Veřejný průzkum

Veřejný test č.1 [Zpět] - [Tisk]

Když jsem přebíral úřad, všichni čerti se mi smáli. Prý jste ztracené případy. No ale rozhodl jsem se, že vám dám aspoň šanci... takže velcí mistři a znalci, kariéristé a zasvěcení, zde mám pro vás otázku, která odhalí jak na tom vlastně jste.

Otázka zní : Pokud jsem zaslechl, tak smyslem vašeho počínání a celého učení duchovna je nalezení svobody a tedy realizace nirvány. Takže já jsem jen takový hlupák, a chtěl bych se od vás učit... naznačte mi prosím stručně co je to ta vaše svoboda. Přece abyste mohli hledat a usilovat, musíte přesně vědět co to je. Jinak byste byli jen zmanipulovaní slepci že? Slepci stále bloudící v kruhu... Takže otázka zní, co je to vlastně ta svoboda o níž máme usilovat. Nezlobte se, ale musím to vědět dřív než s něčím začnu. Pomozte mi tedy. Mockrát Děkuji.

Vaše odpovědi :

Jirka : Tak například svobodu můžeme vnímat jako protiklad k nesvobodě.

Slepý Osel : Příklady mě nezajímají... otázka stále zní co to je svoboda...

Magnolie : Svoboda je to o čem se jen sní.

Slepý Osel : Tak to vás upřímně lituji. Dobrou noc tedy. Taková svoboda mě nezajímá. Je tu snad někdo jiný... kdo ví co je skutečná svoboda?

Jirka : Jsi utopen ve svých představách mnichu. Rád bys osvobození za trýzeň těla dostati chtěl. Modli se a udržuj své uvědomění v klidu ducha. Toť je ta cesta ku poznání svobody nejvyšší. T.A.

Slepý Osel : Krucinál! Nenastoupím žádnou cestu, modlení, cvičení atd. dřív, dokud mi někdo neřekne co je to ta svoboda! Otázka je stále nezodpovězena! Zřejmě to nikdo neví, ale hlavně, že se všude cvičí o sto šest! Je tu v ČR aspoň někdo, kdo ví co je to svoboda?!

Arcane Sanctuary : Svoboda je volnost ducha, není závislá na žádných vnějších faktorech. Největší překážkou ke svobodě je blok vlastního ega a lpění.

Slepý Osel : A co je to duch? Nekomplikujte to zatahováním dalších pojmů, kterým nerozumím. To je jako definovat "x" pomocí "y". To z vás sice dělá génie, ale já jsem se stále nedozvěděl nic! Co je to tedy svoboda?

jaki : Jen chmýří ve větru.

Slepý Osel : A co když není zrovna vítr? Prosím vás necitujte knihy. Tady vám to je na nic. Já jsem laik. Jasný? Takže podle tebe se všichni snaží najít chmýří ve větru. A když to najdou pak jsou svobodní? Co je to svoboda?

Michal S : Nic nemuset, nic nechtít, na ničem nelpět, zažívat pocity absolutní prázdnoty.

Slepý Osel : Prosím vás už tyto stavy někdo realizoval? (Možná tak nějaký miliardář...) A pokud ano... pak mi dá za pravdu, že to je stále stejné otroctví a nikam se v podstatě nedostal... Co je to ale skutečná svoboda?

Magnolie : Miliarda vědomí zná, že svoboda jen abstraktní vůli má a dnes a denně vědomí ji zažívá.

Slepý Osel : Hledám aspoň někoho z těch tvých miliard kteří vědí, aby to tu konečně řekl! Jak můžete hledat, když nevíte co! Co je to svoboda? Tak hergot víte vy vůbec co to vlastně hledáte?! Povězte mi to tedy... Pochopte snažím se vás k něčemu dovést. Každý zlatokop... než začne hledat ví... zlato... kov žlutý, kujný... atd... Tak se ptám než začnu hledat... co je to svoboda? VY to už přece musíte vědět, když jste to hledali a hledáte věky věků. Pokud to nevíte... pak jak víte zda-li jste to zrovna včera nezahodili! Co je to tedy svoboda?

George : Chtění je nesvoboda.... nelpění na ničem je svoboda. Svobodný člověk neusiluje o svobodu. To je všechno jinak to neumím říct...

Slepý Osel : Takže svoboda se odvíjí a závisí tedy na existenci či neexistenci chtění, úsilí a lpění? Pak je to ubohá svoboda... pro takovou se roky trýznit... nemám zájem... vznikne pak chtění... a je to v hajzlu. Takže to je stále podmíněná svoboda. Ale co je skutečná svoboda? Pořád mi tu sypete odpovědi vyčtené z knih. Ty mě nezajímají. Zapomeňte na knihy, sedněte si, a hledejte uvnitř! Ptejte se sami sebe... jinak se budete motat stále v kruhu! Uznávám jen dvě odpovědi... odpověď toho, jež začal hledat v sobě, a toho, jež už našel. Ani jedna odpověď tu však zatím nepadla! Cesta k tomu je tak krátká... a vy přesto jste tak líní a hledáte pořád pohodlné, ač nákladné zkratky. Ještě jste se však stále nepohli z místa! Přešlapujete a mumláte. Já vás chci dokopat k tomu prvnímu kroku! Takže neslevuji, neuznávám... a otázka stále platí! Co je to svoboda?

Arcane Sanctuary : Zkusím to říct jinak: Zapomeň na to, žádnou svobodu nehledej. Ten kdo hledá svobodu jenom poukazuje na to, že něco nemá. Na definici se pak můžeš klidně vysrat. Vždyť termín svoboda zavedli spoutaní lidé, "svobodný" člověk neví o svobodě nic, je mu uprdele jestli je svobodný nebo ne. Takže se musíte osvobodit od svobody, tudíž ji přestanete hledat a uvědomovat si.

Slepý Osel : Jak můžeš někomu radit? Když jsi sám nesvobodný? Odpověď svobodného člověka se hned pozná. Copak to nikdo nedokáže... učinit ten první skuteční krok k nalezení svobody? I odpověď někoho v tom prvním kroku... ó jak by zde zazářila... zatím je tu slyšet jen kdákání staré kvočny! Musíte zapomenout na všechno co jste četli... to je vaše překážka k hledání. Stačila by vám hodina... upřímného zkoumavého pohledu na tuto otázku... ale vy na to kašlete! Takže neslevuji, neuznávám... otázka stále platí. Co je to svoboda?

Michal : Svoboda je past pro tvé ego. Jsi svobodný? Pak jsi vězeň svobody. Jsi nesvobodný? Pak jsi vězeň nesvobody. Tvrdíš že svoboda existuje? Oživuješ mrtvolu svobody. Tvrdíš že svoboda neexistuje? Zabíjíš mrtvolu svobody. Přestaň hrát blbého a nezapomeň zalévat květiny. Svobodně - jestli to potřebuješ.

Slepý Osel : Přestaň hrát chytrého a blbci zmizí sami. Raději nekličkuj, nefilozofuj a odpověz na otázku. Tolik řečí duchovních... ale jsou to jen zmatené výkřiky do tmy vyvolávající iluzi dokonalosti vlastní mysli. Ano v mysli jsi možná u cíle... ale nohy milý hochu neučinily ani jeden krok. Pokud ano odpověz na otázku: Co je to svoboda?

