Guru on-line

Tyto stránky jsou zpracovány tím nejjednodušším způsobem aby byly dostupné všem prohlížečům.


  Mistr hovoří o náboženství - [ 1 ]

19.11.2002 - Lidé mají rádi lež. Celý svět utíká ke lži. Proč? Protože lež je bezpečná nabízí pohodlí. Ten kdo umí dobře lhát je váženým občanem. Ten kdo lidem řekne nebo ukáže prostou pravdu je považován za nebezpečného zločince. Co je však lež a co pravda? To je velká otázka. Snadno vyřešitelná... když stojíte na cestě lži myslíte si že je to pravda a že cesta pravdy je lží. No a obráceně to platí taky. Nikdo na světě neví co pravda je a proto všichni lžou. Je to pohodlná a tak zaběhlá rutina, že to už nikdo ani nevnímá. Nikdo si neumí přiznat to velké nevím... nevím vůbec nic... Jak řekl jeden moudrý muž... krásna slova nejsou pravdivá a člověk co hodně mluví není dobrý. A i Ježíš vynadal lidem za to že ho nazvali dobrým... tím, že nikdo není jen dobrý... kromě... Protože lidé nikdy nemohou poznat co je dobré a co zlé... jsou všechny spory o pravdě jen a jen ztrátou času... i životů obětí. Rozhlédněte se... a uvidíte pravdu... Lidé sní o ráji, o dokonalém světě... :-) rozhlédněte se. Jen mrtví jsou naprosto dokonalí a bez chyby.

19.11.2002 - Pamatujte si že jediným soudcem jste jen vy. Jen vy sami se můžete poslat do pekla. Ostatní vám k tomu mohou pomoci svým našeptáváním. Ostatní jsou jen porota, ale vy jste soudce. Pokud dáte na porotu... jste její loutkou. Zobete jí zruky a ona si s váma dělá co chce. Ne... vina není na ní! To vy jste vynesli rozsudek sami nad sebou a proto budete trpět tak jak porota chtěla.