VLASTNÍ ČLÁNKY

Vlastní povídky : Zvláštní planeta [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Na této planetě žila jen jedna forma života - tvorové, kteří neměli ani ruce ani nohy a ani žádné tělo. Byly to spíše jen hlavy, ale i těm hlavám chyběl nos uši i ústa. Jediné co ty hlavy měly, byli velké oči, které byly zvláštní, podobné hmyzím. Tvor-hlava byl větší než lidská hlava a v průměru mohl mít tak třicet centimetrů. Tento tvor se nepohyboval, pouze byl umístěn na nějakém podstavci a byl propojen s nějakou skříní kabely, vedoucími přímo z jeho těla. Tuto skříň napájela bioelektřina - tělesná energie těchto tvorů, kterou jí dodávaly právě prostřednictvím svých propojovacích kabelů. Před každým tvorem byl monitor. Všichni tvorové spolu komunikovali skrze síť, jež tvořili kabely a skříň. Nikdy neodpočívali a jejich potravou bylo záření vycházející z monitoru. Jeden druhého nikdy neviděl. A ani to nebylo zapotřebí stačilo jen navázat spojení.


[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

14.5. 2002