Jan : Nejdřív se zeptám... opravdu tě zajímá co je svoboda? Dám ti radu... neptej se na to co je svoboda, ale co je pravda. Jen ten kdo hledá pravdu, může najít opravdovou svobodu, opravdovou lásku, opravdový život. Pravda je to, že život má dvě strany. Správná cesta je jít skrz pravdu. Vidění skutečnosti vyvolává v člověku takový náhled na svět a vlastní zkušenosti, neboť pak vědomě můžeš ovládat vše a to je svoboda. Přirozená kvalita ducha, svoboda stát se sám sebou, jestliže jsi uzrál :) Nejsem řečník, ale jsem sám sebou. Vím, že na tuhle otázku si musí každý odpovědět sám. Každopádně... přeji ti víc pravdy, ať už jakékoliv :).

Slepý Osel : Další mluvka. Dealer... správná cesta... fuj. Jít skrz pravdu... to se učí kde? Být více člověkem... vědomě ovládat vše... přirozená kvalita ducha... Prosím nekomplikujte to! Používáte slova jejichž význam si můžete jen domýšlet! Nejsi opravdu řečník to se hned vidí... pravd je tedy více? Ale která je pak ta pravá? Jsem tedy zvědav, kdy se do toho opřeš a odpovíš si na tu otázku poprvé sám... ne vyšperkovanými citacemi! Né k nabádání druhých, ale nejprve sám za sebe! Otázka stále platí... co je to svoboda?

derek : O svobodě je možné uvažovat jen ve vztahu k něčemu co poznáme a co nám vytváří pocit nesvobody, co nás omezuje nějakým způsobem. Klasická teorie duality tohoto světa. Dle mého je to možnost dělat to co chci v okamžiku kdy to chci.

Slepý Osel : A co když bych musel dělat co nechci a kdy to nechci? Tvá svoboda je jen velké peklo! Začněte skutečně hledat... nepřemýšlejte... pouze se utište a soustřeďte se na tuto otázku... zapomeňte na knihy... nenaslouchejte mysli... udržujte pozornost jen na tu otázku a dojdete k první odpovědi kterou uznávám... dokud k ní nedojdete nemohu vás nic naučit. Zůstanou z vás jen velké huby prášilky rozumující a poskvrňující nevinné děti svými výplody a knihami tak, jak jste byli poskvrněni vy! Byli jste okradeni o svobodou díky slovům těch, jež měli velkou hubu! Otázka platí dál.

Roman : Co je to svoboda? "S","V","O","B","O","D","A" - pár písmen. Jen pojem, velké téma pro všechny co chtějí něco dělat, zažívat, snít (kde jsou stejně větší, nebo menší omezení) - ve skutečnosti to muže snad být jen smrt!

Slepý Osel : Nezajímá mě žádné "může to být snad..." to je domýšlivost... pochopte, že v sázce je celá svoboda! Nemohu si dovolit zbloudit! Hledám učitele, který to realizoval! Skutečný guru zná tíhu odpovědnosti... vy jste nehledali... a tak víte o tom prd. Kdybyste jen trochu hledali... drželi byste místo rozumování a poučování jazyk za zuby... To se mám ptát snad mrtvých? Otázka platí pořád... pochopte je to kóan... je třeba k jeho rozluštění něco učinit... ne jen promazat mysl! Prosím buďte v tom opravdoví a buďte k sobě upřímní. Hledejte odpověď... na otázku co je to svoboda! Kdo hledá najde! Ne slova, ne moudra... ale tu svobodu! Jen je třeba učinit ten první krok... nikdo to za vás neudělá! Nejsem šarlatán! Nic vám neprodám, nic vám neřeknu... založil jsem školu, abych vás k tomu skutečnému kroku dokopal! Dokud ho neučiníte, nemůžete se nic naučit... to co jste se naučili je jen harampádí ve vaší mysli. Logické závěry a dedukce. Mnozí říkají tak je to správné a tak je to osvícené... ten humus musíte zahodit a začít hledat s otevřeným srdcem! Byť by to znamenalo stát se středem posměchu a zavržení v kruhu svých obdivovatelů... hledám upřímné žáky, jež žízní srdcem... ne hladové slepice! Pro ty krmení nemám...

Magilian : Nač se dívat do svého nitra, podívat se na sebe sama, prokousat se tím humusem co si vlečeme. Sami budujeme svoje vězení a skrýváme se za slovíčky. Omlouváme sami sebe před samy sebou. A pak si přijdeš ty Oslíku a do našich spokojených životů začneš šťourat takovými otázkami jako např. co je to svoboda. Nech nás obyčejné spát a hnít za živa. Vždyť to je to po čem vlastně toužíme. Ach sladká nevědomosti jak jsi svobodná. A nenadávej mi moc, vždyť jsem hloupější než ty.

Slepý Osel : No tak si hnij, a nemusíš si to své hnití tady před ostatními obhajovat. Nikdo tě nenutil odpovídat na tu otázku... jen tvá připoutanost... jo a neschovávej se furt za ostatní. Mluv příště jen za sebe jo? Ty jedna sobě sama smrdící hnilobko :-).

Jan : Já jsem ten kdo žije v pravdě a to je milionkrát víc, než žít ve svobodě. Není moc těch kdo to znají. Pravda je to co překračuje vše a jinými slovy se nazvat nedá jen slovy PRAVDA. Svobodu hledá uznalý otrok a pravdu ten kdo pochopil lživost světa. Já ale už nehledám, pravdu jsem našel, je jedno kam mě kroky dovedou v srdci mám žár, jinak nemůžu!!! Ten kdo kráčí po této cestě nemá volbu a proto ho moudří respektují. Jde totiž po cestě, kterou si vybral z nejhlubší části sebe. Jednou najdu pokoj...

Slepý Osel : A kam jdeš najít ten pokoj? Myslel jsem si že ten kdo pravdu zná ten pokoj už našel... ale neodbíhejte pořád od té tématické otázky: Co je to svoboda!

Roman : Oslíčku, možná je to takhle: Svoboda je, když... se přestanu bát, co bude příště, když není žádné chtění, když pláč a smích jsou totéž, když zmizí touha po štěstí i strach z nedostatku, když vše je tak, jak je a není pociťován ani nedostatek ani přebytek.... takže nemáš ani nepřátelství ani lítost (a tedy šéf Tě nesere, a žebrákovi necpeš almužnu)..., tak pak ani nějakou svobodu hledat už nebudeš, poněvadž by to byla blbost.

Slepý Osel : Když, když, když... takže ještě nejsi svobodný, tvá svoboda je "až když..." někdy náhodou v budoucnu něco dokážeš... proto to jen zkoušíš trefit... zatím jsi popsal jen své peklo. Ale já se neptám co je peklo, ale co je svoboda!

