OSVOBOZENÍ & VNITŘNÍ HLAS

Rozprava 7 : Minulý život [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Aby mohla fungovat karma musíš hledat souvislosti svého utrpení v minulosti. No a když žádné nencházíš na její podporu vytvoříš ještě minulý život. Ono když stavíš na špatném základě jednou stavba spadne. Ten kdo je stavbou pohlcen nevidí ji zvenku tudíž neví jak je chatrná. I když na něho budeš volat, že to brzy spadne, neuvěří ti. Naopak se bude snažit stavbu ještě více vylepšit. No a tak nějak vznikl i minulý život.

Reinkarnace se nejdříve chopila církev, protože se dá dobře využít. Pod tíhou reptání lidí a dožadováním se spravedlnosti se pak na tuto iluzi přibalila ještě další iluze a tou je karma a s ní přibyl k budoucímu životu na onom světě ještě minulý život, aby si lidé nestěžovali, že se mají špatně a aby neviděli jak jsou vykořisťováni, dávalo se to za vinu prohřeškům za minulý život a vykládalo se to jako nutné odpykání s tím, že když lidé tento úděl přijmou budou se mít pak lépe. A aby se tomu nasadila koruna, tak se do toho vložil Bůh. A ten je přísný, nemilosrdný a trestající... jojojo.

Používám záměrně minulý čas, aby jsi viděl jak to všechno vzniklo. Dnes jsou lidi o trochu inteligentnější a vzdělanější a proto bylo nutno tuto iluzi vylepšovat, protože se dožadovalo důkazů. No a dnes tu máš dokonale propracovanou iluzi, která se zneužívá. Říct lidem pravdu by jim způsobilo totiž takový šok, že by tě totálně odsoudili, zavrhli a zničili. A nejenom oběti této iluze, ale i využivatelé. A ti mají dobré prostředky jak se tě zbavit. Takže bys proti sobě poštval celý svět. Byl by si příliš nebezpečný.

Kdyby jsi jen věděl... Ale k tomu, aby jsi mohl najít pravdu nesmíš věřit iluzím. Jediné bahno a špínu co v sobě máš jsou iluze.

Těch je třeba se zbavit. To je pravá očista vědomí. Nevěř ničemu a nikomu! A pravda si k tobě cestu najde. Pokud věříš lžím nemůžeš vidět pravdu. Pros a bude ti dáno... každá myšlenka je prosbou. Myslíš-li na lež dostaneš lež i se všemi důkazy, ale myslíš-li na pravdu uvidíš ji.

Pro dnešek to stačí. Věřím, že máš o čem přemýšlet...


[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

24.11. 2001