Promluvy

O kriminalitě [Předchozí] - [Obsah] - [Následující] - [Otázky] - [Úvod] - [Tisk]

Tam kde jsou zákony tam je i kriminalita. Zákony vytvářejí kriminalitu. Tam kde je pravidlo tam je i porušení, tam kde je zákon tam je i trest, tam kde je povinnost tam nemůže být demokracie ani svoboda. A tam kde není svoboda tam je utrpení, strach, hněv, násilí a agrese. Jen nesvobodný a ustrašený člověk může tvořit zákony a páchat kriminalitu.

Zákony se tvoří ze strachu. Slouží bohatým a mocným, protože takoví lidé mají strach o všechno to co jiným ukradli. Tam kde je bohatý tam je i mnoho chudých. Tam kde je mocný tam je i mnoho poddaných. Proto mocní a bohatí utvořili zákony zajišťující jim bezpečí a ochranu před spravedlností. Vytvořili své peníze, armádu a policii, trochu zvýhodněnou oproti jiným profesím. Vytvořili zákony, ale sobě udělili vyjímky tzv. imunitu. Aby mohl být člověk bohatý musí ukrást majetek jiným. Aby byl člověk mocný musí ukrást jiným svobodu. Tak jsou jejich zákony zlodějské a nelidské. Nikdy nezajistí spravedlnost a demokracii.

Nejsem vyznavačem anarchie. Ale zároveň tvrdím, že zahradník, který si do zahrady vpustí divoká prasata spláče nad výdělkem. Že majitel, který udělá kozla zahradníkem bude třít bídu. Ač se snaží sebe víc, výsledky se nedostavují, ani petice, ani stávky ani volby nic nemění. Dokud kozlové a prasata budou v jeho zahradě. Společnost je jako jedno velké stádo prasat. Rozdíl je jen v pravomocech a volných rukách. A tak malé prasátka živí ty velké. Lidstvo není vyspělé. Je nesvobodné, hnáno žádostmi. Zákony jsou berle této zkorumpované společnosti. Zajišťující pořadník u korýtek. Nejprve mají přednost velká prasátka a na malé zbývají jen drobky. Ten kdo má větší tlamu se více nažere. Jak poznáte prasata? Prasata se živí jen hubou, svým rypákem. Místo rukou májí jen kopyta. Jsou to tedy jen příživníci vaši. A umí jen vřískat na okolí když mají prázdné koryta.

Proto chromý který neodloží berle bude stále nemocen. Nikdy se nenaučí chodit po svých. Stále se bude opírat a spoléhat na berle. Aby se jich pustil je nutno překonat vnitřní prase a sobectví. Zrušit jeho zákony a začít od správného základu protože všechny zákony jsou jen o majetku. Jen strach o majetek o vaše pečlivě vydobyté a nakupené věci dodávající vám totožnost, autoritu a iluzorní štěstí. Ať považujete ve své sleposti cokoliv za svůj majetek, zdraví, život, tělo, peníze... pak vznikají od toho zákony a pravidla zajišťující regule této souteživé hry. Tam kde není "já" a jeho sobecký mamon není třeba zákonů.

Tak jsou mnohé primitivní společnosti na vyšší úrovni. Jsou to lidé a ne prasátka. Jak jsem již řekl zákon souvisí ze strachem. A tam kde je majetek tam je i strach. Zákony tedy slouží bohatým a slouží k tomu aby sociální kontrast byl zachován. V primitivních společenstvích nemá bohatství žádnou cenu a není tu strach o své pokladnice. Mnozí jsou si rovni a proto nepotřebují ani armádu ani policii, ani kapitalismus ani socialismus a už vůbec ne demokracii. Každý si zajišťuje spravedlnost dle svého. Příčina toho proč to tu tak chátrá a proč kriminalita a brutalita vzrůstá tkví v sobectví těch ustrašených zákonodárců. Jestliže vydírám tisíce lidí ukrutnými daněmi, musím se bát, že jednoho dne se ty tisíce lidí začnou bouřit, protože uvidí jak si žiju já a jak oni. A mohou povstat a zbaví mě všeho co jsem jim ukradl od huby. Legálně, tedy díky mým hezkým a vypečeným zákonům, které jsem prosadil lstí nebo násilím abych si mohl zkrze ně nakrást pro sebe na úkor jejich chudoby a otroctví.

Takže jak vznikají zákony? Na počátku je strach. A strach zakládá společnost. Neboť jen ustrašení lidé se spojují. Ale brzy je strach převálcuje a začnou se bát i sami sebe. A proto musí vytvořit zákony. A zákony vytvoří kriminalitu a kriminalita vytvoří nový strach a nový strach vytvoří více zákonů a více zákonů je příčinou pro vznik větší kriminality no a tak pořád v bludném kruhu strachu do kolečka... Zákony tedy tvoří strach. Strach, který je spojen s majetkem. Majetek je objekt lpění které nahromadilo nějaké "Já". Odkud? Od jiných. Tak jako křeček v noci, když všichni spí nebo pracují kuje pikle a vykrádá celé teritorium. Pak jde a všechno co nakrad uschovává do své nory. Nikdy nejsou v noře dva křečči. Protože brzy by začly přenice. Jen nenasytnost vede ke sporům. Jen nenasytnost vede ke strachu. Jen nenasytnost dělá z přátel nepřátele. Tehdy by se v jedné noře museli křečči dělit, museli by ustanovit pravidla a zákony spravedlnosti. Brzy by ani to nestačilo a začali by prosazovat demokracii a svobodu. Každý na svém písečku, žádná dělba. Nenasytnost by je dovedla až okrádání, intrikám i k vraždě toho druhého a uchvácení jeho majetku. Neboť nenasytnost křečků je veliká. Ikdyž mají plné břicho stále cpou do své tlamy. Jsou zkrátka nemocní a jejich oči jsou stále hladové.

