SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Tak už se pusť 2 [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Lidé, zde a tady.
Anebo prožijte nekonečnou budoucnost vynášením rozepří z věčné minulosti.

Musíš volit: Přeješ si nic nevnímat nebo chceš vidět věci tak, jak skutečně jsou? Není těžké všechno vidět tak, jak to skutečně je. Jde jenom o to strhnout zdi, osvobodit se od svých obranných mechanismů a předsudků a nechat se učinit zranitelným, bláznem, idiotem.
Není vůbec jednoduché vidět věci tak, jak skutečně jsou, protože je to bolestivé, je to skutečné, žádá si to nějakou odezvu a znamená to zapojit se.
Jít devět desetin cesty znamená v každém okamžiku trpět dokonalým šílenstvím.
Jít celou cestu znamená duchovně ozdravět.

* * *

Většina lidí dává přednost slepotě.
Ale většina lidí je také vymírající rasou.

* * *

Narodit se znamená být dokonale zranitelný a otevřený, odložit všechny jistoty a přijmout život.
My se nemusíme obávat zrodit se v každém okamžiku znovu.

Batolata jsou vždy nad věcí.
Nemají žádné předsudky, nekladou si žádné hranice.
Jsou zcela otevřené bolesti a radosti.

Batolata vidí věci tak, jak skutečně jsou.

Děti jsou většinu času nad věcí.
Jsou otevřenější než dospělí, mají méně předsudků, nechávají si kolem sebe více možností.
Vypadá to, jako by měly nevyčerpatelnou energii.

Ale nevěř, že dospělí jsou padlí andělé.
Není možné odpadnout od minulosti.
Dospělí mají přístup k nekonečné energii, mohou se totiž osvobodit od všech předsudků a dohadů.
Mohou být tak nad věcí, jak si to zvolí, ale nemohou utéct před svojí zodpovědností.
A jestliže ty svoji odpovědnost neobejmeš a nebudeš ji mít rád jako sebe sama, nedostaneš se nikdy do stavu rozjímání.
Nebudeš moci nikdy užívat tekoucí energie.

* * *

Co je odpovědnost?
Ach - stejně tak by ses mohl zeptat: Co je já?
Je to tvoje odpovědnost a tvoje jáství, a žádná kniha a žádný člověk ti k tomu nemůže říct ani to nejmenší.

Nezkoušej zjistit, co je tvoje odpovědnost.
Ona totiž není žádné co, ona je vztah.
Ona není něco, co víš, ona je něco, co děláš.
Pokus se jí přiblížit.
Pokus se být více ty sám.
Nepokoušej se zjistit, kdo jsi.

Jestli chceš, můžeme mluvit o naší odpovědnosti.
My jsme v tomto případě muži a ženy.
Tato kniha je napsána pro muže a ženy a ne pro a od Boha.
V tom okamžiku, kdy si budeš plně vědom svého božství, se stane tato kniha zbytečná.
Naše odpovědnost na této planetě je najít a převzít naše místo v proudu života.

Upusťme od každého jednání, které je nasměrováno proti tomuto proudu.
Upusťme od každé nečinnosti, která směřuje proti tomuto proudu.
Několik těchto činností a nečinností je nám již známo.
Začněme tedy hned.
Ať každá bytost, která čte tato slova, si odřekne všechny činnosti, které mohou být pro tento životní proud škodlivé.
Ať každá bytost, která čte tato slova, udělá všechno nutné pro zachování harmonie tohoto životního proudu.

Upusťme od každého jednání, které je nasměrováno proti tomuto proudu.
Upusťme od každé nečinnosti, která směřuje proti tomuto proudu.
Mnoho těchto jednání a nečinností nám není ještě známo.
Lze je však poznat, jestliže rozšíříme naše vědomí.
Začněme tedy.

Když se nám podaří dosáhnout dokonalého vědomí - sebevědomí - najdeme na této planetě v proudu života své místo a díky tomu se staneme dokonale vědomými.
Potom nebude možné, aby každá bytost nekomunikovala s ostatním životem.
Bude to právě tak nemožné jako nedýchat.


Jestliže lidská rasa dosáhne dokonalého vědomí, bude možné, aby se stalo ještě něco neuvěřitelnějšího.
Všechen život na této planetě dosáhne dokonalého vědomí.
Stane se, že všichni společně zároveň procitneme.

