Odpověď na otázku č.195

Otázky a odpovědi [Zpět] - [Tisk]

Dobrý den Mistře, obracím se na Vás s prosbou o radu nebo o vhled do naší situace. Jsme spirituální skupina, která společně pracuje, jsme hluboce propojeni. Učíme se pracovat s energiemi, které jsme uvolnili a teď jsme se dostali k něčemu, s čím si nevíme rady. Jedna žena z našeho středu mívá velice intenzivní spontánní zážitky na pomezí halucinací, kde dochází v "prolínání" nebo "rozkladu" časoprostoru. Je natolik silná, že to dokáže vrátit nazpět, ale vnímáme, že energie, která ten časoprostor boří, je naše společná, celé skupiny a že obrana, kterou ona staví, je jen dočasná a jak roste naše společná energie, nakonec bude zase prolomena. Z channelingu máme vzkaz: "Je to dar." Vnímáme, že funkční je, abychom na tom pracovali společně, a tak hledáme informace a vhledy, které nám v tom pomohou. Víme, že nejsme první, kdo na tohle narazil, ale v běžném knihkupectví nebo knihovně těžko člověk najde potřebnou inspiraci a informace ze channelingu nemusí být vždy komplexní, obzvlášť pokud už na Zemi jsou. Cítím, že můžete být jedním ze zdrojů světla, které mám naší situaci osvětli.

Můj pohled je takový, že jste za něčím šli a něco jste chtěli... proto jste tomu věnovali tolik energie aby to vzniklo. Cesty uvnitř člověka jsou nekonečné pokud chceme bloudit a nástroj jeho tvořivý je geniální, pokud chceme snít. A proč to všechno? Aby jsme měli smysl. Takže má rada vám nepomůže, protože vám vaše vlastní dílo dává pocit... je to vaše odměna za vaši práci. Těžko se jí dokážete vzdát a nepokračovat. Vytvořili jste svůj stín a ten se nyní chce stát realitou...

Musíte si odpovědět na dvě otázky, protože jste zapomněli jak to všechno začalo... jak se to všechno udalo do pohybu, že jste si začali něco představovat a pak k to k vám začalo i mluvit. Takže musíte objevit a přijmout to jako vlastní sny. A pokud toto nepůjde, pak si uvědomit kam chcete vůbec dojít. Protože nikam dál než ze své hlavy se nedostanete.

Proto zkušení mistři o tomhle "lucidním snění" zvaném Channeling nemluví protože znají jeho podstatu. A proto toto odvětví mohlo vzniknout jen na západě... jen v zemi ega, které chce být svaté nebo vyjímečné. Ostatně po smrti byste měli na channeling času dost a tělo by vám nebránilo v cestě. Ale nyní jste tady... tak nevím kam spěcháte.

Ale jelikož jste tolik energie vynaložili na budování toho... pak byste museli vynaložit dvojnásobné množství na odpoutání se od toho. A pro to v sobě nebudete mít ani chuť ani motivaci. Pak je vám těžko poradit...

A na závěr: Jak změnil channeling ve vašem životě činnost jako je třeba mazání másla na chleba...

Beznadějný případ

***

Díky Mistře. Miluju chleba s máslem.

Aut!

Beznadějný případ


[Zpět] - [Tisk]

18.04 2007