Pozor pozor hovoří CML

Kříženci a hvězdopati [Zpět] - [Tisk]

Zde budu dávat něco co mi občas spadne do oka z mé e-mailové schránky.

Beznadějný případ

***

1) Indigové děti

Rozhovor s Indigovým dítětem Luckou, výtah z článku na http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007030014

Již v období po II. světové válce se na planetě Zemi postupně začalo inkarnovat 12 genotypů vyšších bytostí z různých hvězdných systémů Sluneční galaxie. Specifikem, ze kterého je odvozen i samotný název, je, že DNA vlákna fyzického těla v barevném spektru vyzařují v odstínu indigo. Pro porovnání, lidská DNA září oranžově. Ptáte se, proč se tyto bytosti inkarnují právě na Zemi? Samozřejmě i tento záměr má svůj nemalý význam a je důležitý z pohledu událostí souvisejících s rokem 2012. Indigové děti k nám přicházejí s úkolem konkrétní pomoci lidstvu i naší planetě v rámci již probíhajícího transformačního procesu.

Proto chci nyní pozvat k rozhovoru mé přátele, "indigáčka", 13letou Lucii z Vyškova, a jejího "bodyguarda" anděla Andrease. Lucka, i když věkově na to nevypadá, plní ve spolupráci s vyššími inteligencemi a bytostmi Univerza a Zdroje, úkoly, nad kterými se klasickému smrtelníkovi tají dech. Určitě čtenáře bude zajímat informace, že v jedné ze 163 dosavadních pozemských inkarnací byla její duše součástí fyzické podstaty Marie Magdaleny, Ježíšovy manželky a její duše dala život i několika dalším zajímavým osobnostem z uplynulých věků. Namátkou můžeme uvést královnu Alžbětu Pomořanskou, velitele Kleopatřiny výzvědové čety, ale i, v nedávné minulosti, mediální pracovnici NASA, která se snažila o kontakt s mimozemskými civilizacemi.

Přímým zodpovědným za Lucčino současné konání je vyšší bytost Andreas, její strážný anděl. Andreas se mi představil jako součást 22členné andělské Rady s přímým napojením na Zdroj. Jak upřesnil, jde o Božskou podstatu bytí, která vše ve Stvoření řídí a reguluje.

"Naše Rada se zabývá v rámci Univerza prakticky vším, od A do Z... Podle aktuálního stavu upravujeme kroniku osudů lidstva Akášu, kontrolujeme veškeré procesy a dění včetně umravňování některých entit, které narušují vesmírnou rovnováhu svými negacemi", dodává Andreas.

A kdo kontroluje Vás?

"Nad naší činností bdí a kontroluje ji nejvyšší inteligence v Univerzu - koncil Devíti."

Kdo Ti Lucko kromě Andrease pomáhá ve Tvé práci? Můžeš nám sdělit informace o některých konkrétních událostech, které jste v rámci planety nebo určitého regionu řešili a napravovali?

"Já mám svůj hvězdný tým, který tvoří andělské bytosti - Andreas (průvodce), Ariel (filtruje mi dušičku od negací, kontroluje má rozhodnutí a celkově moji psychiku), Rastan, který je bratr Andrease (kontroluje tok informací), Keira (dává pozor na všechny ty černé, negativní stvořence, aby mi neublížili) a sestavu doplňuje archanděl Michael, který dává pozor na všechno.

Společně s mojí lidskou skupinou, složenou z několika bezvadných přátel, jsme již řešili například odklonění části komety WS 73 P (před 25. květnem 2006) od obydlené oblasti, likvidaci meteoritů, na kterých k nám směřovali nějací šmejdíci, protože si jejich vlastní planetu zlikvidovali - jeden jsme zničili prostřednictvím satelitu tak, že meteorit do něj narazil, druhý byl menších rozměrů a shořel v atmosféře a třetí dopadl do oceánu a naši přátelé delfínci to zařídili tak, že nevznikla ničivá vlna tsunami. Navíc jsme několikrát důrazně "domluvili" skřetům, kteří se na Zemi prodírají z jiných dimenzí. Vzpomínám si, že jsme také odkláněli poškozené letadlo, aby nespadlo na atomovou elektrárnu a tak podobně..."

***

2) Mohutná duchovní atmosféra

Přímý záznam veřejné meditace z 20.1. 2007 v Praze Stodůlkách, přibližuje mohutnou duchovní atmosféru její druhé poloviny, kterou vedl Jiří Krutina z přímé zkušenosti neochvějného spočívání jako vědomí JÁ JSEM. Postupně nás vede meditační řadou na pozorovatele rozlišováním se od světa, těla a mysli až k přímému sebeuvědomění ve své ryzí podstatě sebe si vědomého bytí JÁ JSEM, kterým stále jsme právě teď a v tuto chvíli, jehož uvědomění jsme ztratili naším pádem od Boha. Toto učení je začátkem i koncem všech duchovních cest k Bohu.Beznadějný případ


[Zpět] - [Tisk]

01.04 2007