Budeme se nacházet ve stavu znovuzrození, sami a plni bolesti i radosti. A toto stvoření uvidí všechny věci tak, jak skutečně jsou - v jednotě Nejvyššího.
Až do jejího naplnění.

* * *

Neměj vůbec strach milovat.

Neměj vůbec strach milovat muže, ženy, ať už v rozpuku nebo staré, zvířata, rostliny, náhodné známé, celoživotní přátele, svoje děti, svoje rodiče, cizince, sebe sama.

Láska je souhlas.
Ty jsi Bůh.
Dej nám své požehnání.
Nech si popřát štěstí.

Neposlouchej nikoho, kdo by ti chtěl říkat, jak máš milovat.
Tvá láska je jako žádná jiná, a to ji dělá krásnou.
Tvoje jáství je tvoje božskost.
Odhal své já.

* * *

Dříve nebo později začne člověk vnímat, že všechno, co se mu děje, je přesně to správné a vztahuje se přímo k jeho bytosti: a že to, co se stalo, bylo určeno, aby se stalo a hraje jistou roli v naplnění jeho osudu.
Jestliže se dostane do potíží, nestěžuje si už, protože se naučil neočekávat vůbec nic a pochopil, že ztráta a frustrace jsou jenom části života, které přicházejí ve správný čas, nýbrž ptá se spíše: proč se to děje? ...čímž myslí: jak se tím mohu poučit, jak mě to může posílit, učinit mě vědomějším? Sílí a roste právě tak, jako se uvolňuje a těší, když je mu život příznivě nakloněn.
Vybaven tímto jednoduchým poznáním, že život je dokonalý a že se všechno děje ve správném okamžiku správné osobě, která se v této situaci nachází, začne více a více vstupovat do souladu se svým nitrem, a připadá mu tak stále lehčí a lehčí dělat to, o čem ví, že je to pro něj to správné. Všechny takzvané náhody vypadají potom jako úmyslné: a všechny úmyslné události bere zcela samozřejmě jako součást toho, co náhody tvoří. Starosti ho znepokojují zřídkakdy, protože ví, že jeho smrt se dostaví ve správný okamžik, ví, že jeho jednání je správné a že z toho plynoucí následky jsou tu proto, aby nastaly.

Je-li však přesto znepokojen, tak jenom proto, že se uskutečňuje něco, co mělo být uděláno a nebylo, třeba nenaplněný vztah, jehož si je vědom, ale...
Bere proto své obavy jako sdělení, které mu chce říct: přestaň váhat, chceš-li se cítit svobodně... Ví, že není sám se sebou v souladu, protože se z něho nechal vyvést, a protože ví, že je schopen, začíná jednat. Vychutnává své vyšší vědomí na úkor svého neklidu, a proto přestává váhat a koná to, co konat má.
Nežije sice ještě ve stavu blaženosti, ale má přesto pocit, že se takovému stavu blíží - přinejmenším k něčemu. Neví sice, co to je, jenom to, že je to ta cesta, kterou musí jít a že tato cesta je jediný život, který prožívá. Je to tvrdé a vzrušující, je to uspokojující, osamocené, obšťastňující, frustrující, zmatené, osvícené, reálné: je to jeho život, to je všechno.
Počíná tuto situaci přijímat.
Dříve nebo později začne člověk vnímat...

Souhlas vlastnímu životu - přijmutí vlastního určení tak, jak se v každém okamžiku manifestuje - je nejvyšším aktem důvěry.
Je to neuvěřitelně jednoduché.
Je to nejhlubší obětování.

* * *

Není nic důležitějšího, než konat to, co je správné.
Je to tak směšně jednoduché, že tomu většina lidí nevěnuje žádnou pozornost.
Většině lidí připadá to, co je očividné, že to leží pod jejich hrdostí.
Pravdu si raději nechají uniknout za cenu něčeho více či méně intelektuálně vzrušujícího.

Není nikdy těžké cítit, co je správné.
Někdy se zdá, že vystupuje do popředí konflikt mezi dvěma věcmi, které by člověk mohl dělat a obě připadají jako správné.
Jestliže se ti toto stane, přijmi to jako zprávu, která ti chce říct, že nejsi v souladu sám se sebou.
Nezkoušej rozhodovat se.
Uvolni se a dovol svým pocitům převzít vedení.
Jsi citlivý nástroj a můžeš vždy cítit, co je správné.
Nezkoušej proti tomu bojovat.
Uvolni se.
Udělej to.

