Otázky a odpovědi

Odpověď na otázku č.012 [Zpět] - [Tisk]

Otázka : Chtěla bych se zeptat jestli dokážete rozpoznat duchovní přičiny nemocí, kterou si lidé sami vytvoří. A nebo zda-li poznáte na jaké duchovní "úrovni" je člověk, který vás žádá o radu nebo o pomoc. Zkrátka jestli se dokážete naladit na jeho energii. Nebo to vůbec není možné? Vaše názory se mi líbí, někdy mám výhrady, pravděpodobně tomu nerozumím, někdy se mi to zdá moc agresivní. Nashledanou Monika vaše jméno).

Otázka :

Chtěla bych se zeptat jestli dokážete rozpoznat duchovní přičiny nemocí, kterou si lidé sami vytvoří.

Už jsem o tom naspal na www.oslikuv.net/mesias/prom10.htm ale trochu se k tomu zmíním... Zdraví je jen nemocná nemoc. Není žádné tělo, a tedy dalo by se říct tělo je jen obrazem. Nemoc sama je jen projevením napětí v mysli. Pokud není člověk ztotožněn a připoután k tomuto obrazu a pouze jej odráží jako film, pak nevzniká žádné moje tělo a tedy ani žádná nemoc. Pouze prázdné bubliny bez významu. Co rozlišuje co je nemoc a co zdraví? Je to oko? Ucho? Vědomí? Co je to? A co je to nemoc? Je to jen sen... "badtrip"... stvořený za jediným účelem... EGO chce být a chce tedy být zdravé... protože co je zdravé to je milováno... a co je nemocné to je opovrhováno. Pokud se tedy zanedbáváte... spustí ego NEMOC, aby jste o sebe trochu začali dbát... anebo abyste se něčemu vyhýbali... tak vás trochu vyděsí pro výstrahu a příště už si budete dávat pozor. Jakmile se ego dočte, že něco škodí... pak i tělo na to začne reagovat alergicky. Všechno projevené v "materiálnu" má svou příčinu v připoutanosti k nějakému objektu a ztotožnění se s ním a na tento objekt se váže veškerá karma, tedy chtění a utrpení. Co vidí... když oko dodává jen obraz... co slyší když ucho jen dodává zvuk... co rozpoznává nemoc... když tělo dodává jen pociťování? A na základě čeho je možné rozpoznat... toto je nemoc a toto je zdraví?

A nebo zda-li poznáte na jaké duchovní "úrovni" je člověk, který vás žádá o radu nebo o pomoc.

Není žádná duchovní uroveň, vše co je schopno rozlišit nějakou úroveň musí být odhozeno. Všechny hiearchie a postupy, cesty a cíle tvoří jen touha a tedy ego... protože se v nich chce vidět... nikdy takto neodejde. Tak jako se kapky chtějí dozvědět jestli už jsou mořem... to nemá konce. Dokud ego v tomhle samo neselže... a nevzdá se vysílením... ale to by však muselo nejprve hledat pořádně... na doraz... Když na tebe vyliju z nenadání kýbl ledové vody až budeš sedět na WC... nebudeš pár sekund vědět ani kdo jsi. A na jaké úrovni by někdo mohl být v tom úleku než se ego opět vzpamatuje a přihlásí jako individualita?

Nikdo nemůže žádat o radu... žádná rada není možná... vše je tak jak je... je tu pokušení ega pomáhat a tedy být někým potřebným... a tedy milovaným. Protože se nerozlišuje klam od skutečnosti... je tu mnoho sloužících. Souhlasím s Buddhou z jisté zkušenosti v tom, že nejsou žádné cítící bytosti... tedy to, co se samo prohlašuje za bytost je jen ego a tedy sen který musí být vykořeněn, protože pociťuje a tedy trpí. Utrpení je následek... dokud se nevykoření utvářecí činnost jež rozlišuje na "já" a "svět" nenalezne nikdo klidu! Protože klid zase hledá jen ego. Nikdy ho nenajde... protože vše zažívané je nestálé a podléhá pomíjivosti rozkladu a smrti. Jaký smysl se má tedy připoutat k nějakému pocitu a jej hlásat jako správný?

Zkrátka jestli se dokážete naladit na jeho energii. Nebo to vůbec není možné?

Žádná energie není... ale lze ji vizualizovat... nic není nemožné pro představivost... 99,9% věcí je ve snu možných. Ale musí se za to karmicky platit. Naladit se tedy není možné, ani jasnovidectví není možné... vše pracuje na jiném principu... stačí jen odhodit pochybnosti... a omezení co jste si sami vytvořili abyste mohli mít cíl... ale člověk, co to dokáže, a poznal čím je... tak nemá ani potřebu manifestovat to a předvádět se... Jsou tu lidé egem do snu nasazení, aby ego motivovali k cestě k cíli. Vše stvořené je stvořené jen k pokušení! Jaká marnivost... za životem tu smrdí jen hovno... proto je nedokonalý.... ale za smrtí... nejsou žádné stopy... proto je dokonalá.