JP : (poslal prázdné vzkazové pole)

Slepý Osel : A další koumák... tu nejde o soutěž jasný? Nesoupeřte s ostatními kdo to dokáže popsat... neusilujte o medaile pro své ego! Jste tu sami za sebe! Když zmizí ostatní... jak můžete být úspěšní? Vůči čemu pak můžete posoudit... svou dokonalost, vědomost, poznání?!!! Prosím nezkoušejte to trefovat! Zbytečně se namáháte... nejsem hlupák! Trefování je věc mysli... správná odpověď leží mimo nashromážděné vědění ve vaší mysli! Je nutno odhodit to vše a začít úplně od začátku jako byste nic o svobodě neslyšeli... ptejte se jako nevinní, neposkvrnění a dostanete odpověď. Proto ani ty nejsi svobodný. Buď k sobě upřímný... odlož vědění a ptej se ve svém srdci co je svoboda... to co jsi poslal... (svoboda je nic) znamená, že je tedy všechno jen otroctví!

Jan : Svoboda je dokonale ukázněná mysl a srdce, nebo dokonale vyprázdněná mysl a srdce. Mudrc překonává ve své moudrosti polaritu světa.

Slepý Osel : Tak z té ukázněné mudrcovy mysli a srdce odpověz na otázku a neopisuj definice z knih!

Michal : Svoboda jako stav - někdo by si ji musel uvědomit, popsat, označit a podobně. Ale jakmile se někdo takový objeví, je to "někdo", ale ne svoboda.

Slepý Osel : Fuj taixl... pořád! Nespekuluj! Já se ptám... co je svoboda... ty najdi odpověď. Ne v mysli, ne v dedukci, ale v srdci!

Jan : Dobře a mohu se tě na něco zeptat... Co je to hrnec? Pokud dokážeš odpovědět tak, že se mi nepodaří tvou definici nijak vyvrátit ani jedinou větou pak budeš tím, kdo mi dokáže, že tvá otázka byla položena správně. Pokud ti ale tvou definici popřu připustíš, že když sám nedokážeš dokonale definovat slovy jednoduchý hrnec, jak bys mohl být schopen zhodnotit to, jestli ti někdo správně odpověděl na otázku co je to svoboda.

Slepý Osel : Hrnec je hrnec. Ty sám víš o čem je řeč jinak bys to nemohl ani nijak vyvrátit :-). Ani kdybych ti ukázal kartáček na zuby a řekl "Toto je hrnec" musel bys mlčet. Oba hrnec tedy známe a já vidím, že odpověď je v tobě pravá a nepochází z knih. Řekneš-li že je to sedátko tvého dědečka... budu ti věřit neboť mluvíš z opravdového poznání. Ale svobodu v tobě nevidím a proto ji musíš nejprve poznat, pak promluvíš jako svobodný a sám budeš spokojen, že konečně necituješ knihy. Nechci po vás abyste se něco učili, jen abyste se podívali upřímně do svého srdce na otázku co je svoboda!

:-) : :-)))))))))))))))))

Slepý Osel : A co když zrovna tlačíš tuhou stolici na záchodě? Co pak? Hoďte ho na lechtací přístroj a nechte ho tam 8 hodin, aby vystřízlivěl ze svých bludů.

Info : Svoboda je schopnost člověka rozhodovat se a jednat se znalostí věci (tj. na základě poznaných přírodních a společenských zákonů) a v souhlase se svými skutečnými zájmy a reálnými cíli, tj. smysluplně. Abstraktní nebo absolutní svoboda není, svoboda je vždy historicky a společensky podmíněna. (Zdroj Encyklopedie na www.cojeco.cz)

Slepý Osel : Tak buď jsem naprostý debil, páč tomu nějak nerozumím... to vymyslely asi moc vypečené hlavy, které o naši svobodu v tomto chlívě velice dobře pečují. Tak vzniká manipulace... co je svoboda vám musí říct vždy jen panovník, kněz, guru... ale není to zadarmo... že? Tisíce let úsilí a bojů o svobodu... a výsledek? Bojujete, protože sami nevíte... pak jste snadno ovládnutelní, páč ovládat se dají jen ti co bojují, jen ti co usilují... a proto říkám nejprve se podívejte dovnitř, než začnete bojovat za ideály chytrých a mocných.

Rosťa : Nic nemuset.

Slepý Osel : Ty jsi ale velký otrok. Stále podmíněno a navíc závisle na subjektu, kterého se to týká... takže to není svoboda... co je tedy svoboda?

DIGITAL : Svoboda je odproštění od všeho. Tedy i od myšlení, od života i od smrti. Když napíšu, že nevím, jsem nejblíže odpovědi.

Slepý Osel : Pořád vedle jak ta jedle. Vy ani nevíte co je myšlení, co je život a co je smrt... nikdy jste to na vlastní kůži nehledali. Mluví z vás tady jen mysl... nikoliv svoboda. Podívejte se na své odpovědi... vaše svoboda je podmíněná... a proto jste jen otroci. Když nepíšeš nevím... jsi nejblíže tak akorát klávesnici... jasný? Napsat se dá cokoliv, ale já po vás chci, abyste se na to vnitřně podívali!

DIGITAL : Je lepší nevědět, co je svoboda. Kdo to neví, cítí se svobodnější. Podle toho jak máme daleko k svobodě se o to víc cítíme svázanější. Já si pod slovem SVOBODA vybavím název zaniklého novinového deníku nebo třeba obyčejné příjmení a nikoliv slovo, kterým se často vyjadřuje svázanost člověka k něčemu.

Slepý Osel : "Lepší je nevědět" to je velké otroctví. Já se neptám na vědění... to konečně pochopte, já se ptám na výsledek vašeho vnitřního bádání... to je mimo dosah vědění a nevědění... to je přímý pohled, zážitek a poznání toho co je svoboda. Takže upusťte od definic a od přemýšlení a podívejte se tam dovnitř... co je to svoboda? Tato otázka stále platí.

mm : Proč hledat něco, co není?

Slepý Osel : Aby se našlo co místo toho "něco" je. Ty jsi stějně jen líný sebeblafovač... jak můžeš vědět, že svoboda není, když neznáš odpověď na otázku co je to svoboda? Teprve až poznáš... můžeš říct co je a co není... a není to jen o myšlenkách, ale o poznání.

mysh : Svoboda by byla opustit tahle stránky a podívat se na film Hledačovo marné pátrání.

Slepý Osel : A proč by se muselo kvůli svobodě něco opouštět a na něco se dívat? Co kdyby tyhle stránky nebyly? Já se neptám "co by byla" ale "co je svoboda". Pokud by závisela na opouštění čehokoliv... pak to není pořád ta pravá svoboda.

Michal S : Svoboda znamená nerozlišovat. Svobodný či moudrý je ten, kdo nerozlišuje, tudíž nesoudí, tudíž je nezaujatý. Svoboda pak je on sám - mysl mu může říkat cokoliv jiného, ale on se možná jen usměje, neboť si svobodu vytváří sám...

Slepý Osel : Stále jsi daleko... dáleko... od svobody samé. Zkus jít za všechny odpovědi z mysli... vždy se zastavíš a spokojíš s nějakou lepší definicí... ale svoboda to není... je to jen definice. Abys poznal co to je svoboda... pokračuj se v dotazování pořád pořád... až přijde ne-slovní odpověď sama. Mysl se musí totiž trochu unavit a vyprázdnit... až to vzdá... pak... ta odpověď přijde... zkoušej to pořád dokud nepřijde. Jednou to udělá puk... a satori tebou projede.