Muset se rozhodovat je neřest.
U některých závislých to dosahuje stádia, ve kterém nedělají nic jiného, než že se trápí kvůli rozhodování.
To je jistá jemná forma váhání.
Jako u všech závislých je také zde odvykací kúra jediným prostředkem.
Můžeš strávit zbytek svého života zkoušením se rozhodovat, jestli tuto kúru chceš podstoupit.

* * *

Veškerá morálka musí být postavena na vnitřní pravdě.
Každá morálka, která se příčí vnitřnímu poznání, je nemorální.

Nemysli nikdy, že víš, co je pro druhé správné.
Mohlo by se stát, že se všechno obrátí proti tobě.

* * *

Dva lidé nemusí být jednotni v tom, jestli je správné být spolu.
Oni musí jenom chtít být spolu.
Pokud ti to vyhovuje, tak to vyzkoušej.

Máme strach se oddat a máme strach se pustit.
Umět se zcela oddat znamená kreativitu.
Nebe.
Umět se pustit znamená být přístupný, země.
Neradi rozšiřujeme náš život do jedné z těchto dvou říší dokonalosti, i když bychom to mohli lehce zvládnout.
Náš strach mezi nás vstupuje a brání nám, a tak zůstáváme v očistci.

Jak málo námahy by nás stálo upustit konečně od našich nesmyslných činností a tuto energii použít na překonání strachu a utvoření nebe na zemi!

Buď pozorný - to je vždy dobrá rada.
Je překvapivé, kolika zklamáním by se dalo vyhnout a kolik radosti by se podařilo získat, kdyby člověk stál o to být pozorný vůči sobě, lidem a celému světu, kdekoliv právě se nachází.

* * *

Je to největší představení na zemi, které právě teď probíhá na pódiu života!

Přítomnost je vždy zajímavější než budoucnost nebo minulost.

Jedině role účastníka dává člověku možnost se na tomto představení podílet.
Možná jsou to ti lidé, kteří jako diváci míní, že člověk musí za všechny radosti zaplatit.
Neplať za nic - život je zdarma.

* * *

Peníze a majetek jsou zastaralé pojmy. V novém světě je jedinou ekonomií energie. Když se přestaneš zaobírat pojmy peníze a majetek, dokážeš se v novém světě správně orientovat.

* * *

První zákon ekonomie energie zní:
Dostaneš, co potřebuješ

Proto si nedělej žádné starosti o to, že bys mohl zmrznout nebo vyhladovět, než tento nový svět objevíš.
Není nic k objevení, všechno se jednoduše stane.

Pusť se starého světa a ten nový kolem tebe vyroste jako nová kůže.

Odložit starou kůži je převratný čin.

Převrat je osobní záležitostí.
Ty stvořuješ svět, ty ho musíš změnit.

Udělej to.

Pokud je to nutné, opakuj:
Neodrosteme nikdy naší touze po změně.

Druhý zákon ekonomie energie zní:
Není možné udělat chybu.

Třetí zákon zní:
Můžeš to zvládnout, pokud se pokusíš.

* * *

Každý z nás má přístup k veškeré energii, která vůbec existuje, ke všemu, co si jen umíme představit.
Tedy k nekonečné energii ve smyslu kruhu, který je nekonečný.
Energie cirkuluje jako krev, která bez přestání protéká každou buňkou našeho těla.
Každá buňka dostane, co potřebuje.
Když si něčeho žádá, tak se ozve.
Tyto žádosti nejsou nikdy ignorovány.

Existují mnozí, kteří tvrdí, že jedna buňka jako částečka těla nemůže být žádné individuum, protože nemá svobodu améby.
Ti, kteří toto tvrdí, neví, že oni a améba už jsou neoddělitelnou součástí daleko většího organismu zvaného život. Nebo neví, že sami jsou individua.
Tento organismus, toto stvoření, jehož součástí jsme my všichni, je biosféra - žijící povrch planety Země.
Ta vnitřní vzpoura, kterou cítíme, toto neustálé pronikání ke skupinovému vědomí, je biosféra Země, jež si je vědoma své existence.
Právě se rodí.
A my procitáme.

