Stránka otázek

Odpovědi [Zpět] - [Promluvy] - [Tisk]

Otázka: Co hlásá duchovní učitelka, léčitelka a misionářka Lásky Eva Puklová.

Hostem dnešních rozhovorů je duchovní učitelka, léčitelka a misionářka Lásky Eva Puklová.

Vybírám jen perličky, protože vždy se kombinuje pravda ze lží. A v tomto případě je to taktika skvělá. Vše splácat dohromady a tím se zavděčíme všem. Docela mám pocit, že Eva četla i něco z Gurua On-Line protože používá některé jeho postřehy. A stačí se pak vyfotit se šamany, z dalajlámou či jakým tím karlapou a td. Mimochodem pohled na fotku Evy mi prozrazuje vše. A teď k ukázkám. Tučně označuji záblesky tridiamantového světla této komedie.

Proč zrovna název Cesta lásky?

Protože láska je prvotní, univerzální energie Vesmíru, z níž bylo vše stvořeno, z této energie je utkána tato planeta i všechny ostatní.

Já bych řekl že je to o tom dejme egům to po čem touží. Nikdo mě nemá rád... dnes velice aktuální. Odkud se vzal tedy ten srab? Bůh vyhnal i Adama a Evu... proč bych si měl myslet že miluje více mě? Odkud to peklo? Od něj. Že by se Bohu stýskalo po mé pozornosti a chvalozpěvech... že mění taktiku z trucovitého tyrana na láskyplnou maminku?

Jak jsi se vlastně dostala k věcem, které nyní děláš?

Přišel čas Duše. Takový svůj čas Duše má každý člověk.. atd.

Čas duše? A jak se to stalo, že na ten čas ta duše zapoměla? Proč se na počátku tak zvrtala? Nebo nás Bůh tvoří záměrně nedokonalé a posílá nás do pekel abysme se z toho vybabrali sami a nakonec mu poděkovali za ten slastný život plný bloudícího utrpení?

Vzhledem k tomu, že tento rozhovor připravuji nejen pro náš internetový magazín Osud, ale i pro magazín o knižních novinkách knihkupectví Hledající pana Jelínka, chci se zeptat, jaké knihy máš ráda a zda Tě nějaké knihy zásadním způsobem ovlivnily?

Všechny podstatné věci přišly cestou vnitřní. Jinak se opravdu nedá říct, že by mne knihy nějakým zásadním způsobem ovlivnily. Samozřejmě, že je kupuji a čtu. Ono to stejně je většinou tak, že nám přichází něco, co již víme.

Víme?!!! To je lepší pak nevědět a být v ráji jako nemluvňátka. Jinak si tvoříme babylon sebeklamů. Takže zákon zní. Nejprve vědět a pak hledat & tvořit důkazy a potvrzení. Strom vědění dorbého a zlého jak vyšitý. Není pak divu, že mají potřebu KONAT a tedy roztáčet karmu byť třeba světelnou... ale hlavně nějakou.

Co si myslíš o duchovním poznání, dá se to vyčíst, naučit, nebo to člověk musí odžít?

Naučit se nedá. Ale co je to ten duchovní vývoj? Poznání, že jsme částí jednoty, nic jiného. To je to, co nás, jako bytosti lásky, navzájem propojuje. Ať se to již týče přírody, živočišné, rostlinné, minerální říše, lidí, bytostí na jiných planetách... Všichni jsme součástí jednoty, ale každý do ní přinášíme tu svoji zkušenost. Proto se zde točíme v inkarnačním cyklu, abychom se mohli, až vývoj zde na Zemi ukončíme, propojit s dalšími částmi naší Duše a všechny ty své zkušenosti sdílet.

A kdo nás z té jednoty na počátku vyčlenil a proč? Takže jsem byl stvořen nedokonalý a Bůh mi dal pod stromeček reinkarnační kolo. Jsem zvědav co mi dá až budu dokonalý tak že mu svým poznáním začnu fušovat do řemesla, neboť mít jeho schopnosti skoncoval bych s tímto tyátrem reinkarnací a bludů jednou provždy a pozval bych své milované dětičky dušičky ihned do ráje. Učinil bych je věčnými a tvořil bych již jen dokonalé duše aby nemusely trpět. Neboť utrpení části je utrpením celku. Bůh je sám proti sobě. Když vymýšlí taková svinstva. Tak se mi zdá že Lucifer je vládcem vesmíru. Boha musíme nejprve najít.

