Co je dnes k obědu

Splašky z rajské stoky [Zpět] - [Tisk]

1) Nemohu nikomu poradit, nikomu pomoci, protože nevím co je pro vás správné. Je tedy zbytečné obtěžovat se mě na cokoliv ptát. Všechny vaše otázky... jsou jen trusem larvy mouchy živící se na mase mrtvých. Denně chodíte na hřbitovy a vykopáváte ty mrtvoly v archívech... a pak máte problém kam s trusem.... Prosím neposílejte mi ho sem!

2) Neuznávám nikoho. Žádného mistra, Buddhu, Boha, žádnou sochu ani pajduláka na kříži.... žádný obraz, mandalu, nic z toho co vám dává naději na úspěch. To že jsou tady takoví Guruové, jež vám dávají naději, lichotí vám, učiňují z vás služebníky jakéhokoliv ideálu jímž chtějí měnit svět, ještě není důvod k tomu, abyste skončili s další koulí na noze. Neuznávám žádné baby, žádné bodhisattvy, žádné patriarchy, žádné ufouny, žádné víly, skřítky, zkrátka nic z tohoto světa. Byť by to z huby rozlévalo jakékoliv množství medu... neboť na med se musí pracovat a v růžových brýlích tohoto ideálu pak všechen čas marně sloužit a vlastní karmu o to více roztočit.

4) Nikdo z vás... není schopen rozpoznat co je to láska, pravda, dobro. To že nějaký pajdulák v důvěryhodném oblečení, soucitnýma očima s otevřenou náručí vás balamutí den za dnem... a říká to co bylo kdysi napsáno, ještě neznamená, že koná dobro. Pro spící je vždy dobré... pokračovat ve snu, byť by to byl sen o ráji, o osvobození, o zrození do vyšších světů, o odletu kamsi do prčic. Všechno na co narazíte ve svém snu je jen návnada, abyste se vydali jakýmsi směrem. Hlavně někam do budoucna.

5) To že mi někdo líčí úžasné zážitky z nějakého mistra svědčí jen o jeho zaslepenosti, protože nerozumí, že on sám si ty zážitky tvoří. A jsou mistři, kteří ho v tom nechají, a ještě mu sdělí, že mu ty zážitky pomohli v sobě objevit. Takový člověk je pak úplně tumpachový, dalo by se říct ztracen ve svém snu, a je nucen sloužit tomu mistrovi kdo ví po kolik inkarnací... aniž by kdy došel spasení. Slouží ve stálé naději... že jeho guru je tím pravým a jednou bude všechno jeho úsilí odměněno... že závazek spasit všechny bytosti bude jednou dokonán. Pak ta naděje je jen jeho odměnou... na věky věků.

6) Není žádný mistr, který by věděl jak to je, který by něco senzačního odlišujícího ho od ostaních získal. Byť byste viděli slyšeli a cítili v jakékoliv realitě a druhu vědomí cokoliv... jsou to jen vaše a jen vaše představy na sebe připravené, aby vaše příští úsilí mělo o to větší smysl. Návnada je stále před vámi... nikdy ji nedosáhnete... i kdyby jste se stali Baba Jagou a shromáždili milióny bodhisattvů stále návnadu nedostihnete... Pouze uvalíte kletbu na milióny lidí... ideálního světa. Toho jak se chovat k ostatním a jak uctívat pravého gurua.

7) Všichni tito velcí "světci" nejsou ničím jiným než frajeři, jež dokázali využít vašich pochybností a vašeho utrpení ve svůj prospěch. Dokázali vám dát chutnější naději než politik. Nemají vůbec nic... jsou naprosto bezmocní... zakletí na dně vlastního septiku... prosící ostatní o pomoc. Jsou to vezňové... jež vám přidají akorát kouli i na druhou nohu. A vám se to líbí... stačí vám dát naději. A pak sníte o tom co vyhovuje vášemu guru. Předtím jste snili o tom co vyhovovalo vaší vládě... nyní jste jen změnili pána.

8) To jak se vám jevím, za to si můžete vy sami. Chtěli byste abych s vámi ve všem souhlasil.... hledáte potvrzení o tom, že to co jste kde schrastili je to správné. Čtete a studujete ty jež vám dávají naději. Jež šíří do světa svůj ideál. Já nedávám, žádný řád, žádný směr, žádný koncept, nenabízím žádnou odměnu, vůbec nic. Jsem líný, studený, chladný a zlý... plný nenávisti. Tak mě budou vidět všichni lpějící.

