Promluvy

O pravdě a lži [Předchozí] - [Obsah] - [Následující] - [Otázky] - [Úvod] - [Tisk]

Není žádná pravda a není žádná lež. Všechno je to jen závěr mysli. Nikdy nezvítězí pravda a nikdy nezvítězí lež, protože pravda je závislá na lži a lež je závislá na pravdě. Vše je relativní. Lež i pravda trpí, jsou to trpící výtvory vaše. Byly vytvořeny a postaveny k vysilujícímu boji. Pravda bojuje proti lži a lež proti pravdě. Ale nikdy tato bitva neskončí dokud tu bude ten rozhodčí. Vy jste soudce. Vy sami jste lží. A tak všechno co vám slouží, co přispívá a zapadá do šuplíků vašeho lpění nazýváte pravdou a všechno co tam nezapadá a ohrožuje váš klid nazýváte lží. Pravda je jen lež sloužící lži.

A tak vzniká všechno utrpení. Celá svatá trojice nutná k potvrzení existence, nutná k vyřknutí soudu strádá. I soudce i pravda i lež. Spaste to všechno utrpení. Zabte soudce a vědění které soudce tvoří. Vzdejte se sami sebe.

Lež a pravda jedno jsou. Je to vaše levé a pravé oko. Lpění a strach. Už se tady chodí od lži k pravdě přes pět tisíc let. Pravda je mýtus. Část snu utrpení. Všechny sny se pravdy bojí, bojí se skutečnosti bojí se probuzení. Proto vyhlašují vše co snům prospívá za pravdu. Pravda je cíl snů. Cíl, který znamená lepší zítřek a lepší podmínky pro pokračování snů. Pravda je jen lepší zítřek pro lež. Díky pravdě může lež přežít. Jen to co je nenaplněné ve snu existuje. To co je naplněné se probouzí. Naplněný sen neexistuje. Naplněná touha, ideál, dokonalost je neskutečným cílem kvůli kterému se tu bojuje a vraždí. Pravda je jediným motorem snů, základní kámen pekla. Bič jež sám sebe tvoří a sám sebe bičuje.

Žádný výrok na světě nemůže být pravdivý. Žádné tvrzení ve snu nepopíše skutečnost. Žádné tvrzení v tomto snovém světě nemůže být tedy stoprocentně potvrzeno nebo vyvráceno. Proto je vše jedna velká lež, klam, mája, iluze. Všechno vědění, moudrosti, slova géniů, obrazy a knihy... to vše je jen brak, prach, mýtus. Mýtus vytvořený mýtem. Lež tvoříci další lži. A jen lež kupuje lež. Jen lež se prodává. Skutečnost do snů nesmí.

Nechat se zabít kvůli pravdě, lásce, míru, pomstě to je ta největší pitomost co můžete udělat. Nejprve se probuďte. Jinak tvoříte jen lži, jen teorie, jen ideály. Následně všechny vaše otázky pramení ze lži. Nelze položit v tomto světě otázku na níž byste mohli dostat pravdivou odpoveď. Filozofie, psychologie, všechny ty velké věděcké tlachy jsou jen brak. Všechno co nevštípil můj Otec nebeský vyštípeno bude.

Není žádné věděním ani nevědění, žádná vědomost ani nevědomost žádné pochopení ani uvědomění. Není žádné vědomí. Není mistr ani žák, ani mudrc ani hlupák, ani světec ani hříšník, ani bodhisatva ani Buddha ani svatost ani vysvěcení není žádný Bůh. Hledejte nejprve království nebeské.

Pravda a láska vítězí je napsáno na pekelných branách. Vaše soudy jsou jen velké fantasmagorie.

Přísahám že budu mluvit pravdu nic než pravdu a k tomu mi dopomáhej Bůh...

Tak tomu říkám vrchol fantasmagorie a kdybych se nedržel válím se tu v křečích smíchy po zemi. Přesně takto skládá slavnostní slib sám Lucifer při svém zvolení do svého úřadu.

A teď malá ukázka. Právníci prolistujte pečlivě své bichle neboť vám ukážu jak jsou vaše výmysly které nazýváte zákony děravé.

Proto slyšte lidé velkou lež. Soudci jsou prasata a nejvyšší soud je prasečák.

Ale řekl jsem jen lež, nečiňte z ní pravdu, protože jen za pravdivé věci se ukládá trest. Pronesu-li "Vykradl jsem Banku" a není to pravda, nemohu být trestán. Pronesu-li "Nejvyšší soud je prasečák" a není to pravda nemohu být potrestán. Tak co na to právnící? Máte to nějak děravé. Tisíce děr vidí oko mé. Tak pá pá. Já si můžu říkat co chci a jak chci, neboť má logika a inteligence pochází od mého Otce, jak by sny mohli zničit skutečnost... jak by se vaše snové vědění, zákony a filozofie mohly jen trochu přiblížit inteligenci jež propůjčil mi Otec můj? Jen blbci se musejí vzdělávat. Jen blbci potřebují diplomy. Proč? Aby ostatním dokázali že blbci nejsou. Jen ve snu platí diplomy a papírová autorita. Pro mě je vaše autorita vaším vysilujícím papírovým snem. Písmenky se řídí opravdu jen tupci. Stačí napsat na cestu STOP a zastavíte jen toho nejtupějšího tvora na této planetě ostatní tvorové půjdou svobodně dál. Jen pár písmenek dokáže poručit tak velkým mozkům... odsoudit mysl i tělo k doživotní dřině, i mravenec má více inteligence, aby poznal co je pro něj to správné a co je jen papírová past na hloupé osly, voly a psy. Papírový teror, to je prima věc. Není nutné mít dráby u každého otroka, není nutné požívat násilí a bič. Stačí lidi naučit číst a vše ostatní vám zajistí levná písmenka. A trochu strachu i motivace by to chtělo... Triumf vydírání... neznalost zákona neomlouvá. Ale ten kdo nerozumí slovu ani písmu, nemůže být s tímto vydíráním seznámen a tedy ani souzen za nějaké porušení zákona. Rád bych si šel dobrovolně posedět i na deset let odnětí svobody s podmínkou, že až mě pak pustí tak si celou mou nesvobodu ponechají. Celou!

Obyčejná Nula


[Předchozí] - [Obsah] - [Následující] - [Otázky] - [Úvod] - [Tisk]

26.03.2003