Guru on-line

Tyto stránky jsou zpracovány tím nejjednodušším způsobem aby byly dostupné všem prohlížečům. Pokud chcete zaslat mistrovi otázku pište na email guru@oslikuv.net nebo pokud máte lepší prohlížeč zkuste kliknout přímo sem. Pokud budete psát nezapoměňte upřesnit sekci abyste pak věděli kde najít odpověď. Zároveň vás prosím o trochu strpení tak den až tři než se odpověď objeví.


  Vánoční dárek

Teď vám řeknu co mnohé nepotěší, ale pozvedne to mystický závoj, který zahaluje pravdu. Každý člověk s patřičnou inteligencí, člověk osvícený se dopracuje po čase k témuž vhledu. Nebojte se všichni avatři to vědí. Všichni velcí mistři to vědí, ale neříkají to tak otevřeně jako to dnes řeknu já. Oni chtějí abyste to sami objevili, proto jen naznačují jisté věci. Dnes tu spolu odhalíme tajemství Bible. Velké tajemství, které bylo uchováváno po mnoho tisíc let v tajnosti, tajemství, které využila církev k tomu aby ovládla tuto zemi. Aby se stala nejbohatší a nejmocnější institucí na této zemi. Aby se stala teroristou lidského ducha. Nejstrašlivějším teroristou všech dob. Autoři Bible toto předpokládali, že se tak stane a v Bibli samotné se o tom zmiňují na vícero místech, např. že příjdou mnozí falešní proroci ve jménu Krista a svedou mnohé. Tomu rozumí každý, ale toto není jediné znamení které je v Bibli skryto. Nebudu je teď rozebírat, raději vám sdělím na rovinu jak to je. Panna Marie je jen smyšlená literární postava... a Ježíš je tedy na tom úplně stejně. Bibble je něco jako sbírka lidové moudrosti. Tak jako má každý kraj své moudrosti, báje mýty a pověsti tak i židové po generace pilovali moudrost i učení Ježíše než bylo hotové dílo sepsáno. Ježíš je zástupcem židovských proroků. Zastupuje vše co oni objevili, k čemu se dopracovali. Ježíš byl zkrátka stvořen. Zrodil se tedy z panny, nebyl počat člověkem ale duchem, na což v Bibli její autoři hned na začátku všechny upozorňují. Nikdo však jejich upozornění nerozumí, nebo nechce rozumět. Klidně tedy můžete zahodit všechny obrázky, talismany, růžence, všechny krucifixy, všechny ty "svaté" cetky. Jsou to podvrhy, obyčejné hračky, nemají vůbec žádnou moc, kromě té které ji přisuzuje lidský strach. Jsou to jen vaše dudlíky. Dítě když nemá dudlík tak se bouří, křičí a otravuje vás. Dáte-li mu však dudlík je klid. A Ježíš je skvělý dudlík... zabírá na všechny věkové kategorie, kromě nevinných dětí. Zabírá na tvrdě pracující lid a občas bouřící se lid. V jeho jménu se dá vykořisťovat dokonce z lásky. A tak si řekli vladaři, dejme lidem dudlík a máme od nich klid. Ukažme na ně prstem, dejme jim vinu, dejme jim nějakého budoucího spasitele a je klid. Dejme jim starosti o svůj posmrtný blahobyt a přestanou nás otravovat. Uvalme na ně hřích a my jim pak můžeme z Boží vůle klidně vládnout. Církev je zpracuje... ovšem nebude to zdarma, ale zachrání nám to trůn. No a vyučit se za kněze... to bylo pánečku živobytíčko... pečení holubi vám sami do pusy lítají a to platí až doposud, jak pro církev tak pro její různé napodobitele, kazatelíčky a sektaře. Ti už pracovat nemusí... jsou živeni lidskou naivitou. Hlavně udržet lidi ve strachu a v pocitu viny. No a ustrašení lidí mají tendenci se semknout. Jen ustrašení lidé tvoří sekty, zakládají mystické spolky a hnutí. Ipulzem k tomu je jen jejich strach. Sami si však staví pevnost, která se stává nejukrutnějším vězením. Vězením ze kterého vede jen jedna šílená cesta zkrze velmi těsnou bránu. Zkrze bránu vlastního strachu. Zahoďte tedy dudlík a dospějte už konečně!!!