Mnozí tzv. guruové, tedy ti opravdoví, nemají partnery. Nebereme-li tedy v úvahu ony zdroje, které tvrdí, že Ježíš žil ve šťastném vztahu. Čím si myslíš, že to je? Aby měli volné ruce věnovat se tomu, co umějí, a neztráceli čas cyklickým řešením vztahů?

Myslím, že toto si Duše ještě před fyzickým zrozením vybírá. Pokud si vybere úkol, že má něco předávat sólově, zkrátka to předává. Nebo je zde další varianta - tak jak se v životě vyvíjíme, můžeme klidně toho svého duálního partnera potkat. Ale toto bychom měli zřejmě přenechat vyšší vůli, protože setkání se svým duálním partnerem je vlastně taková milost. Pokud je dovoleno potkat svého duálního partnera, pak je to rozhodně ve chvíli, kdy jsou oba dva na vyšším stupni vývoje a je to rozhodně v poslední lidské inkarnaci. Není to úplně 100% pravidlo, ale je tomu tak velmi často. Jinak se setkávají, až když jsou tzv. "nanebevzetí" a setkávají se mimo Zemi.

No co dodat. Hurá na nebevzetí. Myslím že duální partner je pro Evu slavný andělský doktor Hrušovský nebo Marko Pogačnik.

Dnešní doba je velmi zvláštní a hledajícím se otvírá obrovský prostor ke zdokonalení sebe sama, fouká ten správný vítr, dalo by se říct že přímo fičí. Je to tak, nebo jinak?

Do roku 2012 už zbývá pouhých 9 let a naše planeta se již nachází velkou částí ve fotonovém svazku. Jeho energie nám pomáhá se otevírat. A to je to, co vnímám jako úžasné.

To byla doba. Proč to nešlo už v roce 1212? Asi proto že lidé neznali jaký je rok. Proč to nešlo v egyptě, v :-) atlantidě... za Ježíše, za Mojžíše, za Adama?

V souvislosti s dnešní dobou se mluví o konci světa, což možná v rozporu s některými proroky nebude znamenat zničení všeho a všech, ale zničení toho starého a nástup nového. Mluví se o převibrovávání planety Země i jejích obyvatel do 5. dimenze. Co si pod tím máme představit?

Ano, tak tohle je hezká otázka. Máme na to týdenní seminář a ty po mně chceš vysvětlení v několika větách. (usmívá se) Mluvíš o vibracích. Třetí dimenze vibruje v určitém vibračním rozpětí od do. Pátá dimenze má jinou vibrační úroveň. Po dobu 2.000 let bude planeta Země a celý sluneční systém ve fotonovém svazku. Abychom do páté dimenze přešli, abychom nějakým způsobem souzněli s vibrací Světla, které sem začíná proudit, musíme alespoň v tom nejzákladnějším zvýšit svoji vibrační úroveň. Právě do roku 2012 je třeba provést na sobě ty nejzákladnější přípravné práce. Kdesi jsem četla a moc se mi to líbí, že bude-li mít člověk rád druhé jako sám sebe, pak by pro něj neměl být problém projít do páté dimenze. Takhle to je srozumitelné.

Vibrátory koupit a aplikovat na plné obrátky! Ví tito lidé o čem vůbec mluví? Co je to fotónový svazek a kde byl umístěn sluneční systém či Země před a kde bude po 2.000 letech? Zeptejte se astronomů či fyziků... a pak zavolejte psychiatra dřív než bude pozdě.

Země se v této době zbavuje traumat, starých tisíce a desetitisíce let. Po světě se konečně zvedá vlna prozření. Se svými přáteli objíždíš svět a pomáháš uzdravovat planetu přímo v "uzlových bodech". Tibet, Řecko, Filipíny, Peru....

Ano, od roku 1999 bývají 2 mise za rok. Když nás Matka Země požádala o tuto pomoc, řekla, že je potřeba do konce roku 2002, což byl významný transformační předěl, naakumulovat do energetického pole planety a lidstva určitou potřebnou energii. V roce 1999 bylo Řecko, pak západní část Turecka, Portugalsko, Malta, Mexiko, Filipíny, Peru, Tibet. Nyní začal nový typ misí - čištění světelné sítě planety, právě jsme se vrátili z Turecka, na podzim se chystáme do Maroka.