U lidí křečků je to jinak. Ti si nory nestavějí tady. Svoje zrní jež stihly nakrást na svá konta, si neukládají tady, aby to někdo nevytuneloval. Neboť zloděj se bojí zloděje, protože zloděj ví jak snadno se dá krást. Zná ty finty a proto ví kde jsou peníze bezpečné před ostatními zloději stejného kalibru. A rovněž žádný svůj majetek tu nemá. Staví vily v zemích kde na něj ti co okradl nemůžou. Nejlépe v zemích s vízovou povinností, pevnými zákony a stabilním režimem, aby mu před jeho vilou neskandovali tisíce okradených demonstrantů nebo aby se tam náhodou nekonalo znárodnění nebo privatizace. Chce si v klidu užít to co nakradl. Proto abyste našli tuneláře vlastní země, stačí zjistit kdo za posledních dvacet let má konta v jiných zemích a kdo má vily v jiných zemích. Podle toho je snadno najdete. Ať vám doloží všechny svoje příjmy. V pravdě mezi námi, poctiví se bránit nebudou, zloději se sami usvědčí svým křikem odporu.

A proto vězte že je snadné soudit přestupníka. Ale kdo vyrábí tohoto přestupníka? Kdo je tu vinen? Kdo tu vytvořil takové podmínky? Přestupník je výtvorem a obrazem zdejších podmínek. Je výtvorem této společnosti. V žádné zemi kde se lidé mají dobře není tolik brutality a násilí. Když vezmu jakéhokoliv zločince a budu jej vychovávat v ušlechtilejších podmínkách bude to zcela jiný člověk. Mohl by to být génius, umělec, vynálezce... kdo ví. Ale tak je o tyto možnosti okraden protože nemá na školy a jeho génius se začíná využívat jiným směrem. Mnozí teroristé zloději a hackeři jsou malí géniové, jež objevili trhliny v tomto systému zkorumpovaných. Většinou útočí na majetky těch velkých zlodějů. Nemají nic proti obyčejným poctivým lidem. Nikdy nemohou napáchat takovou škodu jako ti teroristé a tulneláři v kravatách schovaní za zákony. Žádný terorista nemůže totiž ovládat a okrádat celý stát. Terorista bojuje za svá práva a za svou svobodu od těchto zkorumpovaných zlodějů, všichni zločinci bojují jen za spravedlnost! Vidí že petice, demonstrace ani volby nikam nevedou a tak se rozhodnou konat na vlastní pěst.

Jsou tu daleko větší zločinci, které přehlížíte. Malí zločinci jsou jen záminkou pro prosazování vyšších daní, přísnějších zákonů. V pravdě jsou zločinci dětmi rěžimu a trumfy politiků proti občanům. Čím více strachu lidé mají, tím rychleji peněženky otvírají a tím rychleji k urnám pospíchají.

Vězení nikoho nenapraví, spíš zdokonalí. Hněv, pomsta a volání po spravedlnosti nabyde na intenzitě. Navic po deseti letech máte ve vězení něco jako domov, rodinu, i přátele jež vás nesekýrují ani nezradí, venku vás nikdo nezná a ani se k vám znát nebude. Přitom stačí tak málo. Dokážu každého člověka změnit během sedmi dní. Vězni mají na rozdíl od vás čas na cvičení i na chápání, předělal bych vězení na klášter ani mříže ani cely by nebyly potřeba. Nikdo z vězňů by neutíkal pryč do toho světa plného utrpení, nedostatku a otroctví. A ti co mají doživotí by plakali radostí. Ti co mají doživotí jsou tak blízko vysvobození jako nikdo jiný. Vnesl bych jim svobodu dovnitř toho nejtemnějšího vězení a mnozí by prosili o prodloužení trestů. Proto pokud máte někoho ve vězení prokažte mu službu a pošlete mu tyto stránky. A brzy se vězení stane líhní Buddhů, které budou muset sponzorovat ti bohatí, ti jež je tam uvrhli. Tresty se stanou cestou k vykoupení a vězení se stane rájem. Bude praskat ve švech. Mnoho lidí se bude nechávat schválně zavírat... až jednoho dne nebude na ty bohaté moci nikdo pracovat :-). Tehdy tím čím politici zacházeli, tím také sejdou. Zapleteni ve vlastních zákonech humanity a demokracie lidé se jim vysmějí. Třeba mnozí vběhnout do parlamentu a 30 politiků zastřelí jen aby dostali doživotní klid, stravu a byt. No a tak než politici mafie a vykořisťovatelé vymizí budou slušní lidé před nimi chráněni za vězeňskou zdí a navíc duchovně porostou desetkrát rychleji než tam venku kde není na to čas.

Obyčejná Nula


[Předchozí] - [Obsah] - [Následující] - [Otázky] - [Úvod] - [Tisk]

01.04.2003