Vemte dítě do kostela a začne řvát. Ono to cítí, cítí tu lež to pokrytectví. Ono křičí ze všech sil aby vás vrátilo zpět do přítomnosti. Spasuje vás před pekelným ohněm kostelů. A vy jste nakonec nuceni opustit toto místo nejtěžšího hříchu. Klidně můžete zbořit všechny kostely. Klidně můžete přestat s odříkáváním modliteb, klidně můžete přestat prosit o cokoliv a zacokoliv, protože vás nikdo stejně neslyší. Nemusíte mít žádný strach, žádný pocit provinění, žádné obavy z toho, že vás Boží oko stále sleduje a prověřuje. Můžete klidně plivnout do tváře těch, co se pokládají za léčitele a média, příjmající poselství od všech svatých. Jsou to lumpové a podvodníci, využívající jen lidskou naivitu a posedlost. Nikdo jiný než vaše víra totiž neléčí. Mnozí lidé si takovou víru kupují po desetiletí od různých "svatých" prodavačů. Není to levná věc. Takový mistr Reiki prvního stupně vás příjde na pětimístnou sumu. Ale určitě se vám to vyplatí. Za takový rok to máte zpátky i s úroky. Ptáte se proč je to tak drahé? No to je přece jasné... to by pak mohl být léčitelem každý z vás. Stačí si jen koupit Boží přízeň a máte svaté a čisté ruce!

Mám pro vás typ až zas bude někdo mít velkou hubu... zalepte mu ji náplastí. Uvidíme jak se uživí. V Bibli jsou označování podobní kazatelé jako pokolení štírů a zmijí, jako synové otce lži, jako synové Ďábla. Proč štírů a zmijí. Protože štír je velice zákeřný, staví se k vám vstřícně, s otevřenou náručí a přitom jen čeká na příhodný okamžik jak do vás vpustit smrtící jed. A zmije ta má jed přímo v tlamě. Je označena klikatou čárou. To znamená, že její cesty nejsou přímé, že nejedná čestně. Had vás otráví svým jazykem, jazyk hada je na konci totiž rozdvojený, rozpolcený. Pokud vás uštkne stanete se i vy rozpolcení, začnete rozlišovat věci na dobré a zlé, ztratíte svůj ráj. Takoví lidé nemohou nikdy dobré věci mluviti, nemohou nikdy přinést dobré ovoce, protože v jejich srdcích třímá had. Však sami posuďte kolik utrpení na lidi uvalují. Kolik pocitů viny, frustrací a komplexů způsobují. Každý kdo ve svém domě ukřižoval Ježíše a přibil jej na stěnu propadl pekelnému ohni. Ďábel to má pak velice snadné. Lidé se sami označili a sami mu lezou do jeho pastí. A pamatujte si, že moderní kazatelíček potřebuje reklamu a naivní publikum. Jinak je zcela namydlený. Zkuste najít důvod proč má potřebu něco kázat. Správný mistr totiž nic nekáže, ale sám jde příkladem. Chálil Džibrán do toho nemilosrdně šije. Do všech praktik duchovního byznysu a vykořisťování. Za což byl odsouzen až k vyhnanství. Za jediné dílko Vzbouřené duše, které samozřejmě nikde neseženete, protože to není žádoucí. Otevřely by se vám oči. Ale i tak ve sbírce Blázen a jiné paraboly najdete dost na to aby vás to trklo.

Pár jich najdete zde a jednu zde.

