Promluvy

O vírách, zážitcích a energiích [Předchozí] - [Obsah] - [Následující] - [Otázky] - [Úvod] - [Tisk]

Jak bylo řečeno, všechno souvisící s "já", s nějakou individualitou ať je to už jeho horoskop, jeho numerologie, jeho tarototový osud, jeho víra, jeho Bůh, jeho minulý život, jeho karma, jeho aura, jeho energie, jeho čakry, jeho kundalini, jeho osvícení... to všechno je jen odnož iluze iluzí a tedy další nabídka pekel!

A proč? Protože tam kde je "já" je i oddělenost, tam se vytvářejí hranice. Nyní už to není jen jedno tělo, ale dalších sedm těl a tedy sedmkrát potvrzená hranice a sedmkrát silnější základna. Skutečnost začíná tam, kde končí poslední hranice. Ať už je to astrální tělo, nebo duchovní tělo, nebo aura... stále je to totéž ego! Nikdo nemá energie, nikdo nemá ani na ně nárok! Jedinný příděl poskytuje peklo a to velice chabý, protože nakonec ať je to vegan, makrobiotik, nebo léčitel a nebo mistr energií, nakonec se jeho energie vytrácí, tělo mu sesychá a následují nemoci a smrt. Je to zbytečně vynaložené úsilí a marnění času. Je to odstavení království nebeského na druhou kolej a sloužení ve službách Belzebuba potešením a zdokonalování svého "já". Za všechno pekelné se musí platit. Abyste mohli platit, musíte sloužit rozšiřování a budování pekla. Takový léčitel Reiki prvního stupně musí nejprve poskvrnit stovky lidí a nakonec zaplatit částku 100 000 jen aby mu Bůh udělil právo léčit a vydělávat. Léčitel jen napravuje zničené služebníky Belzebubovy a šup s nimi do víru pekelného kotle, aby mohli dále odvádět potřebný výkon a dále se účastnit na roztáčení karmy celého vesmíru. Takže léčitel, si to pak nakonec hezky vypije, neboť i on se zapletl do karmy těch které léčil. Kristus neléčil nemoci, ale nemocného. Jeho princip byl zcela nepochopen a předělán na Reiki. Stačí aby věřil léčitel i pacient a zázraky se dějí. Vše je to jen psychologicko spirituální sugesce. Musíte s léčitelem spolupracovat a tak se postupně naladit a stát se opilým... zhypnotizovaným.

A jak se ty kouzla zážitků, mandal, vnímání energií, aur, skřítků i léčení dějí? Vše se odehrává jen v lidské mysli. Tam jsou všechny symptomy, i vjemy.

Jak to pracuje? Využíváte svou představivost ve službách ega. Podívejme se na následující.

Zavřete oči a představte si auto. Vidíte jej? Ano? No to je prima! To jste duchovní lidé, jdeme dál, jakou má barvu... zameřte se na to... vidíte ji? Ano? No to děláte pokroky, a jaké má SPZ... to je jen pro opravdové mistry... pořádně se soustřeďte zkoušejte to znovu a znovu... máte to? No a teď vám řeknu že jste viděli auto, které skutečně existuje, v takové barvě, v takovém typu i s takovou SPZ. Nebudete tomu věřit, ale je to tak. Klidně si to ověřte. Jste jasnovidní! Chcete to ještě pár let tréninku imaginace a uvidíte ty zázračné obrazy. Zde máte knihy jak techniku rozvíjet a zde je můj šek na 3.000 Kč což je jen směšná částka, za to že jsem vás vysvětil za jasnovidné a duchovní lidi. Příjdu i zítra, avšak z nějakým šamanským odvarem, aby to představování nabralo i jiné dimenze.

Ale nejen obrazy umí ta vaše vnitřní promítačka... umí napodobit i zvuky i pocity, i vjemy všeho druhu. Tak jako ve snu to bude reálný, když se tomu věnuje pár let cvičení.

Kdo trénuje dosáhne fantastických zážitků... dokonce dokáže bděle snít, tak jako v noci. Dokáže cestovat po vesmíru rychlostí myšlenky. Zkuste třeba toto... zaměřte se na pravou půlku zadnice. Tam je prdelní čakra. Soustřeďte se a představujte si tam kruh energie. Ta energie je nejprve koncentrována v jednom bodě. Nevzdávejte to hned... chce to trochu cviku a důvěry. Pár hodin vymývání mozku na důvěryhodné přednášce se spoustou obrázků a výsledků jiných kurzů. Brzy se ta energie projeví jako brnění a pálení, pak tu energii roztočte dýchejte tím bodem. Pročisťujte to a brzy se to rozvine do kruhu, který bude vibrovat. Získáte tak schopnost jasnoprdění. Škoda že nemám finace, abych vám dokázal ten podvod. Nechal bych si vyfotit auru v jeden den u třech fotografů, avšak pokaždé pod jinou identitou. To byste viděli ty změny :-).