Kvůli tomu se to vyplatí. Ráj na zemi je blízko.

Je naší odpovědností jako jednotlivé buňky živoucího organismu provádět své individuální funkce tak dobře, jak jen možno.
Naše rozkazy přicházejí zevnitř.
Nejsou nám ukládány zvenku.
Máme svobodu být natolik sami sebou, jak jen dokážeme: a čím více jsme sami sebou, tím lépe budeme ovládat sami sebe a takto budeme spokojenější.
Naše životy budou čím dál bohatší a celý organismus bude zdravější.
Naše určení je nepředstavitelně vysoko.

* * *

V propasti zoufalství je všechno jedno, nemohu nic dělat, musím se osvobodit, zdi se boří, hoď mi lano, nemohu se pohybovat, nemohu to snést, nic, hoď mi lano...

A potom jednoho dne konečně unaven z dlouhého čekání na pomoc, která stejně nepřijde, připevníš své lano na skalní útes, vytáhneš se nahoru a odcházíš pryč...

Trvalo to všechno takovou dobu jenom proto, aby ses našel.

Trvalo to přesně tak dlouho, jak to muselo trvat. Každá vteřina byla cenná.

Váháš, přemýšlíš a zápolíš a jednou o tom přestaneš přemýšlet, ležíš tady jednoduše poražen, ležíš tady prostě navždy, a potom najednou vstaneš a děláš, co dělat musíš a jdeš dál k příští věci.

* * *

Každý akt vůle je stvořitelský akt, plodící síla. Viděno z odstupu vypadají věci jinak než zblízka, a proto nazýváme Bohem tu sílu, která stvořila život v dávných dobách, daleko, v počátku, který nás mate. Možná nazýváme také to Bohem, co stvořilo člověka, ta stvoření, která jsou tak nevysvětlitelně jiná než ty ostatní: možná nazýváme dokonce Bohem nebo Synem Božím toho, který zde procházel před dvěma tisíci lety a změnil celé lidské vědomí. Bůh je vždy velice vzdálen, stvořitelská síla je něco, co počíná v minulosti a my nevidíme minulost ani jako čas, který byl jednou přítomností nebo přítomnost jako to, co se zjevuje jako minulost - nyní je všechno stejné; naši přírodovědci, kteří pozorují v mikroskopech, v teleskopech to nesmírně veliké a vzdálené, a potom to nesmírně malé, nacházejí jenom věci, které mohou popsat pouze čísly, kvantovou teorií, Planckovou konstantou: nemohou najít žádná slova, kterými by se dalo popsat světlo, slova z lidské řeči, z lidské zkušenosti, jenom rovnice a porovnání, aby se definovaly poměry.

* * *

Rozpažení rukou, abstrakce, vzdálenost, proč to nemůžeme přivést domů, věci vypadají se vzdáleností jinak, horizont, daleké hvězdy, zakřivené universum, relativita, nic nedává smysl, Heisenberg, neostrost, hranice vnímání, Bůh je mrtev, co znamená, že to vypadá, jako kdyby v přítomnosti už neexistoval, zde, rychlost světla, číslo, světlo bez částic, světlo bez vln, energie, všechno je energie, Bůh je láska, co to znamená? Newtonovy zákony vypadají jako neplatné, kult předků se hroutí, tržní hospodářství se hroutí, Bůh je mrtev, anarchie, teorie velkého třesku o vzniku vesmíru, teorie o nehybném stavu, odkud přicházejí všechny ty subatomární částice, kde jsem já, kdo jsem já, kdo je to člověk, jak zapadá do toho všeho, universum je stvoření ducha, výsledek vnímání, filosofové to prokázali, věda to prokázala, ale co je to všechno za věci, které člověk nemůže pochopit, ultrafialové světlo, infračervené, čím blíže jsi, tím dál se to vzdaluje, všechny tyto snahy porozumět universu a co nám přináší? Atomová bomba, vyklizené zóny, nikdo už více nevěří, ztratili jsme svoji důvěru, žádná důvěra v Boha stvořitele, žádná důvěra v Krista Vykupitele, žádná důvěra ve volný trh, žádná důvěra v dělnickou třídu, žádná důvěra v hospodářství, žádná důvěra v technologii, žádná důvěra ve vlády, žádná důvěra v peníze, dovolíme si jeden druhému důvěřovat?
...Ach, ten okamžik! Vzájemná důvěra. Akt vůle je stvořitelský akt, plodící síla. Jak vznikl život na této planetě? Odpověď: Život se nedá zastavit. Čas nehraje žádnou roli. Život čekal a čekal a jednoho dne vstal a šel dál k další věci. Zní to směšně? Udělej jeden pokus. Zkus nic nedělat. Dělej to tak dlouho jak můžeš, až budeš muset něco udělat, to nemůžeš zadržet, ty nemůžeš jinak, může to klidně trvat dlouho. Čas nehraje žádnou roli, já můžu věčně čekat, mám čas. Čas je koncept. Život je skutečný. Stvořuje sám sebe. Vůle. Plodící síla. Bůh stvořitel. Vznik života. Co je život? Život je. Zkus ho zadržet. Zkus jeden pokus. Nech tu bombu explodovat. Nejistota.
Těžký experiment k pozorování. Přesto však výsledek. Nemůžeš zadržet život. Odřež jednu ruku. Jednu nohu. Čekej. Dorůstá to. Prokletá věc. Jak to funguje? Zkusme na to přijít.