Hlavně být jen prostředník který byl požádán. Já ty termíny zbožňuji ale to nejsladčí ještě příjde. Zajímalo by mě proč andělé si nevezmou tělo a nejdou sem taky. Proč to všechno musí řešit človíček. Ať tu nasolí správné informace a bude po problémech. Tak se tu jen tají a přikazuje a kam to spějeme o tom se mlčí. Hlavně že je potřeba něco dělat pro zítřek. To je cíl ega. Ježíš by musel spadnout i z kříže nad tím co se tu mele za pitominy.

Jak jsi dospěla k této myšlence tzv. "misí" a domníváš se, že to planetě pomáhá, resp. můžeš čtenářům prozradit některá z potvrzeních, které možná ještě většina z nás hledá, abychom si byli jisti, že jdeme správným směrem?

K tomu jsem nedospěla, byla jsem o to požádána (smích). Při jedné z meditací se najednou ozvala Matka Země a řekla kde a kdy potřebuje pomoci. V první misi jsme čistili zablokovanou energii Atlantidy a vraceli jí Matce Zemi, která nám sdělila, že ji použije pro upevnění zemské osy, aby se dále nenakláněla. Od této první mise nás provázejí atlantští andělé. Na dalších misích se čistil zemský krystal, který byl dost narušen. Čistilo se mentální tělo, emocionální tělo planety, za pomoci Mistrů Sedmi paprsků jsme po očištění do těchto těl dávali nové mentální vzorce, které od nich přišly. Každá z misí měla svoje. Bylo to o souznění s druhou dimenzí, otevírání kódů. V našem těle jsou kódy uloženy hlavně v kostře a kostech. To jsme zpracovávali například na Maltě. Všechny mise pomáhaly šířit tyto informace, a zejména tyto energie - protože meditují lidé, ale je s námi vždy obrovská plejáda nádherných světelných bytostí - je to obrovský proud energie, doslova synergie. Při jednotlivých misích si ještě Matka Země říkala o speciální místa, například na Filipínách nás požádala, abychom jeli na ostrůvek Balabac, ten je nedaleko Bornea a málokdo ho zná, žádná cestovka tam nejezdí. Až pojedeme do Maroka, rovněž máme navštívit takové místo, které je prý velmi významné.

Na závěr každé mise přichází v poslední meditaci pozvání na slavnost Rady moudrých, z deváté dimenze. Na poslední misi v Turecku právě při této poslední meditaci andělé léčili lidi jako poděkování za celou misi. Něco podobného jsme zažili v Řecku. Tehdy měla Erika dlouhodobé problémy se srdcem. Tam jí půlku srdce prostě vyměnili. Řekli jí, ať je 12 hodin v klidu a že to bude dobré. Když se vrátila domů, lékaři nechtěli uvěřit, že to je skutečně její srdce. To bylo v roce 1999 a od této doby již nemá žádné problémy. Takže, jak vidíš, chodí i fyzická potvrzení.

Čištění zablokované energie Atlantidy, Matka Země, upevnění Zemské osy, atlanští andělé, narušený zemský krystal... Mistr Semi paprsků, mentální vzorce, souznění z dimenzí, otvírání kódů. Duchovní kódy jsou uloženy v materiálních věcech... kostech a ty do nebe nesmí... hm hm hm... to už je dost i na psychiatra nejen na slavnost Moudrých. Hlavně aby ego bylo nepostradatelným a důležitým!!!! Hrajte si... sami jste neškodní jen to nerozšiřujte na lidi!!!

Domníváš se, že se tyto mise nějak projevili i na společenském, politickém či jiném životě na naší planetě?

Všechny mise byly zaměřeny na posílení energetického pole planety a lidstva. Takže ona zkušenost, kterou účastníci misí získávají přenesou do energetického pole planety a tam je k dispozici. Každý kdo nějakým způsobem chce, nebo se podobnou otázkou zaobírá, může tuto informaci získat. Nyní jsme například v Turecku řešili druhou čakru a všechna s ní související anunacká omezení. Problémy partnerské, nerovnocennost mezi muži a ženami, a mnohé další. Všechnu tuto zkušenost, že to lze vyčistit, že to lze dát do pořádku, že je to možné, posíláme do energetického pole lidstva. Kdokoliv bude chtít, může si to jako z internetu stáhnout, je to taková energetická pomoc.

