Praktické rady

Cesta jednoocasníka [Zpět] - [Tisk]

Bez Boha... byli by všichni Bohové. Bez Krista... byli by všichni Kristové, bez Buddhy byli by všichni Buddhové, bez králů byli by všichni králové, bez mistrů byli by všichni mistrové... bez jediného vyřčeného slova byli by všichni nevinní...

Jakékoliv slovo je soudem... je to dílo démonů, sémě hadovo... Jak blahoslavení jsou ti, jež slovům nerozumí...

Ani tisíc ran bičem nezpůsobí takové utrpení jako porozumět jedinému slovu!

Všechno co oslovuje nějakou osobu ve vás je dílem Luciferovým, neboť jen peklo soudí, nabízí či inkasuje a proto musí znát vaše jméno. Peklo si vás vypěstovalo, aby jste mu sloužili. Dokud neslyšíte na jméno jste svobodní.

Již od dětství jste manipulováni a determinováni. Jste vychováváni, aby jste sloužili vyšším zajmům. Nemůžete být ani tak svobodní jako jsou červi v lejnech! A to má vůle Boží, aby se tak zacházelo s jeho největším miláčkem?! Pak jsou mu roupy milejší než vy! Probuďte se! X-tisíc let jen škemráte a modlíte se... k Luciferovi to je na nic... skuteční Bohové se nemodlí... a vy Bohové jste!

Nikdo nemá právo vám do čehokoliv kecat. Pokud mu to dovolíte... pak mu musíte sloužit!

Úspěch démona je roven tomu kolik otroků má pod sebou.

Stačí sebemenší pochybnost o sobě samých a otvíráte se napospas všem démonům. Stačí malinká škvíra a tou projde tisíc zotročovatelů.

Nikdo vás nemůže ponížit, odsoudit, znemožnit, vyděsit, zmanipulovat... nikdo nemá právo vás využívat, někam vést... Ale stačí, abyste o sobě zapochybovali, trochu znejistěli a už kupujete radu od démonů. Navštěvujete kartářky, mistry... kohokoliv, jenž požaduje po vás mzdu & část toho co jste si v pekle vydělali v okovech? Jak by jim mohlo jít o váš ráj... to by přišli přeci o lacinný zisk a sami by se pak museli zapotit v pekle.

Jestliže přicházíte pro radu, pro potvrzení... je očividné, že se nabízíte k ochutnání... záleží pak na démonovi, zda-li vás bude chtít vlastnit nebo ne...

Ani nevíte jak snadno jste ovlivnitelní... jak snadno se vám dá vetřít pod kůži...

Ovládat se dají jen ti, jež o něco usilují.

Usilovat se dá jen o představy, které vy sami v sobě ze sebe stvoříte.

Zradit nebo okrást či využít vás mohou jen lidé, kterým důvěřujete. Nepřítel vás nikdy nezradí...

Neexistuje žádný přítel ani žádný nepřítel... teprve cíl, který sledujete určuje, komu budete sloužit. Vaši nejbližší vás zotročují nejvíc.

Hospodin nebo hospodský... každá žízeň má svou modlu.

Pokud si nevěříte, pokud neznáte sami sebe, jste nuceni po věky věků chodit po kolenou... do krve v okovech sloužit...

Nikdo vám nedokáže poradit, neboť každý vám poradí jen tak, jak to vyhovuje především jemu... Kéž byste viděli, jak jste od dětství držení v nevědomosti v zaslepení, abyste sloužili všem těm, kteří vám prodávají vaše sny...

Ať už je to cokoliv... vždy je to o vykořisťování. Vše vnější čemu poskytnete důvěru vás zotročí... volíte si krále, politiky... a stavíte jim sami jejich trůn... přitom jejich moc nad vámi je slabší než odvar z mydlové bubliny.

Není žádná autorita, žádná úcta... zákony tvoří mocní, písma píší svatí... ale vše vychází z ruky vykořisťovatelů... vždy platíte a sloužíte tomu, co jste povýšili nad sebe sama. Takový je zákon...

Ani zvířata nejsou tak blbá... tak slepá... vypadá to spíš, že člověk... byl stvořen jen jako laboratorní krysa... hračka pro démony.

Teprve konkurenční souboj mezi démony o mou pozornost odhalil jejich taktiky... připadal jsem si jak dojná kráva... co kráva... ta se má mnohem lépe... Ani nevíte jak lehce si vás lze koupit... stačí jen chvíli naslouchat... a brzy už mohu sát vaši krev, kterou mi vy sami s radostí poskytnete...

Oni si vás pěstují... celý vesmír je velmi krvežíznivá hra... ani příroda není tak falešná, jako mohou být tyto bytosti... jež na sebe mohou vzít jakoukoliv, pro vás věrohodnou podobu. A vy je zbožňujete, a oni vás jen využívají! Učí vás pokoře a lásce, aby jste se jim nemotali do konkurence! I Adam musel být vlastní matkou vyhnán z ráje, aby umřel jako bídník... a ta matka nás chce dnes učit lásce?