Takže všechna vaše práce je jen velká imaginační hra za zavřenými víčky, a u pokročilých i bez zavřených víček. Takoví lidé pak vidí různé bytosti, skřítky a elfy, vnímají různé energie a vlny. Samozřejmě, že výsledky jsou věrohodné, protože ve snu vše ladí. Takže nějaký senzibil může objevit cokoliv na této zemi, protože informace nikam neodchází! Každý má přístup úplně ke všemu co se kdy v tomto vesmíru odehrálo. A proto vám říkám, že ego umí cokoliv kromě jediného. A to je jeho nebytí. Mysl umí cokoliv, ale neumí nemyslet. A tento genius(ego) ve vaší tvůrčí dílně, dokáže napodobit, bolesti i radosti, stavy depresí i blaženosti, světla i temnoty, veškeré halucinace na vše úrovních vnímání. Stačí mu pozměnit vstupní údaje udělat z jednoho těla sedm, z ega duši a jede to jako po másle. Kdo nevěří, ať si dá pár jointů, pro nastartování toho mystična a duchovna. Avšak ve všem kde si lze uvědomit "já", kde se ztotožňujete se zažívajícím, kde vnímáte, že se to děje vám... to vše je klam, iluze a dílo pekelné. Je to prima zkušenost, ukazující vám jak si můžete hrát, ale nikdy vás nedovede do trvalého stavu království nebeského. A proč? Protože všechno umělé se musí uměle navodit a všechno umělé jednou taky skončí... tak jako všechny sny. O sen se musí pečovat a cvičit. Děti jimž patří království nebeské, vůbec toto nevnímají. Ani jedinné tělo, ani jedinnou energii, protože se ještě neztotožňují s nějakou iluzí "já". Oni jsou jen kolemjdoucími, jen diváky bez pociťování a uvědomování toho co se děje. Vy jste už zažívající, prožívající a tedy živí, trpící a umírající. Děti se nemusí nijak snažit a jsou blažené 24 hodin denně. Vy se musíte piplat a jste blažení jen v hladině alfa a to jen po dobu pár hodin. Všichni velcí mistři varují před zážitky. Ale byznys... to na svých seminářích a na stránkách svých knih záměrně neuvádí. Dnes totiž může napsat knihu kde kdo, a tím se stane mistrem ve své slátanině ze dne na den! A pak už to fičí...

Co se týče víry. Stačí malý příběh, velká vykopávka, "svatý text", pak se to zveřejní, tisíce lidí to omelou vytisknout a najdou se hned noví věřící a ti budou věřit a věřit až najednou se začnou dít zázraky. Najmou se i malíři, jež to všechno ze své fantazie namalují aby to bylo věrohodnější! Tak během tří generací půjde už o fakt, a mnozí lidé budou komunikovat s oními světci, a sdělovat poselství a ti co budou věřit mnohem více, ti budou mít i stigmata. Bravo! A tak se lež potvrzuje lží a rozšiřuje se to na davový klam. Každý má právo na svou lež, a každý má právo na svobodné vyznání nějakého názoru či víry opírající se o tuto lež. A ti co té lži nevěří jsou zatracení hříšníci. Sami sebe se ptejte proč potřebujete víru. Protože máte strach z neznáma! Víra vám dodává uspokojení, naději i útěchu. Psychologové zjistili, že člověk nemůže žít bez lží. Aspoň nějakou malou ideologii. Něco čemu by se dalo věřit. Malou naději zítřka. Stačí vám nějaká modla, talisman, krucifix obrázek či jiná hračka-cetka a jste blažení. Staří lidé nepustí krucifix z ruky, je to to poslední co jim dává naději.

A proto vám říkám váš Bůh, Aláh, čo cokoliv jiného je jen placebo posílající vás do peklel. Je to jen dudlík pro malé dětičky aby neřvaly strachem! Kristus mluvil o víře, ale nikoliv o víře v nějakého Boha! Ó jak mále víry jste, zcela tumpachoví a ustrašení a uplakaní.

Rád bych uvedl, že nejsem ani ateista ani věřící... a proč? Protože neexistuje žádné mé "já"! Nehodlám ho tvořit a krmit ani mu sloužit a za něj se modlit!

Zlatý výrok vznešeného, dokonale probuzeného a osvíceného. Buddha to vše smetl nejvyšším poznáním, které kdo vyřknul a toto zní. Toto není moje tělo(ani jedno ze sedmi) toto není moje duše(ego), toto nejsem já(mysl). Čím vyťal hned ten kořen na začátku, než se stihl rozrůst ve strom fantasmagorií. Dále poznamenal, že neexistuje žádná duše(vědomí, vyšší "já") jež by bylo možné učinit věčnou, a taky že nelze nalézt žádného tvůrce ani Boha.