A odkud by se o té otázce dozvěděl? Nejprve vědět a pak se zajímat, a chtít ZÍSKAT protože ego chce být nepostradatelné a za to se musí trochu platit. To je cena lásky. Cena za informaci jak se stát milovaným a nepostradatelným v této komické šou.

Co by měl dnešní člověk s otevřenou myslí i srdcem dělat, aby tento přechod zvládl bez ztráty kytiček? Těch duchovních směrů, různých guruů, kursů je dnes tolik....

Být člověkem v tom nejlepším slova smyslu. Když si uvědomíme, že jsme součástí Vesmíru, že onu boží jiskru má každý v sobě, že jsme propojeni se svou Duší a že jsme vedeni, tak všichni moc dobře víme, co bychom měli a co ne. Jestliže člověk uvěří a nechá se svou Duší vést, odevzdá se do vyšší vůle, pak udělá to jediné, co může. A začne být laskavější, tolerantnější, nebude posuzovat, nebude kritizovat druhé.... každý člověk potřebuje získat své zkušenosti a právě přes ně si něco uvědomit. To nejvyšší, co máme, je lidství. Lidství v nás.

Pokud jsme vedeni, co nás vedlo dolů do pekla, když jsem byli na počátku stvořeni k obrazu Boha ? Víme co bychom měli a neměli to je peklo. Stačí uvěřit... a je tu vyšší vůle pekla. Kde je pak ta svobodná volba když jediné co může udělat je se nechat se zneužít pro pekelné cíle?

Co lidi nejvíce v dnešní době sráží?

Je to strach. Že o mne nebude postaráno, že mohu o něco přijít, že mohu onemocnět, závislost na hmotných věcech... Když si člověk řekne: jsem Duše, jsem nesmrtelná bytost, přišel jsem si sem pro zkušenosti a toto skutečně přijme, může se začít radovat, prožívat současný okamžik tady a teď. Budu-li žít ve strachu z budoucnosti, nebo ve strachu z minulosti, tak nežiji přítomností. Ale strachy vznikají z nevíry... Máme stále pocit, že jsme vydělení z jednoty. A přitom se ti andělé a všechny ty krásné bytosti světla tolik snaží, aby nám dali najevo, že tomu tak není.

Já bych řekl že víra vzniká ze strachu.

Zajímavý pohled máš na jisté osudové předurčení, na ovlivnění planetami při narození. Je to jen jakási nabídka, kterou můžeme přijmout, nebo nemusíme. Jak to tedy je se svobodnou vůlí?

Astrologii jako takovou ponechám stranou, to zrovna není moje parketa. Člověk však svobodnou vůli má. Než se fyzicky zrodí, tak si Duše určuje tzv. jízdní plán života a uzlové body. Ty jsou dány. Když se v životě do situace tzv. uzlového bodu dostaneme, můžeme se svobodně rozhodnout, jak v něm budeme reagovat. Tzn. vždy můžeme říct ano či ne. Když řeknu ano, mohu jít mnohem snadněji, když ne, tak zas poznám zkrátka další věci a události. Posléze přijdu do dalšího uzlového bodu a znovu mám právo říci ano či ne. Takže ty uzlové body jsou osudové, jak tomu lidé říkají, a svobodná vůle je možnost se v nich rozhodnout.

Rád bych se vymazal z knihy života. Ve kterém uzlovém bodě mám tu volbu, nebo budu muset docimrat ty tisíce věku v karmickém kole utrpení kamsi do x-té dimenze? A pak zase od začátku mě Bůh srazí do nevědomosti abych mu pro jeho zábavu šaškoval jako myš v trenažérním kole? Odkud jinud by bral ty nedokonalé duše pořád... jedině z těch dokonalých :-).

Můžeš říci, co se v této době děje nad Prahou?

