáky a hladové je i vězení Luciferovo útulným domovem, kde dostanou za práci jídlo, nocleh a lékaře. Ale pro toho kde je zdravý a silný... není důvod, aby uzavíral smlouvy a stavěl v potu si vlastní vězení.

Vesmír by neexistoval, jen čisté vědomí, které o sobě nic neví.

A to je pravda nebo jen domněnka nějakého snílka opírajícího se o nějaké představy o tom co by bylo kdyby on tu nebyl?

Podle mně je celý jen jedna velká hra, ve které se toto nekonečné vědomí o sobě dozvídá víc, rozdělené na menší duše v podmínkách pulzujícího života.

A co z toho ty menší duše jako mají? Co z toho má jazyk, že ti v chutích slouží? Proto mluvím k tomu jazyku... aby se osvobodil ze služby takovému nevděčnému pánu... a uhnil mu přímo v jeho nenažrané držce.

A děkuji za článek Seno fútra

To nechápu... jak můžeš děkovat... ty, jenž (jak z výše uvedeného vyplývá) nedokážeš uvést toto do praxe abys sám nepřišel o tu hezčí stránku mince.

Beznadějný případ


[Zpět] - [Tisk]

01.10 2007