Kristus říká to samé... kdo hledá najde a bude otřesen. Kdo poznal svět našel mrtvolu... nepečujte o svůj život ani o to co byste jedli a čím byste se odívali... a já doplňuji, nikoliv jen o tělo ale o žádné "já", protože nemůžete ani zrnko přidat k jeho dokonalosti!

Marníte čas ve hrách Belzebubových plných mámení.

Znám mnoho léčitelů, zázračných, vyléčili tisíce lidí, ale nemocného vrabce, pochroumanou mouchu ani uvadlou kytku nedokázali vrátit do původního stavu. Kdybyste jen věděli... Ono ve skutečnosti žádná nemoc neexistuje! Jsou to jen symptomy, se kterými si hraje ego. Vy jste loutka a ono vás drží na úzdě. Když moc neposloucháte, přitáhne otěže. Problém je v tom, že vy se ztotožňujete se vým tělem, a proto ty symptomy vnímáte jako svou součást.

Vaše zdraví je tak chatrné, že mi stačí deset vteřin a budete se cítit zle. Stačí vám ukázat podvrhnuté snímky a výsledky testů a oznámit vám, zcela vážně z pozice primáře, že máte rakovinu... a je po nadějích, i po zdraví, protože brzy ta rakovina skutečně propukne. Stačí tak málo. A léčitel zná ten princip, ale jen z té druhé strany. Tedy ze strany uzdravování. Vše se děje na úrovni vědomí, materiálno neexistuje! Jako když k vám ve snu příjde stařík a udělá čár máry fuk a máte nádor jako bič. Vy ten nádor dostanete na všech úrovních vědomí potvrzený. A pak příjde druhý stařík a udělá čáry máry fuk a je po nádoru. Tak je to snadné v tom snu. Kristus tedy neléčil žádného nemocného! On toho nemocného zabíjel. A tím zmizely všechny jeho problémy způsobené sugescí a čarováním démonů i ega. Nevěříte? Zajděte k hypnotizérovi a nechte si naordinovat, třeba lupénku nebo stigmata. Během pár dní to máte... jen tak z fleku projevené na svém těle. Všechny nemoci tak jdou... je to snadné... zasadít semínko a počkat až se probudí :-).

Bůh nemůže onemocnět! Může se nechat jen doblbnout aby tu nemoc stvořil. Vědění dodává peklo, a vy to realizujete pomocí nástrojů tvoření do posledního puntíku. Stačí vás jen doblbnout, a vystrašit. A tak se vám pak všichni čerti smějí a nabídnou vám i řešení... trochu si v pekle přiložit pod svůj kotel, protočit karmičku a zaprodat se Ďáblu. A tak platíte jen za svou nevědomost! Uvěznili vaši mysl a stali se z vás jen otroci, které si peklo vychovává, vzdělává a pěstuje. Můžete cvičit třicet let a stanou se z vás velcí jogíni, duchovní mágové a iluzionisté. Budete chodit po vodě, po žhavém uhlí, budete materializovat... Ale nikdy se nestanete osvobozenými, protože jste se mamlasili jen ve svém snu a veškerou píli a čas jste věnovali peklu. A možná že jste jim věnovali i své mnohé následníky.

Pamatujte si toto: Ti co od vás berou peníze... v podstatě říkají... přijďte i zítra, protože dneska jsme to odflinkli. Lékař sice může vyléčit chřipku... ale jen tak jako :-). Psychiatr rovněž může vyléčit depresi, ale jen tak jako. A duchovní mistr vás může levně zasvětit a vysvětit, ale jen tak jako. Hlavně když ta příčina zůstane zachována... ta jim slibuje i zítřejší práci! Vše je to dílo pekel ta vaše duchovnost! Platíte jen za lži a je to jen recese, mánie, móda, hračky a povídačky staré babky. Víte jaká je cena za skutečné zasvěcení?! Je to odhodlání obětovat vlastní život se vším všudy, nikoliv jen 10 000! Skutečný mistr by vás nezasvětil ani za deset miliónů! Musíte dát vše! Naprosto vše! Jinak vás vyrazí neboť toho nejste hodni. Tady nejde totiž o hru rozmazelných a mlsných dušiček!

Proto vám říkám, vyprdněte se na honění zážitků a vysvěcování ega, protože marníte jen čas. Vyprdněte se na sbírání a pěstění energií, protože žádná energie není! Když vás ve snu pokope vysoké napětí, nikde žádné dráty nejsou! Kde by váš mozek snesl připojení na 24 KV! Probuďte se! Sníte vysilující sen hledačů, poutníků, hříšníků či duší a dokonce dětí Božích! Takové fantasmagorie! Zřejmě jsem se probudil v blázinci nevyléčitelných případů!

Obyčejná Nula


[Předchozí] - [Obsah] - [Následující] - [Otázky] - [Úvod] - [Tisk]

21.04.2003