Nad Prahou je již dobudován světelný chrám St. Germaina. V několika meditacích jsme tam již byli, je to tam nesmírně krásné. V propojení jsou již i některé další skupiny a ta práce již brzy nastane. O co se tu jedná? Jde o spolupráci nanebevzetých mistrů, archandělů, andělů a lidí. U mnohých už taková spolupráce probíhá, ale začne to být v daleko širším měřítku. Je krásné sledovat, že mnoho našich lidí již začíná plnit své poslání. Budou pomáhat dalším a ti dalším...je to štafeta.

To je cílená otázka... toto bylo domluvený. Jasný reklamní kšefty že?

Můžeš čtenářům přiblížit, co si pod oním chrámem mají představit?

Světelný chrám je nesmírně silné energetické místo. Jsou to takzvané síly Světla, jako jsou v kosmu, tak jsou zde nad Prahou. Není to na fyzické úrovni, ale na jemnohmotné. Je tam zastoupen zejména fialový plamen St. Germaina, tedy očisty, svobody a a transformace, je tam energie nanebevzetých mistrů a andělů, ale je tam již i energie, kterou tam kumulujeme my všichni. Na světelný chrám nad Prahou je však samozřejmě možné se napojit odkudkoli, z jižní Ameriky, z Afriky... to nehraje roli. Když jsme byli v Peru, posílali jsme do něj po každé meditaci energii.

Představujte si to jako hnusné vězení ve kterém budete milióny let čekat na tělo abyste se osvobodili. Kde nebudete spát neboť se pořád svítí... kde nebudete mít klid, neboť vás všichni budou objímat a nutit zpívat mantry. Ale pamatujte že na tělo je velký pořadník a proto nanebevzetí tupci pořádají lstivě nábor na výměnu štafetového kolíku. Jakmile si to s nimi vyměníte... už vás nebudou poslouchat a hrát vaši vypečenou hru a utečou vám rovnou do svatební místnosti. Už žádný nanebevzatý... ikdyž věřím že to je sen ega č.1.

Na svých seminářích učíš lidi pracovat se Světlem jako nejvyšší možnou vesmírnou energií. Byl jsem překvapen, že to funguje u jídla, které se nezdá být zrovna čerstvé, funguje to u zvířat, pokud na nás chtějí zaútočit. Co že by si člověk měl v těch chvílích říct či mantrovat?

"Já jsem láska, já jsem světlo", či "já jsem boží přítomnost". Nejsilnější mantra je "já jsem boží přítomnost", ale je to pro lidi, kteří již s energií "já jsem" pracují. Pokud to dokáží v srdci procítit, je to opravdu nejsilnější mantra, která existuje. Lidé, kteří již mají v srdci boží trojplamen, tak mohou mantrovat "já jsem láska, já jsem světlo, já jsem boží trojplamen". Tyto mantry by měli používat i ve chvílích, kdy se necítí fyzicky či psychicky dobře. Vibračně je to z toho dostává výše. To je důležité....

Boží trojplamen... nemáš trojoheň? Prosím vás... řekněte mi odkud ty zkomoleniny vycházejí... od nevinných určitě ne. Sláva nemluvňátkům a chudým duchem, neboť jejich je království nebeské. Ti o důležitosti božího trojplamenu nic nevědí a raději ho začůrají.

Co bys našim čtenářům ještě vzkázala?

Buďte světýlky! Buďte otevření. Lidské srdce je nádherná, velikánská pochodeň světla, kterou každý máme k dispozici. Co to znamená mít rád, ví každý člověk. Někdo zpočátku myslí, že jde pouze o ty jeho nejbližší, ale pak zjistí, že lásku lze rozšířit na všechny lidi, na přírodu, na krajinu, na všechny bytosti. A to je otevřené srdce. Dovolit každému být sám sebou, žít, jak sám cítí, dělat si své chyby, aby se na nich učil. A má-li člověk otevřené srdce, je krásným světýlkem. A protože mohutně vyzařuje, podle zákona stejnorodosti k sobě přitahuje stejnou energii. Přicházejí k němu lidé, kteří buď světélko potřebují, nebo ho již také vyzařují. To se pak světýlka spojují, planou a působí dál. A to je krásné.... (usmívá se).

Brzy vás smrt zhasne, neboť vypalujete pro své egocentrické svícení zbytečně sami svou základnu. Dovolte lidem být sami sebou a nenuťte je se zapojovat do vašich programů. Já vím vy je nenutíte. To jen ty sladké řeči jsou jako magnet. Mít "já" takové aby ho Bůh miloval taktéž. Ale k vysvobození vede cesta trnitá!!!!

