Odpověď na otázku č.192

Otázky a odpovědi [Zpět] - [Tisk]

Mohu vám říci jasně a směle... v tomto ani v žádném jiném minulém životě jsem se nenarodil.

Pokud je tomu tak, tak odkud jste sem přišel a kam půjdete pak?

K věštění mám odpor a to co píšete je silně zmatečné. Prosím nebalamuťte lidi. Jsem věřící člověk a určitě bych nechtěl být věštec, protože to jenom degeneruje lidskou svobodu, kterou dostali od Boha...

A jak prokážete že jste zrovna vy nebyl tím kdo byl obalamucen a nyní věří něčemu co nemusí být pravda?

Jste jednoduše mimo. A vím to velmi přesně...

Vaše jistota mě pobavila... rád budu mimo když mi dokážete, že to co víte není jen vaše myšlenková dedukce načerpaná z neprokazatelných černých klikyháků.

Po duchovní stránce se zabývám historií a co píše Bible... to je pro mne vodítko pro všechno.

A když je špatné vodítko... pak bude špatné i všechno ne? To musí být tak strašná představa, že musíte být připraven bránit Bibli a tu pravdu s nasazením života. Protože kdyby se rozmohlo to že by byli všichni 100% věřící... zmizel by hřích a nevědomost... a pak byste neměli už ani za co přijít do ráje... možná pak bude svatá nevěřícnost... :)

Lituji, ale co píšete je zcestné a není v tom kapka pravdy.

Chápu vás, že to pro vás bude zcestné. Každý kdo někam jde bude bloudit a děsit se zcestí. A život jeho bude plný překážek, nástrah a pokušení. Ale když vy čtete zdroje a mě byste nevěřil, zkuste si přečíst evangelium sv.Tomáše nebo nějaké zatím nepublikované gnostické texty nalezené v již před x desítkami let, jež právě věřící jako vy pokládají za blud... ikdyž v nich figuruje Ježíš.

Patrně byly vybrány do Bible jen vaší víře hodící se texty a proto může být vaše pravda snadno zmanipulovaná. Musíte doplnit střípek do mozaiky, který vám vaši předchůdci odepřeli.

Beznadějný případ

***

Díky za objasnění... Je dobré si rozšířit rozhled. J. Kristus říká. Není jiné cesty k Otci, než skrze mne.

Souhlasím... ale aby jste vy věděli oč jde, musíte zapomenout na Ježíše a Krista jako na osobu zapomenout na vnější spasitele a probudit sami v sobě to co se nazývá Kristus. To vše vám vysvětluje evangelium sv. Tomáše a něco o znovuzrození máte i v Bibli. Vůbec nechápu kde vzali překladatelé termíny jako je Otec, a království nebeské... protože když překládám si původní texty doslovné překlady tak se jedná spíše o termíny indické něco jako Otec = Átman atd. A protože v té době by tomu nikdo nerozuměl... spadlo tato cesta vlastní transformace pouze do víry ve spasení zvnějšku. A je smutné, že tomuto intenzívně šířenému klamu podlehla skoro čtvrtina planety. Ono je lehko oslovit člověka kterého potkalo něco nepříjemného. Ale zkuste oslovit člověka šťastného... zamilovaného. Bohužel doba je taková, že věřících bude přibývat... je to pohodlné.

Jinou variantu Bible nepopisuje. Je v ní napsáno, že každý jsme zhřešil a propadli jsme smrti.

Nejprve je nutné něco pošpinit aby se to mohlo za zásluhy očišťovat. Samozřejmě návod na očištění je zaručený a od Boha. A úchylný bude asi člověk co si rád čte v knize, která ho pošpiňuje. To mu pak zkazí náladu a strach způsobí že jeho pouta k této knize o to více se zpevní.

Duch sice putuje, ale zase se vrací... Na začátku, žel je člověk stvořen do tělesného těla. Duch či dchnutí života opouští tělo. Ano stav opuštění těla v naší psychice existuje, ale opět se navrací. To asi nebude to dlouhodobé spasení. Nemám v tomto zkušenosti.

Protože se na to koukáte pořád zvnějšku. Musel byste se postavit do svého středu, do svého zdroje kde vznikají jména a tvary... a projít za ně. Pak uvidíte jak to je. Zatím vás vichřice na povrchu vždy smete a může proměnit štěstí v neštěstí mrknutím oka...

Vím, že lidé ve své paměti mnohdy zaregistrují, že již někdy na nějakém místě již byli. To se mi taky stává, ale psychologové mluví o tom, že je to stav rozpomínání se. Neznamená to však to, že jsem žil v jiném těle, a že jsem navštívil stejné místo. Pro pohyb ve vesmíru lze proto jedině pomoci duchovních bytostí, které vám toto mohou umožnit. Je to otevřený stav třeba i v Alfa vlnách atd. si myslím. V dnešní době lze lecos podniknout, ale zní otázka za jakou cenu a přes které duchovní bytosti. Clověk může mnoho, ale nemůže všechno. Ale to bychom se bavili o bílé a černé magii.

Ano magie je toho všeho zdrojem. Nejprve něco musíte chtít, pak si to začnete představovat a pak tomu vdechnete život a zdá se vám, že je to skutečné. Proto říkám že se udáváte špatnou cestou. Jdete někam dál a dál... místo ke zdroji tak od zdroje... a k tomu vám pomáhají všechny bytosti které si přejete a které chcete.

Myslím, že se v tomto neshodneme. Protože mi mnoho odborníků četlo přímo z originálů, které podporují biblické učení, nezapadají mi vaše argumenty za věrohodné. Takže si myslím, že asi nemá smysl dále rozebírat věci, když na ničem se vlastně neshodnem. Děkuji za Váš čas. Napadá mě jeden verš... Skrze Boží milost jsme spaseni. A to taky díky Kristově oběti. Mějte se fajn.

Váš verš však Kristus sám neřekl... nikdy Ježíš neřekl, že díky jeho oběti budete spaseni. To jste si vy vymysleli a vyměnili jste spasení za víru ve spasení. Protože kdyby jste byli spaseni... k čemu by vám byl Ježíš, k čemu by vám byla Bible, k čemu Kristus? Proto tohle nechť je vám svědectvím proti vám. Abyste pracovali na odstranění své nevědomosti. Kristus nemůže poskytnout žádnou oběť... není komu, jen vaším snům... to byla Ježíšova oběť jež jeho vynesla do nebes, nikoliv vás... On ustoupil vaším snům... a nechal vás dělat si co chcete. Jen tak mohl jít do nebes. Ale protože vy nejdete v jeho stopách ale čekáte a čekáte. Pak bylo z milosti spaseno jen vaše utrpení, aby s vámi bylo jak dlouho jej budete chtít a nikdo vás nebude nutit ani trestat za to, že mu dáváte přednost, že jemu stavíte chrámy aby ono mohlo vzkvétat. Avšak každý kdo by zapřel sám sebe... a šel cestou ke ztracení duše své... ten může zdarma napíti se vody Života věčného. Dveře jsou otevřeny. Až budete se sami sebou unavíte a zastavíte možná je uvidíte přímo před nosem.

Beznadějný případ


[Zpět] - [Tisk]

18.04 2007