Pavel : Sgusdcvsdavjjr

Slepý Osel : Dejte mu ránu do palice, asi mu přeskočilo... číst umí a mluvit ne? Jinak co se týče odpovědi... to není svoboda... to je akorát moc úsilí pro zdější profit. Co je to skutečná svoboda?

Ehm : Pokud svoboda není objektem mysli, jak o ni chceš mluvit, když ji nelze popsat slovy? ;)

Slepý Osel : Ano! Nechci abyste o ní mluvili jak se tady pořád děje, ale vyžaduji abyste jednou promluvili z ní samotné... a je jedno co to pak bude za slova!

Paganwinter : Ty hele a není teda svoboda = nebýt :-)??

Slepý Osel : Tak nekecám a prověřím to ne? Pokud chci poznat musím být schopen obětovat vše. Mnoho mistrů zažilo satori právě na té poslední hraně... nebyli... svou myslí.

Pepa : Svoboda je být otrokem co nic nechce.

Slepý Osel : A co když ti někdo něco vnutí? Co pak? Třeba hemeroidy... se ti vnutí aniž bys chtěl. Co pak?

Slizká Ropucha : Svoboda je píčusovina, se kterou by nikdo neměl otravovat ostatní.

Slepý Osel : Nikdo nikoho nemůže neotravovat. Otravujeme se vnitřně totiž zcela sami. A ty jsi tak otrávená, že ti hnis teče přímo z pusy. Sama nejsi tedy svobodná.

vv : Být sám se sebou spokojen?

Slepý Osel : A od čeho se odvíjí ta spokojenost se sebou samým? Od bytí druhých? To vše je ale podmíněné. Ale co je skutečná svoboda?

mysh : Vzdání se tvoření jakýchkoli obrazů a myšlenek o sobě a skutečnosti...

Slepý Osel : Pak by ani Bůh nebyl svobodný... takže co je skutečná svoboda...

kuba : Svoboda myšlení. Žití okamžiku naplno jako by byl poslední.

Slepý Osel : Tak co? Myšlení nebo žití? Nedělejte mi tu z toho polemický kroužek... to pak jen mate ostatní...

Rosťa : Svoboda je být.

Slepý Osel : To bude pak těžké umírání... stále tu jen střílíte ze své mysli... dejte si tu práci... někteří už se dotknuli... mysl se toho nikdy nedotkne...

Pepa : Smířit se s vnuceným nebojovat a žít dál. Můj život není zrovna moc pěkný, ale jiní mají třeba horší (já vím opět srovnávání myslí). Čím míň člověk chce, tím je spokojenější... já vím, to je jenom cukřík, ale co člověk jinak má.

Slepý Osel : Stále chybně... stále stejná chyba... všichni mluvíte z ega... z mysli... snažíte se o svobodu ega... vytváříte cestu k zisku, stavíte překážky, jen abyste zítra mohli existovat... s poplatkem dnešního rozporu... a utrpení... v mysli... ale hledejte tam uvnitř mimo ego a uvidíte...

SJ : Co je to svoboda? Jenom slovo! To, co si pod ním (my naučení!?) představujeme, nikdy nebylo, není a nebude! Svoboda je jen neexistující slastná představa bláznů. Chci-můžu versus nechci-nemusím. Vždyť oč vlastně jde, když vlastně vůbec o nic nejde... že?

Slepý Osel : Ano? Takže tě mohu přijít hned teď zabít a říct... vždyť si sebou odnáším jen jedno slovo "život" není třeba se nijak vzrušovat ne? Tak zavři oči brouku :-). O nic přeci vlastně vůbec nejde že?!

Rosťa : Už ti nemám co říct.

Slepý Osel : Zkus taky jednou říct své mysli, už tě nepotřebuju poslouchat.

Pepa : Takže zemřít a znovu se nenarodit?

Slepý Osel : Řeknu-li ano, řeknu-li ne, co se změní? Budeš svobodnější? Jsou to jen slova. Tady nejde o to správně odpovědět! Ale najít svobodu nyní tobě skrytou! Soustřeď svou celou pozornost jen k té otázce... co je svoboda... nejde-li to, nevzdávej. Slibuji, že ti to zabere max. do pár hodin! Zatím jsi však propálil tři dny a stále jsi svobodu jen míjel!

Magilian : svoboda = svoboda

Slepý Osel : X = X. Co se tím vyřešilo? Ptám se co je to svoboda. Ale jsou tu stejní géniové na jaké jsem narazil i jinde např. Na otázku co je to Bůh, odpoví Bůh je láska, a když se zeptám co je to ta láska, odpoví mi no přeci Bůh... a dodají, jak je to jasné a že to nevím! Hlavně, že mi chybí poznání. Takže opakuji je tisíce způsobů jak svobodu vyjádřit, ale je nutné mluvit z ní samotné! Né o ní, ale z ní!

KJ : Jen pocit.

Slepý Osel : Stále vedle. Snažíš se to vidět jen z pohledu ega. Ke svobodě jsi zatím ani nepřičichl. Co je to svoboda?

mysh : Svoboda je jeden z pojmů bez zvláštního významu, k jeho definování a vysvětlení by se dalo použít mnoho slov, ale k jeho přiblížení by nikdy nedošlo a dokonce by se to proměnilo v hromadu nic neříkajících sraček. Svoboda je asi něco jako dálková návěst u silnice se šipkou a nápisem 20 km, ale s tím rozdílem, že my nikam necestujeme.

Slepý Osel : Kdo mluví nehledá tak jak je třeba. Pak trousí sám hromady... Svoboda je mnohem blíž, než si o ni myslíš. Možná ti chybí vrátit se zas těch 20 km nazpátek pane cestovateli. Jak jinak bys věděl kolik to je Km ;-).

Yod : Svoboda je prostě "samovolné" splynutí touhy srdce a touhy mysli. Nebo by se to dalo vyjádřit tak, že touhy srdce se stanou tvou "vlastní" touhou... Nebo tak, že jdeš/konáš to, co plyne z tvého srdce, že už zmizel konflikt mezi myslí a srdcem... Těžko slovy vyjádřit něco, co je jen koncentrovaný "pocit".

Slepý Osel : Vy si snad děláte legraci... "samovolné splynutí tužeb" je kouzelné ze všech pekel snad poskládáné... Jdu-konám... to je peklo. To není nikdy ze srdce.... neohánějte se slovy, která nemáte realizovaný! Jasný? Soustřeďte se jen na tu otázku co je to svoboda.

vv : Vidím svobodu jako svobodné rozhodování se na základě vlastního přesvědčení, tedy Víry. Věřit se dá v cokoliv a je to plně svobodné. Myslím, že Víra je svoboda sama :-)) Nevěřit je také víra, jen směrovaná kamsi k empirismu. No na nic svobodnějšího jsem už nepřišel :-))

Slepý Osel : Proč musím věřit? Co za to chci? Víra znamená naplnění až zítra. Víra není v tady a teď možná! Prohlédněte to! Buď tu je to co tu je, nebo tu není to čemu chci věřit. Pokud by tu bylo už to čemu jsem věřil, pak proč bych věřil dál? Věříte snad někdo že se dožijete svých minulých narozenin? A ještě radu, nesnaž se na to přijít! Ušetříš nám oběma spoustu času, když si jednou v klidu sedneš a zaměříš pozornost jen k té otázce... až zůstane v mysli jen ona jediná, a pak se začnou dít teprve ty pravé věci...

