VLASTNÍ ČLÁNKY

Vlastní povídky : Štěstíčko a biskup [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Přišel štěstíčko za biskupem řka: "V mém domě se mi zjevuje Ježíš Kristus." "No vidíš," řekl biskup, "to je znamení, že tvá víra je silná a správná. A kde přesně se ti synu zjevuje?" Zeptal se ještě biskup. "Zjevuje se mi v mém zrcadle, vždycky když se do něho dívám." Odpověděl štěstíčko. Tu však biskup zrudl a rozhněval se: "To je rouhání! Ihned poklekni před Bohem a pros za odpuštění, jinak plamenům pekelným tvá duše neunikne!"

Štěstíčko se rozesmál a jasným hlasem zvolal: "Já si už vše odpustil a jsem čistý, bez viny jako Beránek Boží! Proč mě ty chceš ušpinit špínou na jejíž očišťování vlastníš monopol?"


[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

30.4. 2002