Evo, díky za všechny hledající, kterým pomáháš najít sebe sama. Děkuji za rozhovor a ať se Ti i nadále dílo daří....

Já také děkuji.

Zdroj : http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=1770

Ten kdo najde sebe sama bude nazván synem nevěstky. Tolik Tomášovo evangelium. Eva má asi o tom nalezení sebe sama jinou představu. A právě ty představy... jsou překážkou. Vše co se vám jeví jako pozitivní je iluze. Vše spěje do záhuby... můžete se škobrtat jak chcete ale jednou to prostě přijde. V podstatě si prodlužujete jen utrpení a snažíte se spasit svět... něco jako zblázněný mravenec se snaží uhasit lesní požár. Ani milióny láskyplných spolupracovníků tomu konci nezabrání. Všechno světlo zhasne, všechno teplo vychladne, všechny Duše pojdou jen co Bůh natáhne bačkory. Skutečným Bohem je smrt, nicota a prázdnota. Zatím jen sní... brzy se probudí... a bude to ráz naráz s celým vesmírem bude veta. Všechny energie zmizí i s vaším světelným chrámem a paprsky... to vše i s vaším pachtěním příjde v niveč. Stejně to byly jen sny a představy, takže žádná materiální škoda. Hledejte osvobození, nikoliv povinnosti sloužit ve jménu lpění nanebevzetých bláznů! Asi je jim tam smutno nebo co.

Co na to říká Buddha? Cílem Buddhova poslání bylo osvobodit tvory od utrpení vykořeněním jeho příčiny a učit cestu k ukončení zrozování a smrti, pokud si tak někdo přeje učinit. Učil, že člověk může dosáhnout svého osvobození od těžkostí života a realizovat věčné blaho nibbany bez závislosti na vnějším bohu nebo prostředkujících kněží a učitelů. Učil, že brány k osvobození jsou otevřeny pro všechny za všech životních podmínek. Pro staré i mladé, pro chudé i bohaté, pro hřísné i duchovní - pro každého kdo je ochoten obrátit list. Jen podotýkám, že byl princem měl 4 zámky žil v přepychu a přec se toho všechno ve 29 letech dokázal zříci.

Zde jsou slova Buddhy:

Toto tělo není moje, toto nejsem já, toto není moje duše.

Neexistuje nic stálého co by se dalo zničit, neboť neexistuje trvalá duše, kterou by bylo možné učinit věčnou. Cíle lze dosáhnout v tomto životě samém. Není však nejvyšší bůh, který kontroluje osudy lidských bytostí a který má božskou moc, aby se na zemi objevil. Jak povrchní a neplodné je toužit po iluzorním štěstí v posmrtném životě pomocí usmiřování pomyslných bohů marnými modlitbami a nesmyslnými oběťmi.

Buddha nikdy nepřipustil existenci stvořitele, ať už ve formě nějaké síly nebo nějaké bytosti: Žádného Boha ani Brahmu nelze nalézt, žádnou hmotu tohoto kola života. Pouhé jevy existují vždy na podmínkách závislé. Není žádného jiného světa. Smrt je konec všeho. Pouze tento současný svět je skutečný. Takzvané "večné" nebe a peklo jsou výmysly podvodníků. Víra v posmrtný život, je znakem prolhanosti, zženštilosti, slabosti, zbabělosti a nečestnosti. Buďte sami sobě ostrovy; buďte sami sobě útočištěm; nehledejte útočiště u jiných. Usilujte neúnavně o uskutečnění. Sám se člověk pošpiní sám se očistí.

Chtivostí hnáni, temnotou zahaleni, neuvidí proti proudu jdouci a sotva patrnou, hlubokou pravdu těžko viditelnou a jemnou.

Všechno prožívané smysly je strádání. Existuje pouze strádání, žádný strádající,

Ze žádostivosti pramení zármutek, ze žádostivosti pramení strach; pro toho, kdo je zcela prost žádostivosti, není zármutku, tím méně strachu.

Není palčivějšího ohně než vášnivost, není větší posedlosti než nenávist není horší pasti než zaslepenost není dravějšího proudu než chtivost.

Mysl předchází jevy, mysl je hlavní, ony jsou myslí vytvořeny.