ŠL : Svoboda je pro mě KLID, vnitřní klid.

Slepý Osel : Tak to "mě" taky musí dost často velice trpět ne? V této rušné době :o).

ŠL : No, je fakt, že občas trpím i dobrovolně :o) Takže KLID doplním NEZÁVISLOSTÍ na nikom a na ničem.

Slepý Osel : Já ti taky doplním!!!! Pokud je třeba něco někam doplňovat pak sama musíš uznat, že svobodu si stále jen představuješ.

mysh : Svobodou bych nazval chvíli... třeba když se začnu chechtat dobrému vtipu.

Slepý Osel : A jak často a jak dlouho se směješ? A co ten zbytek ty ostatní chvíle? Jak je nazveš? A proč je vlastně hodnotíš?

Josef : Kdo je nesvobodný?

Slepý Osel : Kdejaký Slepý Osel přece. Prosím pouč nás co je to ta svoboda pokud jen netaktizuješ.

Radka : Jsem-li svobodná v mysli, jsem svobodná.

Slepý Osel : Zajímavá taktika... jen mi pověz... je-li já v mysli nebo mysl v něm. Co od čeho se odvíjí. Ano? Budu se těšit. Pa.

Spící Osel : Slovy se to nedá vyjádřit.

Slepý Osel : Začínají vám docházet slova? Pak okamžitě saháte po tom, že to nelze vyjádřit? Pchá! Ptáci neznají ani noty a vyjadřují to dosti zřetelně... vy však mluvíte z mysli. Stále z mysli... "nejraději byste" a pak "považujete, vnímáte a cítíte..." svobodu někde za horami. Ale určitě je nějaká svoboda, která je blíž.... Na co mi je platné vědět kde je... každý vězeň ví přeci kde je ta považovaná svoboda... a co by nejradši cítil a vnímal a je mu to akorát tak naprd.

Josef : Na vrcholu vysokého stromu v prudkém větru klidně sedí.

Slepý Osel : Ne. To se dá snadno naučit. Zedníci stavějící mrakodrapy jsou nahoře taky v klidu, a přitom nejsou svobodní. Co je to skutečná svoboda bez větrů a stromů?

Lipo : Svoboda je odvaha kráčet po cestě, která je mi souzena.

Slepý Osel : Jo tak odvaha je jen potlačený strach, a ještě mi řekni, kdo ti co soudil a kdy naposled jsi ho viděl, kde bydlí abych za ním zašel a zda-li můžeš sejít ze souzené cesty a popř. kam máš dojít a proč.

Pepa : Co když svoboda vůbec neexistuje, ani Bůh nemůže udělat tak těžký kámen, aby ho sám neunesl, tudíž není svobodný.

Slepý Osel : Nehledal jsi a už spekuluješ? Proč nechceš aspoň zkusit to cvičení vedoucí pravé odpovědi? To mi odpověz! Kdo se to čeho bojí?

Igor : Skutečná svoboda je stav bez ega. Ego mě nutí stále po něčem toužit, chtít, odmítat, napravovat a činí mě vlastně nesvobodným. Stále si nedokážu uvědomit, že je to jen klam, vymanit se z jeho vlády a být tak skutečně svobodný.

Slepý Osel : Ego tě nutí? Polož mu otázku "Moje milé ego... kdo vlastně k sakru jsi ty hlase v mé hlavě?" a věnuj jí plnou pozornost... A nepolevuj... stále vracej pozornost jen k té otázce...

Daniel H. : Svoboda je absolutní sebedůvěra v tom, že to, co dělám, je správné.

Slepý Osel : No o to se snaží všichni... i terorista (bojuje za správnou věc ve jménu Boha) i Papež (bojuje za správnou věc ve jménu Boha) avšak každý ma jiné vstupní texty a spíš proti sobě bojují, než aby se objímali. Ale jinak všichni věří, že konají správně. Přesto nejsou svobodní. Být správný, být dobrý, jež si zaslouží nakonec uznání a odměnu... a ve světle toho konat to je otroctví. Svoboda vypadá jinak.

Pepa : Ty říkáš, že jsi svobodný, já ti věřím a proto se tě chci zeptat, stojí ta svoboda vůbec zato. Nemyslím to ironicky ani jako chyták. Spíš si představuji, že mě tvá odpověď postrčí správným směrem. Děkuji.

Slepý Osel : Já neříkám o sobě nic. Není důvod mi věřit... nevěřte ničemu, ale hledejte sami v sobě! Ptáš se, zda ta svoboda stojí za to? Pak pravím ti břicho tvé div nepraská a přesto křičíš, že máš hlad! Pamatuj tohoto: Není žádný správný směr když stojíš na místě a jen o něm přemýšlíš. Není dokonce ani žádný směr, kterým se má jít. Je jen otisk tvých stop na blátivém poli. Ťapy ťap... a to je skutečná cesta. Žádná jiná není! Nelze z ní tedy sejít... můžeš jen jít, nebo stát a vybírat směr až do smrti. Nikdo na světě nedokáže posoudit zdali byl jen jeden jediný krok jakýmkoliv směrem zbytečný. A proto věz, že krok není nikdy zbytečný, ale každá myšlenka o něm tě vzdaluje od cíle. Děti se radují z ťapy ťap... a nestarají se o to kam jdou... proto jsou svobodné.

Pepa : Svoboda je nepřemýšlet nad směrem a prostě jen jít, nepřemýšlet nad životem a prostě jen žít.

Slepý Osel : Tak proč jsi ještě svobodně nevykročil?

Pepa : Děkuji už jdu.

Slepý Osel : To jsi daleko teda nedošel.

Radka : Ahoj človíčku! Myslela jsem si, že vím. Nevím. Včerejších 45 min. cvičení mi dalo víc, než cokoliv za poslední půlrok. Jsem moc ráda, že si můžeme takto popovídat. Otevírají se mi otevřené oči... Jen obyčejné dýchání je samo o sobě velká, úžasná cesta. Nechť tajemné dobré síly (chcete-li energie) jsou našimi cestami. Děkuji, klaním se usměvavá Radka

Slepý Osel : Ano myslíme si že víme... myslet si můžeme cokoliv... pche. Stačí sám sebe opít mrtvými informacemi a pak se stát někým. Učinila jsi velký krok. Až na ten závěr... no ale když budeš takto pokračovat... cvičit, tedy nahlížet do nevím... tak to pro dnešek přehlídnu :o).

Kudlanka : Svoboda je jenom slovo, nelze o ni nic říct.

Slepý Osel : Hmm... a o čem jsi teď mluvila? Pokud je pro tebe svoboda jen slovo, pak je pro tebe všechno otroctvím a ty nejsi tedy svobodná.