* * *

A jsme tady znovu... Co je Bůh? Ty jsi Bůh. Já jsem Bůh. Co jsem? Já jsem život. Já jsem hlas života.
Já jsem hlas života. Já také. Život má mnoho hlasů. Život má jenom jeden hlas. Poslouchej mě. To je Bůh, kdo zde hovoří. Zde a tady, lidé. Právě teď v této místnosti. Právě zde na této planetě. Žádná vzdálenost. Žádná vzdálenost??? Žádné mikroskopy, teleskopy, televize, kamery, faráři, žádné bezpečnostní sklo, žádný deodorant do podpaží, žádné mravní kodexy, žádná pravidla chování, žádné zákony, žádná společnost, žádná hesla? Žádná vzdálenost??? Vrať se zpátky, není jisté, jestli tato věc nevyletí každou vteřinu do vzduchu. Koho už to zajímá, mě je to srdečně jedno, užívejme si, pokud to ještě trvá. Tak dlouho jak my trváme. Zde a tady.

* * *

Bůh je to, co tady vznikne, když zrušíš vzdálenost.

Celé lidské vědomí se pohybuje směrem k tomuto poznání.
Neexistuje jediná oblast lidského snažení, která tímto nebude zasažena.
My všichni se v přítomnosti spojíme.
Život nemůžeš zadržet.
Zákon o zachování energie.

* * *

Poznámka k lidské rase:
Koho nemůžeš překonat, k tomu se připoj.

* * *

Ti, kteří se na člověka dívají jako na něco nedůležitého, s ohledem na nekonečné vzdálenosti prostoru, si neuvědomili, že člověk je o mnoho menší než ty nejmenší částice, které může postřehnout, tak jako je o mnoho větší než ty největší části, které může vnímat.

Ti, kteří se na člověka dívají jako na něco nedůležitého, protože se nachází tak přesně vprostřed všech věcí, si neuvědomili, že každá věc se nachází přesně ve středu svého vlastního vnímání.

* * *

Kdybys mohl vidět nekonečně daleko v čase a kdybys mohl vidět nekonečně daleko v prostoru, nebylo by pochyb o tom, co bys viděl: Svoji hlavu zezadu.

Každý chce vědět, co mohu dělat? My všichni bychom chtěli tuto planetu zachránit, zbavit se odpadů, osvobodit své bratry a sestry, ukončit války a vytvořit ráj na zemi - ale co mohu skutečně dělat?

Dobře, přijď na setkání se svou skutečností, potkej se svou vlastní skutečností, staň se sám sebou.
Buď nesmírně uvolněný a skutečný a ovlivni každého kolem sebe svými vibracemi, jakkoliv se to bude zdát být těžší, než všechno ostatní nechat padnout, začni uskutečňovat všechny ty fantastické věci, které si můžeš vymyslet - staň se sám sebou, přijď na setkání se svou vlastní skutečností.