Jestliže člověk jedná se zkaženou myslí potom strast ho následuje jako kolo vozu kopyto tažného zvířete.

Není konatele, který skutek koná, není ani toho, kdo následky pociťuje. Jen současti se obnovují to je věru správné rozpoznání.

Všechno jsem přemohl, všechno znám. Od všeho jsem odvrácen, všeho jsem se vzdal. Všechno jsem opustil, v zániku žádostivosti jsem osvobozen. Učitele nemám, rovného mi není. Ve světě i s bohy protivníka nemám.

Osvobozen jsem od všech pout, božských i lidských.

Vzácné je zrození jako lidská bytost. Těžký je život smrtelníků. Nepromeškejte tuto příležitost.

Pojď a uvidíš.

V prázdnotě není žádná forma ani pocit, ani vnímání, ani impuls, ani vědomí; žádné oko, žádné ucho, žádný nos, žádný jazyk, žádné tělo, žádná mysl; žádné formy, zvuky, pachy, hmatatelné věci nebo objekty mysli; žádný prvek zrakového orgánu a tak dále, dokud nedojdeme k tomuto : Není žádný prvek mysli-vědomí, není žádná vědomost, žádný zánik nevědomosti a tak dále dokud nedojdeme k tomu, že: Není žádný rozklad a smrt, žádný zánik rozkladu a smrti, není žádné utrpení, žádné vznikání, žádné ukončení, žádná cesta. Není žádné poznávání, žádné dospění (k cíli) a žádné ne-dospění.

A co na to říká Obyčejná Nula : Hledáte jen to čemu chcete věřit. Vaše levice ví co činí pravice. Tvoříte z pekla lpění a strachu z ovoce dobrého a zlého a výsledkem bude peklo. Démoni mohou na sebe vzít jakoukoliv podobu a zahrát na jakékoliv emoce. Pod svívcnem bývá ta největší tma!!!! Můžete se rozplývat ve světle a přitom jste vysáváni obrovským klíštětem. Eva sepsala smlouvu s peklem. Ona sežene dojný dobytek a postaví peklu světelný palác výměnou za svou popularitu a úspěchy. Zatímco peklo se bude radovat ve svém světelném sídle nad Prahou z postavené z vaší naivní energie, vy budete umírat v bolestech. Pamatujte si dobře toto: Úspěch v tomto světě je jen dílem pekel a krásná slova nejsou pravdivá. Skuteční proroci byli kamenováni a křižováni. Protože nic neslibovali. Žili prostým životem jak by si mohli dovolit cestovat na takové dálky? Napojit se na mentální výtvory a na nebevzaté tupce, kteří potřebují energii a náboráře k tomu aby přežívali a mohli zde konat je možné pomoci snadných technik. Pamatujte si že vy jste svobodní a nemáte tu žádný úkol. Pokud tu chtějí něco tzv. Andělé konat tak ať se reinkarnují do této samsáry. Všechno cílené konání roztáčí karmu. A budete se divit co se bude dít v Praze. Přijde zlo. A proč? Protože čeští démoni ožijí. Najdou si na druhé straně zla jiné loutky a ty začnou páchat teror. A co to způsobí? Že Eva a její stoupenci o to více energie jim budou posílat. A tak zlo posílí o to víc. Nakonec všichni energetičtí dárci do žil tohoto světelného pekla budou odkopnuti jako vysáté trosky nemající už sílu na vlastní osvobození. Bravo. Proto usilovně pracujte nejprve na svém osvobození. Pak vás již osud tohoto pomíjivého světa nebude zajímat. Pak můžete pomoci najít lidem cestu ven z tohoto kola plného znovuzrozování nějaké nedokonaklé a prý věčné Duše, která má v každé inkarnaci za úkol jen stavět nějaké světelné chrámy pro nanebevzeté papaláše a hlásat o nich světu.

Víc nemám co bych dodal. Jdu raději cvičit pravou trnitou cestu a ta spočívá ve zřeknutí se svého zítřka, v pohození Boha Ďáblu, ve zničení nirvány, v překročení lásky i nenávisti... do sféry nemyslitelného a nepředstavitelného. Do sféry bez "já" bez "jsem".

Obyčejná Nula


[Zpět] - [Promluvy] - [Tisk]

07.07.2003