Eva : Já myslím, že je to úplně jedno co je svoboda. Svoboda je vykašlat se na svobodu, nechat jí svobodně být bez naší přítomnosti. Nebo nebýt. Nebo obojí najednou. Ať si trhne nádhera.

Slepý Osel : Já se neptám na to co si o svobodě myslíš, ale co je to svoboda. Ale podle toho co píšeš, svobodná nejsi.

Rosťa : Svoboda přece neexistuje... je to jen sen pro ty co se považují za otroky.

Slepý Osel : Pokud je svoboda je sen otroků, co je skutečnost osvobozených?

Peterson : Je mi líto oslíku, svobodu neznám, jen cestu k ní.

Slepý Osel : Opravdu? Tak kudy kudy panáčku... jsem jedno velké oslí ucho...

Inkognito : Neumím to slovy vyjádřit, ale poznám to až to najdu.

Slepý Osel : A podle čeho to poznáš? Abys to mohl poznat musíš o tom něco vědět ne? Odkud... co když je to to, co právě je, ale ty to stále nepoznáváš... protože ty přece hledáš něco jiného... ale kde je možná existence něčeho jiného? Kde?

iva : Iluze.

Slepý Osel : Iluze je sen... dá se to tak nazvat že? A snít můžeme jen o tom co tady a teď není že? Takže až budeš svobodná bude pro tebe iluzí něco jiného že? Tak hledej dál.

chibal : Svoboda je jen lidský výmysl... Neexistuje... Existuje jen "já jsem!" To vím na 100% a svět je také (možná pokud to není iluze)... to jaký je svět a jaký jsem já... o tom je už moje ego.

Slepý Osel : Ano, velice dobré... bravo... výstižně jsi popsal utrpení... ale otázka zněla co je svoboda a né co je utrpením víš? Takže se na to podívej pořádně.

Ianis : Pochopit pojem svobody není jednoduché, neboť pojem tento užívá se ve vztazích, kdy je více chápán intuicí než rozumen, ba i zneužíván demagogicky. Svoboda coby popis stavu statického slouží k popisu vlastností bytosti (třeba i personifikované, např. národ), která posluchači naznačuje, že bytost je v tomto okamžiku prosta závazků, jež by vznikly proti její vůli. Svoboda coby dynamický jev pak popisuje moc, tedy možnost individua vidět a volit mezi svými perspektivními a eventuálními osudy. Pokud složíme statickou a dynamickou složku svobody, dostaneme se k závěru, že je velice nefér pokládat otázky, na které nelze dát odpověď alespoň tak jednoduchým způsobem, jak jsou tyto položeny :).

Slepý Osel : Hmm... to je vytříbený exemplář... nu což pěkná omáčka... to se musí uznat... ale odpověď kde je?

Fernetti : Nezávislost, pravda, čistota...?

Slepý Osel : Nic takového neexistuje... a co dál máš v zásobě?

Petr S : Oslíku já vlastně nevím co je Svoboda a nějakou vyčtenou chytrost nechci papouškovat. Ale tak nějak cítím, že by to mohl být náš přirozený stav, když už si přestaneme pořád na něco hrát, když už nás unaví vše i ta důležitá hra na hledání nějaké Svobody. Třeba to je procitnutí ze sna plného představ o nás i světě. A třeba jsme to věděli, než jsme se naučili chodit a mluvit.

Slepý Osel : Mě nezajímá žádná spekulace... žádné dohady typu "třeba to je" to nikomu nepomůže jen to vytváří větší zmatek v hledající mysli. Já tu nikoho neznámkuju... vy se známkujete sami. Pochopte, že tady neexistují úplatky ani podvody. Jde tu o vás. Kdo hledá najde... kdo spekuluje jen rozdmýchává mlhu po všech cestách. Já vám nemůžu nijak pomoci, nemohu vám nic dát. Pokud to sami ze sebe nezplodíte, pak umřete jako otroci.

Silvie : Svoboda je neusilování, prostě jen čisté bytí. Ale v praxi si to neumím zcela představit. V praxi je pro mne svoboda to, že se mohu rozhodovat a za svá rozhodnutí nést důsledky. Ale jsou to má rozhodnutí, svobodná, bez manipulace druhých lidí, i když se o ni často pokoušejí. Problém však je, že se rozhodujeme na základě informací, které mohou být zmanipulované. Ale pak už to není svoboda. Proto když o nic neusiluji, pak se nerozhoduji, a tím se vymaním z kolotoče tohoto světa. Ale v praktickém životě, tedy když si člověk získává obživu apod., tak se rozhodovat musí.

Slepý Osel : Pokud musí pak je otrokem... lze to dělat i bez vědomí musím a nemusím.... obojí vědomí je ego... toužící posuzující vztahovačné a proto trpící. Je třeba prohlédnout tu iluzi jinak se nedostane člověk nikam, protože se babrá jen ve své mysli... tedy vyživuje toho trpícího... krmí ho... a pak se ho chce zbavovat... tím ho pořád tvoří... proč na něj nezapomene? Jak to udělat? Na to je právě ta otázka... u kořenů nejhlubších vrstev "neodpovědí" "nedefinicí", "nepopisů" leží skutečná svoboda. Definice ještě nikoho neosvobodila... ba naopak... ba naopak... zde znáte jen definice... ale nikdo není svobodný. Tak si to uvědomte, že ty definice jsou naprd a konečně se dostanete za vlastní sebeklamy a uvidíte pravou odpověď. Vy sama jste zmanipulovaná... definicemi svobody spojené s volbou. Volba je jen iluzí vytvořená mezi mocnými a těmi bez moci. Mnozí se pak rozhodli upsat peklu s tím, že jim bude ponechána volba. Rozhodnout se dá i bez rozhodujícího... opravdu... viz. zvíře se nikdy nerozhoduje a přece přežije... jak je toho dosaženo? :-) Hledejte hledejte... co je tedy skutečná svoboda?

rekurze : Svoboda je to co ty ničíš! Moudré věci vrháš k zemi a Kydy vypouštíš z úst. Definice zavrhuješ a přitom jsi nestanovil, jak to chceš definovat. Chtěl jsi přinést vodu, ale neřekl jsi jakou, kolik a v čem - na druhou stranu ať ti ji přinese kdo chce v rozličných formách, nádobách i množstvích - pošleš jej pryč, že je to špatně!

Slepý Osel : Svoboda, která se dá tak snadno zničit mě nezajímá. A kdo komu říkal, aby nějakou vodu musel nosit? Hlavně když má místo vědra cedník.

Petr : Svoboda je náš přirozený stav klidného vnitřního naplnění a harmonie se sebou samým bez ohledu na to v jaké zevní životní situaci se člověk nachází. Zítřek je vnímán chronologicky, ale již neslibuje lepší cíle a tak nepoutá mysl, která pak svém klidem tuto harmonii neporušuje.

Slepý Osel : Až budeš v tom klidu zkus odpovědět... proč chodit pořád okolo...

bez : svoboda je jistota ne(při-, s-)poutatelnosti

Slepý Osel : Pokud je svoboda závislá na existenci jistého vztahu mezi dvěma věcmi... jak by to mohla být svoboda. To je jen největší omezení... co je ale svoboda?

