OSVOBOZENÍ & VNITŘNÍ HLAS

Rozprava 3 : Život [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Všechno je jen energie a informace. Život pouze znamená více informace v energii. Kámen má pár informací (např. chemické složení, jaké světlo odrážet atd.) rostlina více (jak růst, jak vypadat, jak se rozmnožovat) no a zvířata víc... život vznikne tak, že dané informaci dodáš energii. Ta informace se u živých bytostí nazývá DNA no a u neživých chemicko-fyzikální vlastnosti. Měl by sis uvědomit, že máš jen jeden život. To je fér, a spravedlivé. Každý začíná z nuly a končí strnutím. Co je mezi tím záleží jen na něm. Může si vybrat, buď se příjme a bude svobodně žít nebo se označí za nedokonalého a bude otročit. Sám si vyber jak chceš žít. Buď sám sebou. Tak jedině vzdáš dík za to, že jsi. Pokud budeš chtít být jako někdo jiný, děkuješ za jeho život - čili pohrdáš svým životem. Měj sám sebe rád... buď bdělý, nedovol mysli aby ti zastínila svým mrakem slunce. Zahoď všechny ideologie, všechno to harampádí, neboť to je tvé vězení tvůj kříž. A pamatuj není žádný zisk ŽÁDNÝ!!! Méně než život nic neznamená. Žádná budoucnost, žadná minulost, žádný strach, žádný trest, žádná odměna, žádné dobro, žádné zlo, žádná moudrost, žádné tělo, žádný Buddha, žádná Země, žádný vesmír...


[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

17.11. 2001