9) Vždy si budu protiřečit, protože vy máte tendenci zjistit jak to je. Máte tendenci vytvářet si o tom myšlenkový koncept, který nutně potřebujete k dosažení klidu od vlastních pochybností. A já budu ten koncept stále ničit... a stále vás nutit pochybovat o jakémkoliv konceptu co jste kdoví z jakého smetí kde seskládali. Seberu vám všechno to papírové oč se opíráte... celou tu věž Babylónskou, kterou si z kostí mistrů stavíte do nebe. Budu vám připadat vzteklý, šílený... protože vás vždycky dovedu zase k vlastní pochybnosti. Dokud to chrastění nevzdáte, dokud si nepřestanete nasazovat pořád nějaké brýle. Takže pokud jste tu... vítejte ve vlastním pekle... Máte jen dvě možnosti... buď jít trpět jinam nebo se z vlastního ráje probrat a poslat sami sebe i svět do prdele a to s úsměvem od ucha k uchu.

10) Vaše patologická víra... že se musíte snažit, a pracovat, že je třeba nějaké metody, techniky k dosažení nirvány... ta patologie je vaším prokletím. Mysl je nástrojem já. Pochopte, že si pak vyargumentujete vždy vše tak, aby směr, který slibuje nějaký požitek pro já, byl zprivilegizován před ztrátou já. Všechny knížky, a guruy si tvoříte dopředu sami. Narazíte na ně pravě dnes a ne včera... i pořadí ve kterém je čtete... změnte směr... a jděte do knihkupectví a narazíte na zcela jiné knihy než prve. Ale vždy a vždy obdržíte pádnější důkazy pro směr, který jste si vybrali. Já cítím, já si myslím... to všechno... všechny pocity, a myšlenky... pocházejí ze stejného zdroje a nikdy si neprotiřečí. Nemůžete se rozhodnou jinak... než cítíte. A proto jste zakletí... stačí ovládnou tvorbu vašich pocitů, učinit ze sebe ideál toho čemu chcete věřit... a kritizovat to co se vám nelíbí... a stanu se největším Guruem světa... aniž by jste vy cokoliv z toho jiného měli. Stále budete zajatci svých pocitů... a váš Guru taky...

11) Ten který vás udržuje v naději, ten vás udržuje ve snu, a byť by přizpůsoboval své chování sebelíp vašemu malomocenství, stále je to jen ten, který zrazuje Syna člověka. Neboť zrada nese s sebou odměnu... zásluhy, úspěch, odměnu v jakémkoliv světě. Pro 30 stříbrných... zaprodá Syny... a přitom by mohl mít tuny zlatých... Neuspěl v poslední zkoušce... poklonil se Satanu a mnoho bohatsví a národů mu Satan složil k nohám. Ale co s takovou odměnou... jež se změní v prach... 30 stříbrných... jen za poklonu v poslední zkoušce... můžete být Guruem i vy. Guru ještě nevstoupil... není ještě plně svobodný... co od něj tedy očekáváte? Kristus vstoupil a Buddha vstoupil... už se nevracejí... kde jsou? Jsou svobodni ze všech snů... plných nesplněných přání a nenaplněných ideálů.

12) Pokud naleznete byť jen někoho kdo vám chce pomoci... a ať by tvrdil, že se inkarnoval z jakéhokoliv důvodu... Můžete se oba tak akorát politovat...

13) Nepřijímám žádné otázky... protože mít otázku znamená podvést mistra.

14) V samém středu pekla křtí Kristus ohněm Ducha svatého.

Beznadějný případ

***

Tvoje zasrané ego Ti zakrývá výhled. Nalej si čistého vína! Iá, iá!

Ale kdepak, to já jsem zakryl výhled svému zasranému egu. Hodil jsem mu vydlabanou dýni na hlavu prohlásil ho za Benadějný případ a ono teď svým zjevem straší ve věži právě ty ega, které ho držely v hladomorně a tupírovali jeho image dle svých rozmlsaných představ. Na pokoji nenechá žádného ze služebníků Belzebuba.

***

EGOISTO!

A jen tvá láska mě může uzdravit.

MILUJI TĚ. CO SE V TOBĚ ZMĚNÍ?

Ten co miluje se mění... to co je milováno se už měnit nemusí.

***

A nebojíš se synu, že příjdeš do pekla?

Ale já v pekle už přeci jsem. V ráji bych přece nikdy nemohl najít tak chatrně stavěný a chudě zdobený kostel... v němž scházejí se lidé, aby vysvětili vlastní hřích. Modli se ke vému pánu, aby ses nedostal do ráje... neboť tam kde ostatní bohatnou ty chudneš, kde ostatní se radujou ty trpíš, kde nejsou věřící, ty musíš sám pracovat.


[Zpět] - [Tisk]

09.01. 2005