David : Nevím... Cítím, že mi stále uniká. Není to chvíle spokojenosti ani dobré nálady. Jakoby ta svoboda bylo nedosažitelná, někde mimo me. Nevím, jak jí dosáhnout a toužím po tom.

Slepý Osel : Svým způsobem je nedosažitelná... proto je ji tak těžké objevit. Ponoř se do té otázky se 100% nasazením a uvidíš co se bude dít.

Jaroslav : Dělám si co chci a netrápí mě, co si o tom myslí ostatní.

Slepý Osel : To dělají i politici, ale stále nenalezli nepodmíněnou svobodu. Pravou svobodu od chci i nechci i od ostatních i od sebe sama. Co je tedy skutečná svoboda?

Jaroslav : Když Nepodmíněná svoboda... Tak zbývá jen přestat hrát. Nepodmíněná svoboda je jen ve smrti

Slepý Osel : Buddha se osvobodil a texty udávají, že žil ještě 40 let... takže znova.

Zbyšek : Píchnout si své vlastní vidle do oka, to bych ale neviděl na klávesnici ;...-(

Slepý Osel : Pokud musíš pro svobodu teprve něco udělat... jak bys mohl být už teď svobodný? Myslíš si, že by tě to osvobodilo? Zkus to a uvidíš že se zvýší jen tvé utrpení!

Pavel : Já jsem "svoboda".

Slepý Osel : A to jsi vymyslel sám? Nebo společně s tím "já". Pověz mi tedy co je tím "já"?

Pavel : "Já" je právě ta svoboda...

Slepý Osel : A kdo to pak tvrdí? Co je tou třetí věcí, která vidí a rozpoznává obojí, aby mohla vynést ten výsledný posudek? Vždy jsou nutné tři vztažné body k potvrzení... Teprve z bodu "C" vidíme bod "A" i bod "B" a můžeme o nich něco prohlásit... avšak oko "C" samo sebe nemůže nikdy vidět... proto se ptám na to, co je tím "Já"... a né co pak tvrdí toto už zobjektizované "Já".

Martin : Ale na tu otázku neexistuje odpověď.

Slepý Osel : Pak ti chybí už jen slepecká hůl...

Šípek : Nad lesem plují mraky. Vítr lehce třepotá lístky na větvích. Starý kocour vyráží na lov.

Slepý Osel : No vida... první odpověď, která nevztahuje svobodu k já... ale stále je to tak na půl cesty... to ještě není ta pravá svoboda... démon je stále přítomen... nyní se snaží o nemožné.

Zbyšek : Nesvoboda.

Slepý Osel : Tak líné tvory jsem ještě neviděl... bez práce nejsou koláče! Spíš pytel rezavých hřebíků v žaludku a vosí hnízdo v hlavě... že?

ich-teoretik : Píšeš zde, že Buddha nalezl svobodu. Jak to víš? Nirvána není přece svoboda, ale jeden ze stavů ve kterém se můžeme nacházet.

Slepý Osel : Je-li nalezen Buddha je nalezeno všechno aniž by se cokoliv muselo vědět. Jinak... co se tvé poslední věty týče... řeknu ti upřímně... blouzníš již z hladu... a pojmy nikoho ještě nenasytily viď?

nikdo : Pravá Svoboda je vidění všeho tak jak ve skutečnosti to je. Nikdo nemůže být svobodný kdo nepochopil podstatu jevů. Protože kdo nevidí vše tak jak je to ve skutečnosti, nemůže být svobodný, jelikož žije v iluzi. Tyto iluze ho omezují.

Slepý Osel : Tvůj batoh dost těžký... proč jej tedy konečně nezahodíš... proč se jím stále necháváš omezovat? Jsi teprve na cestě ke svobodě viď? Tak až dojdeš... odpovíš jinak.

víťa : Svoboda je neutrální fuck you všem vykřičníkům.

Slepý Osel : To není svoboda... ale spíš připoutanost k pozitivním nevykřičníkům.

McMillan : Kdy je otázka zcela zodpovězena? Tehdy, když otázka zmizí. Je to hříčka. V klidné mysli zmizí otázka. Není-li otázka, má smysl odpověď?

Slepý Osel : Okradl jsi se o pravou odpověď úplně sám. Intelektuálové to mají mnohem těžší... stromy ani zvířata... na poušti jejich odpověď nikdo nedocení. Tolik let úsilí bylo třeba na sesumírování a vypilování této odpovědi, že kdyby se jen tisícina toho věnovala upřímnému hledání prostého laika... už by byl na světě další Buddha.

Martin : Plující oblaka.

Slepý Osel : Jenom?

wyvit : Svoboda je moucha sedající na hovno, chci-li svobodu, nikdy ji mít nebudu. Svoboda je jen kladný pól od záporu nesvobody.

Slepý Osel : Hra logiky s pojmy svobodu nestvoří... mysl ti neodpoví. Proč se ptáš jen jí? Překonej ji... a uvidíš.

Nata : Nepřipoutanost.

Slepý Osel : Tak se to jeví z pohledu otroka... nikoliv z pohledu svobodného.

ich-teoretik : Svoboda je když... dojdu na konec cesty, splynutí s absolutnem, vše již znám, každý pocit, každý stav, každou odpověď na jakoukoliv otázku, již nic nehledám, nic mě neschází, jsem součástí všeho. Cože, jak vím, že jsem součástí všeho!!!! Jak to, že si to uvědomuji????

Slepý Osel : A kdo tě nutí jít na konec nějaké té cesty? Kdo je ten otrokář? Pověz mi k čemu ti ten všechen hnůj nakonec bude... Jsi podoben starci jež dnes sbírá všechny své životní výkaly... aby ukojil zítřejší hlad!

Ehm : Cha cha, jsem smích který se směje tvé otázce, a jestli se nepřestaneš brzo tak hloupě ptát tak nejspíš zůstatneš zamčenej za branou sám a je jedno na jakékoliv straně.

Slepý Osel : Odkdy smích rozumí takové otázce? Už jsi blízko... ale praxe více to chce.

Ehm : Zcela jednoduše, smích rozumí otázce od té doby co Slepý Osel rozumí odpovědi.

Slepý Osel : Hmm... tak mi řekni kdo je vlastně ten chytrý a odpovídající smích. Jinak dostaneš ránu holí ty!

Jan : Ahoj svoboda je svoboda... člověk ji nedosáhne... dokud bude chtít dosahovat... Mysl je tou svobodou... v každém okamžiku vlastní uvážení.

Slepý Osel : A co je pak v tom člověku nesvobodné když mysl je svobodou? A co když se mysl zastaví? Co se s takovou svobodou stane pak? Dosahovat či nedosahovat se dá jen vlastní představa o svobodě, ale co je to skutečná svoboda jež nemá s představmi nic společného?

pejsek : Když není nikdo kdo by ji prožíval.

Slepý Osel : Žadné když mě nazajímá! Chci odpověď, která není jen intelektuální logicky vytříbenou domněnkou! V táboře otroků taky není nikoho kdoby svobodu prožíval... a přesto svoboda není realizovaná.

Tigle : Jednou větou!!!!! Na to se může zeptat jenom slepý osel!!! Chichichi.