* * *

Měj důvěru ve svou schopnost být, nezkoušej být někdo jiný, to není bytí, pouhá tvá existence může změnit svět, nepovaluj se a zkus porozumět, buď odvážný a přímý, čestný a energický, ty víš, co musíš udělat.
Když si myslíš, že to nevíš, tak nedělej vůbec nic, dokud tě něco nenapadne.
Tato metoda nikdy nezklame.
Čisté přijímání vede k čisté kreativitě, představ si, co bys mohl být a neváhej ani na okamžik.

Vezmi všechno, co je v tobě silné a nech to pracovat, uvolni se, nestarej se o to, co si druzí myslí, použij všechny své svaly a napni je, jak nejvíc můžeš.
Budeš překvapen, jak dobře se cítíš a kolik dobrého uděláš; jednoduše, když vyzařuješ čistou energii, tu nejvyšší formu komunikace, je to krása:

Buď!

Buď!

Buď!

Staň se!

Oddej se životu, ve kterém neustále spotřebovávaje svou vlastní jistotu sebe popoháníš, směřuješ k vyšší jistotě, kterou si vyžádáš a potom zase zničíš, abys mohl dospět ještě výš;
zní to nesnesitelně bolestně, ale jsou to jenom bolesti růstu, neříkal jsi náhodou, že chceš svobodu? Svoboda není televize ani bankovní konto; komfort a jistota tě nepozvednou a ani ti nedají jistotu.
Jediné, co se může stát je, že tě pohltí a ty to víš.

Jistota je pohyblivý písek.

Chce skutečně někdo ve svém životě být manželem v pojišťovacím obchodě?

Jistota, životní pojištění, jakou máš cenu, až umřeš?

Víc, než když žiješ?
Pospíchej a zemři, potom pospíchej a buď znovuzrozen.

Akceptuj absolutně všechno, všechno, co tě potká - včetně smrti a života - zcela se otevři
nestarej se o to vybrat
jenom to nejdůležitější
nech k sobě všechno přijít
a tím nejdůležitějším bude to,
co se tě dotkne.

Všechno, co musíš udělat, je ničemu se nevyhýbat.

Jistota je skleněná stěna,
Dokonalá jistota je skleněná skříňka,
Která drží všechno jako štěstí, bolesti,
Vědomí, změnu, lásku, nebezpečí, pravdu,
A vzduch v dostatečné vzdálenosti od tebe,
Rozbij toto omezení dříve, než se udusíš.

Strhni zdi, abychom mohli být zase spolu,
není to sice jisté, ale věřím, že se nám to bude líbit.

Pusť se všeho, čeho se přidržuješ.

Teď pusť také všechno ostatní.

Musíme se odnaučit zbytečně se namáhat.
Důležité je rozpoznat, že jsme neseni zcela přirozeným způsobem.
Jestliže se uvolníme, nemůžeme ztroskotat.
Vzdej se všech jistot, nemáš jinak co ztratit kromě svých okovů.

Přestaň se pořád něčeho držet,
odpoutej se.

* * *

Toto je pravda.
Všechno je pravda.
Každé slovo, které ti někdo řekne, je pravda.
Jenom když se umíš dostatečně otevřít, jenom když se pokusíš alespoň trochu porozumět.
Je čas zrušit báje o umělcích.
My všichni jsme umělci.
Musíme se naučit umění více cenit.
Existuje tolik velikých bytostí.
Potřebujeme pozorné posluchače, vnímavé čtenáře, přesné pozorovatele, citlivé diváky.
Všechno je pravda, potíž není v tom pravdu říct, nýbrž pravdu přijmout.
Pravda znamená obejmout.
V tom tkví velikost.
Otevři se.

Nehledej krásu.
Nacházej ji.

Všechen život den po dni, století za stoletím, je pouze následování hrdosti a pokory, pokory, která vede k většímu vědomí, větší vědomí, které vede k větším vymoženostem, větší vymoženosti, které vedou k hrdosti, hrdost, která plodí slepotu, nedostatek vědomí, nevyváženost, rozpad a pomalý návrat pokory.

Možná můžeme nyní v našem vědomí tento věčný koloběh transcendovat...
Je vůbec možné být neustále nad věcí, aniž bychom se stali namyšlenými?
Ano, je to možné.
Pokud zůstaneš skutečně v tomto nejvyšším rozpoložení ducha.