Pokušení to je veliké... použít psychické síly a prodat je do světa... Málo kdo odolal... Ale člověk prohlédnuvší, již o nic neusiluje... protože vidí, že honit se dá jen za představou... již si sám z nevědomosti vytváří... a zároveň nerad by se stal překážkou či modlou pro "ostatní"... protože pak by neměl klidu... dokud by jej neukřižovali. Lidé totiž nehledají tak jak se má... ale utíkají pro lacinné pohledy, popisy a rady, které však jsou cizí a tedy tak labilní... že stačí jedna ostřejší konfrontace a celé přesvědčení takto nabyté se otřásá v základech... Pak se činí války náboženské! Proto je tak málo mistrů... protože nikdo si nevěří... mistr poznal... že hledat jistotu je nesmysl a tak je v klidu... jiní hledají jistotu a proto bloudí a požadují správné a pravé rady... protože jejich ego chce být "In". Tedy správné, aby bylo milováno Bohem či davem. A protože lidé pochybují o sobě samých stávají se otroky různých mistrů, textů a směrů... ale nic tím nezískají. Jen marní čas, neboť neví odkud to vše vyšlo a že vše je prázdné. Jsou to jen hromady hnoje a kůly k uvázaní slepých oslů. A protože lidé neví co je správné a pochybují o sobě samých... stále nad sebe vysvěcují až nemožné věci... třeba si psala o vegetariánství... kdo řekl, že je to správné? Vše co je správné je špatné... vše co je dobré je zlé. Vše co je láskou je nenávistí. Vše co je svaté pochází z pekla.

Když přijde někdo ke mě žádat o potvrzení... znamená to že pochybuje... a nehledě na to kolik toho odcvičil... stačí když řeknu NE! A ten člověk je v prdeli... takže ty roky cvičil zbytečně. Mistr ví, že nic neví, ale žáci si myslí že jo. On si s nimi jen hraje... a dva kouhouti na jednom dvoře se nesnesou... proto vás mistr bude držet v nevědomosti tak dlouho než umře. Kolik Sai-Baba osvítil Sai-Babů? Kolik Dalajláma osvítil Dalajlámů? Kolik patriarcha osvítil Patriarchů? Jak dlouho vám bude trvat, než dojdete k poznání, že Buddha, Kristus, Mistr je vaše prázdná mysl?! Která sebe samu klamala a o sobě samé ty roky pochybovala a v sobě samé ty generace trpěla?! Vše je v mysli! Celé to svinstvo, které vás pronásleduje tak, že se dáváte na útěk k Bohům a modlitbám a kdo ví k jakým výmyslům! Kam chcete od sebe utéct, když mysl a svědomí je všude s váma?! Pak není divu, že musíte sloužit těm, jež vám prodávají jen slova... barevné lentilky pro vaši plačící rozpolcenou mysl...

Vaše názory se mi líbí, někdy mám výhrady, pravděpodobně tomu nerozumím, někdy se mi to zdá moc agresivní. Nashledanou Monika.

Názory jsou jen kládami v oku. Kdo potřebuje se něčím řídit? Loutka, otrok nebo svobodný? Nehledejte vlastní vhled ve slovech jiných! Nikdo z tohoto světa vám potvrzení nemůže dát! Mistrovi je jedno jestli jí vegetariánské jídlo nebo škvarky... nemusí si vůbec vybírat a může být ten nejvybíravější... ale jaký je rozdíl mezi mistrem a vámi? On o tom co dělá nemůže nikdy pochybovat... proto na něj neplatí žádné správné a špatné hatapatlaniny... nikdo jej nerozhodí... protože on o sobě nemůže už pochybovat. Vy sebou nosíte pořád tu věc... která chce být dokonalá... a ta věc pochybuje jinak by si takový cíl nevytýčila... mistr prohlédl tu věc... a od té doby je zcela přirozený a ať dělá co dělá nikdy sám se sebou nebojuje! I kdyby se proti němu spiknul celý svět a žaloval ho... on se bude jen dobře bavit. Ale ve skutečnosti není žádný mistr... to touha činí mistra... bez tužeb a tedy cílů... bez snů není mistrů ani Bohů ani svatých textů... vše je prázdné. Svatost a hřích je jedno a totéž... Buddha Kristus a ožralý nemytý bezdomovec s cigárem za uchem je jedno a totéž... nikde není žádný rozdíl! Avšak vše co jsem řekl, bude vám na nic, protože vy jste to jen slyšeli, ale neviděli jste to... proto lze do vás kdykoliv zasít pochybnost... budete zase jen nazdobení... a bylo by lépe kdybych mlčel... protože vás tím uvrhnu do lenošení.

Slepý Osel
[Zpět] - [Tisk]

08.04. 2004