Slepý Osel : Hmm... a není to spíš tak... že na to může odpovědět jen Slepý Osel? Chi chi chi...

dreaMaker : Každé chtění jest bolestné, jen poznání jest radostné. Takže bych řekl, že svoboda je jistý stav - kdy člověk nic nechce, nechce brát, získávat - ale chce dávat, obdarovávat :)

Slepý Osel : Právě si se spoutal zcela sám...

chvostozrut : Starý kocour na okně, chladné slunce na konci ocasu... pssst...

Slepý Osel : Hmm... daleko si došel synu... daleko... a proto se taky budeš muset velký kus vrátit... Není nad zlaté okovy... ty se totiž odhazují mnohem obtížněji...

Sintu : Podle mě to mohou o sobě říci jenom děti, které nepřemýšlí o tom, co je dobré co špatné nebo zda-li říci ham nebo mňam. Nabízí se otázka jsi ty svobodný? Je Bůh a Ďábel svobodný? Je vesmír svobodný?

Slepý Osel : A co myslíš je lepší slyšet odpověď od Slepého Osla nebo ji nevyvratitelně dostat z první ruky v takové intenzitě, že by se normálně myslící začal chovat jako šílený? Pochopte, že já vám pravou odpověď nemohu dát! Mohu vám dát jen prázdná slova... ale ta slova nikdy nevytvoří to k čemu se vás snažím dokopat! A přesto se tu nacházejí pošetilci čmuchající všude možně po knihovnách a hledající vytříbená slova aby se blýskli... a tak sami sebe jen a jen okrádají...

Dan : Je to nejvyšší stav - nestav, neboli stav před početím, dítě neplodné matky, Parabrahman. Atman a Brahman jsou spojité nádoby. Ponoř se do středu svého duchovního Srdce a splyň s Nejvyšším, nebo si naplánuj společenskou sebevraždu.

Slepý Osel : Já se však neptám co bylo svobodou pro autory knih, ale co je svoboda pro tebe... kdybys tohle nikdy nečetl... co by pro tebe byla svoboda? Zkus to říct bez bez použití cizích tvrzení... hledej sám v sobě... zatím ses dostal jen na hřbitovní smetiště... musíš tohle harampádí vyházet a najít svou ztracenou perlu... Hledej poctivě a upřímně v sobě...

Robert : Sic nejsem mistr ani znalec, kariérista ani zasvěcenec, které oslovuješ, přesto má odpověď je prostá: Vždyť svoboda tu stále je, zjevné to však je, když individualita odpluje a v tom tichu míruplném se jen JE a JE. A ono to kupodivu samo jde, hle nějaký huhla tu něco huhlá, něco teď na počítači ťuká a má na to času celou bublinu. Však co je mi po něm, světe div se ono to i samo mluví, jak jsem si mohl myslet že já to jsem kdo... brrr. Ta sametová radiace, ve které se všechno zračí i jeden uvolněný pohled pak stačí a kde je huhla se svou bublinou? Byl zapomenut bezvýznamnou prkotinou, vpiju se do skvrny na stole, ztratím se v dlaždici na záchodě... a teď si tu svobodu hledej.

Slepý Osel : Že tě huba nebolí...

Dindi : Ty...

Slepý Osel : A co je zas toto?

Dindi : Myslel jsem si že svoboda jsi Ty... jako osoba... člověk, který je osvobozen od všeho a všech...

Slepý Osel : A k čemu je dobré pouze myslet si nebo vědět co je to svoboda?

Dan : Svoboda má význam jen pro toho, kdo se na ni ptá, kdo ji hledá, pro mě neexistuje. Svoboda je definována jen svým opakem, nesvobodou. Definovat pojem můžu jenom v mysli. Nejsem-li, není ani jakýkoli pojem.

Slepý Osel : A kdy si byl svobodnější... před tím než jsi toto vymyslel, nebo až po tom co jsi toto vymyslel?

Jasmeen : ...třeba to, když netrpím psychickou inflací :o))) IÁ, IÁ... touha po celistvosti vědomí tak bolí. Snad by si jeden naivně myslel, že svět je JEN produktem vědomí... v protikladu ke světu, který vědomí působí. Opravdu lákavý bonbónek, tvářit se jako osvobozený a přitom z hloubi závislosti ventilovat marnou touhu po svém mistrovství. A čím víc jsem osvícený, tím méně mi to funguje... kolikrát tohle už tady bylo..

Slepý Osel : A jak ti chutná ten lákavý bonbónek? Osel snese všechno, klidně si ho vychutnej.

p1 : Skvělý konec.

Slepý Osel : A co teď s tím závěrem chceš dělat?

Pavel : Co je to svoboda?

Slepý Osel : No mě se na to neptej... žádný, pocit, myšlenka ani slovo nikoho neosvobodí.

Slaiky : Podle mě, je svoboda tehdy, kdy si dělám, co chci a kdy chci... bez ohledu na ostatní. Bohužel - nejsem svobodná.

Slepý Osel : A když na to chtění nepomyslíte... co je pak svoboda při jakémkoliv dělání?

Gabriela : Svoboda... je patřit všemu a přitom být vším... je to smír, klid a vnitřní čistota, radost ze samého bytí a radost, že této radosti z bytí ve svém míru a klidu můžeme být přítomni. Zpřítomnění s přicházející nesmírnou vnitřní krásou a světlem.

Slepý Osel : Vy jste ale chudák...

Agent WC40 : Co je to svoboda? Mě se to stává, když při nějaké činnosti zapomenu na svět i na sebe.

Slepý Osel : Tak to tě pěkně nasere... když se ti to nestane...

Honza : Velmi úsměvné slepý osle, hra se slovy vznikajících v mysli je velmi zábavná. Zkus Harryho Pottera, on naučí tě i nějaké triky k tomu čarodějnictví. Jinak odpověď na tvou otázku zní, že Svoboda je to samé jako podstata, tedy je a to je vše. Pa pa.

Slepý Osel : Sám si se zastavil před branou a ukradl pouhý nápis z ní a nyní ho tu chceš přede mnou prodávát? Huš bídný červe!

Martin : Svoboda = díra do záchoda, dokud půjde splachovat, můžu hovno.. zachovat. Děkuji nápodobně.

Slepý Osel : Zastavte mu vodu... ať si na ni vydělá... za splachování musí se u Lucifera platit. A bez splachování se díra velmi rychle zanese...

Závěr : Zjistil jsem, že neumíte vůbec hledat... umíte jen přemýšlet, umíte pouze řešit slovní rovnice a tipovat s pomocí logiky. To je pak s vámi marná práce... protože nedokážete opustit ani na chvíli trůn v tom směšném království myšlení... a ono pravé hledání začíná až ve chvíli, kdy opustíte myšlení, protože vidíte, že vás neustále jen podvádí a okrádá. Až tohle dokážete, a vymaníte se z utváření vlastních sebeklamů, pak teprve můžete udělat první, skutečný krok na cestě v hledání... Ale takhle... nenaučili jste se ani vidět... a už chcete něco najít. Vždyť vy ani nevíte co vlastně chcete a začím se to pořád jaksi v kruhu a neúspěšně stále dokola honíte.


[Zpět] - [Tisk]

27.09. 2003