Feferonka v prdeli a wc je obsazeno

Úděl Syna člověka [Zpět] - [Tisk]

Aby Syn člověka dostal od prasete kousek chutné krmě, musí denně pracovat, starat se o něj, musí sadit a sklízet, hektary prohnat jeho nenasytným chřtánem, musí mu kydat hnůj, drbat srst, musí mu stavět chrámy, ašrámy, kanceláře, kostely, duchovně jej vzdělávat pomáhat mu seč to jde... aby rychleji rostlo... zdravě jedlo... sílilo a brzy se množilo. Zkrátka aby se dobře mělo a po smrti přišlo s ním do nebe.A tak Syn člověka od počátku věků... omývá prase svěcenou vodou, vodí na kázání, duchovně vzdělává, dbá na jeho vzhled... odívá jej do různých rouch, uděluje vyznamenání tituly a řády... za jeho vzorné kvičení, papání a kakání. Takto Syn člověka slouží denně praseti jež si ho už v kolíbce vyhlédlo.... slouží a slouží ale jeho dluh vůči prasečímu pokolení jen narůstá.

A prase je tvor nezbedný, stále vyžaduje pozornost... musí se na něj stále dohlížet a všechny jeho potřeby ihned uspokojovat. musí nést za jeho chování plnou zodpovědnost... ručit za jeho zdraví vlastním životem... A pokud praseti není v sebemenší záležitosti vyhověno... spustí ten svůj kvikot a pak je to moc zlé... Prasata přinutí ostatní tvé bratry... krev tvé vlastní krve... aby všichni dovezli svá prasata na to shromáždění posledního soudu v nejvyšším prasečákově.... oděni v oděv církevní, duchovní i právní společně vynesli krutý soud jako výstrahu ostatním rebelům nad velkým hříchem jehož ses ty jako Syn člověka na praseti svém či jiném dopustil...

"Jak se mohl jen opovážit život vlastního prasete nebezpečím ohrozit?!" Odejít na poušť a prase nechat hladovět?! Cožpak jsi zapomněl na desatero přikázání našeho Blahorodí, i na naší prasečí ústavu?! Provinil ses proti všem zákonům prasečí ústavy, etiky a mravnosti. Porušil jsi deklaraci základních prasečích práv, jež praví, že žádné prase nesmí nikdy zakusit strast a týrání... Cožpak nevíš že láska ke každému praseti, jest nejvyšším zákonem tvého boha CHRO CHRO?"

"Ukřižovat... Ukřižovat... Ukřižovat..." Otřásalo se prasečákem... I stalo se... a tu Syn člověka... trpěl velice a volal svého Otce na pomoc... ale nedovolal se... i skonav v prasečákově na prasečí planetě, otevřel oči... a uviděl... strom života věčného pod nímž si jen na chvíli zdřímnul... nastražil uši... A.....? Nikde ani kvik.

Meatrix

Bylo nebylo... kdesi daleko... v jedné vesnici... na dvorečku u chlívečku pasoucí se prasátko... jedlo... pilo... dobře žilo... než na Morfium narazilo.

"Ahoj Neo!" "Chro?!" "Žiješ ve snu Neo..." "Kvík?!" "Chceš znát pravdu Neo?" "Chro chro..." "Zde mám bílý prášek... a zde mám bankovní kartu." "S bílým práškem uvidíš pravdu... s bankovní kartou zůstaneš spícím otrokem."

