Mezi kluk šukošluk

SerGay KuřPyj [Zpět] - [Tisk]

Na povrch se neliším od jiných... ani v jednání ani projevu... jen uvnitř je kvalita jiná... Nemohu nic jiného než nekvalitu hrát, abych zůstal skryt... abych nenarušil běh věcí... Nemám motiv něco měnit, něco učit, žádnou osobní investici do změny běhu věcí... pro mě je to co se děje, nejvyšší a nejdokonalejší stav věcí který mohl právě teď nastat... Ten který jej odmítá... propadá utrpení... (Beznadějný případ 2005)

***

Tam kde se jiní radují já trpím, tam kde jiní trpí já se raduji, tam kde se jiní spolčují, zůstávám sám, tam kde se jiní cítí sami zůstávám obklopen nezměrným... Jsem sám... a přesto neočekávám porozumění ani pomoc od druhých... kdo by mě mohl o tohle okrást? (Beznadějný případ 2005)

***

Člověk, který nenávidí sám sebe, nezná sám sebe, obklopuje se cetkami a vírami, které mu dávají nějaký význam, které zvyšují v domnění jeho cenu. A čím víc toho má... tím menší je jeho podíl v království. (Beznadějný případ 2005)

***

Mysl vyrábí jen problémy... jak by mohla vědět, že má hlad, že jí je zima, že je nedokonalá? Tohle všechno sebeobelhávání utváří dané emoce a člověk slouží pod bičem emocí a pocitů... zapřažen do těžkého vozu svých snů a tužeb... které si jeho mysl vymyslela... (Beznadějný případ 2005)

***

Když je mysl z ticha... je vše vyřešeno... kdo našel perlu, pro toho je smrt jako hřejivé lůno matky. Teprve ten kdo smrtí nic neztratí a delším životem nic nezíská... našel království nebeské. (Beznadějný případ 2005)

***

Zdolat trnitou cestou bez úhony a projít rajskou branou může jenom nahý. Dokud si o sobě něco myslíte, nejste ještě nazí... a tudíž nejste nevinní. (Beznadějný případ 2005)

***

Jen jeden jediný chvilkový prožitý požitek, dokáže obrátit celý zbývající život v řeku slz a utrpení. (Beznadějný případ 2005)

***

Opusť všechna úsilí a snažení... a nech jevy svobodně plynout a zůstaneš v ráji... žádný postoj... žádná zaujatost, žádná investice... žádný energetický výdaj... žádný požitek... spočiň daleko nade vším smetím v přirozeném stavu bez jakýchkoliv pochybností... opraš svou perlu... své dědictví od Otce... Nechť tě nic nevyvádí z klidu... ani bádání po tom jestli jsi stále v klidu... (Beznadějný případ 2005)

***

Nenech se svést do lákavých a lukrativních investic... nesnaž se, nelpi a nepoutej se, nezavazuj se, nestarej se... (Beznadějný případ 2005)

***

Nech úsilí úsilím a raduj se se mnou. Nech touhu touhou a raduj se se mnou. Nech věci přirozeně plynout a spočiň v království na věky. Jaká je a jaká má být tvá odměna, když investuješ svůj podíl na království v hazardních hrách pekelných? Proč se modlíš o dary závislé na podmínkách zdejších... proč se modlíš o kameny a hady... o pouhé cetky rezavé? Zda-liž tě k modlení sám Satan nenutí? (Beznadějný případ 2005)

***

Žádný postoj, žádná zaujatost, žádná investice... toto ostříhej a budeš volný. (Beznadějný případ 2005)

***

Blahoslaven budeš když ti budou lidé spílat, neboť je k tomu nutí sám ďábel. Proklet budeš když tě budou lidé chválit... neboť soudit může pouze Satan... Otec nikoho nechválí ani nehaní, nikoho nepovyšuje ani neponižuje... nehraje si na Boha jako Satan. (Beznadějný případ 2005)

***

Ten kdo mi nadává, ten mi děkuje za odvedenou práci. Ten kdo mě chválí, ten nenávidí království nebeské. (Beznadějný případ 2005)

***

Čím snadněji se k jevům přivyká, tím obtížněji se od nich odvyká. (Beznadějný případ 2006)

***

Teprve pěkně vrchovaté koryto udělá z prasátka pořádnou svini. (Beznadějný případ 2006)

***

Jen to co nemá protiklad může opravdu milovat oba dva protiklady stejně. (Beznadějný případ 2006)

***

Krása ženy dlí v jejím srdci, zrcadlena v jejích očích a projevena v jejím doteku. (Beznadějný případ 2006)

***

Dej všemu svobodu, a vše tě bude osvobozovat. Snaž se však jen o jedinou věc a všechno tě bude omezovat. (Beznadějný případ 2007)

***

V tomto světě snů... čím více jsou věci iluzornější, tím více se uctívají a zbožňují, a nejvyšší pozornost věnuje se zde především tomu co je bezcenné. A to na čem vůbec nezáleží, za to se i na smrt bojuje a to co je nejdůležitější tím se nejvíce opovrhuje. (Beznadějný případ 2007)

***

Mnoho je těch jež své sny mění ve skutečnost. Ale kde najdu toho, který tuto skutečnost dokáže změnit v sen? (Beznadějný případ 2007)

***

Pro koho je Synu ráj, pro toho je i peklo... ten nebude nikdy dokonalý. (Beznadějný případ 2007)

***

Skutečná meditace přijde právě v momentě, kde zmizí ten jenž se o ni tak dlouho a marně snažil. (Beznadějný případ 2007)

***

Cílů jest mnoho a cest ještě víc... ašak jediný... jest toho všeho počátek. (Beznadějný případ 2007)

***

Ale já... jak mi je čistě soukromě známo, se pletu vždycky... což je samozřejmé, a proto se ničeho nikdy vlastně držet nemusím... To říkám zvláště jen proto, abych vás dostal do obrazu... teda z toho rámu... protože pro váši mysl je obrazem jen to co je v rámu. Aspoň tak uvidíte, jak často se musí vaše vlastní zahrádka zhnojit... aby mohly jednou květy rozkvést. Za to byste mě měli hned sami v slzách obejmout, a né kopnout do prdele, protože já si z vás jako vždycky utahuju. Jó v tom jsem Osel ze všech největší... (Beznadějný případ 2007)

Beznadějný případ


[Zpět] - [Tisk]

12.06. 2005