Ó jak málo je těch co to uviděli... ale mnozí se nechali zlákat, aby se k démonům přidali... např. takový Dalajláma velmi vypečený... střídá těla, a všichni mu slouží po mnoho životů... Má to velice vypečené... a sám si žije jako paša!

To ne Bůh stvořil člověka, ale člověk stvořil Boha! Všechno si tvoříte vy sami! Svoje deprese, strachy, ponížení, otroctví... své slasti i strasti... tak proč jste svěřili toto dědictví Otce do rukou démonů? Oni vám vykrádají vaše dědictví a vy trpíte...

Vaše slabost spočívá ve chtění být... a být dokonalý a tedy oblíben... a proto si musíte svatost a moc vysloužit... ale žádný otrokář vás neosvobodí... jen vám popošťuchují návnadu stále před nosem. Milióny životů jste již Bohu sloužili... a kde jste dnes! Vy jedny nesmrtelné dušičky? Už jste v ráji? Je jen jeden Bůh, jež se s nikým nehodlá dělit o ráj... je jen jeden papež, jeden Dalajláma, jeden patriarcha... a zbytek jim slouží... je to větší svinstvo, než za dob dědictví královského trůnu. Hiearchie slizkého krysího společenství!

Veškerá hiearchie je svinstvem stimulujícím jen vaše snažení... Vše co obsahuje hiearchii je dílem démonů... všichni jsou si rovni! Váš problém je, že vy to nevíte... a ikdyž vám to řeknu nebudete si díky x-letému programování ani věřit! Oni si dělají co chtějí a vy nemůžete... protože jste malomocní!

Pokud něco chcete, znamená jen to, že neznáte sami sebe! A toho využijí všichni démoni... vy sami stvoříte to co chcete, ale jim za to zaplatíte... tak jako v kapitalismu... vyrobíte si to... a pak si to musíte koupit... to je vykořisťování.... táhnete nad sebou mnoho... velice mnoho démonů... Jste jako Oslové, jež jdou za jedním bodlákem před nosem a táhnou těžkou káru života, když všude kolem jsou plná pole bodláčí!

Zabijte Boha, Krista, Buddhu, všechno čemu se klaníte a co uctíváte! Proč pořád musíte být modláři! Proč jednou nedokážete, že jste synové živého! Proč si nevěříte... o jak malé víry jste!

Viděl jsem na ulici mnoho, lidí kteří jsou mocnější než Zenoví mistři! Nenechají se nachytat na otázky duchovní... ale mají zas jiné démony na sobě...

Mnozí první budou poslední... i publikáni a prostitutky vás všechny duchovní předhánějí do králoství nebeského... protože vy duchovní jste si vytýčili cíl, který nelze splnit! Nelze dosáhnout něčeho co už máte, nelze se stát tím, čím už jste! Vy duchovní jste ti nejnajivnější! A taky to tak jde vidět... stačí na vás jen jeden démon... a co je komické oproti materialistům... on si vystačí jen s jednou prázdnou iluzí... a přivábí k sobě milióny žíznivých... Démoni materialistů rozdávají aspoň malou mzdu... za službu... ale za poslech slov a službu duchovních musíte ještě vy si platit!

Sladkými slovy halenými do lásky... jste opíjeni, omámeni... abyste byli zneužiti...

Taktiky démonů jsou různé... záleží na tom jak je démon zkušený... poznáte je snadno... oslovují vás slovem, vidí vás jako individualitu, znají vaše jméno...

Každý kdo vás osloví jménem po vás něco požaduje, byť by přinášel malý dar... Je to běžná investice do své příští oběti...

Ani zvířata nejsou takové bestie jako někteří démoni, které vy považujete za své mistry! A když se odvážíte prohlédnout do zákulisí, tak je vám to vyčteno, že oni prý vše dělají pro vaše dobro... z lásky k vám! A když otočíte jejich rady proti nim... tak najednou zakličkují nevídaným způsobem a vy najednou uvidíte, že oni nic nevědí... je to jen psychologie. Nakonec můžete za všechno vy. Vy jste ti špatní... už od dětství jste byli nuceni přistoupit na hru nerovnocenných bytostí... zaprodali vás... a nyní požadují splacení dluhů za to, že vás vychovali a zaprodali!

Vaše děti soudcové vaši budou... neboť vy nechcete aby byli svobodné... kdo by vás živil, až budete staří... vložíte do svých dětí své sny... stále od nich něco požadujete, všichni požadují... nabízejí a přitom požadují... sladká slova, ale chtivé ruce... Nikdy nejsou spokojení, ať děláte co děláte... nic vám neodpustí... dokud nevypustíte duši.

Každý kdo vám dává naději je váš vrah... Nejprve ve vás vytvoří pocit, že vám něco chybí a pak jste nuceni jim zobat z ruky... a platit za rady... i za zpovědi... za zprostředkování... něčeho co neexistuje...