A tak si milé prasátko... šňuplo... páč mělo dojem... že pravda je vždy zářivější... světlejší a hezčí... že pravda je ráj... a sen je peklo. Když tu náhle se sním všechno zatočilo... a ono se objevilo v obrovské hale v kotci s číslem 2012. "Kde to jsem a co je to za smrad!" "Jsi v prasečáku... tisíce prasat vměstnaných do jednoho chlívu... neschopných pohybu... nesvobodných... určených pouze žrát a srát... to tu smrdí Neo... Den za dnem... měsíc za měsícem... rok za rokem... to tu smrdí... Neo..." "Pane Bože a kde mám koule!?" "Duše je bezpohlavní Neo... žádný sex... žádní kanci žádné svině... sex byl prvotní způsob jak vás udržet v Meatrixu, pak se vynalezly peníze a duchovní vědy... jež měly dát životu v Meatrixu hlubší smysl... A ty jsi chtěl znát pravdu, ty jsi chtěl znát smysl svého života... ty jsi se chtěl osvobodit... takže vítej na svobodě..." "Tohle má být rajská svoboda? Život bez sexu... s břečkou šrotu v korytě... v hale plné smradu? A za to já se modlil a platil desátky? Kvůli tomu jsem trpěl a snášel vykořisťování?" "Vítej v poušti naší reality Neo. Vše co jsi znal byl jen program, který měl dát tvému životu smysl... a to je hlavní účel Meatrixu... mít krásný smysl života... aby se nikdo nesetkal s krutou realitou... " "A co láska?" "Myslíš lásku co dává housenkám křídla... aby nemusely žrát tu kyselou zelenou břečku a stali se znich duchovní motýli, jež budou pít jen nektar božských květů?" "Ano takovou lásku myslím..." "Tak to je láska... co dává housenkám křídla, aby ptáci, jež se motýlem živí neriskovali při přistání na zemi setkání s dravou kočkou. Láska která říká... milujte se a množte se... což bez perte se a žerte se není možné... Život = Smrt, Láska = Nenávist... vždy dokonale vyvážená rovnice... Už nevíme kdo začal první... opájeli jsme se vlastní dokonalostí... protože jsme stvořili UI..." "Myslíš umělou inteligenci?" "Ano... ale tím se také zrodila nová generace masožravců... A tito proměnili náš svět plný louží a bukvic... ve svět železných a zděných a kouřících krabiček... zvaný Meatrix... Existují velká jatka... velké kuchyně... a velké jídelny Neo... Od narození ti byla pravda zatajena... oni si nás pěstují... aby z nás nakonec udělali tohle... (Párek Happy Pigs)." "Ne... to snad nemůže být pravda... to není možné... já chci ven! Pusťte mě ven...!" "Neboj Neo... brzy i ty se dostaneš do velkého mlýnku... měj se moc hezky... a nezapomeň na toho kdo ti dodal bílý prášek... víš kde mě najdeš Neo... ukážu ti cestu do ráje... mám i růžový prášek... i zelený prášek... i Chrochtalen... i Prasvital... Kvikazon... Multiser... pro tebe ze zcela ojedinělým bonusem nulové Achrochtace... a nejnižší sazbou povinného kvičení... Tvůj úvěr... tvůj život... proč se omezovat... splň si své sny už dnes... žij dnes a plať až zítra... Divine Life Bank

Hare Kvik... aneb slunce v duši Mr.Prase Thom

Sakra ještě budu dělat zdarma reklamu na bankovní machinace... doufám, že to nikdo nepoužije... no ale když jsem v tom... tak tu mám takovou jednu reklamu jinou...

Představte si... tunel plný mlhy z jehož konce prosakuje světlo... a ze světla se zjevuje postava... ano je to Ježíš Kristus... jeho svatozář je zlatá... a za ním... je to Panna Marie... postaví se po jeho levici... a za ní už přichází sv.Petr... a staví se po jeho pravici... a za ním přichází sv.Jan... a když tak všichni stojí spolu v řadě... a to všechno probíhá za zvuky andělské lyry... jako zněla v Popelce při zázraku s oříšky... hudba utichne... a postavy zmizí... ale jejich svatozáře zůstanou... pozadí se stane černým... a do toho božským hlasem... se ozve... "AUDI... Auto, které řídí jen Bůh."

To by mi prý šlo... říká mi vždy táta... vymýšlet kraviny na to tě užije. Ale mohu se prý radovat... až prý konečně dostanu rozum... tak se z něho zblázním.

Beznadějný případ


[Zpět] - [Tisk]

10.01. 2005