Jak se stanete kazatelem? Je to jednoduché. Stačí namíchat trochu pocitu méněcennosti, naštudovat trochu moudrých knih, a trochu odsoudit svět. Pak se z vás stává "spasitel". Je mnoho možností jak do toho spadnout. Ve snech k vám mohou začít mluvit cizí hlasy. Jako př. uvedu mou zkušenost, která se mi stala nedávno. A to už jsem si myslel, že mám od toho klid. Ve snu se mi objevila vědma věštkyně. Prý mi poradí, protože vidí co mě trápí. Řekl jsem jí totiž, že mi mnoho lidí nevěří, protože jsou zcela tumpachoví, jsou jako opilí a proto jim nemohu nijak pomoci. Ona se teda podívala do tarotu a do hvězd a kdo ví kam... a předhodila mi tuto diagnózu: Prý jsem reinkarnací Ježíše Krista... (no tak to mi asi lidé začnou věřit začal jsem se smát), a že pry to a to a že se nesmím dotknout meče a vše dobře dopadne. Řekl jsem ji odstup satane, neboť Kristus se neinkarnuje! A byl klid. Tak nějak si získávají své loutky temné síly. Mají mnoho způsobů... vyhlédnou si "zralé" jedince, a jdou na věc. Prostřednictvím těchto rozsévačů a vydavatelů knih, mohou otrávit milióny lidí! Vydat knihu je maličkost... nikdo se nepídí po tom jak autor žije, ale mnoho lidí se doslova nechá jeho knihou zhypnotizovat. Ono dříve chodil kazatel osobně mezi lidem. Prorok jen zvěstoval, nepořádal žádné seance a semináře, nepožadoval žádnou odměnu, nepsal knihy z pohodlného křeslíčka blahobytu sám šel příkladem, oděn v prosté roucho, a jeho domovem byla maximálně chatrč. Je až pozoruhodné jak se to převrátilo... lidé dříve spílající prorokům je nyní uctívají a kupují si jejich slovo. Ale pamatujte si, že se prodává jen nezralé ovoce a tudíž lež. Pravda se koupit nedá.

Ahoj guru,
tak by mě zajímalo, jaký jsou ohlasy na tvůj vánoční dárek. Dost lidí jsi tím asi naštval (mě osobně ne).


Tyto stránky nejsou denním tiskem :-), takže ohlasy nejsou... Nedělám si starosti s tím že jsem někoho naštval... poctivý člověk, svatý člověk, či zbožný člověk ten se nikdy nenaštve. A když se naštve... hned to použiji jako důkaz toho, že žije v pokrytectví :-). A má radost je z tvé reakce o to větší.

Jen jednu připomínku: Máš pravdu, že dáš li lidem naději na budoucí svět v nebi, ovládneš je. Budeš li je strašit hříchy ovládnešje atd. Taky je pravda, že dnešní člověk zajde do kostela, pomodlí se 3x otčenáš, odejde a jde si po svém a žije tak, jak předtím. Mluvíš tu o církvi. Spíš vidím problém v přístupu kazatelů. Když už kázají, měli by víc kázat o realitě o skutečné pravdě. Příklady z bible jsou skvělé, ale kolik lidí to pochopí?! Kdo v tom vidí návod, jak se chovat? Kdo v tom vidí, aby se člověk nekriticky zahleděl sám na sebe, co dělá a jak žije a pochopil, že stejně je mu jednou dobře a pak zase špatně a tak se to pořád opakuje a proto by měl být spokojenej sám se sebou (nedomýšlivě spokojenej, spokojenej jen tak). Zbourat kostely, vykopnout kazatele, říkáš. Dobře, ale ty si musí každej nejdřív zbourat sám v sobě. Pak teprve to bude mít účinek. Zbouráš li je fyzicky, postaví se nové, jiné a třeba horší. Ale zbourají-li je lidi v sobě a to tak, že nebudou modláři, ale budou skutečně opravdově nazírat na pravou podstatu věcí, pak to má význam. A už těch keců nechám, protože kecy jsou k ničemu. Ahoj Richard

Přesně. Zbourat ty prohnilé základy v sobě. Možná máš pravdu v tom, že když napíšu lidem zbořte kostely, vyloží si to a budou ničit pouze stavby fyzické. Vždy když mluvím mluvím proti příčinám. Proti příčině, a ty nejsou v materiálním světě. Mám z tebe velkou radost, a děkuji za inspiraci. Všude vidím jen a jen inspiraci. Pomohl jsi celé existenci. Děláš čest svému jménu.

Ještě jednou díky za všechny.

Obyčejná Nula


Pokud chcete zaslat mistrovi otázku pište na email guru@oslikuv.net nebo pokud máte lepší prohlížeč zkuste kliknout přímo sem. Pokud budete psát nezapoměňte upřesnit sekci abyste pak věděli kde najít odpověď. Zároveň vás prosím o trochu strpení tak den až tři než se odpověď objeví.


[ Zpět na sekce ]screen.width