Přišel do vlaku jeden bezdomovec nabízet časopis Nový prostor... a slyšel jsem jak prochází kupé... a lidé nechtěli kupovat... a on budil dojem, že je veselý... a až s vtíravou arogancí reagoval na odmítavé odpovědi... větami jako: "právě jste zaváhali...", "vaše mínus...", "přišli jste o hodně...". Zkrátka vždy ty lidi ponižoval, až to člověka nasralo... a přitom to bylo opačně... to jeho mínus to bylo, když jste nekoupili... Fůj... takové svinstva jsou na vás páchány den co den.

Stačilo však tomu muži říct... "Já si tedy jeden koupím." A už se mu hned zaleskly očíčka... "Ale nemám drobné... mám jen 2000 kč." "Ale to je v pořádku... rád vám rozměním." "Opravdu máte u sebe tolik peněz?" "Ale ovšem..." "Pak je právě toto vaše mínus... právě jste prohloupil... a vzhledem k tomu, že to slyšel celý vagón... vypadá to, že jste i o hodně přišel. A víte proč bylo tak snadné vás nachytat?" "Ne." "Protože ve svém srdci nosíte chamtivost a chováte se k lidem jako pes urvaný z řetězu. Pak se nedivte, že od vás nikdo nic nechce koupit."

Je jen jedna kúra, jedna věc, která umožní, abyste našli sebe sama... musíte pryč od všech těch co vás determinují a využívají... musíte odhodit učení opírající se o slova! Musíte ven mezi tvory co vás nesoudí... aspoň tak na 14 dní o samotě... zdržet se jídla... neboť démoni jedí vaší sílu... a jakmile pro ně přestanete být lukrativní začnou se mezi sebou přít až zůstane jen jeden... ten nejhorší a nejvychytralejší... ten by odešel až byste se rozhodli zemřít... tak těsně před tím by utekl... neboť nevědomých je ve světě dost... ale furt je lepší jeden než sto. Je to nesrovnatelný klid...

Dokud se od démonů neodpojíte budete stále vykořisťování... Odtrhnout se není tak snadné... může být proti vám použito všechno co si umíte představit ve všech smyslových oblastech! Jen abyste ustoupili od svého odhodlání! Vědma také Nea využívala jen ke svým cílům... protože ji šlo o bonbónky... Neo padl a Vědma dosáhla svého... Takové hry se tu hrají denně! Vy padnete a démoni jsou věční... jen přesedlají na vaše děti...

Zkuste se s tím 14 denním pobytem svěřit svým nejbližším a uvidíte tu reakci hněvu!

Jste-li schopni volby... jste rájem pro všechny démony. Neboť každá volba buduje karmu! Volit se dá jen ve snu! Vybrat se dá totiž jen něco z celku... obvykle nějaká líbivější představa. A tedy ať volíte jak volíte... úplní nikdy nemůžete být! Budete vždy jen poloviční, protože jedno zavrhnete pro druhé... a tak sami sebe rozdělíte k věčnému boji.

Ten kdo nic nechce... s tím nepohnou ani všichni démoni a Bohové světa... Ten kdo na ničem nelpí... prost je strachu... čím ho chcete donutit, aby vám sloužil? Ten, který si není schopen ve své bdělosti nic představit... jak by mohl o něco usilovat, něčeho se bát? Pro toho jsou všechna svatá učení a zákony prázdná nic...

Pohleďte na ptáky nebeské na všechny svaté věci z vysoka... ani Papež, ani Buddha, ani Dalajláma... ptačí prdel nevidí rozdíl... rozdíl vidí jen vaše připoutanost k objektu svého chtění!

Tady a teď není žádná představa možná... o co tedy chcete usilovat? Co vám tedy může chybět? Sami si tvoříte své představy chcete je uchopit nebo se jich děsíte... a proto sami jste v sobě zakletí!

Bděte. A všechna utrpení zmizí... nedělejte nic... jen zastavte utvářecí činnost! Žádná představa, žádná myšlenka, sen o sobě samém... žádná osoba... žádné já... žádný Bůh... Buddha... mysl... osvobození...

Trpíte protože něco chcete... ale nevíte, že můžete chtít jen naplnit svůj neskutečný sen... přestaňte snít a démoni na vás nebudou moci! Ale ve světě démonů... jste neustále stimulováni, abyste se zasnili... všechno je tu na vás narafičené... vy sami jste si to všechno v nevědomosti vyrobili... celá ta masokombinátní vypečená hra civilizace...

Ústa z hojnosti srdce mluví... a není-li v srdci klid... pak je tu mnoho učení a rad... jen peklo soudí... pokud vám chce někdo poradit... pokud vás chce někdo vést a vás poučit... bylo by lepší, abyste mu vrazili do prsou nůž a spasili jeho duši z pekelného utrpení...

Učí jen ten, který je sžírán peklem, protože soudil svět! Proč Buddha tenkrát něco kázal... kdyby mlčel... byl by svět plný Buddhů! Ale jakási bytost éterická ho nakonec přesvědčila...

Kdyby byli všichni slepí a němí... byli by všichni krásní a svobodní...

Slepý Osel


[Zpět] - [Tisk]

25.03. 2004