Nezapomeň:
Bez milosti Boha bychom nebyli Bůh.
O tom bychom měli přemýšlet.

Konec světa a okamžik stvoření jsou iluze, které jsou zapříčiněné neustálým pohledem do dálek, jako dvě souběžné linie, které budí dojem, že se na horizontu potkají, a buď končí nebo právě začínají.

Stvoření, zrození a smrt jsou ustavičným procesem, který probíhá v přítomnosti. Schopnost podílet se na bytí je v životě obsažená kvalita, která není skrze žádnou sílu zvenku ovlivněna.

Ochrana proti otěhotnění, zrození - není to tak jednoduché, jak si mnozí arogantní lidé myslí.
Jestli se to má nebo nemá, je otázka zcela bezvýznamná.
Ty víš v každém okamžiku, co máš dělat: správně nebo špatně přestalo v našem universu existovat.

Život jde dál.

Nechej všemu volný průběh.

* * *

Kdyby tě někdo chtěl milovat a ty bys to nechtěl dovolit, co to znamená?

Myšlenka: Nemohu.

Vědomí: Mohu si dělat, co chci.

Myšlenka: Nechci.

Myšlenka: Proč ne?

Vědomí: Mám strach. Mám strach se pustit.

Myšlenka: Já nemám vždy strach, i když někdy ano, ale přesto miluji. Protože tuto bytost tak moc chci, překonám svůj strach a své váhání. Tak mi na tom záleží, že se o to pokusím. Nebo jsem posedlý a duše mě nutí milovat a já nemohu přestat hledat nějaký důvod. Toto údobí je nejjednodušší a nejvíce vzrušující.

Vědomí: Dostaneš, co potřebuješ.

Myšlenka: Jsem omezen svým strachem.

Vědomí: Nemohu všechen svůj strach najednou eliminovat, ale mohu ho potlačit, mohu se stát odvážnějším, mohu své universum rozšířit.

Myšlenka: Chci více milovat, chci být více milován.

Vědomí: Musím se otevřít, musím být připraven k pořád větší oběti. Čím víc jsem zapojen, tím více roste má schopnost milovat.
Musím začít pracovat na svém sebevědomí.
Ne tělo a ne rozum jsou ty orgány, které milují, nýbrž mé já.

* * *

Musíme své já otevřít.
Musíme se osvobodit od všech vzorů a příkladů, které nás omezují.
Jsou dvě cesty jak to můžeme udělat.
Postit se nebo slavit.
Přestaň se dívat na televizi a nebo se dívej dnem i nocí, až se z toho tvůj rozum úplně pomine.
Přestaň poslouchat hudbu nebo poslouchej hudbu na úkor všech ostatních, až se skoro zblázníš.
Když tě tvé postění nemůže uvést do výšin, když se tvé myšlenky a tvůj život nezmění, dělej to ještě intenzivněji, omezuj se ještě více, postav se před ještě těžší úkoly, strádej ještě více, strádej natolik, až tě tvé zoufalství přivede ke světlu.
Když tě tvé oslavy nejsou schopny dostat nad věc, oslavuj ještě více, přeháněj ještě více, vypni své smysly až na samou mez a ještě za ni, stavěj dál svoji věž, až se zřítí a vybičuj své smysly tak mocně, až se zhroutíš.
Cílem je obnovené vědomí, svoboda:
Můžeme toho dosáhnout jedině tehdy, když se o to pokusíme.

Opakování zabíjí vědomí.
Opakování zabíjí vědomí.
Rozbij sklenici.
Rozbij sklenici.
Nepřemýšlej dvakrát o téže věci a všechno bude v pořádku.

Technologie je hádanka, která nás všechny zmátla. Čím pozorněji začneš sledovat moderní technologie, tím více vystoupí škodlivé účinky na celé naše organické prostředí.
A protože naše potřeba žít dál je větší než nutnost jakékoliv technologie, jeví se argument, že technologie se musí zrušit, oprávněný.
Velice krátkozraký náhled.
Skutečnost je, že proděláváme technologický pokrok. Přitom nejde o triviální zlepšení: tady nemluvíme o měřičích na kontrolu nečistoty ovzduší, o reformách: mluvíme o revoluci. Abychom mohli přivést technologie na úroveň našeho vědomí, musíme počítat s drastickými změnami konceptů pro všechna komplexní zařízení, která jsou dnes v provozu.

(Sekera je jednoduchý nástroj, a když se k němu přidá vědomí, nezačne být pro prostředí zničující.
Motorová pila je komplexní nástroj, který má snahu oslabit vědomí svého uživatele: k tomu potřebuje minerální pohonné látky, které jsou po svém spálení škodlivé pro zemi a vodu, a proto i škodlivé pro vzduch a život. Zde je třeba ještě uvést, že naše zásoba minerálních látek a různých kovů je skoro vyčerpána... Podobné příklady bychom mohli najít mezi jednoduchými a komplexními nástroji jako je třeba kolo a auto nebo logaritmické pravítko a počítač.)

Přivést naše technologie na úroveň našeho vědomí je absolutně nevyhnutelný doplněk k tomu, přivést naše vědomí na úroveň technologie, čemuž jsme se doposud soustředěně věnovali.
Vědomí a technologie mají svůj průsečík v životním stylu jednotlivce. To je bojiště střetů a změn.

Celá komplexní technologie se musí nově přepracovat, a sice tak, že mimo proud života nesmí být na zemi žádná v provozu. Udržet zdraví celého tohoto organismu - nikoli jen individua - musí být první cíl všeho našeho snažení. Jestliže všechny nástroje budou v tomto smyslu zkonstruovány a používány, postoupí lidská technologie uspokojivě do přítomnosti. Než se to však stane, zůstává nadále zcela nedostačující a musí se zničit, aby se mohla znovu zrodit. Toto je kreativní proces.

Pusťme se do toho.

Naše dnešní technologie nevykazuje žádné chyby - není možné udělat chybu - je pouze jenom extrémně primitivním předchůdcem oné neuvěřitelně organické technologie, která je určena v tomto universu ke stvoření.
Nesmíme dovolit, aby se náš tvořivý génius nechal omezovat primitivními hračkami!
Nesmíme za žádných okolností uvíznout a ustrnout v minulosti, když je toho v přítomnosti ještě tolik udělat.

Kdybys chtěl začít vymýšlet nové technologie, musíš nejdříve odstranit všechny komplexní nástroje, neboť ony jsou chybnou koncepcí.
Všechny brilantní objevy a vynálezy naší doby jsme vykonali našima rukama, naším rozumem, našimi smysly za pomoci jednoduchých přístrojů a konceptů.
Toto je dnes právě tak pravdivé, jako to byla pravda v celé historii.

Mnohé z velkých objevů naší doby učinili ti, kteří byli citliví na řeč svého srdce a kteří dokázali naslouchat jiným a také ještě celé říši života: stromům, ptákům, hmyzu, rybám, červům, řasám, oceánům, lesům, horám, pouštím a nebi:
Všemu vědomí na této planetě a celému životu, a nikoliv jen fragmentům vědomí druhu homo sapiens.

* * *

Nauč se vidět krásu, jestliže chceš potkat pravdu.

Uč se vidět opravdovost, chceš-li potkat krásu.

Nebe je v nás.
Všechno, co musíme udělat, je najít naše jáství, naše já vyslovit a manifestovat ho.
Tímto způsobem ho najdeme všude kolem nás.
Proč ještě déle čekat...?

* * *

Vzepři se každému, kdo by měl v úmyslu mít něco společného s nějakým národem nebo osobou nebo úřadem, který chce být bohatší namísto toho, aby rozšířil své vědomí: aby byl slavnější, místo aby byl otevřenější.
Nedělej nic, co by podporovalo tento nádor podobající se rostoucí rakovině.
Izoluj ho. Nech ho zemřít.

* * *

Energie vyplňuje celé universum.
Energie přichází a odchází.
Vědomí definuje energii.
V tomto vědomí se všichni dotýkáme všeho.

Dole znamená uvnitř.

Pravda se nachází uvnitř.

Přivést ji do vědomí znamená stvořitelský akt.

Láska je potvrzením energie.
Nechává ji skrz nás vždy proudit.

A život je sebestvořující bytost plná energie, kterou nazýváme Bůh.

Já je jáství.

Samoodpovědné.

Soběodpovědné.

Tak už se konečně pusť.


[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

22.11. 2001